увеличават

Децата на 5 и 6 години, попадащи в червените и оранжеви Covid зони, получават право за повече допустими отсъствия
Родителят уведомява писмено директора

bilyana
Заради Covid-пандемията през настоящата учебна година децата на 5 и 6-годишна възраст от предучилищните групи в детските градини и училищата, попадащи в червените и оранжеви

/Видео/ Цените на  клиничните пътеки ще бъдат увеличени с 20 лева,  покриват  сумите за  тестовете за пациенти с коронавирус

bilyana
Подписан е анексът към Националния рамков договор, с който се повишават средствата в сектор здравеопазване. „В болничната медицинска помощ, където има над 350 лечебни заведения,