Министърът на земеделието разреши нощния риболов.

През април риболовът е възможен между 20:30 и 6 часа, от май до юли – от 22 ч. до 5 ч. на следващата сутрин, а от август до октомври – от 21 ч. до 6 ч сутрин.

Заповедта с пълния списък на водоемите е качена на страницата на министерството на земеделието.