парите

/Видео/ Цените на  клиничните пътеки ще бъдат увеличени с 20 лева,  покриват  сумите за  тестовете за пациенти с коронавирус

bilyana
Подписан е анексът към Националния рамков договор, с който се повишават средствата в сектор здравеопазване. „В болничната медицинска помощ, където има над 350 лечебни заведения,