застарява

Населението на Пиринско застарява, разводите са повече от браковете

vesito
Населението в Благоевградска област областта продължава да намалява и застарява. Нараства абсолютният брой на живородените и коефициентът на обща раждаемост.   Намалява броят на сключените граждански