социални жилища

По предложение на Андон Тодоров! Две важни наредби разглеждат в пленарна зала! И жителите на селата в община Благоевград ще могат да кандидатстват за социални жилища?

vesito
Председателят на ОбС Андон Тодоров внася две наредби за разглеждане в пленарна зала. По предложение на парламентарния шеф ще се разискват въпроси, свързани с наредбата