7 СУ

Изграждат комбинирана спортна площадка в двора на VII СУ Благоевград

vesito
Конкурсна комисия отвори ценовата оферта на „Престиж бизнес-93“ ООД, фирмата, подала документи за участие в обществена поръчка за изграждане на открита комбинирана спортна площадка в