километри

Тапа от коли на ГКПП Кулата за Гърция, опашката е над 5 км.

vesito
Петкилометрова е опашкатаза влизане в Гърция през ГКПП „Кулата“. Заради многото желаещи да идат на гръцкото море, още призори на граничния пункт се натрупаха чакащи