Regiona

Половината от работодателите биха запазили дистанционната форма на работа

Regiona
Половината от работодателите в България биха запазили дистанционните форми на работа и след като отпаднат противоепидемичните мерки, показва проучване на Българската стопанска камара. 55 на