vesito

Вижте какво вещаят звездите за днес…

vesito
ОВЕН В пе­тък Ов­ни­те е ху­ба­во да из­бягват про­ти­во­ре­чия­та с ко­ле­ги през ра­бот­ния ден. Бъ­де­те бди­тел­ни за собс­тве­но­то си слу­жеб­но място, за­що­то във ва­шия де­ло­ви

Представители на частни школи и независими артисти питат: Къде са парите от Фонд „Култура“ в община Благоевград?

vesito
Представители на частни школи и независими артисти от Благоевград, които са спечелили проекти по Фонд „Култура“, отправиха публично въпроси към ръководството на Община Благоевград, защо

Председателят на ОбС-Благоевград Андон Тодоров свиква извънредно заседание утре

vesito
Председателят на Общински съвет- Благоевград – Андон Тодоров,  свиква извънредно  заседание на Общински съвет -Благоевград  на 14.05.2021г. /петък/ от 9:30 ч. в зала „22-ри Септември”. В дневния ред