Филип Йорданов, ръководител „Нетехнически загуби“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД: Няма ефективна санкция за крадците на електроенергия, необходими са възпиращи мерки

Акцент
Ограничаваме кражбите благодарение на това, че насочваме огромен ресурс от хора и средства, а не поради възпиращия характер закона

Акцент
ЧЕЗ предлага да се създаде фонд, в който да се събират санкциите и те да се използват за целеви инвестиции или за подпомагане на енергийно бедните

Г-н Йорданов, какво се случва с кражбите на ток – увеличават ли се или намаляват?
На практика е много трудно да се определят количествата присвоена енергия, защото независимо колко време е продължавала кражбата, се начислява енергия само за няколко месеца назад.

Например, през 2016 г. на територията, която ЧЕЗ Разпределение обслужва в Западна България, бяха дотаксувани 34070 мегаватчаса, през 2017 г. – 35750 мегаватчаса, през 2018 г. – 32833 мегаватчаса, а през 2019 г. – 17 975 MWh, което е в резултат на липсата на правила за измерване. Всъщност месец и половина от 2018 г и 4 месеца от 2019 г. липсваха правила, по които разпрeдeлителното дружество да калкулира кражбите и установените за този период нарушения не влизат в посочената статистика.

На практика е много трудно да се определят количествата присвоена енергия, защото независимо колко време е продължавала кражбата към мрежата, се начислява енергия до три месеца назад, така реално тя е между 4 и 6 пъти по–малко от действително откраднатата от клиенти, което води до увеличаване на рецидивите.

Миналата година имаше промяна в законовата уредба. Тя не даде ли резултат?
Методиката в новите Правила за измерване на количествата електрическа енергия/ПИКЕЕ/, които прие КЕВР през миналата година, реално няма възпиращ ефект. Очаквахме да бъде прието предложението ни при установено нерегламентирано потребление да се начислява енергия за период от 180 дни /6 месеца/, каквато е практиката в редица европейски държави.

Това влезе в сила обаче само за незаконни присъединявания от потребител, който не е клиент и няма договор с дружеството – т.е. няма на кого да се издаде фактура за начислението. За всички останали нарушения – манипулиране на електромер, манипулиране в схемите на измерване и др. нарушения от страна на клиенти на дружеството остана периодът от 3 месеца.

Така разпоредбата реално не може да бъде приложена, защото дружеството не разполага с данни за този незаконен потребител в системата си и не може да му дотаксува електроенергия, няма на кого да се издаде фактура. Освен това преизчислението за стопански потребители вече се прави за 8 часа, а не за реалното работно време на стопанските потребители или за 10 часа, както бе по старите правила.

Практиката при нашите разкрития показва, че в основите на сградите има поставени по неправомерен начин кабели, което позволява да се краде много дълго време, без кражбата да може да бъде установена. Неотдавна огласихме случай, който установихме в Лом.

Там електротехникът, който беше изградил инсталациите на блока по време на строежа преди може би 30 години, беше свързал незаконно своя апартамент, защото знаеше точно кой апартамент ще бъде негов. Наложи се да разбием площадката на етажа в жилищната кооперация, за да се отстрани незаконното присъединение.

След разкриването на измамата на клиента бе коригирана сметката, но забележете – само за период от три месеца назад, съгласно действащата нормативна уредба. Наглостта на крадците ни принуждава да внедряваме нови методи за откриване именно на такъв вид кражби.

Вече има технологии, които „хващат“ тези, доскоро неоткриваеми, методи. Снабдили сме нашите екипи с рефлектометри. Те им позволяват да откриват незаконни свързвания под земята и в основите на сградите.

Друга промяна в правилата за измерване е премахване на използвания от старите правила процент на грешка в случаите когато е манипулирана схемата на измерване. Този процент може да се установи при проверката на място със съответната апаратура и при реален товар, като по този начин компанията реално прави оценка за нанесените й щети за регламентирания период от три месеца.

Вместо този метод сега преизчисленията се правят на база на половината от пропускателните възможности на присъединението, което в действителност при кражба се натоварва до неговите максимални пропускателни възможности. При кражбите обикновено електроразпределителната мрежа обикновено се натоварва до предела на нейния капацитет, а не до половината на възможностите й. .

По този начин кражбата е много по-голяма от последвалите я преизчисления. Липсват точни разпоредби и методики, когато електромерите се манипулират софтуерно или се манипулират чрез поставянето на дистанционни устройства.

Заложени са много неизвестни при едни евентуални съдебни дела, от което некоректните клиенти се възползват.
Има недоуточнени условия в нормативната уредба, които не дават регламент за преизчисляване при трифазно и еднофазно захранване на обекти, което допълнително води до занижаване на дотаксуваната енергия и неясноти от изхода на евентуални съдебни дела.

Ограничаването на кражбите става единствено поради насочването на огромен ресурс от хора и средства от страна на компанията, а не поради възпиращия характер на методиката за преизчисление в ПИКЕЕ.

А до тогава? Какви са щетите?

Годишните загуби са директни и индиректни, поради което точното им установяване е много условно. Кражбите на ток финансово се покриват от електроразпределителните дружества, които заплащат преминалата през балансовите електромери електроенергия и възстановяват щетите по съоръженията, които стопанисват.

Но незаконните присъединявания нарушават също целостта на съоръженията, което предизвиква аварии по съоръжения за хиляди и милиони левове.
Пряка последица от незаконните присъединявания към мрежата е ниското напрежение за изрядните потребители в съответния район, което може да причини изгаряне на електроуреди.

Спирането на електрозахранването за отстраняване на авария пък нарушава комфорта на хората и се смущава нормалният живот на обществото.
В допълнение, ресурсът, който се използва за отстраняване на аварии и щети от кражби, би могъл да се вложи в подобрения и оптимизиране на услугата.

И не на последно място – при техническото изпълнение на незаконните присъединявания се случват инциденти – понякога с фатален край. Така че можем да обобщим, че независимо, че пряко кражбите се покриват от електроразпределителните дружества, от тях страдат всички.

Можете ли да кажете кой краде повече – стопански, битови клиенти, малцинства, тези, които копаят криптовалути или други? Имате ли наблюдения?

От 2016 г. досега, от откраднатите количества, 54% са откраднати от битови потребители, 46% от стопански потребители. Нямаме разделение на битовите потребители по етнически признак.

Незаконните посегателства са обществен проблем, който не е ограничен до определена област, потребители или общности. Регистрират се кражби както на битови, така и на стопански потребители, които обикновено нанасят много по-големи щети, защото те консумират в пъти повече отколкото битовите потребители.

Напоследък в медиите стана популярен случай на мащабна кражба на електроенерия от луксозен хотел в региона на гр. Дупница. Хотелът разполага със собствен трафопост и е присъединен към електроенергийната мрежа посредством електропроводна линия на средно напрежение (20 kV) – това е потребител със значителен обем консумация на електроенергия.

При първото констатирано нарушение през 2019 г. проверяващият екип е бил умишлено затворен в трафопоста, с цел да се възпрепятства проверката. Наложи се да се намеси полицията от Кюстендил.

Въпреки това, обектът продължи да краде ток и отново промени схемата на свързване, което бе документирано при втора проверка.
Наблюдава се тенденция големи стопански потребители на електроенергия да прибягват към нерегламентирани намеси нееднократно.

Тримата клинети с най-много рецидиви от 2013 г. досега са с общ брой констатирани кражби на електроенергия – 98. За същия период са установени 5453 клиенти с повече от едно нарушение, за които са констатирани общо 18 470 нарушения.

Какво предлага ЧЕЗ, за да се реши въпросът с кражбите?

За противодействие на кражбите са необходими законодателни промени, строги наказания и стриктен контрол от страна на компетентните органи. Ние от наша страна сме направили това, което е във възможностите ни.

Но е необходимо да се въведат такива санкции, които да възпират крадците и те да се замислят сериозно, преди да извършат нарушение. В момента проблемът е точно в ниските санкции, които нямат възпиращ ефект.

Не искаме сумите от събраните санкции да остават в ЕРП-то. Неслучайно няколко пъти предлагаме те да постъпват във фонд. От този фонд може да се приспадат присъщите, признати от регулатора, разходи на компаниите, а останалите средства да бъдат използвани за целеви инвестиции, за подобряване на инфраструктурата или за подпомагане на енергийно бедните.

Целта ни е приходите да бъдат 0. Тоест в един момент кражбите на ток да бъдат изкоренени.

Свързани новини

Близък до Гешев военен магистрат пристигнал веднага на катастрофата на „Черни връх“

Regiona

Махат от плана за Кюстендил 2026 г. като срок за спиране на ТЕЦ „Бобов дол“

vesito

Финландски стартъп променя процеса по производство на дрехи

Regiona

Публикувай коментар

* Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически.