отчети

ЧЕЗ Разпределение приема самоотчети до 05 юли във връзка с нови цени на електроенергията

bilyana
Дружеството ще извърши извънредно отчитане на консумираната електроенергия  Във връзка с определяне от Комисията за енергийно и водно регулиране на нови цени на електроенергията, в