плащане

Продължава кампанията „Безлихвено плащане“ на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград

vesito
До 24 април продължава кампанията на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград за безлихвено плащане за стари задължения на граждани. Инициативата обхваща сектор „Население“ и