преподавателка

Уважавана преподавателка от Благоевград има нужда от материална подкрепа. Да помогнем!

vesito
Уважаваната преподователка от ПГИ“Иван Илиев“-Благоевград Гергана Деренцева има нужда от материална подкрепа. Тя е невероятна съпруга, всеотдайна майка и пример за приятелство! Здравето й е