Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на област Благоевград, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, за периода 24.08-28.08.2020 г.

Уважаеми клиенти,

 ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 24 август – 28 август  2020 г, включително:

 ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ/

Област Благоевград

Община Благоевград

На 24.08.2020 г. /08:30 – 12:30 ч./ –  Благоевград:   Броди  Гараж, 36, 8, 40, 34, 36, 34, 34, 38, Гараж, 5, 48, 28,  Освобождение  6,  Стефан Стамболов  13,  Струмско Център  Павилион, Тото Пункт, 30, 25, 15, Гараж,  Яне Сандански  17, 17, 15, 15, Магазин, Аптека, 3, 21, 19, 11, 9, 7,    Павилион

На 24.08.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 26.08.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 27.08.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 28.08.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Благоевград:   IV-601.141. Кв. 46,  IV Мрн  ,  Вардар  25,  Ветрен  6, 8, 33 Семеен Хотел, 10, 2, 8 Б, 35,  Витоша  5 А, 5, 5 Б,  Възрожденска  16, 18, 12, 14, 10,  Дойран  28, 24, 26, 22, 27,  Листопад  12,  Местност Баларбаши,  Местност Баларбаши,  Независимост  8, 4, 8,  Освобождение  Едноф. Къща – Врем. Стр,  Освобождение  4, 3, Врем.С-Во,  ПИ 04279.601.473  ,  ПИ №04279.601.471  ,  ПИ №04279.601.472  ,  Роден Край  4, 6, 8,  Руен  9, 3,  УПИ 04279.601.361  ,  УПИ III-9076,  7184,  Кв.43  ,  Шар Планина  23, 41, 25, 45, 31, 19, 16, 20, 21, 29 Партер, 18, 29, 35, 39, 45, 47, 17, 33, 22, 27, 43, 14, 21, 37, 26, 26

На 24.08.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 25.08.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 26.08.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 27.08.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 28.08.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Марулево:   Жилище

На 24.08.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 25.08.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 26.08.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 27.08.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 28.08.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./ –  Лешко:   Велковци  ,  Горно Лешко  Жилище,  Долно Лешко  Офис, Жилище,  Махала Корянска  ,  Местност Селището

На 24.08.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 25.08.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 26.08.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 27.08.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 28.08.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./ –  Обел

На 24.08.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 25.08.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 26.08.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 27.08.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 28.08.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Дебочица:   Вила

На 25.08.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Благоевград:   Iv-601.141. Кв. 46,  Iv Мрн  ,  Вардар  25,  Ветрен  6, 8, 33 Семеен Хотел, 10, 2, 8 Б, 35,  Витоша  5 А, 5, 5 Б,  Възрожденска  16, 18, 12, 14, 10,  Дойран  28, 24, 26, 22, 27,  Листопад  12,  Местност Баларбаши  ,  Местност Баларбаши  ,  Независимост  8, 4, 8,  Освобождение  4, 3, Врем.С-Во,  Освобождение  Едноф. Къща – Врем. Стр,  ПИ 04279.601.473  ,  ПИ №04279.601.471  ,  ПИ №04279.601.472  ,  Роден Край  4, 6, 8,  Руен  9, 3,  УПИ 04279.601.361  ,  УПИ III-9076,  7184,  Кв.43  ,  Шар Планина  23, 41, 25, 45, 31, 19, 16, 20, 21, 29 Партер, 18, 29, 35, 39, 45, 47, 17, 33, 22, 27, 43, 14, 21, 37, 26, 26

Община Гоце Делчев

На 24.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 26.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 27.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 28.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Гоце Делчев:   Бузлуджа  9, 1, 4, 10, 21, 8, 7, 6, 5,  Бузлуджа  9, 1, 4, 10, 21, 8, 7, 6, 5,  Драгоман  8, 30, 38, 19, 12, 24, 41, 11, 44, 45, 22, 46, 26, 33, 32, 27, 17, 10, 36, 21, 37, 23, 15, 11, 14, 13, 29, 27а, 10, 28, 3, 2, 10 Б, 39, 1, 7, 42, 20, 25, 12, 16, ТП25, 5, 18, 35, 43, 31, 4,  Драгоман  8, 30, 38, 19, 12, 24, 41, 11, 44, 45, 22, 46, 26, 33, 32, 27, 17, 10, 36, 21, 37, 23, 15, 11, 14, 13, 29, 27а, 10, 28, 3, 2, 10 Б, 39, 1, 7, 42, 20, 25, 12, 16, ТП25, 5, 18, 35, 43, 31, 4,  Драма  26, 28, 3, 24, 12, 23, 38, 27, 25, 34, 22, 21,  Драма  26, 28, 3, 24, 12, 23, 38, 27, 25, 34, 22, 21,  Екзарх Антим  35, 27а, 1, 40, 38, 29, 19, 30, 4, 11, 12, 21, 24, 36, 33, 2, 32, 42, 28, 14, 31, 34, 35 А, 44, 13, 48, 26, 10, 27, 25, 23, 6, 50, 10, 39, 8,  Екзарх Антим  35, 27а, 1, 40, 38, 29, 19, 30, 4, 11, 12, 21, 24, 36, 33, 2, 32, 42, 28, 14, 31, 34, 35 А, 44, 13, 48, 26, 10, 27, 25, 23, 6, 50, 10, 39, 8,  Иларион Макариополски  28,  Иларион Макариополски  28,  Потока  31, 17, 45, 51, 39, 30, 7, 6, 26, 35, 55, 8, 43, 25, 28, 41, 23, 47, 44, 38, 32, 39а, 33, 58, 39, 53, 59, 5, 13, 16, 27, 3, 49, 42, 34, 19, 15, 57, 11, 40, 37, 12, 4, 9, 46, 1, 19а, 24, 24а,  Потока  31, 17, 45, 51, 39, 30, 7, 6, 26, 35, 55, 8, 43, 25, 28, 41, 23, 47, 44, 38, 32, 39а, 33, 58, 39, 53, 59, 5, 13, 16, 27, 3, 49, 42, 34, 19, 15, 57, 11, 40, 37, 12, 4, 9, 46, 1, 19а, 24, 24а,  Тодор Александров  29, 20, 30, 28, 24, 26 Гараж, 32, 26,  Тодор Александров  29, 20, 30, 28, 24, 26 Гараж, 32, 26,  Тодор Паласкаря  7,  Тодор Паласкаря  7,  Тодор Стоянов  3, 1,  Тодор Стоянов  3, 1

На 25.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Гоце Делчев:   Бузлуджа  9, 1, 4, 10, 21, 8, 7, 6, 5,  Драгоман  8, 30, 38, 19, 12, 24, 41, 11, 44, 45, 22, 46, 26, 33, 32, 27, 17, 10, 36, 21, 37, 23, 15, 11, 14, 13, 29, 27а, 10, 28, 3, 2, 10 Б, 39, 1, 7, 42, 20, 25, 12, 16, ТП25, 5, 18, 35, 43, 31, 4,  Драма  26, 28, 3, 24, 12, 23, 38, 27, 25, 34, 22, 21,  Екзарх Антим  35, 27а, 1, 40, 38, 29, 19, 30, 4, 11, 12, 21, 24, 36, 33, 2, 32, 42, 28, 14, 31, 34, 35 А, 44, 13, 48, 26, 10, 27, 25, 23, 6, 50, 10, 39, 8,  Иларион Макариополски  28,  Потока  31, 17, 45, 51, 39, 30, 7, 6, 26, 35, 55, 8, 43, 25, 28, 41, 23, 47, 44, 38, 32, 39а, 33, 58, 39, 53, 59, 5, 13, 16, 27, 3, 49, 42, 34, 19, 15, 57, 11, 40, 37, 12, 4, 9, 46, 1, 19а, 24, 24а,  Тодор Александров  29, 20, 30, 28, 24, 26 Гараж, 32, 26,  Тодор Паласкаря  7,  Тодор Стоянов  3, 1

На 26.08.2020 г. /09:01 – 10:30 ч./ –  Копривлен:   Александър Стаболийски  16, 5, 1, 2, 3, 8, 14, 6, 13, 16, 9, 14, 11, 12,  Атанас Тешовски  1, 3, 7, 8, 5, 14, 6, 2, 4, 9, 11, 10,  Васил Левски  17, 19,  Георги Бенковски  3, 5, 2, 1,  Гоце Делчев  14,  Граничар  12, 10, 2, 6, 8, 3, 7, 4, 1,  Драма  50, 72, 45, 66, 58, 24, 50, 60, 62, 74, 70, 84, 78, 33, 76, 68, 56, 37, 82, 80, 52, 43, 54, 29,  Завода  25,  Здравец  1, 5, 2,  Изгрев  3, 1, 2, 11, 5, 8, 7, 12, 10,  Илинден  8, 4, 14, 20, 6, 10,  Кирил И Методи  9,  Левадуде  ,  Левадуле  ,  Малка Еловица  ,  Младост  6, 3, 4, 24, 1,  Парка  1, 4, 7, 9,  Петър Берон  20, 22, 9, 38, 32, 6, 24, 30, 17, 4, 16, 11, 1, 8, 34, 28, 2, 18, 12, 7, 5, 30, 28,  Първи Май  5,  Свети Димитър  7,  Стопански Двор  Цех Вента, Склад, Цех За Мебели, Ранчо, Офис Сграда, Стария Цех Вента, Фуражомелка, Мандра, Заведение, Дърводелска Работилница, Кравеферма, Автосервиз, Работилница, Шивашки Цех, Бензиностанция, Сграда С Навес, Сграда, Мелница,  Тодор Паница  24, 36, 14, 12, 10, 34, 20, 22, 18, 10 Времянка, 2, 4,  Фиталар Дере  ,  Христо Ботев  18, 4, 18, 12, 17, 15, 8, 5, 2, 13, 16, 21, 7, 10, 11, 6,  Цар Калоян  1,  Цар Симеон  12, 25, 13, 14, 19, 27, 4, 2, 8, 6, 21, 23,  Юрий Гагарин  5, 5, 3, 1, 8, 2,  Яне Сандански  10,    ТП Апк, ТП1, ТП4

На 26.08.2020 г. /09:16 – 10:30 ч./ –  Копривлен:   024015  ,  585 Кв.3  ,  Бачо Киро  19, 10, 7, 46, 9, 17, 5, 21, 3, 25, 27, 20, 24,  Васил Левски  11а, 13, 2, 5, 7, 10, 3, 9, 1, 11, 4, 8,  Драва  6, 3, 7, 10, 5, 24, 1, 8,  Драма  7, 9, 13, 21, 17, 27, 25, 3-5, 26, 11, 2, 36,  Илинден  8,  Мрамора  21, 17, 19, 40, 22, 25, 43, 29, 27, 33, 32, 35, 15, 34, 23, 24, 42, 31, 37, 3, 13, 9, 2, 14, 5, 8, 10, 7, 6, 18,  Неуточнен Адрес  Цех За Обработка На Мрамор, Цех За Преработка На Мрамор, Поща, Стадиона,  Освобождение  8, 13, 11, 1, 3, 9, 4, 19, 2, 17, 23, 6, 5, 7,  Петър Берон  7, 6, 9,  Първи Май  10, 16, 14, 9, 7, 1, 5, 12, 8, 2,  Славянска  11, 10, 13, 7, 6, 18, 30-32, 15, 14, 5, 20, 16, 9, 17, 2, 4, 8, 6, 3, 1, 12,  Тодор Паница  30, 26, 20, 32, 28,  Хан Аспарух  15, 11, 17, 9, 10, 13, 8, 4, 6, 19, 1, 7, 2, 9, 4,  Цар Калоян  9, 7, 5, 3, 4, 1,  Цар Симеон  1, 15, 7, 13, 17, 10, 5, 11, 2,  Шипка  13, 14, 17, 15, 16, 18, 10, 2, 1, 8, 7, 4, 12, 9, 6,  Яне Сандански  14, 7, 2, 12, 17, 13, 26, 40, 23, 20, 10, 1, 24, 30, 8, 36, 28, 4, 18, 15, 6, 22, 3, 11,    ТП 3, ТП 5, Тото Пункт

На 26.08.2020 г. /09:16 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Абланица,  Общ. Хаджидимово:   000792,  072015,  595,  Александър Стамболийски  7, 8, 2, 3, 10, 19, 12, 5, 11, 6, 17, 13, 25, 31, 24,  Анещи Узунов  16, 13, 22, 23, 10, 7, 5, 18, 12, 21, 8, 2, 19, 14, 20, 3, 6, 17, 11, 1, 9, 4, 29, 33, 26, 31, 28, 24, 27, 25, 30, 10, 34,  Асен Джикаров  4, 6, 3, 1, 8, 10, 11,  Балтачица  3, 2, 9, 1, 7, 6, 4, 3, 5, 8, 13, 2, 52, 14, 33, 25, 51, 19, 37, 16, 43, 41, 45, 35, 17, 21, 12, 10, 49, 31, 23, 27, 15, 39, 28,  Бузлуджа  3, 5, 10, 6, 4, 8, 2, 7, 12, 16, 9, 18, 3, 2, 10, 14,  Васил Левски  22, 13, 11, 4, 14, 20, 8, 26, 7, 16, 6, 12, 10, 15, 17, 1, 30, 34, 26, 15, 28, 11,  Вела Пеева  6, 11, 5, 3, 7, 9, 8, 4, 6, 14, 2, 1, 12,  Даме Груев  1, 11, 17, 20, 14, 16, 25, 13, 2, 19, 4, 21, 6, 3, 10, 8, 11, 5, 12, 7, 15,  Димо Хаджидимов  1, 20, 9, 7, 16, 5, 8, 10, 2, 19, 6, 4, 3, 12, 11, 15, 14, 1,  Драма  25, 6, 18, 13, 12, 1, 11, 8, 3, 7, 14, 5, 22, 20, 15, 4, 19, 9, 2, 21, 25, 21, 23, 31, 27,  Дунав  7, 6, 11, 17, 4, 15, 14, 3, 8, 9, 15, 10, 12, 19, 5, 10, 2, 13, 20, 1, 16, 28, 25, 23, 6, 11, 27, 18, 4, 11,  Елин Пелин  25, 3, 9, 13, ТП-4, 41, 39, 23, 21, 28, 51, 42, 50, 49, 10, 12, 17, 44, 24, 34, 6, 35, 13, 26, 16, 43, 22, ТП-1, 37, 19, 20, 18, 23, 38, 67, 55, 8, 5, 53, 33а, 41, 59, 30, 29, 21, 33, 39, 45, 15, 4, 46, 76, 56, 65, 69, 64, 70, 5, 45, 77, 91, 52, 68, 58, 66, 82, 62, 79, 78, 13, 80, 83, 81, ТП-2, 59, 73, ТП-3, 71, 48, 10, 1, 7, 5, 70, 32,  Илезица  1,  Йордан Йовков  1, 2, 7, 8, 14, 6, 10, 4, 3,  Кавала  1, 6, 5, 22, 32, 17, 14, 20, 30, 18, 4, 9, 7, 8, 2, 12, 3, 13, 24, 21, 26, 16, 22,  Кирил И Методий  1, 4, 5, 7,  Кокиче  4, 1, 2, 7, 18, 6, 8, 1, 10, 16, 24, 5, 26, 32, 28, 12, 22, 4, 14, 13,  Крали Марко  1, 6, 4, 2, 3,  Ленища  ,  М. Ленища  ,  Места  12, 1, 2, 6, 4, 10, 3, 8, 14,  Местност Вельов Рид,  Помпена Станция, Ханче,  Местност Лозята  Времянка,  Местност Шатора  Стопанска Постройка,  Неврокоп  1, 34, 4, 16, 20, 23, 10, 18, 33, 19, 5, 7, 17, 28, 6, 11, 2, 13, 12, 24, 27, 1, 26, 5,  Неуточнен Адрес  Поща,  Октомври  15, 10, 12, 2, 31, 24, 14, 16, 19, 17, 33, 27, 8, 5, 9, 23, 25, 18, 11, 6, 4, 29, 7,  Орфей  7, 1, 2, 16, 6, 10, 8, 3, 13, 5, 9, 20,  Отец Паисий  21, 52, 14, 17, 27, 12, 23, 19, 25, 18, 15, 9, 6, 7, 8, 3, 5, 1, 10,  П.Р.Славейков  6, 8, 5, 4, 7, 3, 2,  ПИ -778,  Площада  Магазин, 2а, Клуб, Павилион,  Победа  1, 2, 4,  Разпът  ,  Родопа  8, 9, 10, 3,  С. Абланица,  Имот 000517  ,  Свилен Русев  8, 2, 1, 3, 9, 7, 4, 10, 13, 18, 12,  Свобода  8, 5, 6, 3, 2, 1,  Селище  4,  Славянка  10, 3, 8, 7, 1, 13, 9, 6, 17, 5, 4, 13,  Славянска  15,  Слатина  ,  Стопански Двор  Времянка, Офис, Шивашки Цех, Помпена Станция,  Теменуга  2,  Тодор Паница  4, 9, 11, 3, 6, 15, 10, 12, 2, 8,  Тридесет и пета  15, 17, 2, 4, 3, 1, 11, 6, 5, 1, 13, 14, 6,  Тридесет И Шеста  6, 9, 15, 6, 30, 10, 1, 20, 2, 2,  Тъпане  ,  УПИ ІІ,  Кв.44  ,  Христо Ботев  16, 21, 15, 11, 10, 5, 16, 8, 22, 25, 17, 7, 13, 23, 6, 19, 1, 18, 2,  Чавдар Войвода  2, 3, 10, 17, 4, 15, 6, 13, 12, 18, 11, 5, 1, 7, 8, 9, 12,  Чешмите  ,  Юрий Гагарин  2, 12, 4, 9, 10, 13, 5, 6, 1,    0

На 26.08.2020 г. /09:16 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Блатска:   030023,  Местн. Бозукдермен  ,    ТП 2, ТП 1

На 26.08.2020 г. /09:16 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Боголин:   253  ,    ТП 1

На 26.08.2020 г. /09:16 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Гоце Делчев:   Гоце Делчев  ,  Местност Мочура

На 26.08.2020 г. /09:16 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Гоце Делчев:   Местност Мочура

На 26.08.2020 г. /09:16 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Гърмен:   Маноле  ,  Местност Маноле

На 26.08.2020 г. /09:16 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Долно Дряново:   УПИ-I,  Кв.30

На 26.08.2020 г. /09:16 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Дъбница:   Двадесет и Втора  6, 16, 20, 8, 7, 10, 9, 12, 18,  Двадесет и Девета  3, 7, 2, 4, 5,  Двадесет и Осма  4, 1, 6, 2, 8, 10,  Двадесет и Пета  17,  Двадесет и Първа  1, 3 А, 4, 3, 6,  Двадесет и Трета  12, 8, 10, 5, 6, 7, 1, 4,  Двадесет и Шеста  3, 2,  Двадесета  9, 2, 8, 13, 3, 12, 11, 5, 1,  Дванадесета  8,  Девета  28, 24, 9, 22, 25, 34, 9, 20, 2, 1, 19, 8, 6, 16, 13, 12, 18, 7, 11, 14,  Деветнадесета  8, 5, 7, 4, 2, 3, 9,  Десета  5, 9, 14, 3, 7, 1, 2, 12, 13, 11,  Единадесета  8, 6, 3, 7, 5, 12, 10, 1, 12a, 4,  Кюприжик  ,  Неуточнен Адрес  Поща,  Осемнадесета  5a, 2, 9, 7, 21, 1, 17a, 20, 14, 19, 13, 12, 18, 8, 15, 11, 5, 17, 10, 4, 16, 22,  Осма  3, 2a, 8, 2, 8а, 4, 1,  Пета  4, 38, 28, 13, 5, 14, 7, 22, 2, 6, 30, 3, 1, 27, 11, 32, 19, 10, 36, 24, 34, 18, 42, 17, 26, 16, 15,  Петнадесета  14, 2, 3, 4,  Първа  7, 15, 8, 16, 31, 46, 1, 42, 27, 25, 32, 34, 22, 13, 36, 15, 29, 21, 23, 18, 33, 40, 35, 6, 8, 24, 38, 20,  Седемнадесета  2, 3, 11, 4, 9, 8, 6, 7,  Седма  9, 5, 13, 1, 11, 17,  Стопански Двор  Сграда, Цех,  Трета  10, 11, 24, 10, 8, 14, 21, 1, 3, 25, 18, 5, 13, 26, 19, 16, 20, 9, 23, 2, 28,  Четвърта  9а, 25, 6, 9, 4, 27, 18, 30, 38, 28, 44, 17, 13a, 32, 15, 12, 8, 7, 13, 1, 14, 5, 26, 31, 2, 34, 3, 42, 29, 36, 17, 34,  Шеста  20, 36, 39, 32, 37, 30, 23, 34, 22, 38, 29, 28, 25, 27, 21, 31, 26,  Шестнадесета  23, 9, 10, 15, 11, 13,    21, 1, 3, 2, 36, 28, 19, 4, 32

На 26.08.2020 г. /09:16 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Копривлен:   Неуточнен Адрес  Помпена Станция

На 26.08.2020 г. /09:16 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Крибул:   262  ,    ТП1

На 26.08.2020 г. /09:16 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Крушево,  Общ. Гърмен:   VІ-138,  Кв.10  ,  ІХ-108

На 26.08.2020 г. /09:16 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Ново Лески

На 26.08.2020 г. /09:16 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Ореше

На 26.08.2020 г. /09:16 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Теплен,   ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД          .

На 26.08.2020 г. /09:16 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Хаджидимово:   VIII  ,  І-319,  Кв.81  ,  Акация  1,  Ангел Кънчев  6,  Баба Тонка  12,  Бачо Киро  8, 1, 2, 4, 3,  Васил Левски  11, 16, 13, 24, 3, 5, 6, 10, 4, 2, 1, 12, 6, 9, 1, 4, 26, 8,  Георги Бенковски  3, 17, 7, 9, 13, 11, 1, 14, 15, 4, 10, 5,  Гоце Делчев  30, 26, 28, 19, 21, 13, 20, 15, 18, 22, 17, 16а, 11, 16,  Димо Хаджидимов  40, 46, 20 А, 9, 39, 40, 46, 49, 64, 66, 62, 30, 49, 46, 60, 34, 56, 45, 70, 32, 48, 54, 20, 44, 10, 47, 68, 38,  Иван Вазов  2,  Илинденци  48, 24, 37, 36, 5, 1, 19, 31, 20, 18, 28, 12, 88, 16, 8, 14, 22, 10, 38, 29, 32, 26, 17, 23, 2, 3, 39, 50, 4, 41, 44, 43, 48, 46, 42,  Кирил И Методий  13, 1, 2, 3,  Климент Охридски  52, 73, 48, 98, 9, 59, 37, 47, 60, 35, 77, 30, 54, 32, 43, 46, 67, 24, 51, 57, 42, 53, 41, 84, 28, 66, 72, 69, 50, 75, 65, 26, 20, 11, 5, 68, 17, 18, 9, 12, 19, 6, 23, 21, 21, 3, 8, 25, 7, 10, 16, 15, 6, 22,  Македония  52, 54, 52, 15, 64, 18, 28, 3, 6, 14, 22, 20, 60, 2, 12, 19, 7, 13, 9, 1, 4, 10, 8, 53, 29, 35, 40, 34, 32, 47, 42, 23, 46, 37, 48, 39, 14, 33, 31, 36, 35, 21, 42, 33, 23, 30,  Места  18, 21, 32, 16, 28, 17, 10, 7, 33 Камера, 1, 14, 24, 15, 22, 25, 13, 35, 12, 27, 36, 45, 34, 37, 31, 26, 23, 35,  Местност Савака  Помпа,  Местност Свети Димитър  Пресевна,  Местност Тумбата  8, 3 Жилище, 3, , , 2, 5, 9, 8,  Младост  52, 17, 4, 25, 48, 38, 30, 1, 32, 23, 40, 19, 3, 43, 7, 50, 33, 39, 11, 28, 31, 34, 8, 35, 10, 12, 3, 9, 24, 6, 18, 20, 1, 5, 4, 48, 13, 17, 42, 1, 25, 7, 26, 22, 16, 8,  Неуточнен Адрес  Градски Стадион,  Опълченска  7,  Ореляк  9, 7, 10, 2, 16, 8, 8, 2, 6, 11, 18, 3, 12, 4, 18,  Отец Паисий  8, 11, 10, 12, 5, 4, 7,  Пейо Яворов  13, 14, 11, 15,  Св.Димитър  34-36, 9, 12, 4, 14, 21,  Свети Георги  8, 1,  Свети Димитър  82, 26, 11, 5, 6, 8, 7, 1, 21, 10, 2, 16, 24, 17, 19,  Спартак  27, 29, 45, 26, 28, 15, 23, 18, 17, 14, 4, 60, 16, 21а, 70, 19, 3, 12, 1, 6, 30 А, 22, 9, 20, 13, 11, 7, 47, 53, 21, 13, 43, 16, 45, 30, 47, 49, 34, 2, 32, 51, 38, 41, 36, 24, 37, 57, 35,  Средни Ливади  ,  Стопански Двор  Сушилня, Времянка, Постройка, Кравеферма,  Теменуга  1, 3, 5, 2,  Тодор Каблешков  2,  Трети  14, 83, Овчарник, 44, 71, 21, 39, 121, 49, 69, 36, 70, 7, 41, 114, 56, 92, 33, 40, 49a, 32, 57, 104, 108, 42, 47, 27, 112, 52, 37, 3, 74, 12, 9, 78, 22, 130, 73, 20, 34, 105, 62, 50, 54, 72, 25, 10, 102,    ТП3, От ТП3, ТП8, Тр2, От ТП6, Канцеларии, ТП6, ТП7, ТП6, Филиал

На 26.08.2020 г. /09:16 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Хаджидимово:   Мержането

На 26.08.2020 г. /09:16 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Хвостяне:   28028  ,  УПИ-V,  Кв.2  ,    ТП1

На 26.08.2020 г. /15:30 – 16:30 ч./ –  Копривлен:   024015  ,  585 Кв.3  ,  Александър Стаболийски  16, 5, 1, 2, 3, 8, 14, 6, 13, 16, 9, 14, 11, 12,  Атанас Тешовски  1, 3, 7, 8, 5, 14, 6, 2, 4, 9, 11, 10,  Бачо Киро  19, 10, 7, 46, 9, 17, 5, 21, 3, 25, 27, 20, 24,  Васил Левски  11а, 13, 2, 5, 7, 10, 3, 9, 1, 11, 4, 8,  Васил Левски  17, 19,  Георги Бенковски  3, 5, 2, 1,  Гоце Делчев  14,  Граничар  12, 10, 2, 6, 8, 3, 7, 4, 1,  Драва  6, 3, 7, 10, 5, 24, 1, 8,  Драма  7, 9, 13, 21, 17, 27, 25, 3-5, 26, 11, 2, 36,  Драма  50, 72, 45, 66, 58, 24, 50, 60, 62, 74, 70, 84, 78, 33, 76, 68, 56, 37, 82, 80, 52, 43, 54, 29,  Завода  25,  Здравец  1, 5, 2,  Изгрев  3, 1, 2, 11, 5, 8, 7, 12, 10,  Илинден  8,  Илинден  8, 4, 14, 20, 6, 10,  Кирил И Методи  9,  Левадуде  ,  Левадуле  ,  Малка Еловица  ,  Младост  6, 3, 4, 24, 1,  Мрамора  21, 17, 19, 40, 22, 25, 43, 29, 27, 33, 32, 35, 15, 34, 23, 24, 42, 31, 37, 3, 13, 9, 2, 14, 5, 8, 10, 7, 6, 18,  Неуточнен Адрес  Цех За Обработка На Мрамор, Цех За Преработка На Мрамор, Поща, Стадиона,  Освобождение  8, 13, 11, 1, 3, 9, 4, 19, 2, 17, 23, 6, 5, 7,  Парка  1, 4, 7, 9,  Петър Берон  7, 6, 9,  Петър Берон  20, 22, 9, 38, 32, 6, 24, 30, 17, 4, 16, 11, 1, 8, 34, 28, 2, 18, 12, 7, 5, 30, 28,  Първи Май  10, 16, 14, 9, 7, 1, 5, 12, 8, 2,  Първи Май  5,  Свети Димитър  7,  Славянска  11, 10, 13, 7, 6, 18, 30-32, 15, 14, 5, 20, 16, 9, 17, 2, 4, 8, 6, 3, 1, 12,  Стопански Двор  Цех Вента, Склад, Цех За Мебели, Ранчо, Офис Сграда, Стария Цех Вента, Фуражомелка, Мандра, Заведение, Дърводелска Работилница, Кравеферма, Автосервиз, Работилница, Шивашки Цех, Бензиностанция, Сграда С Навес, Сграда, Мелница,  Тодор Паница  30, 26, 20, 32, 28,  Тодор Паница  24, 36, 14, 12, 10, 34, 20, 22, 18, 10 Времянка, 2, 4,  Фиталар Дере  ,  Хан Аспарух  15, 11, 17, 9, 10, 13, 8, 4, 6, 19, 1, 7, 2, 9, 4,  Христо Ботев  18, 4, 18, 12, 17, 15, 8, 5, 2, 13, 16, 21, 7, 10, 11, 6,  Цар Калоян  9, 7, 5, 3, 4, 1,  Цар Калоян  1,  Цар Симеон  1, 15, 7, 13, 17, 10, 5, 11, 2,  Цар Симеон  12, 25, 13, 14, 19, 27, 4, 2, 8, 6, 21, 23,  Шипка  13, 14, 17, 15, 16, 18, 10, 2, 1, 8, 7, 4, 12, 9, 6,  Юрий Гагарин  5, 5, 3, 1, 8, 2,  Яне Сандански  14, 7, 2, 12, 17, 13, 26, 40, 23, 20, 10, 1, 24, 30, 8, 36, 28, 4, 18, 15, 6, 22, 3, 11,  Яне Сандански  10,    ТП3, ТП5, Тото Пункт,    ТП Апк, ТП1, ТП4

На 27.08.2020 г. /09:00 – 14:30 ч./ –  Гоце Делчев:   Бабуна  12, 4, 8, 6, 3, 5, 10, 1, 10 А, 7, 2,  Мидия  32, 15, 10, 17, 30, 19, 22, 14, 21, 31, 26, 11, 16, 13, 24, 28, 12,  Полковник Борис Дрангов  86, 88, 94, 96, 90, 84, 92,  Саук Бунар  ,  Свещник  2,  Серес  5,  Средна  14, 16,  Стражин  29, 37, 20, 28, 22, 2, 4, 13, 24, 21, 15, 30, 25, 34, 8, 19, 18, 27, 9, 33, 36, 23, 1, 7, 12, 5, 10, 11, 32, 31, 16, 26, 3, 35, 6, 14, 17,  Страцин  27, 43, 42, 36, 8, 4, 24, 52, 17, 44, 13, 37, 50, 3, 18, 30, 45, 31, 33, 54, 40, 26, 2, 10, 19, 7, 6, 14, 32, 38, 12, 35, 28, 20, 11, 1, 48, 39, 25, 15, 16, 9, 21, 23, 5, 41, 29,  Страцин  65,  Струга  25, 54, 56, 27, 38, 37, 40, 42, 33, 24, 41, 44, 39, 31, 29, 46, 32, 52, 34, 50, 58, 23, 48, 26, 30,  Струга  70, 82, 100, 86, 94, 68, 62,  Търговска  41

На 27.08.2020 г. /09:00 – 14:30 ч./ –  Средна:   9

На 27.08.2020 г. /11:30 – 15:30 ч./ –  Гоце Делчев:   Бяло Море  15,  Гоце Делчев  До Храм Св. Богородица,  Илия Батаклиев  5, 8, 1, 2, 7, 4, 3,  Отец Паисий  3 А, 19, 9, 7, 13, 1, 5, 2, 11,  Руен  2, 1,  Солун  10, 2, 12, 8, 6, 4, 11,  Търговска  10, 16, 3, 2, 4, 7, 6, 8, 5,  Христо Ботев  9, 10, 1, 8, 5, 13, 3, 6, 11, 4, 2, 7, 12

На 27.08.2020 г. /12:30 – 16:30 ч./ –  Борово,  Общ. Гоце Делчев

На 28.08.2020 г. /09:00 – 12:30 ч./ –  Абланица,  Общ. Хаджидимово:   Александър Стамболийски  7, 8, 2, 3, 10, 19, 12, 5, 11, 6, 17, 13,  Асен Джикаров  4, 6, 3, 1, 8,  Вела Пеева  6,  Димо Хаджидимов  20, 9, 7, 16, 5, 8, 10, 2, 19, 6, 4, 3, 12, 11, 15, 14, 1,  Драма  25, 6, 18, 13, 12, 1, 11, 8, 3, 7, 14, 5, 22, 20, 15, 4, 19, 9, 2, 21,  Елин Пелин  73, ТП-3, 71, 48, 10, 1, 7, 5, 70, 32,  Кавала  1, 6, 5, 22, 32, 17, 14, 20, 30, 18, 4, 9, 7, 8, 2, 12, 3, 13, 24, 21, 26, 16,  Ленища  ,  М. Ленища  ,  Неврокоп  5,  Отец Паисий  21, 52, 14, 17, 27, 12, 23, 19, 25, 18, 15, 9,  Площада  Магазин, 2а,  Победа  1, 2, 4,  Свилен Русев  8, 2, 1, 3, 9, 7, 4, 10,  Свобода  8, 5, 6,  Славянка  10, 3, 8, 7, 1, 13, 9, 6, 17, 5, 4,  Славянска  15,  Тодор Паница  4, 9, 11, 3, 6, 15, 10, 12, 2, 8,  Чавдар Войвода  2, 3, 10, 17, 4, 15, 6, 13, 12, 18, 11, 5, 1, 7, 8, 9,  Юрий Гагарин  2, 12, 4, 9, 10, 13, 5, 6, 1

Община Гърмен

На 24.08.2020 г. /09:00 – 13:30 ч./ –  Хвостяне:   28028  ,  УПИ-V,  Кв.2  ,    ТП1

На 24.08.2020 г. /10:30 – 15:30 ч./ –  Хвостяне

На 26.08.2020 г. /12:30 – 16:30 ч./ –  Дъбница:   Двадесет и Втора  6, 16, 20, 8, 7, 10, 9, 12, 18,  Двадесет и Девета  3, 7, 2, 4, 5,  Двадесет и Осма  4, 1, 6, 2, 8, 10,  Двадесет и Пета  17,  Двадесет и Първа  1, 3 А, 4, 3, 6,  Двадесет и Трета  12, 8, 10, 5, 6, 7, 1, 4,  Двадесет и Шеста  3, 2,  Двадесета  9, 2, 8, 13, 3, 12, 11, 5, 1,  Девета  28, 24, 9, 22, 25, 34,  Деветнадесета  8, 5, 7, 4, 2, 3, 9,  Единадесета  8, 6, 3, 7, 5, 12, 10, 1, 12a,  Кюприжик,  Осемнадесета  5a, 2, 9, 7, 21, 1, 17a, 20, 14, 19, 13, 12, 18, 8, 15, 11, 5, 17, 10, 4, 16, 22,  Пета  4, 38, 28, 13, 5, 14, 7, 22, 2, 6, 30, 3, 1, 27, 11, 32, 19, 10, 36, 24, 34, 18, 42, 17, 26, 16, 15,  Петнадесета  14, 2, 3, 4,  Първа  7, 15, 8,  Седемнадесета  2, 3, 11, 4, 9, 8, 6, 7,  Стопански Двор  Сграда,  Трета  10,  Четвърта  9а, 25, 6, 9, 4, 27, 18, 30, 38, 28, 44, 17, 13a, 32, 15, 12, 8, 7, 13, 1, 14, 5, 26, 31, 2, 34, 3, 42, 29, 36,  Шеста  20, 36, 39, 32, 37, 30, 23, 34, 22, 38, 29, 28, 25, 27, 21, 31, 26,  Шестнадесета  23, 9, 10, 15, 11,    21, 1, 3, 2, 36, 28, 19, 4, 32

На 27.08.2020 г. /09:30 – 16:30 ч./ –  Рибново:   000317,  Землището на с. Рибново  ,  ІІІ-966,  Кв.56  ,  Върбиците  ,  Двадесет и Девета  1, 2, 5, 7, 4, 6, 8, 3, 12, 9,  Двадесет и Осем  6, 5, 9, 12, 7,  Двадесет и Седем  8, 9, 15, 17, 11, 1, 10, 13, 5, 3, 2, 6, 7, 4, 14,  Двадесет и Трета  6,  Двадесет И Шеста  1, 23, 15, 14, 16, 4, 27, 26, 20, 12, 13, 21, 29, 17, 25,  Двадесета  1, 2, 8а, 6, 8, 3, 4,  Дванадесета  10, 17,  Ливаде  ,  Осемнадесета  20, 17а, 14, 29, 12, 25а, 16а, 27, 21, 24, 15, 33, 17, 25, 18, 31, 23,  Петнадесета  21, 4, 3, 18, 17, 5, 7, 29, 15, 37, 30, 16, 1, 8, 10, 9, 27, 19, 12, 38, 31, 36, 47, 2, 6, 26, 33, 13,  Първа  83, 73, 59, 104, 97, 99, 98, 72, 82, 74, 55, 53, 45, 75, 68а, 86, 101, 67, 63, 1, 51, 58, 80, 108, 69, 71, 45a, 64, 70, 65, 61, 76, 14,  Седемнадесета  16, 20, 18, 12, 15, 2, 3, 8, 11, 9, 19, 5, 6, 4, 17, 14, 22, 13, 17а,  Тридесета  12, 5, 13, 7, 27, 1, 3, 24,  Четвърта  4,  Шестнадесета  23, 1, 12, 19, 9, 15, 25, 11а, 3, 8, 5, 7, 6, 10, 13, 11, 21, 4, 2

Община Петрич

На 24.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 25.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 26.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 27.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 28.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Петрич,  Общ. Петрич:   Битоля  8, 10, 10, 11, 1, 2, 9, 7, 8а, 3, 8, 6, 7, 5, 14, 10, 10, 4, 12, 11, 3,  Искър  4, 6, 2, 10, 8, 12, 2, 3, 7, 5, 9, 7, 11, 1,  Капитан Никола Парапанов  3, 24, 30, 24, Тото Пункт,  Княз Александър Батемберг  30, 4, 11, 6, 20, 24, 12, 21, 15, 16, 18, 7, 17, 10, 1, 9, 19, 32, 16, 26, 15, 24, 14, 23, 5, 9, 6, 3, 7, 28, 20, 8, 2, 22, 21,  Места  14, 11, 8,  Мусала  10, 13, 18, 18, 2, 20, 9, 20, 5, 6, 20, 6, 4, 3, 8, 14, 16, 11, 6, 12,  Полковник Дрангов  1, 1,  Свобода  12, 23, 25, 12, 26, 32, 30, 14, 8, 28, 26, 10, 15, 17, 13, 11, 36, 33, 32, 17, 11, 16, 38, 19, 15, 27, 21, 24, 18, 22, 29, 20, 34, 38, 8, 16,  Серска  2,  Скопие  9, 5, 5, 10, 7, 8, 4, 9, 2, 1, 1, 2, 12, 16, 3, 14, 6, 11, 13,  Хан Аспарух  9, 7, 7, 10, 17, 11, 8, 5, 13, 15,  Цар Борис III  ,  Цар Иван Шишман  11, 7, 3, 13, 1, 5, 9, 7

На 24.08.2020 г. /09:31 – 12:00 ч./ –  Ръждак Сметище

На 24.08.2020 г. /11:31 – 12:15 ч.; 12:45 – 13:30 ч./ –  Генерал Тодоров:   Бащирите  ,  Дебела Дръма  ,  Пътен Възел Ам Струма

На 24.08.2020 г. /11:31 – 12:15 ч.; 12:45 – 13:30 ч./ –  Кърналово:   Дечев Бунар,  Змиярнико  Път 108,  Капанлъко  ,  Местност Дабето  Фабрика,  Местност Ливадите  Автосервиз,  Местност Острово  Помпа,  Местност Побиен Камък  Помпа,  Местност Порой,  Местност Фабриката  Цех,  Петко Р.Славейков  2

На 24.08.2020 г. /11:31 – 12:15 ч.; 12:45 – 13:30 ч./ –  Марикостиново:   1-141  ,  Асен Златаров  24, 32, 23, 33, 31, 38, 22, 35, 34, 40, 37, 29, 30, 25, 21, 27, 21, 36, 43, 1, 11, 16, 14, 6, 2, 5, 4, 12, 9, 7, 1, 15, 13, 18, 3, 11, 8, 10, 17, 19,  Братя Миладинови  25, 26, 5, 15, 6, 10, 24, 12, 4, 8, 18, 9, 1, 16, 26, 2, 3, 7, 22, 20, 44, 35, 30, 41, 19, 26, 47, 17, 43, 38, 25, 37, 46, 31, 27, 32, 48, 51, 42, 21,  Бузлуджа  1, 6, 4, 10, 5, 3, 12, 8,  Бяло Море  2,  Васил Коларов  4, 18, 17, 15, 6, 11, 2, 7, 13, 1, 3, 20, 22, 16, 10, 26, 32, 28, 23, 24, 34, 38, 30, 15,  Вела Пеева  32, 15, 11, 24, 21, 22, 40, 42, 9, 28, 1, 38, 34, 44, 46, 23, 30, 7, 17, 5, 36, 13, 19, 60, 48, 50, 27, 25, 64, 66, 58, 54, 56,  Генерал Гурко  4, 6, 10, 8, 2, 9, 5, 18, 13, 14, 16, 22, 10,  Георги Раковски  7, 1, 2, 8, 6, 5, 9, 7, 10 Вила, 4, 3, 10,  Главен Път Е-79  1 Фтец Мантар Енерджи,  Горничето  ,  Димитър Благоев  4, 2, 5, 3, 7, 13, 9, 11, 8, 13,  Димо Хаджидимов  3, 6, 8, 2, 5, 1, 7, 11, 9, 10,  Долен Засек  Склад За Строителни Материали,  Драва  2, 1, 6, 3, 4,  Екзарх Йосиф  41, 49, 37, 33, 10, 6, 35, 39, 4, 8, 25, 23, 2, 31, 18, 16, 12, 20, 22, 11, 17, 15, 19, 5, 21,  Заводска  2, 1,  Засеко  ,  Иван Вазов  14, 11, 18, 4, 23, 20, 7, 6, 24, 26, 12, 10, 25, 8, 3, 5, 17, 9, 13, 16, 15, 2, 10, 21, 1,  Извън Регулация  ,  Карл Маркс  2, 22, 9, 12, 16, 5, 10, 14, 18, 8, 6, 24, 1, 4, 11, 7, 13, 3, 20,  Марикостенски Бани  Ферма, Цех, ТП, Хотел, 2,  Марица  6, 48, 45, 43, 61, 73, 49, 36, 63, 44, 47, 24, 55, 41, 22, 28, 32, 67, 30, 65, 46, 59, 69, 53, 40, 75, 38, 39, 20, 42, 26, 57, 34, 33, 4, 19, 6, 16, 37, 31, 11, 35, 1, 5, 29, 7, 27, 25, 8, 3, 17, 21, 13, 32, 12, 9, 18, 23, 2,  Местност Аджобица-Чалията  Бензиностанция,  Местност Банско Бърдо  Павилион,  Местност Бонаро  Бетонов Център,  Местност Високия Рид  Склад,  Местност Горничето  Цех,  Местност Корията  Врем.С-Во,  Местност Лозарски Андък  Свинарник,  Местност Падарка  Свинарник, Казан,  Местонст Среден Път  Таверна,  Москва  3, 4,  Неуточнен Адрес  Поща, Извън Селото, Извън Селото,  Отец Пайсий  15, 2, 10, 1, 17, 11, 12, 2, 9, 7, 5, 13, 21, 4, 19, 8, 3,  Петър Берон  2, 4, 1,  Петър Стефанов  2, 11, 7, 19, 12, 10, 15, 17, 3, 4, 5, 13, 9,  ПИрин  4, 2, 5, 6, 14,  Пътен Възел Ам Струма  ,  Свобода  5, 4, 3, 9,  Стадион  ,  Струма  13, 1, 24, 13, 6, 2, 3, 8, 9, 7, 16, 12, 5,  Христо Смирненски  8, 14, 2, 5, 26, 10, 7, 24,  Черно Море  15, 12, 14, 6, 11, 9, 20, 2, 18, 16, 7, 3, 5, 1, 4, 10,  Янтра  1, 3,    2, Закуски, Дискотека, Магазин, Тото Пункт

На 24.08.2020 г. /11:31 – 12:15 ч.; 12:45 – 13:30 ч./ –  Марино Поле,  Общ. Петрич:   Извън Регулация  ,  Местност Вадата

На 24.08.2020 г. /11:31 – 12:15 ч.; 12:45 – 13:30 ч./ –  Монтана:   Хан Кубрат  9

На 24.08.2020 г. /11:31 – 12:15 ч.; 12:45 – 13:30 ч./ –  Петрич,  Общ. Петрич:   Братя Миладинови  1,  България  104, 101, 76, 80, 103, 74, 92, 84, 98, 97, 87, 72, 94, 70, 68, 82, 126, 95, 83, 93, 85, 78, 96, 99,  Георги Бенковски  ,  Зиче  ,  Ляшница Потоко  ,  Местност Бухото  Цех, Помпа, Склад, Ресторант, Сграда, Офис, Жилище, Сонда, Помпа За Напояване, Работилница, Фургон, Обор,  Местност Зиче  Църква, Помпа За Напояване, Жилищна Сграда, Врем.С-Во, Временно Строителство, 8, Жилище,  Местност Караач-Дамяница  Метан Станция, Мтп,  Местност Кумли  Магазин За Строит.Материали, Автосервиз, Временно Строителство, Авторемонтна Работилница,  Местност Мерата  ТП, Временно Строителство,  Местност Неволница  ,  Местност Неволница Лозята,  Местност Неволница-Лозята  ,  Местност Под Гарата  Автоработилница,  Неволница Лозята  ,  Неволница-Лозята  ,  Под Гарата  ,  Полковник Дрангов  1,  Стопански Двор

На 24.08.2020 г. /11:31 – 12:15 ч.; 12:45 – 13:30 ч./ –  Рупите:   Александър Буйнов  6, 30, 27, 20, 10, 2, 8, 33, 12, 31, 35, 13, 7, 14, 1, 19, 9, 4, 18, 16, 25, 17, 24, 5, 3, 11,  Беласица  1, 18, 20, 10, 14, 4, 12, 16,  Бяло Море  3, 5, 4, 2, 7, 11, 8, 10,  Васил Левски  23, 15, 25, 14, 19, 9, 6, 21, 5, 1, 10, 11, 13, 2, 12, 4, 20, 3,  Георги Бенковски  15, 9, 16, 21, 5, 2, 6, 14, 20, 18, 11, 10, 13, 17, 24, 4, 25, 19, 23,  Гоце Делчев  10, 12, 18, 2, 22, 21, 3, 15, 6, 19, 5, 1, 20, 7, 11, 9, 17, 13,  Извън Регулацията  1, 1, 2, 1,  Илинден  13, 9, 21, 3, 12, 14, 5, 7, 4, 10, 6, 8, 20, 1, 11, 23, 2,  Кирил и Методий  25, 30, 15, 16, 10, 8, 24, 5, 7, 3, 4, 21, 6, 9, 18, 2, 13,  Кожух  1, 6, 3, 7, 9, 5,  Любен Каравелов  32, 35, 26, 24, 16, 7, 13, 3, 12, 20, 14, 34, 28, 22, 18, 30, 33, 6, 4, 11, 10, 35, 18,  Маркова Скала  9, 7, 2, 3, 6, 4,  Маршал Толбухин  1, 2, 12, 29, 3, 25, 1, 17, 7, 2, 21, 11, 5, 27, 13, 9, 10, 15, 6, 23, 19, 8, 17, 9,  Местнос Рупите  Вила, Църква, Баня, Почив.Станция, Павилион,  Местност Корията  Помпа, Помпа,  Местност Мерата  ,  Местност ПИнговица  Помпа, Жилище, Помпа, Помпа За Напояване, Нива,  Местност Свети Атанас  ,  Местност Средно Поле  Помпа За Поливане, Помпа, Цех, Помпа,  Местност Тафтино  ПИ 000301, Дом, Цех За Произв. На Плодови И Зе,  Местност Тухларка  Оранжерия, Помпа,  Москва  4, 11, 5, 6, 2, 9, 1, 13, 23, 21, 3, 19, 18, 10, 8,  Неуточнен Адрес  Приемник Бац, Поща,  Никола Вапцаров  7, 8, 5, 17, 14, 22, 2, 7, 1, 3, 15,  Осми Март  1, 6, 2, 5, 7, 3, 1, 4, 8,  Осогово  10, 5, 3, 4, 6, 1, 8, 7, 2, 1,  Петра  1, 9, 15, 11, 17,  ПИрин  4, 1, 2, 5, 15, 9, 3, 7, 21, 19, 13, 17,  Промишлена Зона  ,  Свети Атанас  ,  Софрони Врачански  17, 13, 1, 23, 25, 22, 27, 23, 6, 16, 8, 14, 4, 18, 7, 2, 3, 10, 1,  Софроний Врачански  21, 8, 9,  Стопански Двор  ТП, Цех,  Тафтино  ,  Тракия  9, 2, 1, 14, 10, 6, 13, 5, 7, 8, 3,  УПИ ІІІ-131, Кв.7  ,  Хр.Ботев  37, 22, 35, 51, 39, 41, 33, 20, 23, 24, 45, 47, 31, 29, 43, 49, 27, 1, 16, 10, 2, 7, 15, 14, 25, 11, 8, 19, 27, 5, 13, 23, 9, 21, 6, 3, 17

На 24.08.2020 г. /11:31 – 13:30 ч./ –  Общ.Петрич, С.Марикостиново

На 25.08.2020 г. /08:31 – 09:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Петрич,  Общ. Петрич:   28-ми Октомври  21, 23, 22, 28, 24, 26, 19,  Ал.Стамболийски  38, 36, 14, 34, 15, 12, 32, 34, 18, 20, 32, 13, 8, 30, 15, 12, 2, 13, 26, 10, 6, 17, 20, 10, 28, 24, 16, 6, 22, 39, 11, 23, 24, 7, 33, 37, 45, 41, 35, 17, 43, 27, 25, 19, 5, 2, 3, 3, 1, 1, 2, 4, 10,  Александър Буйнов  11, 3, 7, 6, 1, 4, 5, 2, 9,  Арда  1, 3,  Баучер  2, 3, 4, 6, 8, 1, 12, 10, 5,  Беласица  2, 8, 10, 12, 1, 6, 4, 14, 18, 2, 5, 22, 17е, 20,  Братя Миладинови  4, 2, 7, 3, 1, 5, 7, 8, 6, 10, 4,  България  24, 24, 1, 3, 1, 4, 6, 1, 2, 3, 5, 4,  Бяло Море  6, 2, 4, 8, 5, 1, 3,  Валандово  3, 6, 1, 7, 9, 5,  Вардар  2, УПИ І-3929 Кв.361, 10, 26, 3, 22, 11, 19, 21, 10, 24, 18, 28, 12, 21, 4, 17, 4, 12, 2, 14, 1, 9, 16, 5, 5, 18а, 15, 13, 9,  Васил Кънчев  29, 15, 19, 21, 31, 37, 27, 8, 23, 17, 35, 33, 25, 6, 41, 16, 10, 18, 8, 43, 37, 14, 39, 6, 13, 4, 13, 6, 4, 11, 2, 9, 3, 5, 1, 7, 4,  Възраждане  2, 3, 4, 2, 6, 4,  Гладстон  2, 6, 6, 4, 7, 5, 1, 3,  Гоце Делчев  26, 34, 30, 16, 28, 14, 39, 22, 36, 41, 20, 32, 24, 38, 18, 35, 29, 29, 23, 33, 21, 25, 31, 27, 19, 14 Магазин, 12, 18, 31а, 37, 14, 17, 11, 17, 15,  Градска  2, 10, 4, 8, 1, 6,  Д-Р Асен Златаров  8,  Даме Груев  21, 13, 6, 10, 19, 11, 17, 9, 8, 15, 4,  Демир Хисар  40, 24, 31, 46, 39, 50, 43, 38, 41, 34, 25, 25, 29, 37, 44, 27, 42, 52, 36, 33, 35, 48, 45,  Ел-Тепе  14, 10, 6, 16, 12, 18, 4, 1, 2,  Изток  14, 10, 8, 2, 9, 7, 16, 12, 15, 13, 15, 13, 16, 11, 12, 16, Гараж 12, 11, 1, Бл.4, 3, 4, 4, 2, 1 5, 2, 1, 9, 10, 3, 6, 6, 2, 3, 4, 4, 8, 5, 5,  Кожух  36,  Кочо Мавродиев  35, 26, 25, 19, 23, 21, 24, 17, 28, 30, 38, 40, 36, 34, 36, 46, 27, 32, 42, 42, 44, 44, 40, 32,  Кукуш  1,  Лазар Маджаров  40, 34, 38, 36, 2, 14, 6, 21, 1, 10, 32, 30, 19, 2, 21, 8, 14, 8, 13 2, 3, 3, 11, 28, 20, 3, 16, 4, 25, 11, 6, 17, 12, 2, 11 2, 5, 26, 25, 1, 22, 2, 3,  Люле Бургас  6, 4, 9, 8, 3, 5, 1, 2, 7,  Македония  10, 6, 1, 5, 1, 10, 4, 3, 2, 3, 8,  Местност Иловица  ,  Местност Младежки Дом  Радио, Офис, Център,  Местност Яворите  Ресторант, Комплекс,  Митрополит Герасим  8, 10, 12, 4, 9, 6,  Отец Паисий  20, 23, 16, 18, 22, 51, 53, 47, 49, 25, 29, 35, 37, 39, 35а, 41, 45, 31, 43,  Патриарх Евтимий  1, 6, 4, 2, 5,  Пере Тошев  10, 2, 3, 4, 8, 7, 9, 5, 14, 11, 8, 1, 5, 14, 11, 6,  Петко Р.Славейков  3, 8, 5, 1, 6, 4, 10,  Полковник Дрангов  1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,  Пощенска  6, 10, 13, 5, 7, 17, 2, 1, 11, 14, 4, 3, 17, 8,  Родопи  4, 2, 1, 3,  Рокфелер  52, 5, 5, 25, 29, 32, 31, 34, 35, 36, 33, 38, 27,  Св.Св. Кирил И Методи  1, 15, 12, 13, 18,  Славянска  4, 5, 3, 5, 9, 3, 1 4, 2, 7, 3, 7, 8, 1, 8, 10, 2, 8, 2, 10, 8, 4, 14, 12, 9, 7, 16, 15, 13, 11,  Стою Хаджиев  3, 1 1, 1, 6, 2, 4, 9,  Стоян Търнаджиев  3,  Тетово  5, 7, 11, 1, 1,  Тома Митов  32,  Христо Ботев  10, 4, 12, 6, 1, 4, 18, 12, 10, 3, 5, 16,  Цар Борис III  1, 20, 3, 5, 5, 3, 24, 24,  Яне Сандански  29, 21, 19, 23, 25, 17, 37, 44, 35, 29, 31, 33, 34, 42, 38, 46, 40

На 25.08.2020 г. /08:31 – 09:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Първомай,  Общ. Петрич:   Местност Чалтията

На 25.08.2020 г. /08:31 – 16:30 ч./ –  Петрич,  Общ. Петрич:   28-Ми Октомври  21, 23, 22, 28, 24, 26, 19,  България  24,  Васил Кънчев  41, 16, 10, 18, 8, 43, 37, 14, 39,  Даме Груев  21, 13, 6, 10, 19, 11, 17, 9, 8, 15, 4,  Кочо Мавродиев  26, 25, 19, 23, 21, 24, 17, 28, 30,  Местност Иловица  ,  Патриарх Евтимий  1, 6, 4, 2, 5,  Петко Р.Славейков  3, 8, 5, 1, 6, 4, 10,  Полковник Дрангов  1,  Рокфелер  25, 29, 32, 31, 34, 35, 36, 33, 38, 27,  Стою Хаджиев  3, 1 1, 1, 6, 2, 4, 9,  Яне Сандански  37, 44, 35, 29, 31, 33, 34, 42, 38, 46, 40

На 25.08.2020 г. /10:01 – 10:30 ч.; 12:00 – 12:30 ч./ –  Дрангово,  Общ. Петрич:   Местност Болницата  ,  Над Селото 23563  ,  Старо Село  ,    М.Върбите УПИ 000498, Мебелен Цех

На 25.08.2020 г. /10:01 – 10:30 ч.; 12:00 – 12:30 ч./ –  Кулата:   Местност Гкпп-Кулата  Митница, Терминал Митница

На 25.08.2020 г. /10:01 – 10:30 ч.; 12:00 – 12:30 ч./ –  Марикостиново: Село Тополница

На 25.08.2020 г. /10:01 – 10:30 ч.; 12:00 – 12:30 ч./ –  Петрич,  Общ. Петрич:   56126.292.4  ,  Бежанка  ,  Местност Козлек  ,  Местност Мерата  Селскостопанска Постройка, Овчарник С Битовка,  Одрин  48, 55, 53, 56, 54, 50, 45, 51, 47, 49, 52, 46,  Полковник Дрангов  1,  Рокфелер  ,  Свети Георги  47, 50, 51, 49, 35, 52, 45, 54,  Свобода  1, 2, 6

На 25.08.2020 г. /10:01 – 10:30 ч.; 12:00 – 12:30 ч./ –  Ръждак:   56126.453.3  ,  Белата Чешма  ,  УПИ V-86,  Кв.20  ,    Жилище, 3

На 25.08.2020 г. /10:01 – 10:30 ч.; 12:00 – 12:30 ч./ –  Тополница,  Общ. Петрич:   Гробището

На 25.08.2020 г. /10:01 – 12:30 ч./ –  Дрангово,  Общ. Петрич

На 25.08.2020 г. /10:01 – 12:30 ч.; 10:01 – 10:30 ч.; 12:00 – 12:30 ч./ –  Митино:   Джаферица  ,  Местност Порой  ,  Шеремет

На 26.08.2020 г. /08:16 – 08:45 ч./ –  Петрич,  Общ. Петрич:   22-ри Октомври  1, 5,  28-ми Октомври  1, 25, 30, 32, 8, 12, 3, 10, 3, 9, 18, 6, 11, 1, 15, 5, 4, 13, 16, 6, 1, 12, 22, 18, 20, 19, 17, 4, 14, 7,  Александър Унев  7,  Атанас Маджаров  32,  Беласица  3, 11, 6, 7, 1, 9,  Бистрица  3, 1, 2, 13, 18, 11, 16, 10, 9, 5,  Брегалница  1, 3, 9, 2, 5, 7, 2, 4, 10, 11, 8, 6,  България  24, 13, 8, 16, 17, 9, 20, 15, 8, 17, 10, 12, 18, 18, 5, 11, 12, 14, 19,  Ванга/Опълченска/  10, 2, 8, 6, 4, 8, 4, 12, 18, 7, 3, 1, 14, 11, 9, 1, 5,  Васил Кънчев  47, 28, 24, 65, 69, 26, 67, 63, 20, 34, 55, 22, 73, 53, 71, 61, 59, 49, 51, 45, 36, 57, 30,  Васил Левски  6,  Връх Бузлуджа  15,  Гоце Делчев  5, 9, 4, 10, 2, 12, 4, 2, 5, 5, 3, 3, 8, 7, 6, 7, 1, 14, 8, 12б,  Гр.Петрич Битоля УПИ ХХ Кв. 125 А  ,  Даме Груев  3, 12, 18, 33, 1, 16, 20, 14, 23, 31, 29, 25,  Демир Капия  3, 5, 3, 9, 1, 7,  Демир Хисар  2, 32, 14, 16, 7, 13, 24, 15, 26, 25, 19, 12, 3, 11, 9, 6, 18, 10, 17, 20, 28, 30, 8, 22, 1, 5, 23, 21,  Димитър Гощанов  2, 15, 6 3, 7, 11, 2, 4, 2 1, 5, 13, 3, 7, 1, 2, 2 1, 6, 5, 4 2, 15, 6 3, 1, 3, 4 2, 9,  Екзарх Йосиф  36, 25, 46, 40, 35, 44, 42, 34, 27, 45, 47, 24, 36а, 46, 36а, 22, 43, 37, 36а, 41, 38, 27, 54, 48, 40, 45, 39, 50, 33, 30, 47, Павилион, 31, 26, 31а, 35, 52, 25, 53, 58, 57, 60, 55, 49, 51, 69, 57,  Ел-Тепе  7, 17, 22, 20, 11, 24, 13, 15, 26, 5, 5, 6, 9,  Здравец  165, 183, 30, 18, 149, 115, 139, 150, 111, 95, 24, 67, 85, 161, 175, 135, 177, 143, 152, 131, 113, 87, 141, 109, 23, 121, 129, 91, 107, 163, 195, 45, 147, 119, 137, 81, 26, 65, 173, 14, 51, 22, 73, 174, 77, 32, 71, 157, 179, 43, 63, 103, 97, 20, 105, 145, 184, 99, 193, 133, 125, 181,  Иван Вазов  1, 3, 2, 3, 10, 1, 5, 8, 6, 6, 8, 1, 10,  Иван Тасушев  5, 3, 1, 2, 4, 6,  Илинден  7, 5, 1, 3, 4, 8, 2,  Калабак  38, 32, 32, 40, 53, 34, 38, 55,  Калина  31, 28, 35, 26, 33, 39, 32, 34, 23, 37, 30,  Капитан Джингаров  18, 23, 1, 7, 20, 2, 19, 13, 22, 12, 9, 14, 16, 11, 3, 6, 15, 4, 5, 21, 10, 8, 4, 17,  Кестен  20, 22, 30, 53, 37, 39, 24, 51, 33, 34, 45, 31, 16, 49, 18, 47, 43, 28, 29,  Княз Борис I  20, 28, 14, 22, 26, 21, 5, 1, 12, 24, 30, 16, 18, 40, 8, 10, 6, 7, 18, 3, 11, 5, 25, 17, 19, 23, 2, 21, 1, 2, 15, 13, 1, 7, 36, 30, 38, 40, 1, 56, 34, 54, 32,  Кочо Мавродиев  60, 64, 62, 58,  Кукуш  6, 4, 9, 3, 8, 7, 1, 2,  Македония  8, 18, 13, 4, 14, 2, 20, 1, 16, 23, 32, 2, 31, 3, 1, 29, З0, 30, 5, 9, 6, 5, 18, 24, 10, 22, 25, 13, 28, 11, 27, 15, 26, 12,  Мануш Георгиев  4, 11, 6, 3, 21, 18, 2, 8, 11, 22, 10, 12, 5, 9, 9, 7, 13, 3, 1, 19, 17, 2, 7, 15, 14, 20, 23, 43, 42, 40, 54, 48, 31, 49, 36, 44, 61, 50, 51, 37, 33, 46, 30, 29, 28, 53, 39, 47, 1, 26, 45, 38, 35, 25, 27, 55, 21, 52, 56, 40,  Маркова Скала  1, 3, 22, 5, 20, 7, 10, 4, 6, 12, 16, 8, 26, 11, 18, 9, 13, 15, 22, 7,  Местност Реката  Нива,  Митрополит Герасим  1, 4, 7, 1, 3, 5,  Михаил Вардев  12, 7, 5, 16, 14, 11, 9, 8, 10, 4б, 3, 1, 1,  Орището  8, 100,  Орфано  1,  Отец Паисий  2, 7, 21, 6, 17, 1, 5, 23, 13, 15, 19, 9, 8, 3, 12, 12,  Перманик  20, 13, 19, 28, 24, 22, 14, 25, 10, 16, 23, 9, 17, 15, 12,  Пирин  70, 57, 66, 47, 41, 44, 50, 72, 45, 58, 43, 49, 76, 74, 50, 7, 68, З, 25, 2, 3, 5, 1а, 1, 11, 26, 42, 8, 18, 20, 50, 24, Строителен Обект, 2, 48, 6, 21, 25, 54, 35, 15, 22, 14, 17, 46, 52, 12, 30, 44, 27, 31, 19, 13, 29, 7, 16, 40, 32, 4, 5, 38, 23, 36, 33, 9,  Полковник Дрангов  1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,  Пощенска  19, 14, 21, 15, 12, 16,  Рокфелер  1, 41, 25, 40, 35, 90, 44, 43, 37, 47, 46, 42, 39,  Св.Св. Кирил И Методи  26, 22, 32, 15, 17, 30, 21, 19, 31, 24, 30,  Сграда На Тк Гум  ,  Славянска  4,  Стадионска  10,  Стоян Търнаджиев  3, 8, 8, 13, 4, 9, 7, 1, 11, 3, 4, 15, 2, 13, 5, 6,  Тетово  9, 6, 3, 2, 5, 4, 7,  Тома Митов  58, 34, 20, 54, 1, 24, 26, 44, 50, 16, 46, 52, 30, 14, 20, 36, 22, 32, 5, 48, 28, 22, 56, 21, 30, 22, 40, 42, 1, 2, 4, 6, 8, 6, 1, 14, 2, 16, 18, 2, 3, 5,  Хан Крум  6, 2, 6, 4, 14, 8, 10, 6а, 2,  Хилендарски Манастир  3, 6, 7, 10, 11, 5, 1, 8, 9, 7 Мазе,  Христо Ботев  2,  Цар Борис Iii  4, 10, 10, 5, 7, 4, 3, 6, 6, 8, 2, 1, 11 Супермаркет, 11а, 9, 9, 16, 20, 15, 20, 20, 14, 16, 52, 22, 11, 12, 12, 11, 11 Юробанк, 20, 14, 22, 20, 16,  Явор  100, 2, 70, 72, 3, 14, 42, 22, 46, 34, 104, 56, 30, 74, 80, 96, 26, 24, 4, 68, 15, 41, 1, 7, 82, 23, 54, 27, 59, 64, 37, 29, 40, 18, 8, 50, 9, 207, 16, 13, 90, 31, 32, 36, 19, 12, 10, 5, 62, 11, 52, 66, 44, 56, 84, 98, 20, 6, 21, 33, 43, 35, 17, 86, 28, 88, 94, 58, 25, 39,  Яне Сандански  2, 36, 38, 22, 30, 20, 24, 28, 22, 24, 22а, 1, 10, 5, 3, 18, 9, 9, 2, 11, 12, 18, 4, 1, 20, 6, 14, 7, 20, 2, 13, 6, 5, 3

На 26.08.2020 г. /08:16 – 08:45 ч./   На 27.08.2020 г. /09:01 – 09:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Коларово,  Общ. Петрич:   Местост Марковица  Фабрика, Павилион

На 26.08.2020 г. /08:16 – 16:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Петрич,  Общ. Петрич:   Брегалница  1, 3, 9, 2, 5, 7, 2, 4, 10, 11, 8, 6,  Даме Груев  3,  Ел-Тепе  7, 17, 22, 20, 11, 24, 13, 15, 26, 5, 5, 6, 9,  Здравец  165, 183, 30, 18, 149, 115, 139, 150, 111, 95, 24, 67, 85, 161, 175, 135, 177, 143, 152, 131, 113, 87, 141, 109, 23, 121, 129, 91, 107, 163, 195, 45, 147, 119, 137, 81, 26, 65, 173, 14, 51, 22, 73, 174, 77, 32, 71, 157, 179, 43, 63, 103, 97, 20, 105, 145, 184, 99, 193, 133, 125, 181,  Калина  31, 28, 35, 26, 33, 39, 32, 34, 23, 37, 30,  Кестен  20, 22, 30, 53, 37, 39, 24, 51, 33, 34, 45, 31, 16, 49, 18, 47, 43, 28, 29,  Кочо Мавродиев  60, 64, 62, 58,  Пирин  70, 57, 66, 47, 41, 44, 50, 72, 45, 58, 43, 49, 76, 74, 50, 7, 68,  Полковник Дрангов  1,  Явор  100, 2, 70, 72, 3, 14, 42, 22, 46, 34, 104, 56, 30, 74, 80, 96, 26, 24, 4, 68, 15, 41, 1, 7, 82, 23, 54, 27, 59, 64, 37, 29, 40, 18, 8, 50, 9, 207, 16, 13, 90, 31, 32, 36, 19, 12, 10, 5, 62, 11, 52, 66, 44, 56, 84, 98, 20, 6, 21, 33, 43, 35, 17, 86, 28, 88, 94, 58, 25, 39

На 26.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 27.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 28.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Първомай,  Общ. Петрич:   Вардар  20,  Георги Измерлиев  6, 18, 4, 12, 10, 2, 8,  Маркови Кладенци  34, 36, 47, 51,  Местност Алачевото  Цех,  Местност Стопански Двор  Работилница, Църква,  Младост  50, 52, 8, 17, 36, 43, 53, 51,  Огражден  47, 34, 53, 49, 36, 55, 51,  Оджовица Чалията  ,  Отец Паисий  6, 19, 14, 8, 21, 18, 3, 15, 16, 5, 4, 17, 11, 7, 1, 13,  Русия  13

На 27.08.2020 г. /09:01 – 09:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Петрич,  Общ. Петрич:   010024  ,  22-Ри Октомври  26, 8, 1, 5, 10, 6, 6, 10, 4, 6, 8, 6, 2, 3, 12, 4, 11, 9, 12, 10, 7, 18, 9, 20, 14, 22, 24, 16,  22-Ри Октомври  1, 5,  28-ми Октомври  1, 25, 30, 32, 8, 12, 3, 10, 3, 9, 18, 6, 11, 1, 15, 5, 4, 13, 16, 6, 1, 12, 22, 18, 20, 19, 17, 4, 14, 7,  Александър Унев  7,  Атанас Лютвиев  39, 18, 28, 20, 26, 37, 41, 33, 30, 1, 16, 22, 27, 8, 10, 23, 14, 29, 32, 35, 45, 17, 43, 31, 25, 12, 19, 6, 4, 15, 5, 4, 7, 13, 8, 4, 2, 3, 6, 9,  Атанас Маджаров  32,  Бабуна  42, 38, 39, 36, 32, 33, 35, 31, 44, 40, 34, 37, 29,  Беласица  3, 11, 6, 7, 1, 9,  Бистрица  3, 1, 2, 13, 18, 11, 16, 10, 9, 5,  Битоля  38, 36, 40, 34, 31, 33, 2, 37, 35 1, 32, 1, 37 2, 31 1,  Брегалница  1, 3, 9, 2, 5, 7, 2, 4, 10, 11, 8, 6,  Бъкстон  6, 1,  България  29, 39, 25, 37, 35, 33, 28, 26, 27, 24, 23, 31, 51, 45, 49, 43, 47, 41, 58, 52, 46, 54, 48, 44, 65, 55, 59, 61, 60, 56, 50, 55 3, 55 3, 3, 2, 49, 55, 2, 30 3, 3, 1, 1, 4, 32, 32 2, 4, 4 2, 30, 2, 55 1, 26,  България  24, 13, 8, 16, 17, 9, 20, 15, 8, 17, 10, 12, 18, 18, 5, 11, 12, 14, 19,  Ванга/Опълченска/  10, 2, 8, 6, 4, 8, 4, 12, 18, 7, 3, 1, 14, 11, 9, 1, 5,  Васил Кънчев  47, 28, 24, 65, 69, 26, 67, 63, 20, 34, 55, 22, 73, 53, 71, 61, 59, 49, 51, 45, 36, 57, 30,  Васил Левски  2, 4, 1, 10, 3, 8, 18, 7, 18, 12, 16, 11, 3, 5, 14, 8, 9, 5, 16,  Васил Левски  6,  Вит  6, 2, 2,  Връх Бузлуджа  1, 3, 11, 13, 21, 7, 5, 17, 19,  Връх Бузлуджа  15,  Връх Китка  13, 19, 11, 15, 17, 9, 10, 7, 10, 16, 20, 12, 12, 1, 8, 20, 5, 18, 16, 2, 11, 9, 22, 14, 22, 3,  Генерал Тодоров  2, 2, 4, 1, 2 Павилион,  Гоце Делчев  5, 9, 4, 10, 2, 12, 4, 2, 5, 5, 3, 3, 8, 7, 6, 7, 1, 1, 14, 8, 12б,  Гр.Петрич Битоля УПИ Хх Кв 125 А  ,  Д-Р Асен Златаров  2,  Даме Груев  3, 12, 18, 33, 1, 16, 20, 14, 23, 31, 29, 25,  Демир Капия  3, 5, 3, 9, 1, 7,  Демир Хисар  2, 32, 14, 16, 7, 13, 24, 15, 26, 25, 19, 12, 3, 11, 9, 6, 18, 10, 17, 20, 28, 30, 8, 22, 1, 5, 23, 21,  Димитър Гощанов  2, 15, 6 3, 7, 11, 2, 4, 2 1, 5, 13, 3, 7, 1, 2, 2 1, 6, 5, 4 2, 15, 6 3, 1, 3, 4 2, 9,  Екзарх Йосиф  22, 20, 33, 2, 6, 12, 6, 10, 8, 7, 4, 14, 18, 23, 17, 16, 19, 6, 11, 21, 15, 9, 13, 5, 3, 7, 20, 1, 29, 25 4, 25, 25, 25 4, 4, 29, 27,  Екзарх Йосиф  36, 25, 46, 40, 35, 44, 42, 34, 27, 45, 47, 24, 36а, 46, 36а, 22, 43, 37, 36а, 41, 38, 27, 54, 48, 40, 45, 39, 50, 33, 30, 47, Павилион, 31, 26, 31а, 35, 52, 25, 53, 58, 57, 60, 55, 49, 51, 69, 57,  Ел-Тепе  7, 17, 22, 20, 11, 24, 13, 15, 26, 5, 5, 6, 9,  Здравец  165, 183, 30, 18, 149, 115, 139, 150, 111, 95, 24, 67, 85, 161, 175, 135, 177, 143, 152, 131, 113, 87, 141, 109, 23, 121, 129, 91, 107, 163, 195, 45, 147, 119, 137, 81, 26, 65, 173, 14, 51, 22, 73, 174, 77, 32, 71, 157, 179, 43, 63, 103, 97, 20, 105, 145, 184, 99, 193, 133, 125, 181,  Иван Вазов  1, 3, 2, 3, 10, 1, 5, 8, 6, 6, 8, 1, 10,  Иван Тасушев  5, 3, 1, 2, 4, 6,  Илинден  7, 5, 1, 3, 4, 8, 2,  Каймак Чалан  28, 26, 17, 20, 24, 22, 27, 17, 30,  Калабак  37, 37, 45, 45, 36, 36, 18, 33, 20, 26б, 22, 16, 26, 14, 24, 41, 51, 43, 37, 39,  Калабак  38, 32, 32, 40, 53, 34, 38, 55,  Калина  31, 28, 35, 26, 33, 39, 32, 34, 23, 37, 30,  Капитан Джингаров  25,  Капитан Джингаров  18, 23, 1, 7, 20, 2, 19, 13, 22, 12, 9, 14, 16, 11, 3, 6, 15, 4, 5, 21, 10, 8, 4, 17,  Кестен  20, 22, 30, 53, 37, 39, 24, 51, 33, 34, 45, 31, 16, 49, 18, 47, 43, 28, 29,  Княз Борис I  20, 28, 14, 22, 26, 21, 5, 1, 12, 24, 30, 16, 18, 40, 8, 10, 6, 7, 18, 3, 11, 5, 25, 17, 19, 23, 2, 21, 1, 2, 15, 13, 1, 7, 36, 30, 38, 40, 1, 56, 34, 54, 32,  Кожух  30, 39, 36, 32, 37, 26, 34, 38, 1, 17, 2, 28, 45 1,  Кочо Мавродиев  60, 64, 62, 58,  Кукуш  6, 4, 9, 3, 8, 7, 1, 2,  Македония  1,  Македония  8, 18, 13, 4, 14, 2, 20, 1, 16, 23, 32, 2, 31, 3, 1, 29, З0, 30, 5, 9, 6, 5, 18, 24, 10, 22, 25, 13, 28, 11, 27, 15, 26, 12,  Мануш Георгиев  4, 11, 6, 3, 21, 18, 2, 8, 11, 22, 10, 12, 5, 9, 9, 7, 13, 3, 1, 19, 17, 2, 7, 15, 14, 20, 23, 43, 42, 40, 54, 48, 31, 49, 36, 44, 61, 50, 51, 37, 33, 46, 30, 29, 28, 53, 39, 47, 1, 26, 45, 38, 35, 25, 27, 55, 21, 52, 56, 40,  Маркова Скала  1, 3, 22, 5, 20, 7, 10, 4, 6, 12, 16, 8, 26, 11, 18, 9, 13, 15, 22, 7,  Местност Реката  Нива,  Митрополит Герасим  1, 4, 7, 1, 3, 5,  Михаил Вардев  4б, 2, 4, 2, 4,  Михаил Вардев  12, 7, 5, 16, 14, 11, 9, 8, 10, 4б, 3, 1, 1,  Никола Вапцаров  1, 21, 12, 17, 5, 3, 6, 19, 11, 10, 24, 15, 2, 4, 9, 14, 13, 16, 20, 33, 31, 7, 22, 27, 2а, 25, 26, 23, 18, 29,  Оборище  4, 3, 5, 6, 8, 2, 1, 7,  Орището  8, 100,  Орфано  1,  Отец Паисий  2, 7, 21, 6, 17, 1, 5, 23, 13, 15, 19, 9, 8, 3, 12, 12,  Перманик  20, 13, 19, 28, 24, 22, 14, 25, 10, 16, 23, 9, 17, 15, 12,  ПИрин  70, 57, 66, 47, 41, 44, 50, 72, 45, 58, 43, 49, 76, 74, 50, 7, 68, З, 25, 2, 3, 5, 1а, 1, 11, 26, 42, 8, 18, 20, 50, 24, Строителен Обект, 2, 48, 6, 21, 25, 54, 35, 15, 22, 14, 17, 46, 52, 12, 30, 44, 27, 31, 19, 13, 29, 7, 16, 40, 32, 4, 5, 38, 23, 36, 33, 9,  Полковник Дрангов  1, 1, 1, 1, 5, 1, 9б, 3, 7, 9, 1, 1,  Полковник Дрангов  1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,  Пощенска  19, 14, 21, 15, 12, 16,  Пролет  6, 4, 2,  Река Осъм  2, 4,  Рокфелер  ,  Рокфелер  1, 41, 25, 40, 35, 90, 44, 43, 37, 47, 46, 42, 3

На 27.08.2020 г. /09:01 – 09:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Първомай,  Общ. Петрич:   Местност Чалията  Помпа

На 27.08.2020 г. /09:01 – 09:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Струмешница:   19

На 27.08.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./ –  Петрич,  Общ. Петрич:   Александър Унев  7,  Атанас Маджаров  32,  Бистрица  13, 18, 11, 16, 10, 9, 5,  Екзарх Йосиф  52, 25, 53, 58, 57, 60, 55, 49, 51,  Иван Тасушев  5, 3, 1, 2, 4, 6,  Илинден  7, 5, 1, 3, 4, 8, 2,  Княз Борис I  36, 30, 38, 40, 1, 56, 34, 54, 32,  Мануш Георгиев  23, 43, 42, 40, 54, 48, 31, 49, 36, 44, 61, 50, 51, 37, 33, 46, 30, 29, 28, 53, 39, 47, 1, 26, 45, 38, 35, 25, 27, 55, 21,  Маркова Скала  22, 7,  Местност Реката  Нива,  Орището  8, 100,  Орфано  1,  Отец Паисий  12,  Перманик  20, 13, 19, 28, 24, 22, 14, 25, 10, 16, 23, 9, 17, 15, 12,  Полковник Дрангов  1

На 28.08.2020 г. /08:46 – 16:30 ч./ –  Петрич,  Общ. Петрич:   Местност Зиче  Жилище,  Местност Конгоро  Сграда,  Хижа Беласица  Хижа

На 28.08.2020 г. /09:46 – 10:15 ч.; 11:45 – 12:15 ч./ –  Беласица:   Акация  10, 11, 31, 5, 25, 33, 9, 27, 44, 21, 19, 7, 24, 22, 13, 12, 23, 17, 20, 14, 2, 1, 8, 6,  Александър Стамболийски  14,  Беласица  90, 92, 77, 94, 100, 104, 89, 83, 96, 85, 69, 31, 93, 67, 91, 84, 102, 88, 65, 86, 45, 71, 49, 47, 58, 55, 80, 61, 59, 62, 64, 74, 76, 43, 63, 78, 60, 57, 68, 38, 50, Поща, 33, 54, 36, 46, 27, 44, 26, 42, 25, 34, 48, 23, 31, 22, 28, 26, 24, 10, 13, 15, 107, 108,  Братя Миладинови  8, 2, 6,  Васил Левски  2, 1, 4, 8, 7, 6, 3, 6,  Георги Бенковски  14, 7, 12, 3, 11, 8, 6, 10, 5, 9, 4, 1, 2,  Гоце Делчев  6, 4, 7, 8, 3, 16, 14, 2, 18, 1, 12, 11,  Григор Пърличев  8, 10, 12, 6, 1,  Девети Май  15, 31, 25, 23, 20, 27, 30, 29, 21, 16, 22, 33, 17, 14, 19, 4, 15, 9, 8, 10, 11, 7,  Дермено  8, 5, 3, 6,  Динк Махле  ,  До Мтп Беласица  ,  Кестен  2, 1,  Кокиче  7, 9, 10, 12, 8, 3,  Крали Марко  1, 2,  Марковица  3, 10, 4, 6, 8, 12,  Местност Горни Парници  Жилище,  Митко Палаузов  4, 15, 10, 8, 2, 1, 11, 9, 20, 13, 22, 3, 7,  Мраморница  6, 4, 8, 11, 12, 7, 3, 2, 5, 9, 1,  Никола Некрасов  5, 3, 8, 6, 1, 4,  Осми Март  8, 4, 6, 2, 5, 9, 11, 7, 10, 3,  Паисий Хилендарски  7, 4, 6, 2, 1, 3, 5, 11, 9, 18, 51, 16, 33, 49, 53, 35, 21, 37, 47, 39, 14, 45, 23, 41, 31, 25,  Плиска  1, 4, 11, 2, 3, 8, 12, 7, 9, 6, 10,  Поляните  ,  Раславица  3, 4,  Стефан Караджа  3, 1, 4,  Струмешница  6, 9, 10, 4, 5, 15, 8,  Стълб От Вмрнн На ТП  Беласица – 3,  Стълб При Обекта  ,  УПИ-1,  Кв.27  ,  Хаджи Димитър  2, 35, 2, 4,  Хан Аспарух  14, 3, 5, 4, 6, 1, 9,  Христо Ботев  36, 8, 24, 25, 6, 4, 38, 29, 34, 32, 28, 30,  Цар Самуил  5, 2, 6, 3,  Цар Симеон  4,  Чавдар Войвода  4, 2, 1,  Чифлико  ,  Яне Сандански  1, 3, 5

На 28.08.2020 г. /09:46 – 10:15 ч.; 11:45 – 12:15 ч./ –  Габрене:   Аджийца  ,  Акация  10, 8, 1, 12, 5, 11, 7, 3, 6, 6,  Александър Матрасов  5, 1, 6, 3,  Буко  ,  Граничар  11, 9, 5, 7, 9, 3, 1,  Здравец  12, 20, 6, 4, 10, 11, 15, 14, 8, 16, 5, 2,  Иван Вазов  7, 14, 9, 11, 13,  Извън Регулацията  47, 53, 52, 44, 45, 36, 49, 8, 48, 50, 51, 34, 27, 33, 16, 12, 9, 30, 19, 24, 8, 29, 21, 23, 34, 7, 57, 10, 26, 15, 14, 40, 13, 41, 42, 36, 37, 35, 39, 53, 54, 55, 51,  Кокиче  7, 1, 2, 3, 5,  Комсомолска  13, 11, 12, 1, 5, 3, 8, 7, 9, 10, 6, 20, 22, 24,  Марена  ,  Местност  Марена  Сушилня,  Местност Буко  Помпа За Поливане, Помпа,  Местност Златарево  Магазин, Служба, Мотел, Каравана, Помпа, Кафе,  Мир  1, 4, 3, 2,  Митко Палаузов  14, 12,  Неуточнен Адрес  Поща,  Октомври  7, 11, 6, 10, 12, 8,  Освобождение  30, 32, 20, 18, 14, 29, 27, 23, 22, 25, 15, 19, 17, 28, 31, 16, 31, 4, 1, 12, 4, 8, 9, 3, 11, 10, 5, 7, 2, 13,  Отец Паисий  11, 15, 13, 12, 9, 14, 17, 12,  Прогрес  5, 6, 2, 3, 10, 4, 8, 7, 3,  Радецки  26, 28, 23, 24, 27, 14, 2, 11, 1, 9, 13, 6, 5, 8, 16, 15, 3, 23, 18,  Родина  25, 17, 18, 16, 7, 30, 14, 26, 24, 13, 15, 28, 4, 5, 12, 7, 8, 10, 3, 6, 9, 5, 2,  С. Габрене,  Общ. Петрич,  ПИ 000486,  М.Осено  ,  Стопански Двор  Сграда,  Струмешница  4, 6, 10, 5,  Теменуга  3,  Тумба  22, 19, 20, 15, 13, 12, 11, 6, 7, 5, 18, 4, 16, 8, 3, 10, 9, 14, 20, 2,  УПИ 4 Кв 32  ,  УПИ ХII-19, Кв.5

На 28.08.2020 г. /09:46 – 10:15 ч.; 11:45 – 12:15 ч./ –  Генерал Тодоров:   1

На 28.08.2020 г. /09:46 – 10:15 ч.; 11:45 – 12:15 ч./ –  Долна Крушица:   Каръчкото  ,  Местност Златарево  Помп.Станция,  Местност Лъката  Бензиностанция

На 28.08.2020 г. /09:46 – 10:15 ч.; 11:45 – 12:15 ч./ –  Камена:   Воденицата  ,  Динко  ,    Местност Нишанка

На 28.08.2020 г. /09:46 – 10:15 ч.; 11:45 – 12:15 ч./ –  Ключ:   Ал.Стамболийски  29, 31, 27, 1, 26, 4, 21, 10, 24,  Альоша  4, 6, 30, 2, 9, 3, 33, 1, 31, 18, 10,  Антон Попов  4, 3, 1, 2,  Атанас Бубакяров  13, 6, 5, 12, 14, 24, 22, 23, 20, 14, 13, 17, 26, 30, 9, 7, 22, 27,  Беласица  18, 3, 19, 20, 8, 4, 7, 14, 1, 3, 9,  Ген.Скобелев  3, 1, 5, 2, 10, 8, 6,  Гергевче  5, 2, 3, 1,  Драмчов Кайнак  1,  Дружба  9, 12, 10, 16, 3, 11, 6, 7, 1, 8,  Иван Козарев  5, 5, 3, 6, 4, 2, 11, 9, 12, 15, 8, 7, 13, 1,  Иглика  1, 3, 2,  Извън Регулацията  2, 1, 4, 7, 43, 11, 6, 9, 4, 22, 25, 27, 24, 38, 17, 21, 20, 37, 41, 36, 43, 31, 42, 13, 35, 39, 14, 44, 18, 36, 43, 25,  Ил.Макариоплски  4, 10, 12, 6, 11, 1, 7, 3, 13, 5,  Илинден  18, 23, 21, 11, 5, 7, 16, 2, 8, 13, 19, 9, 6, 12, 6, 3, 2, 10, 1, 8, 13, 6,  Квартал 50  Заведение,  Кирил И Методий  Поща, 4, 5, 7, 6, 1,  Китка  23, 22, 15, 13, 11, 9, 20, 7, 9, 8, 10, 3, 6, 2, 12,  Климент Охридски  8, 5, 9, 5, 3, 6, 1,  Лозен  1, 5, 13,  Малчика  11, 3, 8, 10, 7, 13, 2, 9, 4, 1, 14, 8,  Местност Джаловец  Цех,  Местност Кайнако  Работилница,  Млада Гвардия  5, 16, 3, 2, 1, 7, 6, 6,  Наум Охридски  5,  Никола Вапцаров  1,  Подгорие  7, 5, 15, 22, 2, 23, 9, 5, 26, 2,  Равни Ниви  ,  Самуилова Крепост  5, 2, 4, 3, Струмешница  2, 1,  Христо Смирненски  2, 3, 1, 12, 13, 10, 1,  Цар Самуил  16, 17, 5, 21, 2, 1, 3, 15, 6, 19, 8, 9, 39, 23, 18, 41, 20, 16, Цех, 37, 35, 42, 21, 22, 34, 23, 36, 45, 33, 47, 43, 35,  Черно Море  3, 7, 6, 8, 5, 1, 10, 12, 7, 10, 9, 14, 3,    Къща

На 28.08.2020 г. /09:46 – 10:15 ч.; 11:45 – 12:15 ч./ –  Коларово,  Общ. Петрич:   Антон Попов  15, 17, 13, 5, 3, 1, 30, 7, 18, 14, 24, 22, 10, 4, 20, 28, 8, 26, 2, 6,  Асен Златаров  9, 3, 11, 19, 21, 15, 6, 7, 13, 1, 8, 2, 4, 14,  Баларе,  Башчите,  Беласица  74, 69, 77, 92, 104, 89, 91, 80, 86, 32, 78, 106, 96, 98, 73, 102, 94, 75, 84, 72, 112, 100, 82, 63, 90, 76, 95, 47, 110, 70, 71, 59, 57, 65, 39, 58, 29, 32, 52, 42, 40, 56, 31, 38, 46, 44, 26, 33, 54, 48, 36, 51, 34, 35, 22, 30, 43, 41, 50, 45, 62, 37, 64, 14, 27, 12, 19, 21, 17, 2, 23, 5, 4, 7, 16, 11, 15, 8, 10, 1, 25, 3, 13, 9, 20, 6, 68, 53, 55, 66, 51, 57,  Брегалница  9, 8, 7, 1, 4, 3, 2, 5,  Бяло Море  15, 1, 18, 12,  Вела Пеева  28, 11, 30, 26, 22, 13, 34, 18, 3, 5, 1, 2, 10, 22, 9, 20, 7, 4, 6,  Високи Явори  ,  Владимир Заимов  19, 27, 8, 11, 25, 15, 9, 13, 23, 12, 21, 17, 14, 6, 10, 16, 3, 5, 4, 1, 2, 7,  Възраждане  7, 8, 6, 10, 3, 1, 2,  Гоце Делчев  4, 20, 11, 9, 14, 21, 3, 22, 19, 5, 17, 24, 2, 12, 16, 10, 7, 8, 13, 15, 1,  Гранит  4,  Двадесет И Трети Септември  4, 6, 10, 2,  Драва  2, 12, 13, 7, 8, 11, 6, 3, 4,  Еделвайс  2, 5,  Жданов  11, 8, 5, 3, 6, 7, 12, 4, 9, 14, 10,  Иван Вазов  5, 2, 6, 7, 3, 8, 13, 4,  Ильо Войвода  1, 6, 5, 3, 7, 2,  Калоян  5, 7, 1,  Кокиче  2, 4, 6,  Крайречна  3, 1, 4, 5, 2, 6,  Липите  20, 24, 19, 22, 18, 3, 11, 32, 30, 34, 31, 17, 25, 6, 10, 14, 4, 2, 16,  Любен Каравелов  8, 6, 10, 5, 2, 3, 2, 4, 1, 7,  Македония  7, 9, 3,  Малчика  2, 6, 14, 3, 15, 1, 10, 7, 12, 8, 9, 4, 13, 16, 11,  Марин Дол,  Местност Бахчите  Временно Строителство,  Местост Марковица  В Началото На Селото,  Митко Палаузов  4, 2,  Неуточнен Адрес  Усилвател Бац, Усилвател Бац,  Никола Вапцаров  14, 4, 8, 7, 16, 10, 15, 1, 13, 9, 5, 11, 3, 12, 6, 2,  Никола Парапунов  2, 11, 4, 9, 5, 3, 10, 7, 6, 1,  Огражден  9, 3, 6, 4, 1, 5, 8, 2, 5,  Одрин  1, 7, 2, 3, 5,  Октомври  33, 29, 42, 37, 48, 44, 40, 35, 38, 31, 36, 27, 18, 5, 9, 23, 26, 10, 2, 16, 11, 15, 7, 13, 22, 3, 24, 1, 12, 14, 8, 28, 21, 17, 30,  Отец Паисий  8, 21, 13, 27, 10, 9, 14, 2, 31, 23, 25, 11, 15, 33, 4, 6, 17, 29, 12, 1, 5, 3, 7,  Партизанска  6, 4, 2, 1,  Пейо Яворов  11, 3, 5, 14, 1, 8, 6, 10, 4, 9, 16, 11, 2, 12, 7,  Песоко  ,  Петър Берон  14, 17, 7, 8, 15, 1, 11, 2, 5, 18, 4, 6, 10, 12, 16, 3, 19, 9, 13,  ПИрин  2, 8, 3, 10, 6, 9, 1, 5, 4, 7, 12,  Победа  10, 9, 14, 5, 16, 6, 7, 11, 4, 12, 17, 18, 2, 13, 19, 1, 3, 8, 1,  Подгорие  16, 14, 8, 1, 2, 9, 5, 12, 6, 3, 7, 10,  Просвета  12, 10, 1, 8, 2, 3, 9, 13, 4, 5, 11, 15, 6, 12, 7,  Първи Май  8, 3, 2, 6, 1, 4,  Радомир  5, 2, 1, 3,  Раковски  19, 17, 18, 15, 21, 16, 13, 12, 1, 21, 2, 10, 8, 6, 7, 4, 13, 19, 14,  С. Коларово,  М. Песоко  ,  Салют  6, 2,  Самуилова Кпепост  11, 2, 7, 9, 4, 3, 1,  Симеон Кавракиров  1, 4, 8, 6, 2, 14, 12, 10, 22, 16, 22,  Странджа  1, 7, 10, 8, 6, 11, 5, 2, 3, 9, 4,  Струмешница  2, 5, 6, 4, 1, 3,  Тодор Божиков  6, 4, 5, 10, 9, 14, 16, 7, 3, 1, 8, 2,  УПИ I  Ul 4  ,  Христо Смирненски  16, 10, 8, 4, 16, Поща, 4, 10, 6, 1, 2,  Цар Борис 1-Ви  11, 8, 1, 2, 4, 9, 5, 3, 12, 7,  Цар Самуил  13, 20, 1, 5, 2, 10, 4, 22, 11, 6, 9, 8, 18, 3, 7, 16, 14,  Чавдарка  1, 2

На 28.08.2020 г. /09:46 – 10:15 ч.; 11:45 – 12:15 ч./ –  Петрич,  Общ. Петрич:   Айдарски Даб  ,  Айдарски Даб Иловица ПИ 56126.149.27  ,  Атанас Лютвиев  23,  България  108, 153, 83, 60,  Джевезлъка  ,  Иваник-Калинска Чешма  ,  Княз Борис I  31,  Любен Каравелов  3,  Ляшница  ,  Места  22,  Местност Айран Бунар  Помпа,  Местност Бухото  Жилище, Помпа, Помпа За Напояване,  Местност Бяла Черква  Помпа За Напояване, Помпа,  Местност Джевезлъка  Жилище, Помпа, Помпа За Напояване, Цех,  Местност Зиче  Жилище, Жилище,  Местност Златарево  Бюро, Митница,  Местност Иваник  Свинарник, Сграда, Ханче, Помпа, Автобаза,  Местност Иваник Каринска Чешм  ,  Местност Иловица  Помпа,  Местност Конгоро  Сграда,  Местност Ляшница  Помпа,  Местност Омондрос,  Местност ПИльови Орехи  Жилище,  Местност Тръстен  Жилище,  Полковник Дрангов  1,  Свети Георги  2а,  Хижа Беласица  Хижа

На 28.08.2020 г. /09:46 – 10:15 ч.; 11:45 – 12:15 ч./ –  Първомай,  Общ. Петрич:   Гоце Делчев  37,  Местност Чалтията  Автоработилница

На 28.08.2020 г. /09:46 – 10:15 ч.; 11:45 – 12:15 ч./ –  Самуилово,  Общ. Петрич:   Васил Левски  10,  Самуилово  ,  УПИ 1 Кв. 31  ,  УПИ Іv-57,  Кв.18

На 28.08.2020 г. /09:46 – 10:15 ч.; 11:45 – 12:15 ч./ –  Скрът:   9-ти Септември  11, 1, 2, 4, 8, 10, 7, 3, 6, 13, 5, 9,  Александър Стамболийски  2, 1, 3, 12, 10, 5, 8, 9, 7, 11,  Антон Попов  2, 4, 6, 7, 3, 5, 30, 31, 41, 38, 42, 39, 40, 36, 37, 45, 33, 35, 44, 30, 26, 32, 43, 20, 10, 11, 14, 27, 19, 29, 25, 18, 15, 5, 17, 26, 24, 23, 9, 22, 12, 1,  Бахчите  ,  Беласица  11, 13, 6, 4, 15, 13, 2, 4,  Бруч  22, 25, 23, 24,  Васил Левски  3, 4, 8, 14, 6, 7, 12, 10, 5, 13, 16, 31,  Воденицата  7, 2, 6, 5, 4, 1,  Георги Димитров  17, 35, 28, 55, 30, 52, 56, 24, 22, 37, 40, 31, 23, 48, 33, 46, 41, 39, 25, 44, 47, 54, 36, 42, 50, 26, 45, 38, 29, 43, 1, 7, 15, 11, 6, 10, 18, 3, 20, 5, 8, Поща, 13, 12, 16, 2, 14, 9,  Гоце Делчев  9, 10, 8, 1, 3, 6, 5, 2, 7, 4,  Димитър Ацев  2, 5, 1, 7, 2, 9, 5, 8, 13, 15, 6, 4, 17, 12, 19,  Доксаница  ,  Ефтим Дойчев  1, 8, 2, 13, 12, 7, 10, 9, 11, 19, 21, 17, 14,  Лозен  6, 8, 9, 1, 5, 3, 12, 10, 7, 16, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 12,  Младост  1, 2, 11, 9, 10, 4, 5, 6, 18, 14, 16,  Никола Й Вапцаров  3, 2, 3, 16, 1, 7, 5, 14, 4, 12, 6, 10,  Орището  23, 16, 19, 12, 17, 11, 21, 15,  Пейо К Яворов  2, 7, 8, 4, 4,  Площицата  ,  Първи Май  6, 4, 2, 8, 7,  Свобода  8, 3, 2, 14, 6, 12, 10, 7, 5,  Скрът  ,  Скрътска Комуна  1, 4, 3, 5, 6,  Струма  2, 3, 4, 1,  Тодор Божиков  4, 6, 10, 3, 8, 5, 1,  Тумба  8, 3, 2, 1, 6, 10, 18, 11, 16, 5, 7, 9, 9, 24, 15, 17,  Хан Крум  1, 9, 1, 8, 2, 7, 5, 10,  Христо Ботев  4, 6, 3, 7, 11, 2,  Христо Велев  2, 3, 11, 1, 19, 14, 5, 7, 13, 15, 12, 8, 16, 4, 17, 6,  Цар Самуил  4, 2, 5, 7, 12, 8, 6, 14, 3, 10, 4, 1,  Червена Звезда  2, 5

На 28.08.2020 г. /09:46 – 10:15 ч.; 11:45 – 12:15 ч./ –  Яворница:   8-309 Кв. 31,  Адалберт Антонов  13, 8, 15, 10, 11, 6, 3,  Васил Кънчев  2,  Васил Левски  2, 1, 4, 8, 3, 6, 14, 10, 13, 9, 17, 14, 15,  Георги Измирлиев  6, 5, 2, 1, 4, 8, 5, 20, 19, 15, 17, 18, 7, 13, 21,  Извън Регулацията  22, 43, 26, 13, 3, 35, 20, 12, 5, 25, 17, 21, 23, 11, 29, 26, 8, 24, 15, 9, 10, 7, 33, 6, 32, 19, 28, 32, 13, 36, 4, 7, 30, 42, 24, 31, 3, 33, 1, 29,  Изгрев  10, 3, 13, 12, 9, 17, 16, 8, 18, 4, 7, 14, 11, 6, 1, 1,  Комсомолска  7, 28, 26, 51, 49, 6, 12, 31, 24, 23, 16, 37, 49, 9, 27, 17, 5, 3, 41, 57, 43, 55, 39, 29, 42, 35, 15, 20, 11, 34, 25, 18, 53, 10,  Кузман Шапкаров  1, 6, 5, 3, 11, 12, 13, 18, 21, 17, 12, 26, 14, 19, 27, 25, 10, 22, 28, 31, 29, 15, 23, 33, 8, 18,  Любен Каравелов  12, 8, 15, 2, 1, 5, 10, 7, 3,  Местност Прогон  Цех,  Местност Самълък  Помпа,  Местност Сушилнята  Сушилня,  Освобождение  1, 5, 4, 1, 3, 11, 9,  Осогово  3, 7, 2, 9, 13, 11, 13, 16, 4, 15,  Панайот Волов  2, 8, 3, 1, 20, 13, 14, 15, 12, 16, 18, 11,  Пейо Яворов  5, 1, 3,  Победа  17, 30, 19, 38, 5, 39, 40, 37, 18, 28, 9, 41, 1, 3, 2, 7, 8, 23, 17, 11, 10, 12, 13, 1, 9, 16, 19, 20, 18, 6,  Прогон  ,  Саманлък  ,  Христо Ботев  15, 7, 6, 9, 5, 3, 10,  Христо Смирненски  6, 16, 4, 5, 2, 15, 13, 14, 12, 7, 1,    Имот №000418

На 28.08.2020 г. /09:46 – 12:15 ч./ –  С.Коларово, Общ.Петрич

Община Разлог

На 24.08.2020 г. /08:46 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 25.08.2020 г. /08:46 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 26.08.2020 г. /08:31 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 27.08.2020 г. /08:31 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 28.08.2020 г. /08:31 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Бачево:   23-Ти Септември  13, 10, 2, 12, 5, 18, 16, 1, 14, 7, 6, 8, 11, 15, 13, 9, 4,  Александър Стамболийски  3, 1, 6, 3, 8, 2, 3, 21, 43, 19, 47, 41, 6, 10, 99, 13, 23, 15, 11, 16, 59, 27, 26, 5, 4, 12, 31, 57, 28, 45, 63, 53, 40, 35, 30, 61, 9, 37, 25, 20, 22, 55, 32, 29, 1, 39, 33, 7, 51, 14, 109, 34, 46, 58, 89, 54, 77, 73, 38, 48, 79, 44, 62, 40, 75, 60, 69, 87, 50, 52, 65, 36, 91, 97, 68, 4, 103, 105, 107, 72, 99, 93, 111, 66, 95, 101, 109, 120, 64, 20, 74, 33,  Асен Лагадинов  2, 5, 10, 3, 7, 9, 1,  Атанас Попстоянов  1, 2, 13, 8, 5, 3, 14, 7, 9, 12, 1, 15, 11, 6,  Васил Левски  2, 13, 18, 16, 8, 14, 9, 5, 1, 6, 11, 13, 2, 12, 4, 15, 50, 7, 1, 18,  Георги Бенковски  1, 2, 3, 92, 6, 7,  Георги Димитров  104, 57, 17, 16, 100, 17, 46, 42, 74, 38, 50, 76, 1, 47, 31, 68, 35, 44, 70, 49, 67, 23, 28, 61, 48, 16, 78, 14, 41, 39, 64, 55, 51, 33, 37, 54, 72, 36, 30, 66, 57, 59, 69, 45, 63, 56, 52, 84, 58, 60, 86, 20, 17, 14, 26, 24, 10, 19, 29, 18, 11, 27, 15, 23, 1, 21, 16, 25, 6, 13, 22, 5, 9, 72, 90, 88, 83, 81, 96, 100, 110, 104, 79, 98, 89, 80, 73, 114, 108, 85, 106, 75, 102, 3, 109 5, 109 1, 109 4, 120, 106, 97, 93, 91, 95, 109 2, 101, 88, 107, 109, 116,  Гоце Делчев  4, 9, 6, 7, 1,  Димитър Благоев  15, 7, 53, 28, 1, 20, 29, 57, 14, 9, 4, 17, 39, 37, 44, 5, 51, 36, 35, 8, 11, 24, 27, 47, 120, 46, 45, 13, 34, 16, 48, 43, 38, 30, 33, 25, 41, 40, 18, 3, 18, 1,  Димо Хаджидимов  3, 3, 10, 9, 1, 8, 4, 3, 6, 7, 5,  Захари Стоянов  1, 2, 9, 7, 4, 3, 2,  Иван Вазов  8, 6, 4, 2, 1, 1,  Кирил И Методи  5, 11, 7, 13, 9, 2, 3,  Костадин Катранджиев  7, 23, 18, 19, 5, 13, 4, 8, 21, 9, 6, 2, 16, 14, 7, 11, 3, 15,  Кръстю Стойчев  3, 6, 1, 4, 8, 7,  Людмила Живкова  13, 18, 24, 10, 23, 25, 1, 14, 11, 2, 22, 9, 5, 20, 26, 27, 17, 7, 4, 21, 29, 13, 12, 16,  Местност Перивол  Вила, Рибарник, Обро, Помпа, Вила Длс, Овчарник-Грамадите, Грамадите,  Местност Раждавец  Вила,  Неофит Рилски  7, 12, 8, 11, 2, 10,  Неуточнен Адрес  Сграда Стадиона, Цдг, Детска Ясла, Поща,  Никола Вапцаров  11, 3, 15, 13, 19, 14, 7, 6, 17, 11, 10, 5, 1, 4, 9,  Никола Парапунов  1, 3, 7, 5, 6, 21,  Оборище  22, 5, 2, 13, 21, 18, 38, 15, 20, 79, 4, 17, 31, 26, 11, 6, 36, 19, 14, 29, 27, 8, 88,  Паисий Хилендарски  11, 6, 19, 14, 15, 2, 8, 5, 4, 12, 1, 13, 16, 9, 7, 3,  Панайот Волов  2,  Партизанска  6, 7, 10, 5, 2, 8, 6, 9,  Пейо К. Яворов  1, 8, 10, 6, 4, 12,  Пенчо Славейков  11, 13, 3, 6, 4, 2, 9, 8, 5, 7, 1,  Перивол  ,  Петър Берон  6, 16, 18, 8, 1, 5, 7, 10, 12, 2,  Петър Прангов  7, 8, 1, 3, 9, 5,  ПИрин  7, 2, 1, 4, 9, 11, 3, 8,  Ралеви Гробища  ,  Рила  35, 29, 25, 33, 34, 19, 16, 23, 8, 26, 24, 37, 34, 45, 41, 30, 39, 47, 28, 35, 32,  Тодор Каблешков  99, 9, 10, 6, 2, 5, 3, 1, 4,  Тримата Ятака  2, 18, 11, 14, 12, 16, 6, 3, 20, 4, 9, 22, 5,  Шипка  4, 1, 7, 2, 3, 6, 9, 5, 11, 4,  Яне Сандански  3, 4, 5, 1, 6, 2, 9, 7,    4, 5

На 24.08.2020 г. /08:46 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 25.08.2020 г. /08:46 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 26.08.2020 г. /08:31 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 27.08.2020 г. /08:31 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 28.08.2020 г. /08:31 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Белица,  Общ. Белица:   Местност Семково  Вила

На 24.08.2020 г. /08:46 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 25.08.2020 г. /08:46 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 26.08.2020 г. /08:31 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 27.08.2020 г. /08:31 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 28.08.2020 г. /08:31 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Годлево

На 24.08.2020 г. /08:46 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 25.08.2020 г. /08:46 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 26.08.2020 г. /08:31 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 27.08.2020 г. /08:31 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 28.08.2020 г. /08:31 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Горно Драглище:   Втора  1, 2, 3,  Двадесет и Втора  6 Вила, 4, 1, 3, 6, 2,  Двадесет и Пета  3,  Двадесет и Първа  18, 4, 1, 2, 6, 10, 26, 22, 42, 18, 16, 12, 20, 14,  Двадесет и Трета  2, 14, 5, 19, 11, 12, 4, 6, 9, 21, 7, 23, 8, 10, 15, 25,  Двадесет и Четвърта  4, 16, 8, 2, 1,  Двадесета  5, 7, 3,  Дванадесета  10, 1, 12, 6, 8, 3, 5,  Девета  6, 3, 10, 9, 5, 4, 7, 1,  Деветнадесета  25, 1, 18, 55, 28, 99, 2, 40, 43, 35, 39, 22, 27, 36, 9, 15, 10, 34, 17, 23, 38, 31, 19, 4, 26, 30, 16, 11, 21, 5, 44, 45, 24, 7, 42, 12, 25, 46, 6, 3,  Десета  11, 3, 24, 23, 30, 1а, 19, 1, 26, 17, 13, 25, 36, 42, 32, 6, 21, 40, 15,  Единадесета  12, 17, 16, 9, 2, 1, 6, 10, 18, 15, 24, 22, 7, 19, 11, 8,  Поща, Магазин,  Осемнадесета  9, 11, 5, 7, 15, 3,  Осма  42, 38, 30, 27, 7, 26, 40, 8, 99, 21, 14, 13, 17, 32, 25, 18, 6, 22, 23, 44, 34, 12, 3, 20, 2, 5, 16, 15, 9, 36, 11, 10,  Пета  4, 3, 2, 6, 1,  Петнадесета  16, 2, 6, 21, 5, 12, 3, 11, 18, 7, 8, 10, 14, 9, 17, 15, 11,  Първа  23, 12, 20, 2, 7, 14, 5, 33, 18, 10, 9, 19, 1, 13, 6, 16, 21, 31, 8, 17, 15, 30, 29, 35, 3, 46, 24, 36, 25, 11, 27, 33, 7, 16, 16, 26, 40, 50, 10, 4, 44, 51, 42, 45, 43, 46, 47, 14,  Седемнадесета  15, 17, 7, 11, 2, 5, 19, 13, 3, 1, 9,  Седма  6, 9, 3, 7, 8, 14, 15, 2, 4, 18, 13, 1, 12, 11, 16, 6,  Трета  2, 3, 1, 8, 14, 9, 6, 10, 99, 1, 24, 4, 16, 26, 18, 7, 5, 99,  Тринадесета  5,  Четвърта  3, 8, 5, 10, 7, 4,  Четиринадесета  9, 1, 18, 12, 10, 7, 16, 17, 22, 3, 13, 14, 15, 11, 5, 6, 22,  Шеста  3, 5,  Шестнадесета  8, 3, 2, 5, 7, 1,    ТП3, Вила

На 24.08.2020 г. /08:46 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 25.08.2020 г. /08:46 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 26.08.2020 г. /08:31 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 27.08.2020 г. /08:31 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 28.08.2020 г. /08:31 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Добърско

На 24.08.2020 г. /08:46 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 25.08.2020 г. /08:46 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 26.08.2020 г. /08:31 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 27.08.2020 г. /08:31 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 28.08.2020 г. /08:31 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Долно Драглище:   026036  УПИ Ix  219 Кв 42  ,    Повилион, Къща, ТП1,  Стълб №21

На 24.08.2020 г. /08:46 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 25.08.2020 г. /08:46 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 26.08.2020 г. /08:31 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 27.08.2020 г. /08:31 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 28.08.2020 г. /08:31 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Разлог:   Александър Стамболийски  20,  Бела Река  1 Пирин, 14, 12, 1 1, 8 1, 3, 10, 2 2, 28, 22, 3 3, 18, 20, 12 Пирин 1, 2, 30, 12 2, 8, 14, 62, 4, 38, 4, 16, 8, 12, 2, 56, 11, 52, 58, 54, 60, 90, 94, 114, 88, 96, 92, 86,  Братя Каназиреви  ,  Варош  1, 19, 11, 17, 35, 2, 3, 21, 7, 13, 15, 24, 25, 1, 5,  Васил Левски  18, 20, 15, 6, 16, 11, 7, 4, 9, 10, 5, 1, 8, 14, 13, 3,  Вихрен  22, 7, 20, 18, 24, 19, 17, 5, 3,  Възраждане  ,  Голак  19, 47 12, 43 10, 5, 45, 38 5, 31 4, ТП Голак, 27 2, 3, 45 11, 49 13, 41 8, 35 6, 33, 27 1, 29 2, 51, 1, 39 8, 37, 11, 29, 33 5, 37 7, 9, 29 3, 21, 7, 25 1, 13, 41 9, 5, 4,  Д-Р Иларион Астинов  6, 3, 4, 1, 2,  Дунав  3, 10, 5, 19, 2, 1, 6,  Еделвайс  3, 5, 4, 8, 6, 6, 1, 2,  Занаятчийска  13, 42, 43, 39, 31, 30, 32, 9, 35, 3, 50, 4, 22, 33, 6, 7, 12, 46, 45, 11, 20, 14, 47, 2, 23, 25, 26, 29, 5, 52, 41, 34, 37, 51, 38, 10, 44, 28, 24, 48, 54, 16, 21, 19,  Иван Вазов  12,  Иван Даскала  1, 3, 12, 9, 2 3, 7, 16, 2 1, 5 Детска Ясла, 20, 2 ПИрин, 13, 2, 18, 10, 3 2, 8, 11, 4,  Изгрев  44, 34, 38, 12, 14, 24, 18, 16, 30, 22, 2, 6, 40, 26, 8, 36, 32, 20, 28,  Изток  99,  Иконом Никола Ангелов  17,  Иларион Макариополски  31, 27, 56, 40, 48, 26, 42, 4о, 6, 19, 44, 58, 46, 20, 52, 12, 14, 30, 11, 13, 38, 4, 18, 24, 16, 7, 21, 28, 17, 36, 62, 34, 39, 39, 23, 57, 41, 45, 54, 2, 43, 60, 37, 50, 10, 32, 3, 1, 33, 5, 23,  Искър  65, 26, 35, 53, 12, 6, 16, 14, 57, 31, 10, 39, 59, 28, 27, 45, 41, 33, 30, 37, 18, 47,  Калиново  7, 3, 1,  Лазар Топалов  2, 10, 15, 9, 3, 4, 14, 12, 7, 8, 11, 17, 13, 5, 6,  Марица  1, 2, 4, 3,  Местност Бел Път  ,  Местност Катарино  Цех, 14,  Местност Пром.Зона-Горен Стопански Двор  ,  Мирчо Кипрев/Бело Море/  2, 2, 4, 6, 9, 3, 5, 7,  Нова  8,  Опълченска  14, 15, 13, 9, 7, 18, 5, 16, 3, 10, 11,  Охрид  14, 24, 22, 19, 20, 15, 13, 2, 10, 11, 4, 9, 8, 3, 12, 7, 18, 21, 16, 1, 6, 17, 26, 14, 5, 88, 78, 67, 65, 90,  Патриарх Евтимий  9, 7, 15, 16, 4, 17, 8, 1, 2, 11, 3, 18, 14, 10, 13, 21, 6,  ПИрин  12 1, 1,  Първа  2а, 1, 2,  Рила  26, 50, 20, 31, 22, 28, 30, 18, 38, 20, 31, 12, 17, 5, 16, 3, 1, 9, 11, 18, 4, 7, 2, 15, 10, 8, 14,  Родопи  6, 8, 3, 5, 2, 1,  Саровица  ТП,  Св.Климент Охридски  2,  Св.Св.Кирил И Методий  32, 68, 41, 61, 30, 31, 62, 39, 46, 24, 40, 63, 36, 26, 34, 33, 37, 60, 45, 28, 64, 43, 38, 66, 59, 70, 65, 40, 55, 50, 53, 56, 41, 57, 51, 54, 49, 60, 42, 52, 48, 58, 44, 46, 126, 128, 113, 97, 118, 107, 101, 115, 116, 96, 117, 93, 110, 126, 103, 120, 109, 122, 99, 95, 94, 105, 124, 90, 111, 100, 102, 98, 114, 104, 108, 4, 3, 2, 1, 1 А, 5,  Симеон Петеларов  2, 6, 4, 3,  Стара Планина  8, 39, 99, 33, 58, 19, 21, 25, 27, 31, 89, 37, 29, 96, 23, 150,  Странджа  1, 2, 3, 4,  Телемах Илиев  35,  Тодор Александров  37, 35, 32, 34, 36, 39, 41, 43, 21,  Трети Март  9, 8, 2, 92, 10, 1,  УПИ III  ,  Хан Пресиян  7,  Христо Ботев  ,  Христо Смирненски  4, 6, 13, 10, 8, 17, 18, 14, 12, 3, 2, 16, 9, 11,  Цар Калоян  2, 3, 4, 1, 5, 7,  Цар Симеон  9, 4, 3, 5, 7, 1, 6, 2,  Черна Река  Плевня, 125, 143, 137, 123, 128, 114, 165, 124, 126, 135, 100, 127, 133, 157, 145, 130, 53, 59, 28, 49, 40, 65, 57, 36, 46, 30, 34, 55, 51, 47, 32, 63, 61, 26, 38, 44, 42, 127, 103, 94, 133, 117, 80, 135, 84, 90, 121, 113, 129, 125, 119, 111, 107, 109, 106, 96, 131, 86, 115, 101, 102, 88, 105, 92, 82, 123, 100, 80, 2, 23, 17, 4, 35, 37, 41, 25, 22, 21, 8, 6, 43, 18, 31, 29, 12, 20, 23, 13, 10, 19, 39, 14, 16,  Шипка  33, 23, 22, 32, 20, 31, 37, 27, 28, 26, 34, 36, 18, 29, 38, 25, 24, 21, 35, 42,  Юндола  1, 4,  Явор  10, 12, 5, 8, 7,  Яне Сандански  23, 56, 25, 54, 27, 58, 40, 32, 19, 42, 38, 26, 48, 36, 28, ТП Яне Сандански, 44, 23, 46, 52, 34, 30, 21, 48 А, 17, 11, 22, 13, 5, 3, 16, 20, 18, 14, 9, 7,    ТП Смк, ТП Бел Път, ТП Вароша

На 24.08.2020 г. /08:46 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 25.08.2020 г. /08:46 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 26.08.2020 г. /08:31 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 27.08.2020 г. /08:31 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 28.08.2020 г. /08:31 – 09:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Разлог:   Банище  ,  Бела Река  12,  Вихрен  563, 553, 558, 550, 547, 545, 555, 546, 556, 542, 554, 544, 526, 541, 564, 569, 552, 549, 548, 557, 551, 537, 504, 517, 525, 536, 532, 508, 538, 511, 524, 516, 533, 531, 507, 534, 503, 530, 540, 509, 529, 535, 518, 512,  Катарино  33, 36,  Местност Банище  ,  Местност Катарино  Къща 36/543, 521 Вила Тодорка, 515 Вила Тодорка, 501 Вила Тодорка, 514 Вила Тодорка, 527 Вила Тодорка, 528 Вила Тодорка, 522 Вила Тодорка, 506 Вила Тодорка, 505 Вила Тодорка, 502 Вила Тодорка, 1 Вила, Временно Строителство, Овчарник, Горски Пункт Длс, Вила, Вила,  Местност Перивол  Разсадник Длс,  Местност Пром.Зона-Долен Стопански Двор  ,  Христо Ботев  2,  Черна Река  165,    Бивш Кцх

На 24.08.2020 г. /08:46 – 16:30 ч./   На 25.08.2020 г. /08:46 – 16:30 ч./   На 26.08.2020 г. /08:31 – 16:30 ч./   На 27.08.2020 г. /08:31 – 16:30 ч./   На 28.08.2020 г. /08:31 – 16:30 ч./ –  Горно Драглище

На 25.08.2020 г. /09:01 – 12:00 ч./ –  Белица,  Общ. Белица:   Борис Клементиев  7,  Владимир Поптомов  101, 146, 129, 143, 126, 130, 132, 36, 148, 137, 107, 109, 116, 111, 122, 106, 136, 29, 142, 99, 140, 133, 123, 113, 121, 115, 141, 105, 128, 118,  Георги Андрейчин  7, 11,  Георги Андриянов  33, 15, 13, 31, 3, 21, 25, 27, 99, 5,  Девета  4, 2,  Димо Хаджидимов  61,  Местност Семково  16, 18, 10, 13, 9, 30, 8,  Неуточнен Адрес  99,  Пета  2, 1, 4, 6,  Първа  8,  Равен  35,  Сава Стенчин  2а, 23, 99, 3, 24, 13, 1, 9, 31, 6, 10, 7, 19, 17, 2, 5,  Серги Чонков  1, 7,  Симеон Кавракиров  38, 10, 26, 18, 32, 30, 40, 46, 20, 21, 99, 23, 34, 4, 12,  Стара Планина  4, 2, 3, 1,  Трета  1, 3, 5,  Шипка  8, 20, 7, 10, 16, 24, 13, 4, 2, 6, 22, 18

Община Сандански

На 24.08.2020 г. /09:00 – 16:16 ч./ –  Поленица:   6-Ти Септември  1, 3,  Бяло Море  7, 10, 6, 8, 1, 2, 3, 4,  Изгрев  3,  Младост  29, 8, 3, 12, 10, 1, 18, 20, 11, 23, 5, 9, 17, 27, 19, 4, 13, 2, 24, 14, 22, 25, 7, 21,  Никола Вапцаров  13, 8, 5, 9, 4, 11, 6, 1, 2,  Полски Път  24, 5, 22, 18, 14, 2, 12, 4, 6, 20, 1, 10, 8,  Стопанска  4,  Съединение  16, 5, 9, 14, 11, 12, 18, 10, 4, 13, 22, 17, 7, 8, 24, 20,  Трети Март  23, 25,    4

На 24.08.2020 г. /09:01 – 16:16 ч./   На 25.08.2020 г. /09:01 – 16:16 ч./   На 26.08.2020 г. /09:01 – 16:16 ч./   На 27.08.2020 г. /09:01 – 16:16 ч./   На 28.08.2020 г. /09:01 – 16:16 ч./ –  Склаве:   2 -97,  Кв.14  ,  7-Ми Конгрес  73, 24, 75, 18, 67, 79, 71, 77, 20,  Асен Лагадинов  1,  Веселин Бабалеев  30, 32, 35, 37, 27, 31, 36,  Гоце Делчев  4, 45, 39, 33, 47, 35, 29, 38, 32, 7, 8, 30, 15, 22, 43, 5, 24, 23, 2, 28, 27 Фтец Дига Консулт, 40, 13, 18, 3, 36, 10, 34, 55, 27, 31, 25, 44, 6, 49, 9, 14, 21, 41, 42, 17, 11, 16, 19,  Илинден  20, 16, 27, 14, 33, 18, 22, 29, 31, 24,  Климент Охридски  51, 36, 12, 38, 21, 19, 20, 50, 49, 53, 34, 23, 30, 15, 69, 55, 35, 9, 45, 59, 63, 4, 42, 47, 11, 18, 44, 41, 24, 61, 3, 1, 67, 27, 25, 8, 5, 29, 13, 16, 22, 17, 48, 39, 31, 37, 40, 32, 2, 28, 65, 10, 14, 6, 43, 7, 46,  Марица  30, 6, 3, 10, 16, 28, 8, 1, 14, 12,  Никола Лазаров  11, 14, 17, 7, 9, 15, 13, 10, 8,  Партизанска  34, 43,  ПИрин  21, 20, 13, 19, 12, 3, 11, 23, 1, 22, 18,  Соколова Скала  17, 16, 9, 8, 6, 3, 10, 12, 14, 13, 18, 11, 4,  Черно Море  16, 1, 27, 14, 25, 17, 4, 12, 15, 10, 21, 11, 6, 23, 5, 7, 22, 24, 9, 3, 20, 8, 18, 8.

На 25.08.2020 г. /09:00 – 11:00 ч./ –  Сандански:   Арда  5,  Борис Сарафов  18, 35, 26, 32, 19, 24, 15, 29, 38 А, 21, 23, 52, 28, 31, 16, 34, 19, 38 А, 27, 22, 25, 20, 17, 32, 30, 29,  Първи Май  47, 43, 45, 51, 53, 43, 49, 74, 41, 55, 64,  Свобода  35, 37, 41, 45, 39, 37, 14, 41,  Тодор Каблешков  1а,  Цар Иван Шишман  1, 3,  Яне Сандански  1, 7, 5, 3

На 25.08.2020 г. /11:00 – 16:16 ч./ –  Сандански:   Беласица  3,  Бистрица  5, 11, 3, 15, 1, 13, 7, 9,  Генерал Гурко  1, 7, 3, 8, 2, 10, 5, 6, 4,  Рила  6, 2, 4, 1,  Свобода  14,  Сердика  2, 6, 10, 7, 1, 3, 5, 4, 8,  Солидарност  19, 7, 3 Базова Станция, 21, 18 Стълбище, 20, 22, 3 133, 26, 4, 23, 24, 27, 31, 1, 30, 133, 29, 16, 17, 11, 18, 25, 14, 28а, 7, 26, 28,  Солунска  35,  Стефан Стамболов  11г, 2, 34, 21, 17, 35, 18, 12, 14, 33, 29, 31, 10, 15, 6, 24, 20, 11г, 38, 2, 23, 32, 13, 26, 28, 22, 4, 16, 30, 19, 29, 27, 39, 25, 36,  Таската Серски  15, 6, 13, 17,  Шейново  4, 6, 2, 10, 8, 1

Община Сатовча

На 26.08.2020 г. /09:00 – 12:30 ч./ –  Кочан:   Антон Иванов  1, 4,  Вергил Ваклинов  26, 29, 12, 8, 39, 4, 30, 35, 13, 7, 22, 15, 21, 11, 33, 20, 28, 17, 25, 31, 16, 23, 10, 2, 27, 34, 14, 18, 19, 1, 31а,  Георги Бенковски  1, 3, 9, 7,  Капитан Петко Войвода  18, 7, 13, 11, 19, 21, 9, 17, 20, 25, 27, 23, 29, 15,  Младост  11, 15, 1, 9, 4, 12, 14, 7, 13, 3, 10, 6, 18, 5, 2,  Неуточнен Адрес  ТП2 Кочан,  Осма  4, 8, 6, 10,  Панайот Хитов  6,  Пейо К. Яворов  6, 10, 8, 4, 1, 18, 14, 3, 20, 22, 12, 7, 16, 5, 2,  Пеньо Пенев  18, 7, 16, 12, 10, 20, 14,  Седма  5, 13,  Септемврийска  3, 6, 5, 2,  Сергей Румянцев  5,  Славянска  3,  Тракия  9, 4, 11, 5, 24, 8, 6, 7, 10, 2,  Христо Смирненски  5, 3, 1, 14, 16, 11, 15, 13, 12,  Шеста  2, 4

На 26.08.2020 г. /11:30 – 15:30 ч./ –  Плетена:   М. Горна  Сладкарница, Къща, 1 Къща, Цех, Медицинска Служба,  М. Долна  Работилница, Джамия, Магазин, Фурна,  М. Забърдо  Къща, Работилница, Кафе Аперитив, Магазин, Бар, Офис, Фуражомелка, 1, Цех,  Неуточнен Адрес  Поща,    ТП1

На 28.08.2020 г. /11:30 – 16:30 ч./ –  Вълкосел:   Бистрица  14, 13, 7, 5, 1, 11, 4, 2, 9, 6, 15, 12, 3, 10, 8,  Божур  30,  Бузлуджа  24, 25, 37, 44, 40, 28, 23, 41, 27, 29, 35, 26, 42, 38, 50,  Заря  24,  Лилия  38, 36, 31, 35, 37, 33, 45, 43, 52, 44, 41, 40, 39, 42,  Людмила Живкова  9, 10, 4, 3, 1, 6, 2, 14, 19, 5, 17, 15, 12, 11, 7,  Люляк  20, 14, 1, 13, 3, 22,  Места  1, 3,  Неуточнен Адрес  ТП2,  Рила  1, 2, 3, 5,  Стопански Двор  ,  Христо Ботев  3, 5, 14, 6, 12, 8, 7, 2, 4, 9, 1, 11, 10,    Лечебница

Община Симитли

На 24.08.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 25.08.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 26.08.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 27.08.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 28.08.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./ –  Благоевград:   Христо Смирненски  12

На 24.08.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 25.08.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 26.08.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 27.08.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 28.08.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./ –  Симитли:   Васил Левски  10, 1, 2, 8, 2,  Вихрен  5, 7, 1, 4, 6, 2, Работилница, 3, 8,  Георги Димитров  36, 32, 38, 28, 26, 38б, 22, 30, Магазин, 40, Лек.Кабинет, Ателие, 20, Сладкарница, 36а, 34, 38а,  Кокиче  10,  Македония  1,  Никола Вапцаров  7, 5, 4, 1, 6, 8, 6а, 9, Авточасти,  Симитли  Рег.Служба, Читалище,  Струма  6, 4, 1, 1,  УПИ-III-1458  ,  УПИ-ІІ-538, Кв.22  ,  Христо Ботев  12, 6, 23, Магазин, 34, 8, 18, Кафе, 24, 30, 14, 26, 32, 28, 16, 2, 4, 10, 20, 22,  Христо Смирненски  5, 12 2, 1, 19, 11, 12, 22, 8, 25, 6, 13, 2, 21, 16, 28, 26, 20, 3, 23, 30, 15, 4, Зала, 3, 7, 24, 8 4, 10, 9, 17, 32, 14

На 24.08.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 25.08.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 26.08.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 27.08.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 28.08.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./ –  Симитли:   Васил Левски  5, 11, Зъбол.Кабинет, 15, Кафе, 9, 7, 13, 1, 1 Жилище, 3,  Витоша  5, 1, 4, 10, 3, 6,  Георги Димитров  Магазин, 64, 84, 58, 50, 82, 68, 78, 66, 42, 54, 60, 42а, 40, 52, 45, 36, Магазин За Промишлени Стоки, Магазин, 74, 46, 70, 48, 62, 72, 80, 44, Бар, 44, 62а, 76,  Георги Попов  5,  Гоце Делчев  6, 1, Склад, 4, 1 Ъгъла, 2, 8,  Илинден  19,  Кв. 43,  Петно № 4 По Плана На Симитли  ,  Квартал 26а,  Петно №3 По Плана на гр. Симитли  ,  Надежда  3, 11, 3, 4, 42, 7, 9, 13, 8, 12, 6, 2, 5,  Ораново  Оранжерии,  Пазара  Магазин, Кафе, Склад, Работилница, Павилион, Зала, Аптека, Ателие За Шивашки Услуги, Сервиз, Магазин,  Петно №1,  Кв.26а  ,  Първи Май  4, 7, 1, 8, 2, 13, 18, 10, 16, 16, 12, 17, 5, 11, 15,  Рила  5, 8, 1, 4, 3, 10, 6, 2,  Симитли  Жилище, Магазин, Ясла, Магазин, Гум, Сладкарница,  Славей  4,  Трети Март  5, 9, 3, 7, 2, 1,  Христо Ботев  33, 39, 37, 47, 41, Ресторант, 43, 36 3, 47, 36, 36 6, 27 Администрация, 31, 34а, 36 5, Баничарница, 5, Магазин, 34, 6, 35, Кафе, 45, 23,  Христо Смирненски  62, 54, 29, 48, 33, 42, 64, 50, 27, 56, 60, 40, 16, 36, 32, 52, 46, 31, 38, 35, 58,  Чайка  18, 14, 12, 2, 13, 4, 1, 9, 16, 3, 11, 5, 10, 8, 6,  Шипка  8, 3, 4, 7, 2, 6, 5, 1

На 24.08.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 25.08.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 26.08.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 27.08.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 28.08.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Сенокос,  Общ. Симитли:   Калайджийска

На 26.08.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Полето:   Нивото  Нов Блок, 8, 11

На 28.08.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Крупник:   Гоце Делчев  2,  Крупник  Склад,  Местност Въчева  Работилница,  УПИ Viii-918, 921, 922,  Кв.5

Община Хаджидимово

На 24.08.2020 г. /14:30 – 16:30 ч./ –  Илинден,  Общ. Хаджидимово:   ТП1

На 25.08.2020 г. /11:30 – 16:30 ч./ –  Копривлен:   000381  ,  Васил Левски  11а,  Гоце Делчев  20, 22, 10, 14, 8, 6, 4,  Драва  3,  Драма  28, 30, 20, 34, 16, 36, 40, 60, 4, 42, 26, 50, 22, 6, 18, 14, 38,  Завода  17, 28, 4, 2, 24, 26, 11, 5, 13, 22, 1, 23, 30, 19, 7, 9, 6,  Илинден  2, 4,  Кокиче  14, 19, 15, 11, 6, 17, 4, 12, 20, 10, 5, 3, 7, 16, 8, 1а, 1, 2, 22, 9,  Паисий Хилендарски  5, 8, 2, 6, 10, 14,  Свети Георги  1, 8, 3, 2,  Христо Ботев  3,  Цар Калоян  6, 7,    ТП2, От ТП2

На 25.08.2020 г. /09:00 – 14:30 ч./ –  Копривлен:   Бачо Киро  25, 27, 20, 24,  Васил Левски  11а, 13, 2, 5, 7, 10, 3, 9, 1, 11, 4, 8,  Драва  6, 3, 7, 10, 5, 24, 1, 8,  Драма  7, 9, 13, 21, 17, 27, 25, 3-5, 26, 11, 2, 36,  Илинден  8,  Мрамора  3, 13, 9, 2, 14, 5, 8, 10, 7, 6, 18,  Неуточнен Адрес  Поща,  Освобождение  8, 13, 11, 1, 3, 9, 4, 19, 2, 17, 23, 6, 5, 7,  Петър Берон  7, 6, 9,  Първи Май  10, 16, 14, 9, 7, 1, 5, 12, 8, 2,  Славянска  2, 4, 8, 6, 3, 1, 12,  Тодор Паница  30, 26, 20, 32, 28,  Хан Аспарух  1, 7, 2, 9, 4,  Цар Калоян  3, 4, 1,  Цар Симеон  1, 15, 7, 13, 17, 10, 5, 11, 2,  Шипка  10, 2, 1, 8, 7, 4, 12, 9, 6,  Яне Сандански  14, 7, 2, 12, 17, 13, 26, 40, 23, 20, 10, 1, 24, 30, 8, 36, 28, 4, 18, 15, 6, 22, 3, 11,    ТП5, Тото Пункт

Община Якоруда

На 24.08.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 25.08.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 26.08.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 27.08.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 28.08.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Банско:   Княз Ал.Батемберг  13,  Св.Иван Рилски  20

На 24.08.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 25.08.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 26.08.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 27.08.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 28.08.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Якоруда:   Букет/Петнадесета/  8, 10, 3,  Васил Левски  32, 30, 2, 28, 26,  Витоша  25,  Грагьовец/Стефан Чернев/  15, 9, 14, 10, 6, 22, 27, 8, 2, 3, 15, 7, 5, 1, 21, 16, 11, 12, 19, 17, 31, 18, 13, 4, 28, 23,  Грънчар/23-Септември/  9, 22, 4, 30, 52, 23, 56, 16, 33, 54, 20, 32, 8, 18, 5, 29, 1, 31, 14, 36, 6, 28, 44, 26, 13, 40, 39, 42, 37, 46, 24, 10, 38, 50, 2, 8а,  Даме Груев/Никола Вапцаров/  2,  Добро Ниве/Партизанска/  9, 5, 3, 7, 2, 13, 19, 8, 17, 1, 4, 11,  Иван Вазов  5-6, 3, 10, 8, 1, 14, 5, 7, 4, 18, 11, 9, 16, 2,  Кирил И Методи  82, 64, 80, 41, 95, 91, 83, 81, 72, 71, 89, 61, 70, 67, 74, 93, 87, 77, 75, 85, 97, 79, 78, 73, 69, 66, 63, 76,  Неуточнен Адрес  ,  Ореховица  2,  Пелистър  18,  Трещеник  17-84, 1, 3,  Христо Ботев  24,  Цар Борис III/Георги Димитр  66, 15, 51, 19, 33, 54, 47, 136, 39, 26, 91, 32, 55, 43, 29, 52, 46, 42, 36, 17, 53, 59, 61, 60, 50, 40, 37, 38, 41, 56, 35, 62, 13, 30, 31, 57, 58, 72, 48, 21, 28, 27, 44, 64, 45, 49, 68,  Четвърта /Г.Бицин/  78, 76, 80, 1, 2,  Яворов  7

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

 

Свързани новини

ОбС шефът Андон Тодоров: Кметът като ръководител на кризистния щаб да разпореди на „Биострой“ да излизат и дезинфекцират обществените площи! Съгласувал съм го с шефа на РЗИ д-р Калоянов. „Паркинги и гаражи“ да отменят синята зона незабавно!

vesito

Освободиха от ареста директора на ТЕЦ „Бобов дол“

vyara

Отваря ли се нова вратичка за Кирил Десподов?

vyara

Публикувай коментар

* Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически.