банка

Ново 20: Вижте колко ще плащате, ако имате пари в банката

vyara
Българската народна банка публикува средния размер на таксите, начислявани от банките на потребители по разплащателни сметки. Данните са изчислени на база информация към 31 декември 2019