Regiona

Слави Трифонов: Българското правителство – такова, каквото е! Според фактите

Regiona
Българското правителство – такова, каквото е! Според фактите. Със следващите редове ще ви покажа реалния облик на българското правителство. Ще използвам само факти. Факти. Анализите,