Избори 2019

Regiona

На вниманието на:

Партиите, Коалициите от партии,

Инициативните комитети, Рекламни Агенции и Медия Агенции

 

У С Л О В И Я

на „Медия Груп Прес“ ЕООД за провеждане на предизборна кампания на предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

„Медия Груп Прес“ ЕООД, предлага на всички регистрирани в Централната избирателна комисия партии, коалиции от партии и инициативни комитети, интернет пространство в интернет сайта си  за излъчване на предизборна кампания на предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

„Медия Груп Прес“ ЕООД предоставят едни и същи условия и цени на всички регистрирани партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати.

Цените, описани по-долу не надвишават средните пазарни цени за търговска реклама през последните 6 месеца преди началото на предизборната кампания.

Условията и редът за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите се обявяват на интернет страницата не по-късно от 40 дни преди изборният ден.

Медийният пакет включва:

 • Публикуване на новини, коментари и анализи, свързани с предизборната кампания, изготвени от редакцията по информация, предоставена от рекламодателя или изцяло изготвени от рекламодателя в медийна;
 • Публикуване на снимки и видео материали/клипове, предоставени от рекламодателя;
 • Рекламни банери, видими на всички страници на сайта;
 • Участие на гост в предаването „Откровено“, излъчвано в regiona.bg;

Провеждане на предизборна кампания стартира след задължително предоставяне на следните документи:

 • Документ за извършено 100% авансово плащане или утвърждаване от страна на ЦИК при предоставяне средства за медиини пакети;
 • Сключен Договор между „Медия Груп Прес“ ЕООД и съответната партия, коалиция от партии или инициативен комитет или представляващата я/го агенция;
 • Удостоверение от ЦИК за регистрация в изборите на съответната партия, коалиция от партии или инициативен комитет;
 • Възлагателно писмо, когато договорът се сключва с агенция, представляваща съответната партия, коалиция от партии или инициативен комитет;
 • Нотариално заверено Пълномощно, удостоверяващо представителната власт на лицето, подписало възлагателното писмо.

„Медия Груп Прес“ ЕООД обявява на страницата на  интернет сайтa, информация за договорите, сключени с всички регистрирани за участие в изборите партии, коалиции от партии и инициативни комитети, съгласно изискванията на чл. 180, ал. 2 от ИК.

Основни законови изисквания относно материали за предизборна кампания:

 • Всеки материал трябва да съдържа недвусмислено и разбираемо послание, че купуването и продаването на гласове е престъпление;
 • Във всеки материал трябва да бъде отбелязано от чие име се излъчва, т.е във формата следва да се посочва името на Възложителя (конкретната партия, коалиция от партии или инициативен комитет);
 • В материали не може да се използват химна, герба и знамето на Република България или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения;
 • Материалите не може да съдържат дискриминация, основана на расов, етнически или друг признак;
 • Всеки материал трябва да бъде в съответствие със законите на Република България;
 • Предизборната кампания се води на български език;
 • Забранява се използването на материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.

Цени за отразяване на предизборната кампания за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. от „Медия Груп Прес“ ЕООД

 1. Медийният пакет включва:
 • Цена за една седмица –  2 500.00 лв
 • Цена за две седмици  –  5 000.00 лв
 • Цена за цялата кампания –  8 000.00 лв
 1. Индивидуални пакети:
 • Рекламен банер с логото на политическа партия или коалиция    500.00 лв

Визитка на съответният кандидат – народен представител –  250.00 лв

 • (визитката е видима на страницата през цялата изборна кампания)

Еднократно участие в предаването на ИА РЕГИОНА -„Откровено“ – 300.00 лв

 • (предаването е видимо на страницата през цялата изборна кампания)

* Цените са с включено ДДС