ВиК-БЛАГОЕВГРАД ИНВЕСТИРА ВЪВ ВИСОКОЕФЕКТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА МОНИТОРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДНАТА ИНФРАСТРУКТУРА
Държавното дружество е сред лидерите в страната  по постигнати резултати за 2023 година

Управителят на дружеството, инж. Мартин Петров: „ Подменената ВиК мрежа е два пъти повече, в сравнение с предходните години. Значително намалихме авариите и сведохме загубите на вода до 44 %“.

В амбицията да изпълни основната мисия на всеки воден оператор – качествено водоснабдяване и пречистване, през изминалата година ръководството на дружеството  си постави  няколко основни цели. Приоритет в работата на управленския екип  е да се намалят загубите на вода и да се минимизират авариите по водопроводната и канализационната мрежа.

 „В тази посока е разработена комплексна стратегия за управление на водоснабдителните мрежи и са предприети конкретни мерки, изпълнението на които  доведоха до много удовлетворяващи резултати“, заяви управителят на „ВиК“ ЕООД – Благоевград инж. Мартин Петров и се аргументира с цифри:

С 22 % са намалели и авариите по водопроводната и канализационната мрежа. Общият брой на регистрираните и отстранени аварии  през изминалата година е 1708. За сравнение през 2022 година те са били 2136, а през 2021 година – 2300. „Добрата новина е, че през изминалата година не допуснахме тежки аварии, които да нарушават водоподаването за по-дълъг период от време.“, добави инж. Петров.

 

Тези добри резултати са постигнати чрез насочване на плановите ремонти в районите с най-компрометирана водопроводна мрежа. Благодарение на добре планираната инвестиционна програма са подменени над 31 километра ВиК мрежа, което е два пъти повече, в сравнение с предходните  години.

 

Инвестиран е ресурс и професионална експертиза в прилагането на съвременен подход  за мониторинг и въвеждане на системи за регулиране на налягането в мрежата, което е една от основните причини за загуба на вода, най-вече причинени от аварии. Резултатите показват, че дори в общини с висок процент на подменена водопроводна мрежа има сериозни загуби на вода. Такъв пример е град Разлог и едно от съставните села на общината- село Баня, където загубите бяха стигали до 60 %.

 

Именно там са изпълнени поредица от мерки – зониране на водопроводната мрежа, поставяне на уреди за регулиране на налягането в конфликтните точки и   автоматизирана система за контрол в изравнителните резервоари. Изградена е диспечеризирана система за контрол на подаваната питейна вода от водоизточника в местността “Извора” към трите изравнителни резервоари на град Разлог и резервоара на с. Баня.

 

В пиковите моменти на потребление в резервоарите постъпва по-голямо количество вода, а при намалено потребление водното количество се редуцира. За целта на довеждащите водопроводи са монтирани нови спирателни кранове, които се управляват дистанционно от централен диспечерски пункт. За осъществяване на мониторинг на всички резервоари са монтирани датчици за ниво, които чрез безжична интернет мрежа подават сигнал към диспечерския център в Благоевград, като за захранването и поддържането им в непрекъснат работен режим са монтирани и нови фотоволтаични системи.

 

Системата за мониторинг и управление на нивата на напорните водоеми на гр. Разлог и с. Баня доведе до почти пълно овладяване на неконтролираното преливане от резервоарите, както и до намаляване на водното количество, което се черпи от водоизточника. Резултатът е спестени  около 3 млн. кубически метра вода, в сравнение с предходна 2022 година.

 

„Другото, което успяхме да разработим в посока намаляване на авариите, а оттам и загубите на вода е, че на оперираната от нас територия изградихме 24 ДМА водомерни зони“, обясни управителят  на ВиК Благоевград инж. Мартин Петров. „Това на разбираем език означава, че разделихме големите зони на по-малки подзони с ясни граници и измерване в реално време на постъпващото в тях водно количество. Изискването към зоните е събираните данни да се изпращат телемертично на всеки 15 минути, като се записват на сървър. По този начин се събира постоянна информация за системата, а това дава възможност за по-точно определяне на загубите и причините за тях, по-лесно се локализират скрити течове и по-бързо се регистрират възникнали аварии на водопроводната мрежа.“, поясни още инж. Петров.

 

Тъй като вече на много места има монтирани регулатори на налягането по водопроводната мрежа, и там вече е изградена система за мониторинг. Целта е да се откриват по-лесно аварии и по-важното да се прогнозира евентуалното възникване на такива. Изпълнени  са редица мерки за предотвратяване на преливане на резервоарите в малки населени места като с. Крупник, с. Полето, с. Логодаж, с. Струмяни и др.

Въведените мерки доведоха до намаляване на общите загуби на водни ресурси през 2023 година, като те бяха сведени до 44 %

През 2022 г. загубите в мрежата са били 55,3 %, а през 2021 г. са над 58 %. Дружеството продължава да работи и през 2024 година, за да намали още загубите в мрежата.

От „ВиК“-Благоевград е насочен сериозен ресурс и към пречиствателните станции за питейни води в Благоевград и  Гоце Делчев. Освен направените необходими ремонти, са монтирани нови, модерни уреди, а системата за управление и контрол на ПСПВ в Благоевград е изцяло подменена. Там е довършен и основния ремонт на акредитираната изпитвателна лаборатория за питейни води, която вече отговаря на всички нормативни изисквания. Извършени са наложителни ремонти в пречиствателните станции за отпадъчни води в гр. Банско и гр. Благоевград.

 

Един от основните стремежи на управленския екип е приоритетно въвеждане на  автоматизирани процеси и минимизиране на човешкия фактор и намеса във ВиК инфраструктурата, която поддържа водното дружество.

 

В унисон със стремежа на европейската икономика за намаляване на използваната електроенергия от замърсяващи природата източници, „Водоснабдяване и канализация“ЕООД – Благоевград постепенно увеличава съществуващите мощности от фотоволтаични инсталации. Такава инвестиция е направена в гр. Банско. В имота на напорния резервоар над града е изпълнен проект за монтаж на хидравлична турбина с проектна мощност 18 кW. Турбината е инсталирана на байпас на довеждащия водопровод за гр. Банско и представлява мини генератор на електроенергия. Принципът на работа се основава на преобразуването на водата в електрическа енергия. Обектът вече е завършен и е в процес на въвеждане в експлоатация. Очакваните предимства са: намаляване на излишното налягане в довеждащия водопровод преди постъпването на водата в резервоара и производство на електроенергия, която дружеството ще може да ползва за собствени нужди.

 

Втората изпълнена голяма задача пред управленския екип на „ВиК“ЕООД – Благоевград през изминалата година  е реализирането на инвестиционната програма така, че да се постигне възможно най-добър ефект, както за хората, така и за дружеството. Данните в края на миналата година показват 132 % изпълнение на инвестиционната програма.

 

До края на  настоящата година ще бъде напълно завършен процесът по зониране на водопроводната мрежа и поставяне на регулатори на налягането, с което ще се намалят  авариите в областния център, а при възникването на нови ще бъдат засегнати най-малко потребители. Дружеството има решение за водоснабдяването на селата Зелен дол и Българчево. През тази година ще бъдат възложени за проектиране водопровод и помпена станция за двете населени места. Необходимите средства са над 200 хил. лв., които ще бъде осигурени от собствени приходи. След изготвянето на инвестиционния проект, дружеството ще го предостави на Община Благоевград за провеждане на съответните процедури по разрешаване на строителството и за търсене на външно финансиране.

 

„Тук, за съжаление, отново трябва да припомним, че „Водоснабдяване и канализация“ЕООД – Благоевград все още не е консолидиран ВиК оператор на територията на област Благоевград и поради тази причини не е допустим бенефициент за финансиране по европейските програми“, сподели  инж. Мартин Петров. „Въпреки ограничените ни ресурси, решихме и дългогодишния проблем в курортната местност „Семково“ над Белица. Благодарение на доброто сътрудничеството с общината, тази година успяхме да ремонтираме голяма част от водопроводната мрежа на курорта. Общата дължината на подменената вътрешна водопроводна мрежа е 2.4 км. Също така беше ремонтиран и участък от довеждащия водопровод за гр. Белица, с дължина 1.2 км., добави той.

 

„Финансовата стабилност на дружеството е основен приоритет за нас като екип. С удовлетворение искам да споделя, че успяваме да увеличим събираемостта на дължимите суми и от бизнеса, и от битовите потребители на услугата ни. За 2023 г. тя е над 100 %. Добрата практика да дадем възможност за безлихвено плащане на стари задължения също даде резултат – само за един месец реализирахме допълнително 100 хиляди лева. Това до голяма степен се дължи и на усилията ни да осигурим качествена услуга за всички и да сведем до минимум сътресенията във водоподаването. Разумното  използване  на финансовия ресурс на дружеството и отговорното отношение на колегите, работещи във „ВиК“ ЕООД – Благоевград заслужено  ни постави на едно от първите места в страната“,  сподели удовлетворението си управителят Мартин Петров.

 

Свързани новини

Пъстра палитра от събития в Благоевград през месеца на любовта и виното.

vesito

Благоевград отбеляза 81 години от смъртта на Никола Вапцаров

vesito

Времето днес, прогноза за сряда, 10 април: Все така слънчево и топло

vesito

1 коментар

Клиент 27.02.2024 20:49 at 20:49

„Принципът на работа се основава на преобразуването на водата в електрическа енергия“
-връх на инженерната мисъл!!!

0

0
Отговори

Публикувай коментар

* Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически.