готови

Училищата и детските градини в община Банско са готови за старт на новата учебна година

bilyana
Зам. кметът Сашка Въчкова докладва днес пред общинските съветници за състоянието на материалната база на детските градини и училищата и готовността за започване на новата

Готови ли са за работа спешните медици от Благоевград?

vesito
Медиците от СПО Благоевград са готови за работа. Медицинските служители са оборудвани със специално защитни облекла, ръкавици и маски. Въпреки това някои от тях продължават