задължения

Община Гоце Делчев напомня за задълженията на собствениците на кучета

vesito
Във връзка с извършване на проверки по отношение на спазване на изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за защита на животните, Община Гоце