промени

Разширяват обхвата на предучилищното образование, вижте какви ще са промените…

vesito
Задължителното предучилищно образование за 4-годишните деца, контролът и функционирането на настоятелствата към детските градини и училищата, както и обучението в електронна среда – с това