студентка

Студентка от ЮЗУ  е лауреат на международен фолклорен конкурс

vesito
Христина Ненкова от първи курс, специалност „Изпълнителско изкуство“ в катедра „Музика“ на Югозападния университет „Неофит Рилски“, бе отличена с диплом „Лауреат I степен“ и медал на