2 933 405.40 лв. за пътя Кресна- Горна Брезница са факт!

2 933 405.40 ЛВ. ЗА ПЪТЯ КРЕСНА-ГОРНА БРЕЗНИЦА СА ФАКТ!
С уведомително писмо 505/7.2 на зам.изпълнителния директор на Държавен фонд земеделие (съкр. ДФЗ), кметът на община Кресна, г-н Николай Георгиев, е уведомен, че общинското проектното предложение за „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020г., Е ОДОБРЕНО И ЩЕ ПОЛУЧИ ФИНАНСИРАНЕ от 2 933 405.40 лв. (два милиона, деветстотин тридесет и три хиляди, четиристотин и пет лева и 40 ст.), ПРЕДСТАВЛЯВАЩО 100% ОТ ОДОБРЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ.
Проектът, изготвен от екипа на г-н Георгиев, включва рехабилитация на общинския път BLG1132 /I-1/- Кресна-Горна Брезница и ще се реализира в три подобекта:
Подобект 1: Рехабилитация на общински път BLG1132 /I-1/-Кресна-Горна Брезница от км 0+000 до км 2+930 (това е целият път от Кресна до с.Горна Брезница).
Подобект 2: Рехабилитация на тротоари на общински път BLG1132 /I-1/-Кресна-Горна Брезница от км 0+000 до км 0+080 (това е тротоарната настилка от отклонението за с.Горна Брезница в гр.Кресна до моста)
Подобект 3: Телекомуникация (цялостна подмяна на съществуващата подземна телекомуникационна инфраструктура по пътя).
Административният договор с ДФЗ вече е подписан от г-н Николай Георгиев, а срокът за изпълнение е до 30 месеца.
С рехабилитацията на пътя Кресна-Горна Брезница се насърчава социалното приобщаване и се подкрепя икономическото развитие на общината в дългосрочна перспектива. Едновременно, с подобряването на пътната инфраструктура се осигурява поддържането на социалните и образователни услуги, гарантира се заетост и като цяло се преследва голямата цел за съхраняване на малките населени места в община Кресна и смекчаването на тенденцията за обезлюдяване.
Дейностите по проекта ще се извършват в пълно съответствие с изискванията на „Натура 2000“, за което има съответните разрешения на общинско и областно ниво.

Свързани новини

Обир в тото пункт в „Еленово“

vesito

Дисниленд в Сандански вдигна Коко Динев! Лунапаркът със 7 зони за забавление на открито и закрито чака Медал Мики

vesito

Министърът на културата ще съдейства за решаване на проблема с имотите, частна собственост, в чийто обхват е античният град Хераклея Синтика

vesito

Публикувай коментар

* Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически.