съветници

ОбС даде картбланш на болница ПУЛС да купи терен под и около сградата им за 469 209 лв.

vyara
Общинските съветници дадоха съгласие благоевградската болница ПУЛС да купи общинския урегулиран поземлен имот (УПИ), в който е изградена сградата. Предложението беше прието с 38 гласа