Regiona

ЦИК с пътна карта за дистанционно електронно гласуване

Regiona
Централната избирателна комисия “нарисува” пътна карта за дистанционно електронно гласуване. Тя обхваща периода 2020-2023 година. Описани са всички основни стъпки, необходими за осъществяването на експериментално