зодии

Хороскопът за днес!

vesito
ОВЕН Днес Ов­ни­те ще са пос­та­ве­ни пред няка­къв из­бор, не реа­ги­рай­те им­пул­сив­но на но­ви­на­та, коя­то ще нау­чи­те. Ако поз­во­ли­те да ви про­во­ки­рат, це­лият ден ще