vesito

 ОбС одобрява нова структура и численост в община Благоевград, създава се Инспекторат към дирекция „Екология и чиста среда“

vesito
Председателят на Общински съвет Благоевград Радослав Тасков ще представи отчет за дейността на местния парламент за периода 01 януари 2021 г. – 30 юни 2021