книжки

Промяна: Безплатни познавателни книжки и за 4-годишните

desi
Средства за книжки за всички деца в задължителна предучилищна подготовка на 4-годишна възраст предвиди правителството с промени в промени Постановлението за осигуряване за безвъзмездно ползване