Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на област Благоевград, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, за периода 03.08-07.08.2020 г.

Уважаеми клиенти, 

 ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности,  свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла,  подмяна на електромери,  ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение,  присъединяване на клиенти,  кастрене,  профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 03 август – 07 август  2020 г,  включително:

 ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица,  квартал,   УПИ,  ПИ/

Област Благоевград

Община Банско

На 03.08.2020 г. /08:30 – 09:30 ч./ –  Банско:   Александър Буйнов  1,  Братя Велеганови  21, 22, 35, 23, 44, 37, 46, 68 1, 60, 30, 39, 33, 68, 38, 56, 36, 40, 54, 32, 34, 25, 70, 66, 68, 31, 50, 52,  България  69,  Гуровица  1,  Драма  38, 37, 45, 33, 34, 32, 39, 43, 31, 35, 36,  Захари Зограф  46,  Захари Стоянов  52, 31, 44, 43, 42, 41, 47, 32, 30, 39, 5, 35, 58, 30а, 54, 34, 28, 38, 33, 40, 36, 29, 37, 1, 46, 1 А, 1 С, 1 В,  Княз Ал.Батемберг  17, 28, 25, 24, 36, 30, 19, 26, 38, 22, 40, 32, 21, 27, 34,  Княз Борис I  42, 41, 44, 43, 39, 24,  Курортен Комплекс Банско  ,  Местност Гуровица  Апартаментен Комплекс, А, Апартаментен Комплекс, Жилищна Сграда, Жилище, Апартаментен Комплекс,  Местност Свети Иван  1, 1, Жиищна Сграда, Пропускателен Пункт, Жилищен Комплекс, Гараж, Б3, Б1, Б2, А2, А1,  Мозговица  16, 3, 1, 6, 5, 4, 2, 31, 20, 12, 15, 23, 28, 17, 30, 34, 21, 19, 14, 25, 16, 2 А, 29, 2, 11, 32, 8, 22, 6,  Найден Геров  44, 52, 2 2 Марая Сноу, 35, 2, 50, Работилница, 31, 1,  ПИ №04246.89.31.9  ,  Родопи  28, 21, 26, 17, 19,  Св.Иван Рилски  2б, Б1, 3б, 4б, 1б, 2а, 3а, 1а, 4а, 4,  Свети Иван  4 А-1,  Скопие  27, 24, 16, 36, 30, 19, 22, 20а, 40, 34, 35, 18, 17, 26, 20, 31, 23, 21, 33, 32, 38, 25, 28, 29,  Солун  11, 15, 36 1, 18, 13, 36, 17, 24, 22, 21, 30, 19, 28, 26, 68, 32, 23,  Хан Тервел  4, 1,  Христо Смирненски  14,  Христо Стилянов  13, 16, 11,  Цар Борис III  ,  Цар Иван Асен II  27 1, 7, 18, 20, 209,  Царица Йоанна  11, 17, 14, 21,  Църна Могила  8,    Кв.197 УПИ VIII

На 03.08.2020 г. /08:46 – 16:30 ч./   На 05.08.2020 г. /08:16 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Банско:   02676.16.30  ,  Александър Буйнов  1,  Захари Зограф  46,  Захари Стоянов  1, 46, 1 А, 1 С, 1 В,  Курортен Комплекс Банско  ,  Местност Гуровица  А, Апартаментен Комплекс,  Местност Гуровица Конвентотова Къща  ,  Местност Свети Иван  1, 1, Жиищна Сграда, Пропускателен Пункт, Жилищен Комплекс, Гараж, Б3, Б1, Б2, А2, А1, С, Д, С, Ф, Е, В, С, А, А0,  ПИ № 04246.89.31.9,  Св.Иван Рилски  2б, Б1, 3б, 4б, 1б, 2а, 3а, 1а, 4а, 4, 26, 26,  Свети Иван  8, 8, С, 8, 4 А-1,  Църна Могила  8

На 03.08.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 05.08.2020 г. /07:31 – 16:30 ч./ –  Банско:   Местност Свети Иван  Проби

На 03.08.2020 г. /10:30 – 15:30 ч./ –  Банско:   Баньо Маринов  4, 2, 19, 21,  Витоша  6, 4, 5, 2, 1, 3,  Цар Борис III  39, 13, 43 1, 21, 43, 31, 17, 19, 9, 37, 11, 29, 42 1, 23, 7, 3, 33, 41, 5, 35, 27,  Цар Самуил  24, 18, 2, 20, 30, 22, 10, 4, 6, 14, 8, 16, 28, 26, 12

На 03.08.2020 г. /14:30 – 16:30 ч./ –  част от с.Гостун

На 04.08.2020 г. /15:30 – 16:30 ч./ –  Банско:   Братя Велеганови  21, 22, 35, 23, 44, 37, 46, 68 1, 60, 30, 39, 33, 68, 38, 56, 36, 40, 54, 32, 34, 25, 70, 66, 68, 31, 50, 52,  България  69,  Гуровица  1,  Драма  38, 37, 45, 33, 34, 32, 39, 43, 31, 35, 36,  Захари Стоянов  52, 31, 44, 43, 42, 41, 47, 32, 30, 39, 5, 35, 58, 30а, 54, 34, 28, 38, 33, 40, 36, 29, 37,  Княз Ал.Батемберг  17, 28, 25, 24, 36, 30, 19, 26, 38, 22, 40, 32, 21, 27, 34,  Княз Борис I  42, 41, 44, 43, 39, 24,  Местност Гуровица  Апартаментен Комплекс, Жилищна Сграда, Жилище, Апартаментен Комплекс,  Мозговица  16, 3, 1, 6, 5, 4, 2, 31, 20, 12, 15, 23, 28, 17, 30, 34, 21, 19, 14, 25, 16, 2 А, 29, 2, 11, 32, 8, 22, 6,  Найден Геров  44, 52, 2 2 Марая Сноу, 35, 2, 50, Работилница, 31, 1,  Родопи  28, 21, 26, 17, 19,  Скопие  27, 24, 16, 36, 30, 19, 22, 20а, 40, 34, 35, 18, 17, 26, 20, 31, 23, 21, 33, 32, 38, 25, 28, 29,  Солун  11, 15, 36 1, 18, 13, 36, 17, 24, 22, 21, 30, 19, 28, 26, 68, 32, 23,  Хан Тервел  4, 1,  Христо Смирненски  14,  Христо Стилянов  13, 16, 11,  Цар Борис III  ,  Цар Иван Асен II  27 1, 7, 18, 20, 209,  Царица Йоанна  11, 11 11, 17, 14, 21,    Кв.197 УПИ VIII

На 05.08.2020 г. /08:31 – 16:30 ч./   На 06.08.2020 г. /12:30 – 16:30 ч./ –  Банско:   ПИрин  111

На 05.08.2020 г. /08:46 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Банско:   02676.501.3746  ,  Бъндерица  37, 56, 54, 41, 68, 62,  Васил Априлов  2, 5, 1, 3, 4,  Глазне  ,  Иконом К.Чучулайн  28, 32, 22, 34, 40 1, 40, 2, 28, 36 А, 42 Б, 26, 36 Б, 20, 40, 30 М, 60, 72,  Кръсьо Асенов  2 Б, 1, 17, 13, 1, 3, 1, 2б, 2 Б, 3,  Места  21 2, 24, 21, 12, 21 4, 30, 17, 29, 28, 17 Гараж №6, 30, 26, 19, 21 3, 23,  А, 23 Б, 23 А, 23,  Найден Геров  1,  Одрин  6,  Орце Попйорданов  3, 4,  Панайот Хитов  5, 18, 14, 12, 32, 16, 28, 10, 22, 20, 26, 30, 1, 8, 2, 3 Ф, 3 1, 1, 3,  Сливница  3,  Стефан Караджа  52, 37, 33, 47, 76, 48, 34, 66, 54, 61, 60, 30, 41, 51, 49, 66, 51, 56, 42, 51 А, 53, 44, 50, 35, 76 Апартамент, 83, 2, 77 А, 11, 70, 2 2, 87, 76, 77, 77 Б, 75 1, 79, 75, 68,  Хан Аспарух  Гараж 3, Гараж 2, 25, 23, 5, 18, 2, 7, 14, 5, 8, 16, 3, 4, Гараж 1, 11, Гараж 4, 1, 20, 21, 27, 4, 34, 6, 32, 1, 2, 1,  Христо Смирненски  3, 15, 18, 1 1, 12, 9, 8, 7, 10, 19, 1, 1, 11, 14, 17, 5, 6, 22, 16, 1,  Явор  47, 49, 13, 3, 11, 17, 19, 15, 2, 5, 1, 9, 12,    ТП Хижа Яворов, 1

На 05.08.2020 г. /08:46 – 16:30 ч./ –  Банско:   02676.501.3746  ,  Бъндерица  37, 56, 54, 41, 68, 62,  Васил Априлов  2, 5, 1, 3, 4,  Глазне  ,  Иконом К.Чучулайн  28, 32, 22, 34, 40 1, 40, 2, 28, 36 А, 42 Б, 26, 36 Б, 20, 40, 30 М, 60,  Кръсьо Асенов  2 Б,  Места  21 2, 24, 21, 12, 21 4, 30, 17, 29, 28, 17 Гараж №6, 30, 26, 19, 21 3,  Найден Геров  1,  Панайот Хитов  5, 18, 14, 12, 32, 16, 28, 10, 22, 20, 26, 30, 1, 8, 2,  Стефан Караджа  52, 37, 33, 47, 76, 48, 34, 66, 54, 61, 60, 30, 41, 51, 49, 66, 51, 56, 42, 51 А, 53, 44, 50, 35,  Хан Аспарух  Гараж 3, Гараж 2, 25, 23, 5, 18, 2, 7, 14, 5, 8, 16, 3, 4, Гараж 1, 11, Гараж 4, 1, 20, 21, 27, 4, 34, 6, 32,  Христо Смирненски  3, 15, 18, 1 1, 12, 9, 8, 7, 10, 19, 1, 1, 11, 14, 17, 5, 6, 22, 16,  Явор  47, 49,    Тп Хижа Яворов, 1

На 07.08.2020 г. /08:30 – 14:30 ч./ –  Банско:   Васил Кънчов  10-16, 10-16 3, 10-16 2, 10-19 3, 10-16, 10-16 3, 10-16 2, 10-12 3

На 07.08.2020 г. /12:30 – 16:30 ч./ –  Банско:   Явор  1

Община Белица

На 04.08.2020 г. /14:30 – 16:30 ч./ –  Белица,  Общ. Белица:   Извън Регулация

На 04.08.2020 г. /08:30 – 12:30 ч./ –  Краище,  Общ. Белица:   Втора  ,  Двадесет И Първа  99, 2, 104, 8,  Двадесета  1, 44, 34, 26, 14, 2, 24, 46, 4, 20, 58, 22, 99, 32, 38, 21, 6, 13,  Дванадесета  16, 25, 34, 54,  Деветнадесета  19, 28, 20, 36, 99, 56, 61, 17, 14, 15, 52, 39, 23, 29, 59, 1, 70, 50, 10, 43, 38, 8, 34, 5, 69, 45, 46, 7, 21, 25, 26, 64, 30,  Единадесета  102, 112, 99, 82, 87, 75, 73, 63, 129, 103, 83, 67, 90, 84, 59, 109, 74, 65, 69, 106, 95, 97, 91, 94, 61, 96, 88, 76, 79, 105, 86, 71, 81, 93, 78, 104, 3290, 113,  Осемнадесета  1, 12, 8, 18, 42, 89, 50, 20, 10,  Петнадесета  3, 30, 33

На 04.08.2020 г. /11:30 – 15:30 ч./ –  Краище,  Общ. Белица:   Дванадесета  10, 11, 6, 3, 13, 2, 17, 9, 15, 4, 5,  Единадесета  33, 49, 13, 27, 51, 58, 72, 38, 3290, 37, 60, 102, 66, 47, 41, 48, 29, 14, 34, 5, 35, 45, 42, 28, 99, 44, 36, 43, 127, 30, 25, 17, 64,  Петнадесета  11, 34, 12, 27, 33, 99, 32, 18, 3, 47, 24, 19, 8, 1, 6, 5, 72, 14, 40, 2, 15, 37, 22,  Четирнадесета  99, 1, 4, 6, 7, 8, 2,  Шестнадесета  8, 2, 7, 3, 18, 16, 15, 13, 11, 5, 14, 9, 12, 6,    50

На 04.08.2020 г. /14:30 – 16:30 ч./ –  Краище,  Общ. Белица:   Девета  14, 4, 12, 10, 5, 8, 2, 1, 7, 3,  Десета  4, 1, 3, 8, 2, 9,  Единадесета  12, 5, 8, 16, 6, 17, 22, 116, 24, 20, 7, 10, 14, 9, 6а, 4, 1,  Неуточнен Адрес  Поща, 100,  Осма  8, 4, 9, 11, 1, 17, 6, 16, 14, 13, 2, 12, 7,  Пета  11, 17, 5, 13, 20, 23, 16, 8, 1, 6, 7, 9,  Първа  23, 34, 10, 40, 28, 29, 26, 36, 12, 16, 9, 7, 15, 6, 20, 1, 11, 18, 14, 8, 2, 17, 32,  Трета  2, 8, 6, 7, 1, 11, 16, 9, 10,  Шеста  99, 8, 6, 16, 7, 4, 2, 1

Община Благоевград

На 03.08.2020 г. /10:01 – 11:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Бело Поле,  Общ. Благоевград:   02028

На 03.08.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 04.08.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 05.08.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 06.08.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 07.08.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Благоевград:   Витоша  5 А, 5, 5 Б,  Листопад  12,  Местност Баларбаши  ,  Освобождение  Едноф. Къща – Врем. Стр,  Шар Планина  23, 41, 25, 45, 31, 19, 16, 20, 21, 29 Партер, 18, 29, 35, 39, 45, 47, 17, 33, 22, 27, 43, 14, 21, 37, 26, 26

На 03.08.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Благоевград:   Еленово  1 , 43, 2,  4,  3, 43, 44, 45, 1

На 03.08.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 04.08.2020 г. /08:30 – 12:30 ч.; 09:01 – 16:00 ч./   На 05.08.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 06.08.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 07.08.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./ –  Падеш:   Джалевци  ,  Местност Джалеви Бахчи  ,  Падеш  Ресторант, Фуражомелка, Офис, Магазин, Жилище

На 03.08.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 04.08.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 05.08.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 06.08.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 07.08.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./ –  Бистрица,  Общ. Благоевград:   319001  ,  410002  ,  Мах. Центъра Мотела  ,  Махала Петковци

На 03.08.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 04.08.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 05.08.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 06.08.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 07.08.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./ –  Дренково:   Местност Реката  Къща,  С. Дренково,  Община Благоевгр.  Д,  Старите Къщи-Р  ,    Къща, Помпа За Напояване

На 03.08.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 04.08.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 05.08.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 06.08.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 07.08.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./ –  Лешко:   Велковци  ,  Горно Лешко  Жилище,  Долно Лешко  Офис, Жилище,  Махала Корянска  ,  Местност Селището

На 03.08.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 04.08.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 05.08.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 06.08.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 07.08.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./ –  Падеш:   Будишка  Жилище,  Местност Ридината  ,  Падеш  Обор, Жилище

На 03.08.2020 г. /10:01 – 11:00 ч.; 10:01 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Разлог:   Света Екатерина  30

На 03.08.2020 г. /10:01 – 11:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Бистрица,  Общ. Благоевград:   319001  ,  410002  ,  Андъко  ,  Брезово  ,  Мах. Калуцка  ,  Мах. Центъра Мотела  ,  Махала Брезово  Жилище, Къща,  Махала Брезовска  ,  Махала Милово Тп Милово  ,  Махала Петковци  ,  Месност Демирево  Жилище, Къща,  Местност Горно Демирево  ,  Местност Ковачница  ,  Осойната  ,  Скалата  ,    Къща, Помпа За Напояване, Къща, 1, М. Влаовци, Жилище, Вила, Бреньово, Вила, Жилище

На 03.08.2020 г. /10:01 – 11:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Благоевград:   Антон Чехов  1, 1,  ПИ №04279.618.95  ,  Славово  Фирма,    Работилница

На 03.08.2020 г. /10:01 – 11:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Горно Хърсово:   Горни Валог  ,  Махала Буровци  Къща,  Махала Горни Двояци  Къща, Къща,  Махала Долни Двояци  Къща,  Махала Михтарци  Къща,  Махала Мъртвако  Къща,  Махала Новоселци  Къща,  Махала Панчовци  Къща, Жилище, Помпа За Напояване,  Махала Пържово  Къща,  Махала Стойковци  Къща,  Махала Тачовци  Къща,  Махала Шоповци  Къща,  Местност Валого  ,  Местност Гьоловете  ,  Присоето  ,  Ровината  ,  Шопови Ниви  ,    2, 1

На 03.08.2020 г. /10:01 – 11:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Дъбрава,  Общ. Благоевград:   000533  ,  Адиница  ,  Бобови Ниви  ,  Долна Дъбрава  ,  Землището На С.Дъбрава  ,  Зимниците  ,  Имот 000143  ,  Кромидището  ,  Мах. Ваканинци  ,  Мах.Щърбевци  ,  Махала Веляци,  Извън Регулация  ,  Местност Атанасова Падина  ,  Местност Бобови Ниви  ,  Местност Градището  ,  Местност Клено  ,  Местност Мучова Чука  Осв.На Мини Фут.Игрище,  Местност Ръженици  Вила,  Местност Ръжениците  ,  Местност Топузица  ,  Местност Щърбев Рид  ,  Митовци  ,  Ръжениците  ,  Стамовица  ,  Чадарето  ,  Юрто  ,  Яновски Рид  ,    Стоп.Постр.До 35 Кв.М, Жилище

На 03.08.2020 г. /10:01 – 11:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Рилци:   063005  ,  Местност Арсовото  ,  Телкиево Дере

На 03.08.2020 г. /10:01 – 16:30 ч./ –  част от с.Бело Поле,  Общ. Благоевград

На 03.08.2020 г. /10:01 – 16:30 ч.; 10:01 – 11:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Бучино:   Ахмедово  ,  Бучака,  До Моста На Р. Струма  ,  Лозята  ,  Махала Каракачанка  ,  Махала Мичевци  Къща,  Местност Долно Поле  ,  Местност Лозята  ,  Местност Полето  ,  Местност Текето  ,  Местността Чукарски Рид  Скз Бучино, Стопанска Постройка,  Община Благоевград,  Мах. Тасковска  ,  Текето  ,    Гараж, Къща, Жилище, Къща, Жилище, Жилищна Сграда

На 03.08.2020 г. /11:01 – 16:00 ч./ –  Благоевград:   Бяло Море  2,  Рилски Езера  11

На 04.08.2020 г. /08:30 – 09:50 ч./ –  Благоевград:   04279.610.73  ,  Александър Малинов  ,  Александър Стамболийски  29, 29,  Андрей Ляпчев  1, 1,  Антон Страшимиров  14, 15а, 12, 3а, 15, 18, 3, 11, 17б, 13, 1, 10, 6, 2, 8, 7, 5, 4, 16, 17а, 9, 1,  Бодрост  5, 2, 9, 7, 1, 3, 2, 8, Жилище, Стоматологичен Кабинет, 10, 4, 6, 1, 11, 13, 12, 2, 5, 11, Стоматологичен Кабинет, 10, 13, 3, 7, 6, 1, 2, 8, 1, 12, 4, 9, Жилище,  Бодрост  8,  Броди  10,  Бул.Св.Кирил И Методий И Ул.Илинден  ,  Ванюша Валчук  7, 1, 5, 3, 10,  Владо Черноземски  Училище,  Генерал Тодоров  3, 3, 1,  Георги Попов  Магазин, 4, 10, 12, 6, 31, Врем.С-Во, 14, 4а, 20, 37, 8, 22, 18, 16,  Георги Попов  46, 36, Автокъща, 26, 45, 32, 38, 34, 28, 30, 40, 24,  Грамада  Канцеларии, Сервиз, Помпа,  Грамада  Тото Пункт,  д-р Борис Проевски  7, 7,  Дунав  1, 5, 3,  Дунав  7,  Евтим Драганов  7, 4, 5, 6, 3, 7, 9, 2, 1,  Евтим Драганов  18, 28, 20, 14, 23, 21, 24, 15, 13, 17, 11, 22, 28а, 26, 17, 19, 12, 10, 13, 16, 16, 22, 27, 38,  Еленово  95, 94, 86, 85, 84,  Запад  38, 36, 37, 36, 26, 33, 31, 26, 32, 34, 29, 28, 25, 26, До Бл.29, 24, 30, 27, 35, 23, 23, 28, 31, 58, 57, 48, 45, 42, 59, 43, 40,  Зеленка  1, 7, 23а, 29, 25, 4 Орбита 5а, 13, 15, 23, 23б, 1 Лотос, 17, 9, 2, 7-А, 17а, 6, 27, 11, 4, 19, 21, 23, 2,  Иван Гарванов  27, 7а, 40, 20, 20, 42, 14, 18, 44, 38, 10, 7, 1, 30, 12, 8, 32, 28, 7б, 24, 20а, 22, 36, 26, 6, 34,  Иван Михайлов  59, 80, 59, 57 3, 61, 53,  Илинден  17, 19, 16, 16, Тото Пункт, 21, 29, 21, 23, 21 Б, 25, 27, 21, 19, 17, Тото Пункт, 16, 16, 27, 21, 21, 23, 25, 21 Б, 21, 29,  Илинден  31 5, 30, 31, 33,  Искър  13, 9, 15, 14, 5, 3, 23, 23, 18, 11, 2, 15, 13, 4, 20, 6, 7, 19, 1, 21а, 14, 4, 2, 16, 10, 17, 21, 19, 21, 21а, 8, 7, 5,  Климент Охридски  36, 61, 57, 65, 38, 55, 46, 67, 34, 63, 51, 69, 53, 48, 49, 40, 34б, 44, 59, 1е, 8, 11, 6, 2, 5, 9, 1-В, 1, 3, 4, 7, 16, 14, 47, 10, 23, 39, 37, 26, 15, 25, 31, 43, 35, 28, 32, 19, 45, 33, 27, 24, 17, 30, 21, 49, 22, 13, 41, 29, 18, 12,  Климент Охридски  42, 40, 42, 40,  Крушево  9, 7, 24, 28, 22, 26, 11, 13, 5а, 20, 24а, 17, 15,  Кузман Шапкарев  Казан, 1, 8, 2, 4, 3, 6, 10,  Кузман Шапкарев  12, 13, 11, 14, 5, 13, 16,  Люляк  18, 19, 12, 3, 17, 15, 9, 5, 4, 6, 1, 14, 10, 2, 11, 16, 7, 13, 8,  Люляк  27, 29, 33, 43, 26, 20, 26, 28, 25, 24, 35, 21, 41, 45, 33, 22б, 31, 39, 29, 31, 22, 30, 37,  Македония  1,  Малешево  10, 4, 5, 8, 1, 13, 12, 2, 14, 6, 16, 3, 15, 17, 11,  Малешево  41, 24, 39а, 31, 28, 26, 37, 35, 31, 29, 25, 23, 16, 17, 27, 18, 20,  Марица  Работилница, 27, 22 Бар В Градинката, 25, 25, 22 Магазин, 29, 23а, 23, Услуги, 14,  Менча Кърничева  56, 58, 58, 32, 28, 56, 58, 58, 13, 26, 17, 22, 20, 15, 11, 19, 26б, 24, 32, 28,  Места  9, 3, 5, 2, 7, 11, 13, 4, 14, 6, 15, 1, 12,  Места  18, 25, 29, 18, 16, 17, 23, 31, 22, 19, 27, 26, 21, 24, 20,  Местност Под Грамадите-Ш13  ,  Мир  20, 26, 2, 15, 12, 4, 7, 22, 16, 17, 21, 28, 9, 21б, 14, 23, 19, 1, 6, 1а, 13, 18, 25, 10, 24, 8, 11, 30, 30, 18, 5, 3,  Никола Вапцаров  ,  Обел  6, 4, 2, 8, 11,  Орбита  3, 1, 2, 5,  Осогово  22, 42, 36, 32, 28, 24, 30, 34, 20, 38, 40, 18, 26, 27, 16, 12, 21, 10, 23, 19, 14, 31, 15, 33, 17, 25, 9, 9,  ПИ №04279.609.29  ,  ПИ №04279.609.31  ,  Победа  5, 7, 1, 2, 5а, 9, 3, 6, 4,  Промишлена Зона  Вто,  Св. Димитър Солунски  12, 18, Ж.П.Район, 149, 16, 17, 26,  Св. Димитър Солунски  20, 17, 16,  Св.Св. Кирил и Методий  27, 25, 30, 25, 24г, 15, 19, 14, 20, 21, 16, 17, 21, 18, 18, 23, 23, 20, 22, 18, 24, 25, 24г, 27, 25, 30, 3, 13, 21, 16, 20, 18, 15, 19, 17, 21, 14, 18, 23, 23, 20, 24, 18, 22,  Скаптопара  47, 47,  Скаптопара  26, 26, 49,  Стефан Стамболов  13, 13,  Стефан Стамболов  13,  Стоимен Календерски  10, 16, 2, 8, 3а, 9, 4, 12, 13а, 20, 15, 14, 18, 11а, 13, 5, 11, 5а, 3, 6,  Тодор Александров  56, 58,  Цар Симеон  11, 13, 11, 13,  Цар Симеон  25, 21, 23,    149

На 04.08.2020 г. /08:31 – 09:50 ч./ –  Благоевград:   04279.601.133  ,  Александър Фон Хумболт  ,  Владо Черноземски  ,  Георги Попов  42, 42,  Грамада  Циркуляр, Бп Работилница, Магазин, Бп Работилница, Магазин, Циркуляр, Канцеларии,  Запад  54, 55, 53, 53, 54, 54, 44, 39, 41, 45, 47, 4, 8, 6, 2, 7, 4, 3, 2, 8, 7, 7, 3, 5, 5, 1, 9, Пазар,  Иван Гарванов  21, 33, 25, Сервиз, 17, 29, 15, 11, 19, 35, 31, 13, 27, 9, 37, 42, 29, 37, 17, 42, 33, 9, 25, Сервиз, 35, 21, 13, 19, 27, 11, 15, 31, 18а, 16, 18, 1, 18б, 3, 5, 5а,  Иван Михайлов  49, 55, 3, 4, 53, 63, 65, 53, 63, 65, 66,  Климент Охридски  1,  Малешево  16,  Мир  27, 27,  Николай Петрини  18,  Обел  9, 1, 5, 11, 3, 7, 9, 1, 3, 7, 11, 5,  Осогово  1, 9, 4, 8, 5, 2, 13, 11, 3, 6, 7,  ПИ №04279.601.426,  УПИ X,  Кв.192  ,  Промишлена Зона  Цех, Склад,  Св. Димитър Солунски  12, 1 На Гарата, Гараж, 16, Офис, 1 На Гарата, 17,  Славянска  97, 97,  Стефан Стамболов  13, 13,  УПИ V Ид. 04279.608.177  ,    Сладкарница

На 04.08.2020 г. /08:31 – 16:30 ч./ –  Благоевград:   Георги Попов  42, 42,  Грамада  Циркуляр, Бп Работилница, Магазин, Бп Работилница, Магазин, Циркуляр,  Иван Гарванов  21, 33, 25, Сервиз, 17, 29, 15, 11, 19, 35, 31, 13, 27, 9, 37, 42, 29, 37, 17, 42, 33, 9, 25, Сервиз, 35, 21, 13, 19, 27, 11, 15, 31,  Иван Михайлов  63, 65, 66, 63, 65,  Мир  27, 27,  Обел  9, 1, 5, 11, 3, 7, 9, 1, 3, 7, 11, 5,  УПИ V Ид. 04279.608.177

На 04.08.2020 г. /15:30 – 16:30 ч./ –  Благоевград:   04279.601.133  ,  04279.610.73  ,  Александър Малинов  ,  Александър Стамболийски  29, 29,  Александър Фон Хумболт  ,  Андрей Ляпчев  1, 1,  Антон Страшимиров  14, 15а, 12, 3а, 15, 18, 3, 11, 17б, 13, 1, 10, 6, 2, 8, 7, 5, 4, 16, 17а, 9, 1,  Бодрост  5, 2, 9, 7, 1, 3, 2, 8, Жилище, Стоматологичен Кабинет, 10, 4, 6, 1, 11, 13, 12, 2, 5, 11, Стоматологичен Кабинет, 10, 13, 3, 7, 6, 1, 2, 8, 1, 12, 4, 9, Жилище,  Бодрост  8,  Броди  10,  Бул.Св.Кирил И Методий И Ул.Илинден  ,  Ванюша Валчук  7, 1, 5, 3, 10,  Владо Черноземски  Училище,  Владо Черноземски  ,  Генерал Тодоров  3, 3, 1,  Георги Попов  Магазин, 4, 10, 12, 6, 31, Врем.С-Во, 14, 4а, 20, 37, 8, 22, 18, 16,  Георги Попов  42, 42,  Георги Попов  46, 36, Автокъща, 26, 45, 32, 38, 34, 28, 30, 40, 24,  Грамада  Канцеларии, Сервиз, Помпа,  Грамада  Циркуляр, Бп Работилница, Магазин, Бп Работилница, Магазин, Циркуляр, Канцеларии,  Грамада  Тото Пункт,  Д-Р Борис Проевски  7, 7,  Дунав  1, 5, 3,  Дунав  7,  Евтим Драганов  7, 4, 5, 6, 3, 7, 9, 2, 1,  Евтим Драганов  18, 28, 20, 14, 23, 21, 24, 15, 13, 17, 11, 22, 28а, 26, 17, 19, 12, 10, 13, 16, 16, 22, 27, 38,  Еленово  95, 94, 86, 85, 84,  Запад  38, 36, 37, 36, 26, 33, 31, 26, 32, 34, 29, 28, 25, 26, До Бл.29, 24, 30, 27, 35, 23, 23, 28, 31, 58, 57, 48, 45, 42, 59, 43, 40,  Запад  54, 55, 53, 53, 54, 54, 44, 39, 41, 45, 47, 4, 8, 6, 2, 7, 4, 3, 2, 8, 7, 7, 3, 5, 5, 1, 9, Пазар,  Зеленка  1, 7, 23а, 29, 25, 4 Орбита 5а, 13, 15, 23, 23б, 1 Лотос, 17, 9, 2, 7-А, 17а, 6, 27, 11, 4, 19, 21, 23, 2,  Иван Гарванов  27, 7а, 40, 20, 20, 42, 14, 18, 44, 38, 10, 7, 1, 30, 12, 8, 32, 28, 7б, 24, 20а, 22, 36, 26, 6, 34,  Иван Гарванов  21, 33, 25, Сервиз, 17, 29, 15, 11, 19, 35, 31, 13, 27, 9, 37, 42, 29, 37, 17, 42, 33, 9, 25, Сервиз, 35, 21, 13, 19, 27, 11, 15, 31, 18а, 16, 18, 1, 18б, 3, 5, 5а,  Иван Михайлов  59, 80, 59, 57 3, 61, 53,  Иван Михайлов  49, 55, 3, 4, 53, 63, 65, 53, 63, 65, 66,  Илинден  17, 19, 16, 16, Тото Пункт, 21, 29, 21, 23, 21 Б, 25, 27, 21, 19, 17, Тото Пункт, 16, 16, 27, 21, 21, 23, 25, 21 Б, 21, 29,  Илинден  31 5, 30, 31, 33,  Искър  13, 9, 15, 14, 5, 3, 23, 23, 18, 11, 2, 15, 13, 4, 20, 6, 7, 19, 1, 21а, 14, 4, 2, 16, 10, 17, 21, 19, 21, 21а, 8, 7, 5,  Климент Охридски  36, 61, 57, 65, 38, 55, 46, 67, 34, 63, 51, 69, 53, 48, 49, 40, 34б, 44, 59, 1е, 8, 11, 6, 2, 5, 9, 1-В, 1, 3, 4, 7, 16, 14, 47, 10, 23, 39, 37, 26, 15, 25, 31, 43, 35, 28, 32, 19, 45, 33, 27, 24, 17, 30, 21, 49, 22, 13, 41, 29, 18, 12,  Климент Охридски  1,  Климент Охридски  42, 40, 42, 40,  Крушево  9, 7, 24, 28, 22, 26, 11, 13, 5а, 20, 24а, 17, 15,  Кузман Шапкарев  Казан, 1, 8, 2, 4, 3, 6, 10,  Кузман Шапкарев  12, 13, 11, 14, 5, 13, 16,  Люляк  18, 19, 12, 3, 17, 15, 9, 5, 4, 6, 1, 14, 10, 2, 11, 16, 7, 13, 8,  Люляк  27, 29, 33, 43, 26, 20, 26, 28, 25, 24, 35, 21, 41, 45, 33, 22б, 31, 39, 29, 31, 22, 30, 37,  Македония  1,  Малешево  10, 4, 5, 8, 1, 13, 12, 2, 14, 6, 16, 3, 15, 17, 11,  Малешево  16,  Малешево  41, 24, 39а, 31, 28, 26, 37, 35, 31, 29, 25, 23, 16, 17, 27, 18, 20,  Марица  Работилница, 27, 22 Бар В Градинката, 25, 25, 22 Магазин, 29, 23а, 23, Услуги, 14,  Менча Кърничева  56, 58, 58, 32, 28, 56, 58, 58, 13, 26, 17, 22, 20, 15, 11, 19, 26б, 24, 32, 28,  Места  9, 3, 5, 2, 7, 11, 13, 4, 14, 6, 15, 1, 12,  Места  18, 25, 29, 18, 16, 17, 23, 31, 22, 19, 27, 26, 21, 24, 20,  Местност Под Грамадите-Ш13  ,  Мир  20, 26, 2, 15, 12, 4, 7, 22, 16, 17, 21, 28, 9, 21б, 14, 23, 19, 1, 6, 1а, 13, 18, 25, 10, 24, 8, 11, 30, 30, 18, 5, 3,  Мир  27, 27,  Никола Вапцаров  ,  Николай Петрини  18,  Обел  6, 4, 2, 8, 11,  Обел  9, 1, 5, 11, 3, 7, 9, 1, 3, 7, 11, 5,  Орбита  3, 1, 2, 5,  Осогово  22, 42, 36, 32, 28, 24, 30, 34, 20, 38, 40, 18, 26, 27, 16, 12, 21, 10, 23, 19, 14, 31, 15, 33, 17, 25, 9, 9,  Осогово  1, 9, 4, 8, 5, 2, 13, 11, 3, 6, 7,  ПИ №04279.601.426,  УПИ X,  Кв.192  ,  ПИ №04279.609.29  ,  ПИ №04279.609.31  ,  Победа  5, 7, 1, 2, 5а, 9, 3, 6, 4,  Промишлена Зона  Вто,  Промишлена Зона  Цех, Склад,  Св. Димитър Солунски  12, 18, Ж.П.Район, 149, 16, 17, 26,  Св. Димитър Солунски  12, 1 На Гарата, Гараж, 16, Офис, 1 На Гарата, 17,  Св. Димитър Солунски  20, 17, 16,  Св.Св. Кирил И Методий  27, 25, 30, 25, 24г, 15, 19, 14, 20, 21, 16, 17, 21, 18, 18, 23, 23, 20, 22, 18, 24, 25, 24г, 27, 25, 30, 3, 13, 21, 16, 20, 18, 15, 19, 17, 21, 14, 18, 23, 23, 20, 24, 18, 22,  Скаптопара  47, 47,  Скаптопара  26, 26, 49,  Славянска  97, 97,  Стефан Стамболов  13, 13,  Стефан Стамболов  13, 13,  Стефан Стамболов  13,  Стоимен Календерски  10, 16, 2, 8, 3а, 9, 4, 12, 13а, 20, 15, 14, 18, 11а, 13, 5, 11, 5а, 3, 6,  Тодор Александров  56, 58,  УПИ V Ид. 04279.608.177  ,  Цар Симеон  11, 13, 11, 13,  Цар Симеон  25, 21, 23,    149,    Сладкарница

На 05.08.2020 г. /08:30 – 12:30 ч./ –  Благоевград:   Васил Левски  30, 22, 23, 29, 35, 21, 45, 31, 28, 27, 14, 10, 33,  Даме Груев  34, 36,  Илинден  3, 5а, 5, 8, 5 2, 5 1, 4, 3а, 10,  Петър Зографски  13, 14, 5, 3, З, 11, 7

На 05.08.2020 г. /09:16 – 10:16 ч./ –  Благоевград:   04279.618.10  ,  04279.912.87  ,  14-ти Полк  1, 2б, 2а,  Акациите  ,  Александър Стамболийски  35, 46а, 31, 41, 34, 28, 47, 48, 43, 29, 39, 42, 55, 53, 36, 30, 51, 44, 38, 46, 33, 38, 45, 52, 36, 50, 34, 49, 35, 37, 36, 1а, 1, 1,  Александър Стамболийски  52, 61, 59, 33, 55, 57, 40, 57, 9, 15, 19, 11, 22, 8, Офис, 23, 14, 27, 24, 5, 13, 30, 16, 12, 21, 7, 6, 8а, 32, 3б, 25, 4, 10, 17, 6а, 2, 3, 18, 54, 56,  Антон Чехов  1, 20, 1, 5, 20, 12, 10, 8, 6, 14, 4, 6а, 16, 2, Аптека, Канцеларии, 5, 14б, 18,  Арсений Костенцев  9, 15, Магазин, 22, 27, 21, 13, 25, 20, 19, 24, 17, 9, 9, 7, 18, 23, 29, 29,  Баба Тонка  4,  Бистрица  10,  Босилек  2, 8, 3, 6, 4, 5, 7, 8, 4, 2, 3, 5, 6, 7,  Братя Иванови  5, 6, 4, 2, 1, 3,  Васил Коритаров  2, 1,  Васил Левски  45, 1, 29, 37, 49, 39, 30, 22, 23, 29, 35, 21, 45, 31, 28, 27, 14, 10, 33, 4, 13, 10, 9, 24, 16, 12, 2, 13, 6, 3, 3,  Васил Левски  25, 53, 38, 51, 38 Админинстр. Сгр, 32, 53, 18, 32, 16, 20, 26, 3, 7, 14,  Васил Мечкуевски  40, 32, 20, 25, 26, 24, 34, 28, 30,  Владо Черноземски  2, 3, 4,  Воден  8, 1, 5, 4, 2, 7, 6,  Георги Измирлиев  3, 9, 9, 7 Дом, 7 Дом,  Георги Попов  44,  Грамада  Склад,  Д-Р Христо Татарчев  38, 33, 35, 32, 36, 8а, 32г, 20, 18, 10, 11, 27, 5, 24, 23, 28, 2, 13, 3, 9, 1, 22, 15, 26, 12, 16, 17, 29, 25, 31, 14, 30,  Даме Груев  Гараж, Магазин, 36, 36, 34, 34, 42 А, 42 Б, 42 Блок -А, 42, 34, 36, 9, 32, 32б, 24, 24, 13, 11, 27, 29, 20,  Даме Груев  9, 20, 15, 13, 20, 21, 9, 26, 3, 5, 19, 22, 1, 1, 28, 40, 38, 4 Завод, 16, 12, 10, 1, 4, Магазин, 5, 3,  Джеймс Баучер  6, 13, 1а, 19, 11, 1, 7, 12, 5, 2, 8, 15, 4, 3, 17, 9,  Джеймс Баучер  4, 2, 6, 3, 4, 3,  Димитър Кощанов  2, 4, 1, 5, 2, Кафе, 3,  Димитър Талев  9, Магазин,  Дойран  15,  Дойран  3,  Дружба  1, 8, 10, 4, 6,  Дружба  1, 1, 10,  Еленово  169,  Запад  ,  Зарево  8, 6, 2, 5, 3, 1,  Илинден  1, 2а, 2, 3, 2а, 1а, 1, 5, 1, 3, 5а, 5, 8, 5 2, 5 1, 4, 3а, 10, 9, 7, 11,  Илинден  14, 13, 6, Магазин, 12, 13,  Илинден  2,  Ичко Бойчев  16а, 2,  Калиманци  1, 2,  Кв. 216 В,  2-ри Микрорайон  ,  Комплекс Вароша  Зала, Къща Живопис, Жилище, Ателие, Къща Пластика, Къща Ботика, Ресторант, Къща Клуб, Жилища, Лек.Кабинет,  Коста Босилков  16, 16,  Крали Марко  1, 4,  Крали Марко  ,  Крушево  18, 16, 16, 1, 1в, 1а, 3, 1, 5,  Крушево  5 Рила, 5, 10, 8, 2, 4, 6, 12, 18, 3, 14, 3,  Македония  1,  Марица  20, 37, 18, 39, 33, 35, 31, 35, 31, 37, 20, 39, 33, 18,  Марулевска  4,  Менча Кърничева  7, 5, 9,  Менча Кърничева  37, 58, 44, 38, 29, 52, 48, 30, 36, 50, 31, 23, 25, 21, 40, 27, 31, 32, 35, 34, 54, 42, 46, 33,  Местност Международно Шосе  Канцеларии, 10, Работилница, Магазин,  Местност Чакалица  Офис,  Мите Марков  1, 1, 5, 4, 3, 2, 6,  Никола Вапцаров  2, 13, 4,  Никола Вапцаров  6, 25,  Орцето  3, 9, 5, 11, 10, 4, 7, 8, 6, 1, 2,  Орцето  ,  Пазара  Ателие, Павилион, Канцеларии,  Пере Тошев  1, Услуги, 4, 4а, 2, 9, 7, 13, 15, 14, 16, 10, 12, 11,  Петко Д.Петков  15, 12, 14, 17, 19, 2, 10, 13,  Петър Зографски  10, 9а, 15, 14, 11, 12, 13, 14, 5, 3, З, 11, 7, 2, 1, 6, 1, 6б, 3, 4,  Петър Зографски  13,  ПИ №04279.615.264  ,  Плиска  6, 8, 2, 2а, 10, 1, 4, 5,  Полковник Димов  3, 21, 4,  Полковник Димов  3, 1,  Полковник Димов  23, 25,  Полковник Дрангов  7, 3, 6, 5, 4, 9, 13, 11,  Полковник Дрангов  59,  Полковник Дрангов  8, 30, 16, 10а, 10, 20, 1, 22, 2, 18, 26, 12, 14, 28, 15, 2б,  Прилеп  2, 2-А, 2,  Промишлен Пазар  ,  Промишлена Зона  ,  Радовиш  8, 6, 3, 4, 10, 1, 12,  Радовиш  2,  Рила  1,  Сандо И Петър Китанови  3, 1, 8, 2,  Св. Димитър Солунски  9, 9, 1, Авточасти, 79, 32, 36, 1, 30, Газостанция, 1 На Гарата, 30, 9, Врем.С-Во, 30, 15, 12, 10,  Св. Иван Рилски  10,  Св.Св. Кирил И Методий  Жп Гара, 24, 28, 30, 26, 28, 28, 26, 24, 28, Жп Гара, 30, 31, 29, 29, 21,  Сергей Румянцев  2,  Спартак  2, 7, 8, 10а, 10, 1, 3, 6, 9, 4, 5, 2, 1, 2, 4, 7, 6, 10а, 3, 5, 9, 2, 10, 8,  Стефан Стамболов  8, 13,  Стефан Стамболов  13,  Стефан Стамболов  ПИ-04279.613.349, 1, 12,  Страцин  1, 4, 2, 8, 6, 3,  Страцин  20, 11, 10, 18, 9,  Струмица  19,  Ташко Малев  5, 1, 7, 12, 9, 5, 14, 11, 2, 8, 10, 3, 6, 4,  Тодор Александров  45, 47, 44, 47 1, 47 1, 47, 47 2, 47 Партер, 47, 47, 41, 41, 32, 43, 71, 47, 49, 56, 49,  Тодор Александров  102, 101, 83, 85, 100, 95, 110, 71, 96, 93, 98, 89, 103, 97, 91, 106, 108а, 108, 99, 104, 87, 55, 53, 71, 92а, 75, 57, 51, 81, 61, 77, 67, 92, 65, 59, 73, 90, 69, 63, 78, 62, 74, 70, 76, 90, 68, 56, 84, 76, 72, 70а, 88, 56а, 86, 64, 60, 66,  Тодор Александров  46, 52, 54, 48, 52а, 35, 33, 28, 25, 37, 27, 28 Офис, 19, 23, 24, 29-31, 22, 28, 30, 30,  Трайчо Китанчев  4, 2,  Тракия  1,  Ул. Даме Груев,  Кв. 216,  УПИ-XII,  ПИ 04279.617.14 и 04279.617  ,  УПИ IV-537,  Кв.124  ,  УПИ V-7152,  Кв.216в  ,  УПИ XX 616.112,  Кв.204  ,  УПИ ІІ-427,  Кв.30а  ,  УПИ-III, Кв.117, Инд.№04279

На 05.08.2020 г. /09:16 – 16:30 ч./ –  Благоевград:   Даме Груев  40, 38

На 05.08.2020 г. /15:30 – 16:30 ч./ –  Благоевград:   04279.618.10  ,  04279.912.87,  14-Ти Полк  1, 2б, 2а,  Акациите  ,  Александър Стамболийски  52, 61, 59, 33, 55, 57, 40, 57, 9, 15, 19, 11, 22, 8, Офис, 23, 14, 27, 24, 5, 13, 30, 16, 12, 21, 7, 6, 8а, 32, 3б, 25, 4, 10, 17, 6а, 2, 3, 18, 54, 56,  Александър Стамболийски  35, 46а, 31, 41, 34, 28, 47, 48, 43, 29, 39, 42, 55, 53, 36, 30, 51, 44, 38, 46, 33, 38, 45, 52, 36, 50, 34, 49, 35, 37, 36, 1а, 1, 1,  Антон Чехов  1, 20, 1, 5, 20, 12, 10, 8, 6, 14, 4, 6а, 16, 2, Аптека, Канцеларии, 5, 14б, 18,  Арсений Костенцев  9, 15, Магазин, 22, 27, 21, 13, 25, 20, 19, 24, 17, 9, 9, 7, 18, 23, 29, 29,  Баба Тонка  4,  Бистрица  10,  Босилек  2, 8, 3, 6, 4, 5, 7, 8, 4, 2, 3, 5, 6, 7,  Братя Иванови  5, 6, 4, 2, 1, 3,  Васил Коритаров  2, 1,  Васил Левски  45, 1, 29, 37, 49, 39, 30, 22, 23, 29, 35, 21, 45, 31, 28, 27, 14, 10, 33, 4, 13, 10, 9, 24, 16, 12, 2, 13, 6, 3, 3,  Васил Левски  25, 53, 38, 51, 38 Админинстр. Сгр, 32, 53, 18, 32, 16, 20, 26, 3, 7, 14,  Васил Мечкуевски  40, 32, 20, 25, 26, 24, 34, 28, 30,  Владо Черноземски  2, 3, 4,  Воден  8, 1, 5, 4, 2, 7, 6,  Георги Измирлиев  3, 9, 9, 7 Дом, 7 Дом,  Георги Попов  44,  Грамада  Склад,  Д-Р Христо Татарчев  38, 33, 35, 32, 36, 8а, 32г, 20, 18, 10, 11, 27, 5, 24, 23, 28, 2, 13, 3, 9, 1, 22, 15, 26, 12, 16, 17, 29, 25, 31, 14, 30,  Даме Груев  Гараж, Магазин, 36, 36, 34, 34, 42 А, 42 Б, 42 Блок -А, 42, 34, 36, 9, 32, 32б, 24, 24, 13, 11, 27, 29, 20,  Даме Груев  9, 20, 15, 13, 20, 21, 9, 26, 3, 5, 19, 22, 1, 1, 28, 40, 38, 4 Завод, 16, 12, 10, 1, 4, Магазин, 5, 3,  Джеймс Баучер  6, 13, 1а, 19, 11, 1, 7, 12, 5, 2, 8, 15, 4, 3, 17, 9,  Джеймс Баучер  4, 2, 6, 3, 4, 3,  Димитър Кощанов  2, 4, 1, 5, 2, Кафе, 3,  Димитър Талев  9, Магазин,  Дойран  15,  Дойран  3,  Дружба  1, 8, 10, 4, 6,  Дружба  1, 1, 10,  Еленово  169,  Запад  ,  Зарево  8, 6, 2, 5, 3, 1,  Илинден  2,  Илинден  14, 13, 6, Магазин, 12, 13,  Илинден  1, 2а, 2, 3, 2а, 1а, 1, 5, 1, 3, 5а, 5, 8, 5 2, 5 1, 4, 3а, 10, 9, 7, 11,  Ичко Бойчев  16а, 2,  Калиманци  1, 2,  Кв. 216 В,  2-Ри Микрорайон  ,  Комплекс Вароша  Зала, Къща Живопис, Жилище, Ателие, Къща Пластика, Къща Ботика, Ресторант, Къща Клуб, Жилища, Лек.Кабинет,  Коста Босилков  16, 16,  Крали Марко  ,  Крали Марко  1, 4,  Крушево  18, 16, 16, 1, 1в, 1а, 3, 1, 5,  Крушево  5 Рила, 5, 10, 8, 2, 4, 6, 12, 18, 3, 14, 3,  Македония  1,  Марица  20, 37, 18, 39, 33, 35, 31, 35, 31, 37, 20, 39, 33, 18,  Марулевска  4,  Менча Кърничева  7, 5, 9,  Менча Кърничева  37, 58, 44, 38, 29, 52, 48, 30, 36, 50, 31, 23, 25, 21, 40, 27, 31, 32, 35, 34, 54, 42, 46, 33,  Местност Международно Шосе  Канцеларии, 10, Работилница, Магазин,  Местност Чакалица  Офис,  Мите Марков  1, 1, 5, 4, 3, 2, 6,  Никола Вапцаров  6, 25,  Никола Вапцаров  2, 13, 4,  Орцето  ,  Орцето  3, 9, 5, 11, 10, 4, 7, 8, 6, 1, 2,  Пазара  Ателие, Павилион, Канцеларии,  Пере Тошев  1, Услуги, 4, 4а, 2, 9, 7, 13, 15, 14, 16, 10, 12, 11,  Петко Д.Петков  15, 12, 14, 17, 19, 2, 10, 13,  Петър Зографски  10, 9а, 15, 14, 11, 12, 13, 14, 5, 3, З, 11, 7, 2, 1, 6, 1, 6б, 3, 4,  Петър Зографски  13,  ПИ №04279.615.264  ,  Плиска  6, 8, 2, 2а, 10, 1, 4, 5,  Полковник Димов  23, 25,  Полковник Димов  3, 1,  Полковник Димов  3, 21, 4,  Полковник Дрангов  8, 30, 16, 10а, 10, 20, 1, 22, 2, 18, 26, 12, 14, 28, 15, 2б,  Полковник Дрангов  59,  Полковник Дрангов  7, 3, 6, 5, 4, 9, 13, 11,  Прилеп  2, 2-А, 2,  Промишлен Пазар  ,  Промишлена Зона  ,  Радовиш  8, 6, 3, 4, 10, 1, 12,  Радовиш  2,  Рила  1,  Сандо И Петър Китанови  3, 1, 8, 2,  Св. Димитър Солунски  9, 9, 1, Авточасти, 79, 32, 36, 1, 30, Газостанция, 1 На Гарата, 30, 9, Врем.С-Во, 30, 15, 12, 10,  Св. Иван Рилски  10,  Св.Св. Кирил И Методий  Жп Гара, 24, 28, 30, 26, 28, 28, 26, 24, 28, Жп Гара, 30, 31, 29, 29, 21,  Сергей Румянцев  2,  Спартак  2, 7, 8, 10а, 10, 1, 3, 6, 9, 4, 5, 2, 1, 2, 4, 7, 6, 10а, 3, 5, 9, 2, 10, 8,  Стефан Стамболов  ПИ-04279.613.349, 1, 12,  Стефан Стамболов  13,  Стефан Стамболов  8, 13,  Страцин  1, 4, 2, 8, 6, 3,  Страцин  20, 11, 10, 18, 9,  Струмица  19,  Ташко Малев  5, 1, 7, 12, 9, 5, 14, 11, 2, 8, 10, 3, 6, 4,  Тодор Александров  46, 52, 54, 48, 52а, 35, 33, 28, 25, 37, 27, 28 Офис, 19, 23, 24, 29-31, 22, 28, 30, 30,  Тодор Александров  102, 101, 83, 85, 100, 95, 110, 71, 96, 93, 98, 89, 103, 97, 91, 106, 108а, 108, 99, 104, 87, 55, 53, 71, 92а, 75, 57, 51, 81, 61, 77, 67, 92, 65, 59, 73, 90, 69, 63, 78, 62, 74, 70, 76, 90, 68, 56, 84, 76, 72, 70а, 88, 56а, 86, 64, 60, 66,  Тодор Александров  45, 47, 44, 47 1, 47 1, 47, 47 2, 47 Партер, 47, 47, 41, 41, 32, 43, 71, 47, 49, 56, 49,  Трайчо Китанчев  4, 2,  Тракия  1,  Ул. Даме Груев,  Кв. 216,  УПИ-XII,  ПИ04279.617.14 И 04279.617  ,  УПИ IV-537,  Кв.124  ,  УПИ V-7152,  Кв.216в  ,  УПИ XX 616.112,  Кв.204  ,  УПИ ІІ-427,  Кв.30а  ,  УПИ-III, Кв.117, Инд.№04279

На 06.08.2020 г. /08:46 – 09:46 ч./ –  Благоевград:   04279.603.192  ,  04279.603.195  ,  04279.603.410  ,  04279.604.62  ,  7-ма Рилска Дивизия  3, 1, 2, 4,  XX-1017,  04279.604.403.1  ,  Алеко Константинов  12, 5, 7, 9, 22, 14, 3, 11, 18, 20, 2, 13, 14, 17, 16, 15, 4, 8, 2, 1, 10, 6, 8,  Алея На Здравето  ,  Ангел Кънчев  2, 20, 16, 12, 10, 3, 13, 4, 18, 1, 9, 14, 22, 5, 24, 7, 11, 8, 6,  Антим I  25, 25, 25,  Антон Чехов  1,  Аргир Манасиев  44, 48, 26, 22, 30, 52, 50, 60, 36, 32, 24, 34, 28, 46, 38, 50, 42, 40, 28, 24, 30, 42, 22, 60, 52, 40, 50, 48, 32, 44, 26, 46, 34, 50, 38, 36, 28, 34, 60, 26, 36, 50, 44, 38, 42, 22, 48, 32, 52, 46, 50, 30, 24, 40,  Арсений Костенцев  14, 3, 3, 6, 4, 9, 8, 11, 2, 10, 12, 7, 7,  Асен Христов  22, 1, 28, 12, 13, 24, 4, 19, 20, 17, 23, 21, 18, 21, 1, 14, 5, 6, 23, 8, 15, 11, 25, 2, 16, 10, 3, 9, 7, 26,  Бадемите  2, 30, 28, 26, 18, 12, 22, 4, 20, 16, 24, 10, 32, 8, 14,  Баларбаши  ,  Баларбаши  4, 60, 1,  Бистрица  1,  Бор  10, 6, 8, 2, 4,  Борис Сарафов  1, 21, 3, 16, 14, 5, 19, 7, 24, 13, 20, 25, 18, 35, 9, 8, 27, 22, 33, 11, 23, 7, 12, 31, 15, 26, 17, 29, 6, 10, 21, 20, 13, 35, 22, 8, 6, 25, 10, 14, 29, 7, 18, 11, 7, 31, 19, 5, 12, 24, 33, 16, 27, 17, 15, 3, 26, 9, 23, 5, 3, 19, 7, 12, 25, 11, 10, 9, 35, 13, 23, 20, 29, 33, 21, 15, 17, 16, 7, 18, 22, 8, 27, 24, 31, 26, 14, 6, 38, 41, 37, 45, 30, 36, 32, 43, 39, 47, 34,  Борис Сарафов  4, 2а, 2,  Братя Миладинови  Кръстовище С Ул.Митр. Борис, 8, 4, 12, 16, 14, 8а, 19, 6, 10, 28, 22, 30, 24, 20, 18, 26, 21, 16,  Васил Априлов  24, 25,  Васил Априлов  2, 8, 15, 10, 2, 3, 12, 17, 11, 13, 1, 9, 6, 4, 5, 14, 7, 44, 32, 28, 43, 26, 38, 37, 35, 33, 30, 27, 42, 36, 34, 39, 29, 45, 32, 41, 40, 6, 20, 21, 18, 19, 22, 16, 23, 8, 14,  Васил Левски  2,  Георги Бенковски  2, 1, 6, 8, 7, 9, 4, 3, 8, 5,  Георги Измирлиев  17, 15, 15,  Георги С.Раковски  5, 17, 19, 20, 21, 9, 15, 13, 18, 3, 7, 16, 14, 12, 1, 14 Жилищно Студио, 16а, 11, 4, 8, 10, 14, 6,  Григор Пърличев  13, 20, 32, 24, 26, 36, 18, 32, 17, 11, 30, 16, 34, 34, 22, 9, 38, 7, 5, 2, 6, 8, 3, 1, 4, 12, 5, 5а,  Гьорче Петров  3, 2, 6, 5, 11, 13, 1, 2, 9, 4, 7, 16, 12, 10, 18, 14,  Д-Р Владимир Бъчваров  7, 2, 3, 4, 1, 8, 5, 10, 6,  Данаил Крапчев  16, 28, 3, 5, 14, 12, 14, 16, 12, 5, 28, 3, 12, 28, 14, 5, 3, 16,  Димитър Димов  18, 13, 12, 6, 31, 9, 11, 14, 10, 8, 5, 16, 7,  Димитър Йосифов  17, 20, 15, 6, 7, 12, 4, 9, 2, 8, 18, 11, 12, 14, 5, 3, 2а, 10, 16, 12, 14, 4, 16, 18, 15, 11, 3, 5, 12, 8, 9, 2а, 6, 20, 10, 17, 7, 2, 11, 7, 20, 14, 5, 2, 6, 9, 4, 17, 2а, 15, 8, 3, 12, 10, 12, 16, 18,  Димитър Талев  8 Закусвалня  Здраве ,  Дъбравска  1, 1, 23, 23, 23, 31, 20, 24, 35, 18, 16, 22, 33, 29, 27, 31, 25, 17, 23, 37, 15, 19,  Дъбравска  1,  Еленово  Цех, Кафе,  Иван Михайлов  66,  Иван Михайлов  8,  Изгрев  2,  Ильо Войвода  12, 14, 10, 14, 15, 1, 6,  К. И Никола Хайдукови  75, 63, 72, 80, 84, 74, 61, 81, 55, 65, 69, 83, 73, 79, 71, 59, 76, 57, 67, 77, 51, 2, 46, 68, 68, 64, 52, 21, 66, 25, 23, 70, 60, 66б, 54, 48, 56, 60, 52, 68, 56, 23, 68, 48, 64, 70, 66б, 54, 21, 25, 66, 46, 25, 52, 48, 64, 66б, 68, 54, 70, 46, 56, 60, 23, 66, 21, 68,  К. И Никола Хайдукови  91, 95 Алфа, 93 Хелиос-2, 93 2,  Костур  11, 13,  Кръстьо Асенов  6, 2, 4, 16, 14, 5, 22, 21, 9, 28, 9, 13, 15, 8, 24, 27, 10, 29, 25а, 30, 17, 23, 25, 22а, 26, 20, 12, 18, 3, 31, 11, 47, 3, 19,  Македония  1,  Мелник  29, 3, 1, 27, 5, 13, 17, 15, 25, 19, 7, 23, 11, 9, 21,  Местност Баларбаши  Жил.Сграда- Вр.Стр,  Местност Баларбаши  37, 29, 23, 5, 60, 64, 32, 63, 44, 25, 28, 65, 1а, 48, 24, 19, 56, 62, 30, Жилище, Жилище-таван, Магазин, Жилище, 26, 21, 27, 52, 31, Жилище, Апартамент, 12, 2, 1, 23, 24, 1а, 9, Жилище,  Местност Бачиново  Каравана, Складов Терен, Каравана, Складов Терен, Складов Терен, Каравана,  Местност Бачиново  Офис, Комплекс, Ресторант Сити Парк , Механа, Кафе, Параклис,  Местност Медунски Андък  Омега, Хелиус-1,  Митрополит Борис  6, 17, 33, 27, 23, 20, Гимназия, 25, 20, 26, 22, 29, 21, 28, 31,  Митрополит Борис  35,  Неофит Рилски  8, 6, 12, 10, 2, 10а, 4,  Неофит Рилски  9, 11, 5, 1, 13, 7, 3, 15,  Никола Вапцаров  29,  Николай Петрини  6, 8, 48, 13, 32, 45, 30, 44, 16, 53, 18, 35, 23, 15, 13а, 27, 36, 26, 51, 47, 14, 41, 11, 12, 41б, 38, 19, 17, 49, 33, 42б, 52, 43, 50, 9, 22, 54, 28, 31, 25, 5, 40, 24, 57, 49а, 21, 34, 7а, 42, 55, 39, 29, 46,  Отец Паисий  2,  Охрид  5, 1, 4, 3, 6, 2,  Патриарх Евтимий  12, 7, 5, 10, 8, 3,  Петко Д.Петков  ,  Петко Р.Славейков  12, 6, 16, 11, 24, 5, 6, 11, 15, 1, 1a, 25, 31, 19, 10, 2а, 8, 4, 29, 27, 18, 9, 3, 13, 7, 23, 2, 21, 17, 22, 14, 20,  Петър Ичев  5, 4, 2, 3,  Петър Стоянов  3, 4, 3, 4,   ПИ №04279.603.193  ,  ПИ №04279.604.154  ,  ПИ №04279.604.369  ,  ПИ №04279.607.24  ,  Полк.Кирил Чамишки  3, 8,  Преспа  13, 12, 3, 15, 10, 11а, 2, 11, 1, 6, 9, 5, 17, 8, 19, 7, 4,  Р-Н Рибарника  ,  Родолюбие  7, 4, 4, 4,  Родопа  2, 1, 7, 6, 5, 3, 8, 4,  Сан Стефано  15, 11, 9, 13, 4, 10, 6, 8,  Сапунджи Дере  ,  С

На 06.08.2020 г. /08:46 – 09:46 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Бистрица,  Общ. Благоевград:   Тевнико

На 06.08.2020 г. /08:46 – 09:46 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Дъбрава,  Общ. Благоевград:   Извън Регулация,  До С.Дъбрава  ,  Местност Духче Баир

На 06.08.2020 г. /08:46 – 09:46 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Еленово,  Общ. Благоевград:   006009,  006010,  035028,  Въчевица,  Еленово,  Изгрев,  Имот 27231.501.203,  Местност Буковец,  Местност Валтата,  Местност Гошевица,  Местност Еминова Нива,  Местност Лесовица,  Местност Ушите,  Местност Чуката,  ПИ №27231.501.268,  ПИ-125 Кв.12,  С. Еленово,  М. Еминова Нива,  Смриковица,  УПИ V-282,  Кв.5  ,  УПИ XV-117,  Кв. 2  ,  УПИ XXI-280, Кв.5,  УПИ №Х,  Кв.1  ,  УПИ Х-182,  Кв.5,  УПИ-I-205, Кв.8,  УПИ-III-214, 212, 301,  Ушите

На 06.08.2020 г. /08:46 – 09:46 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Изгрев,  Общ. Благоевград:   005014  ,  005018  ,  III-357  ,  Айдаровско Дере,  Васил Левски  40, 99, 59,  Местност Айдарово  ,  Местност Кури Дере,  ПИ №000208,  Ул. Предел  3,  УПИ II-330,  Кв.27  ,  УПИ VI-405,  Кв.26  ,  УПИ XI-497,  Кв.27  ,  УПИ XV-391, Кв.6  ,  УПИ-І-394, Кв.13,  УПИ-Х-159, Кв.4  ,    1, Жилище, 1, Жилище

На 06.08.2020 г. /08:46 – 16:30 ч./ –  Благоевград:   Петър Ичев  2, 3,  ПИ №04279.604.369  ,  Стефан Стамболов  54, 58, 64, 62, 52,  Трети Март  37, 36, 19, 24, 17, 31, 35, 29, 26, 32, 25, 21, 27, 40, 34, 20, 22, 28, 23, 30,  Цанко Церковски  4, 31

На 06.08.2020 г. /15:30 – 16:30 ч./ –  Благоевград:   04279.603.192  ,  04279.603.195  ,  04279.603.410  ,  04279.604.62  ,  7-ма Рилска Дивизия  3, 1, 2, 4,  Xx-1017,  04279.604.403.1  ,  Алеко Константинов  12, 5, 7, 9, 22, 14, 3, 11, 18, 20, 2, 13, 14, 17, 16, 15, 4, 8, 2, 1, 10, 6, 8,  Алея На Здравето  ,  Ангел Кънчев  2, 20, 16, 12, 10, 3, 13, 4, 18, 1, 9, 14, 22, 5, 24, 7, 11, 8, 6,  Антим I  25, 25, 25,  Антон Чехов  1,  Аргир Манасиев  44, 48, 26, 22, 30, 52, 50, 60, 36, 32, 24, 34, 28, 46, 38, 50, 42, 40, 28, 24, 30, 42, 22, 60, 52, 40, 50, 48, 32, 44, 26, 46, 34, 50, 38, 36, 28, 34, 60, 26, 36, 50, 44, 38, 42, 22, 48, 32, 52, 46, 50, 30, 24, 40,  Арсений Костенцев  14, 3, 3, 6, 4, 9, 8, 11, 2, 10, 12, 7, 7,  Асен Христов  22, 1, 28, 12, 13, 24, 4, 19, 20, 17, 23, 21, 18, 21, 1, 14, 5, 6, 23, 8, 15, 11, 25, 2, 16, 10, 3, 9, 7, 26,  Бадемите  2, 30, 28, 26, 18, 12, 22, 4, 20, 16, 24, 10, 32, 8, 14,  Баларбаши,  Баларбаши  4, 60, 1,  Бистрица  1,  Бор  10, 6, 8, 2, 4,  Борис Сарафов  1, 21, 3, 16, 14, 5, 19, 7, 24, 13, 20, 25, 18, 35, 9, 8, 27, 22, 33, 11, 23, 7, 12, 31, 15, 26, 17, 29, 6, 10, 21, 20, 13, 35, 22, 8, 6, 25, 10, 14, 29, 7, 18, 11, 7, 31, 19, 5, 12, 24, 33, 16, 27, 17, 15, 3, 26, 9, 23, 5, 3, 19, 7, 12, 25, 11, 10, 9, 35, 13, 23, 20, 29, 33, 21, 15, 17, 16, 7, 18, 22, 8, 27, 24, 31, 26, 14, 6, 38, 41, 37, 45, 30, 36, 32, 43, 39, 47, 34,  Борис Сарафов  4, 2а, 2,  Братя Миладинови  Кръстовище С Ул.Митр. Борис, 8, 4, 12, 16, 14, 8а, 19, 6, 10, 28, 22, 30, 24, 20, 18, 26, 21, 16,  Васил Априлов  24, 25,  Васил Априлов  2, 8, 15, 10, 2, 3, 12, 17, 11, 13, 1, 9, 6, 4, 5, 14, 7, 44, 32, 28, 43, 26, 38, 37, 35, 33, 30, 27, 42, 36, 34, 39, 29, 45, 32, 41, 40, 6, 20, 21, 18, 19, 22, 16, 23, 8, 14,  Васил Левски  2,  Георги Бенковски  2, 1, 6, 8, 7, 9, 4, 3, 8, 5,  Георги Измирлиев  17, 15, 15,  Георги С.Раковски  5, 17, 19, 20, 21, 9, 15, 13, 18, 3, 7, 16, 14, 12, 1, 14 Жилищно Студио, 16а, 11, 4, 8, 10, 14, 6,  Григор Пърличев  13, 20, 32, 24, 26, 36, 18, 32, 17, 11, 30, 16, 34, 34, 22, 9, 38, 7, 5, 2, 6, 8, 3, 1, 4, 12, 5, 5а,  Гьорче Петров  3, 2, 6, 5, 11, 13, 1, 2, 9, 4, 7, 16, 12, 10, 18, 14,  Д-Р Владимир Бъчваров  7, 2, 3, 4, 1, 8, 5, 10, 6,  Данаил Крапчев  16, 28, 3, 5, 14, 12, 14, 16, 12, 5, 28, 3, 12, 28, 14, 5, 3, 16,  Димитър Димов  18, 13, 12, 6, 31, 9, 11, 14, 10, 8, 5, 16, 7,  Димитър Йосифов  17, 20, 15, 6, 7, 12, 4, 9, 2, 8, 18, 11, 12, 14, 5, 3, 2а, 10, 16, 12, 14, 4, 16, 18, 15, 11, 3, 5, 12, 8, 9, 2а, 6, 20, 10, 17, 7, 2, 11, 7, 20, 14, 5, 2, 6, 9, 4, 17, 2а, 15, 8, 3, 12, 10, 12, 16, 18,  Димитър Талев  8 Закусвалня  Здраве ,  Дъбравска  1, 1, 23, 23, 23, 31, 20, 24, 35, 18, 16, 22, 33, 29, 27, 31, 25, 17, 23, 37, 15, 19,  Дъбравска  1,  Еленово  Цех, Кафе,  Иван Михайлов  66,  Иван Михайлов  8,  Изгрев  2,  Ильо Войвода  12, 14, 10, 14, 15, 1, 6,  К. И Никола Хайдукови  91, 95 Алфа, 93 Хелиос-2, 93 2,  К. И Никола Хайдукови  75, 63, 72, 80, 84, 74, 61, 81, 55, 65, 69, 83, 73, 79, 71, 59, 76, 57, 67, 77, 51, 2, 46, 68, 68, 64, 52, 21, 66, 25, 23, 70, 60, 66б, 54, 48, 56, 60, 52, 68, 56, 23, 68, 48, 64, 70, 66б, 54, 21, 25, 66, 46, 25, 52, 48, 64, 66б, 68, 54, 70, 46, 56, 60, 23, 66, 21, 68,  Костур  11, 13,  Кръстьо Асенов  6, 2, 4, 16, 14, 5, 22, 21, 9, 28, 9, 13, 15, 8, 24, 27, 10, 29, 25а, 30, 17, 23, 25, 22а, 26, 20, 12, 18, 3, 31, 11, 47, 3, 19,  Македония  1,  Мелник  29, 3, 1, 27, 5, 13, 17, 15, 25, 19, 7, 23, 11, 9, 21,  Местност Баларбаши  Жил.Сграда- Вр.Стр,  Местност Баларбаши  37, 29, 23, 5, 60, 64, 32, 63, 44, 25, 28, 65, 1а, 48, 24, 19, 56, 62, 30, Жилище, Жилище-таван, Магазин, Жилище, 26, 21, 27, 52, 31, Жилище, Апартамент, 12, 2, 1, 23, 24, 1а, 9, Жилище,  Местност Бачиново  Офис, Комплекс, Ресторант Сити Парк , Механа, Кафе, Параклис,  Местност Бачиново  Каравана, Складов Терен, Каравана, Складов Терен, Складов Терен, Каравана,  Местност Медунски Андък  Омега, Хелиус-1,  Митрополит Борис  6, 17, 33, 27, 23, 20, Гимназия, 25, 20, 26, 22, 29, 21, 28, 31,  Митрополит Борис  35,  Неофит Рилски  8, 6, 12, 10, 2, 10а, 4,  Неофит Рилски  9, 11, 5, 1, 13, 7, 3, 15,  Никола Вапцаров  29,  Николай Петрини  6, 8, 48, 13, 32, 45, 30, 44, 16, 53, 18, 35, 23, 15, 13а, 27, 36, 26, 51, 47, 14, 41, 11, 12, 41б, 38, 19, 17, 49, 33, 42б, 52, 43, 50, 9, 22, 54, 28, 31, 25, 5, 40, 24, 57, 49а, 21, 34, 7а, 42, 55, 39, 29, 46,  Отец Паисий  2,  Охрид  5, 1, 4, 3, 6, 2,  Патриарх Евтимий  12, 7, 5, 10, 8, 3,  Петко Д.Петков  ,  Петко Р.Славейков  12, 6, 16, 11, 24, 5, 6, 11, 15, 1, 1a, 25, 31, 19, 10, 2а, 8, 4, 29, 27, 18, 9, 3, 13, 7, 23, 2, 21, 17, 22, 14, 20,  Петър Ичев  5, 4, 2, 3,  Петър Стоянов  3, 4, 4, 3, 4, 3,  ПИ №04279.603.193  ПИ №04279.604.154  ,  ПИ №04279.604.369  ,  ПИ №04279.607.24  ,  Полк.Кирил Чамишки  3, 8,  Преспа  13, 12, 3, 15, 10, 11а, 2, 11, 1, 6, 9, 5, 17, 8, 19, 7, 4,  Р-Н Рибарника  ,  Родолюбие  7, 4, 4, 4,  Родопа  2, 1, 7, 6, 5, 3, 8, 4,  Сан Стефано  15, 11, 9, 13, 4, 10, 6, 8,  Сапунджи Дере  ,  С

 

Община Гоце Делчев

На 03.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 04.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 05.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Брезница:   Антон Иванов  3, 9, 7, 6, 15, 10, 4, 11, 17,  Балийца  26, 24,  Барата  8,  Бело Море  3, 16, 4, 8, 9, 7, 4, 12, 5,  Васил Левски  3, 8, 2,  Гео Милев  6,  Кв. 84  ,  Крали Марко  7, 9,  Кушията  7,  Лозята  3,  Македония  4,  Неврокоп  7,  Неуточнен Адрес  Стопански Двор,  Отец Паисий  8,  Охрид  10, 18, 7, 4, 9, 5, 2,  Пейо К.Яворов  12,  Пирин  8, 1,  Речище  35, 29, 25, 17, 32, 24, 27, 10, 20, 31, 11, 40, 26, 13, 9, 22, ТП-2, 23, 33, 5, 15,  Ридът  27, 25, 22, 21, 23,  Синища  11,  Спас Белухов-Пането  11,  Стопански Двор  ,  Татарка  41, 39, 28, 50, 38, 26, 43, 16, 42, 37, 35, 24, 29, 49, 21, 34, 53, 51, 19, 4, 44, 43, 25, 18, 48, 44, 47, 41, 36,  Туфча  2,  Ушите  ,  Хан Аспарух  12, 11, 18, 2, 5, 14, 8, 13, 4, 17, 21, 9, 7, 3, 6, 16,  Христо Ботев  16, 16, 7, 9, 11

На 04.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Гоце Делчев:   Братя Миладинови  9,  Генерал Ковачев  2,  Гоце Делчев  ,  Драма  6, 9, 16, 19, Тп5, 16, 16а, 4, 18, 10, 20, 1, 12, 14, 8, 13, 15, 7, 8, 4, 17, 5, 10,  Неофит Бозвели  7, 9, 1, 5, 2, Пл. Македония,  Култулен Дом,  Патриарх Евтими  2, 3, 4, 1,  Стоян Петралийски  1,  Тодор Александров  1, 20, 3, 8, 10 А, 16, 10, 10, 14, 8, 5, 18, 4, 22, 2,  Христо Матов  3, 4, 10, 5, 1, 9, 2,  Цар Иван Асен  16, 1, 3, 5, 18, 9, 20, 11, 1а, 3, 14, 13, 7, 15,  Цар Калоян  8, 6, 4, 12, 1, 10, 12 А, 2, 6 А,    Пл. Македония

На 04.08.2020 г. /10:01 – 11:00 ч.; 16:00 – 18:00 ч./ –  Абланица,  Общ. Хаджидимово:   000792  ,  072015  ,  595  ,  Александър Стамболийски  7, 8, 2, 3, 10, 19, 12, 5, 11, 6, 17, 13, 25, 31, 24,  Анещи Узунов  16, 13, 22, 23, 10, 7, 5, 18, 12, 21, 8, 2, 19, 14, 20, 3, 6, 17, 11, 1, 9, 4, 29, 33, 26, 31, 28, 24, 27, 25, 30, 10, 34,  Асен Джикаров  4, 6, 3, 1, 8, 10, 11,  Балтачица  3, 2, 9, 1, 7, 6, 4, 3, 5, 8, 13, 2, 52, 14, 33, 25, 51, 19, 37, 16, 43, 41, 45, 35, 17, 21, 12, 10, 49, 31, 23, 27, 15, 39, 28,  Бузлуджа  3, 5, 10, 6, 4, 8, 2, 7, 12, 16, 9, 18, 3, 2, 10, 14,  Васил Левски  22, 13, 11, 4, 14, 20, 8, 26, 7, 16, 6, 12, 10, 15, 17, 1, 30, 34, 26, 15, 28, 11,  Вела Пеева  6, 11, 5, 3, 7, 9, 8, 4, 6, 14, 2, 1, 12,  Даме Груев  1, 11, 17, 20, 14, 16, 25, 13, 2, 19, 4, 21, 6, 3, 10, 8, 11, 5, 12, 7, 15,  Димо Хаджидимов  1, 20, 9, 7, 16, 5, 8, 10, 2, 19, 6, 4, 3, 12, 11, 15, 14, 1,  Драма  25, 6, 18, 13, 12, 1, 11, 8, 3, 7, 14, 5, 22, 20, 15, 4, 19, 9, 2, 21, 25, 21, 23, 31, 27,  Дунав  7, 6, 11, 17, 4, 15, 14, 3, 8, 9, 15, 10, 12, 19, 5, 10, 2, 13, 20, 1, 16, 28, 25, 23, 6, 11, 27, 18, 4, 11,  Елин Пелин  25, 3, 9, 13, Тп-4, 41, 39, 23, 21, 28, 51, 42, 50, 49, 10, 12, 17, 44, 24, 34, 6, 35, 13, 26, 16, 43, 22, Тп-1, 37, 19, 20, 18, 23, 38, 67, 55, 8, 5, 53, 33а, 41, 59, 30, 29, 21, 33, 39, 45, 15, 4, 46, 76, 56, 65, 69, 64, 70, 5, 45, 77, 91, 52, 68, 58, 66, 82, 62, 79, 78, 13, 80, 83, 81, Тп-2, 59, 73, Тп-3, 71, 48, 10, 1, 7, 5, 70, 32,  Илезица  1,  Йордан Йовков  1, 2, 7, 8, 14, 6, 10, 4, 3,  Кавала  1, 6, 5, 22, 32, 17, 14, 20, 30, 18, 4, 9, 7, 8, 2, 12, 3, 13, 24, 21, 26, 16, 22,  Кирил и Методий  1, 4, 5, 7,  Кокиче  4, 1, 2, 7, 18, 6, 8, 1, 10, 16, 24, 5, 26, 32, 28, 12, 22, 4, 14, 13,  Крали Марко  1, 6, 4, 2, 3,  Ленища  ,  М. Ленища  ,  Места  12, 1, 2, 6, 4, 10, 3, 8, 14,  Местност Вельов Рид  Помпена Станция, Ханче,  Местност Лозята  Времянка,  Местност Шатора  Стопанска Постройка,  Неврокоп  1, 34, 4, 16, 20, 23, 10, 18, 33, 19, 5, 7, 17, 28, 6, 11, 2, 13, 12, 24, 27, 1, 26, 5,  Неуточнен Адрес  Поща,  Октомври  15, 10, 12, 2, 31, 24, 14, 16, 19, 17, 33, 27, 8, 5, 9, 23, 25, 18, 11, 6, 4, 29, 7,  Орфей  7, 1, 2, 16, 6, 10, 8, 3, 13, 5, 9, 20,  Отец Паисий  21, 52, 14, 17, 27, 12, 23, 19, 25, 18, 15, 9, 6, 7, 8, 3, 5, 1, 10,  П.Р.Славейков  6, 8, 5, 4, 7, 3, 2,  ПИ -778  ,  Площада  Магазин, 2а, Клуб, Павилион,  Победа  1, 2, 4,  Разпът  ,  Родопа  8, 9, 10, 3,  С. Абланица,  Имот 000517  ,  Свилен Русев  8, 2, 1, 3, 9, 7, 4, 10, 13, 18, 12,  Свобода  8, 5, 6, 3, 2, 1,  Селище  4,  Славянка  10, 3, 8, 7, 1, 13, 9, 6, 17, 5, 4, 13,  Славянска  15,  Слатина,  Стопански Двор  Времянка, Офис, Шивашки Цех, Помпена Станция,  Теменуга  2,  Тодор Паница  4, 9, 11, 3, 6, 15, 10, 12, 2, 8,  Тридесет И Пета  15, 17, 2, 4, 3, 1, 11, 6, 5, 1, 13, 14, 6,  Тридесет И Шеста  6, 9, 15, 6, 30, 10, 1, 20, 2, 2,  Тъпане  ,  УПИ ІІ,  Кв.44  ,  Христо Ботев  16, 21, 15, 11, 10, 5, 16, 8, 22, 25, 17, 7, 13, 23, 6, 19, 1, 18, 2,  Чавдар Войвода  2, 3, 10, 17, 4, 15, 6, 13, 12, 18, 11, 5, 1, 7, 8, 9, 12,  Чешмите  ,  Юрий Гагарин  2, 12, 4, 9, 10, 13, 5, 6, 1,    0

На 04.08.2020 г. /10:01 – 11:00 ч.; 16:00 – 18:00 ч./ –  Блатска:   030023,  Местн. Бозукдермен  ,    Тп2, Тп1

На 04.08.2020 г. /10:01 – 11:00 ч.; 16:00 – 18:00 ч./ –  Боголин:   253  ,    ТП1

На 04.08.2020 г. /10:01 – 11:00 ч.; 16:00 – 18:00 ч./ –  Гоце Делчев:   Местност Мочура

На 04.08.2020 г. /10:01 – 11:00 ч.; 16:00 – 18:00 ч./ –  Гърмен:   Маноле  ,  Местност Маноле

На 04.08.2020 г. /10:01 – 11:00 ч.; 16:00 – 18:00 ч./ –  Долно Дряново:   УПИ-I,  Кв.30

На 04.08.2020 г. /10:01 – 11:00 ч.; 16:00 – 18:00 ч./ –  Дъбница:   Двадесет И Втора  6, 16, 20, 8, 7, 10, 9, 12, 18,  Двадесет И Девета  3, 7, 2, 4, 5,  Двадесет И Осма  4, 1, 6, 2, 8, 10,  Двадесет И Пета  17,  Двадесет И Първа  1, 3 А, 4, 3, 6,  Двадесет И Трета  12, 8, 10, 5, 6, 7, 1, 4,  Двадесет И Шеста  3, 2,  Двадесета  9, 2, 8, 13, 3, 12, 11, 5, 1,  Дванадесета  8,  Девета  28, 24, 9, 22, 25, 34, 9, 20, 2, 1, 19, 8, 6, 16, 13, 12, 18, 7, 11, 14,  Деветнадесета  8, 5, 7, 4, 2, 3, 9,  Десета  5, 9, 14, 3, 7, 1, 2, 12, 13, 11,  Единадесета  8, 6, 3, 7, 5, 12, 10, 1, 12a, 4,  Кюприжик  ,  Неуточнен Адрес  Поща,  Осемнадесета  5a, 2, 9, 7, 21, 1, 17a, 20, 14, 19, 13, 12, 18, 8, 15, 11, 5, 17, 10, 4, 16, 22,  Осма  3, 2a, 8, 2, 8а, 4, 1,  Пета  4, 38, 28, 13, 5, 14, 7, 22, 2, 6, 30, 3, 1, 27, 11, 32, 19, 10, 36, 24, 34, 18, 42, 17, 26, 16, 15,  Петнадесета  14, 2, 3, 4,  Първа  7, 15, 8, 16, 31, 46, 1, 42, 27, 25, 32, 34, 22, 13, 36, 15, 29, 21, 23, 18, 33, 40, 35, 6, 8, 24, 38, 20,  Седемнадесета  2, 3, 11, 4, 9, 8, 6, 7,  Седма  9, 5, 13, 1, 11, 17,  Стопански Двор  Сграда, Цех,  Трета  10, 11, 24, 10, 8, 14, 21, 1, 3, 25, 18, 5, 13, 26, 19, 16, 20, 9, 23, 2, 28,  Четвърта  9а, 25, 6, 9, 4, 27, 18, 30, 38, 28, 44, 17, 13a, 32, 15, 12, 8, 7, 13, 1, 14, 5, 26, 31, 2, 34, 3, 42, 29, 36, 17, 34,  Шеста  20, 36, 39, 32, 37, 30, 23, 34, 22, 38, 29, 28, 25, 27, 21, 31, 26,  Шестнадесета  23, 9, 10, 15, 11, 13,    21, 1, 3, 2, 36, 28, 19, 4, 32

На 04.08.2020 г. /10:01 – 11:00 ч.; 16:00 – 18:00 ч./ –  Копривлен:   Неуточнен Адрес  Помпена Станция

На 04.08.2020 г. /10:01 – 11:00 ч.; 16:00 – 18:00 ч./ –  Крибул:   262  ,    ТП1

На 04.08.2020 г. /10:01 – 11:00 ч.; 16:00 – 18:00 ч./ –  Крушево,  Общ. Гърмен:   VІ-138,  Кв.10  ,  ІХ-108

На 04.08.2020 г. /10:01 – 11:00 ч.; 16:00 – 18:00 ч./ –  с.Ново Лески

На 04.08.2020 г. /10:01 – 11:00 ч.; 16:00 – 18:00 ч./ –  с.Ореше

На 04.08.2020 г. /10:01 – 11:00 ч.; 16:00 – 18:00 ч./ – с. Теплен

На 04.08.2020 г. /10:01 – 11:00 ч.; 16:00 – 18:00 ч./ –  Хаджидимово:   Мержането

На 04.08.2020 г. /10:01 – 11:00 ч.; 16:00 – 18:00 ч./ –  Хвостяне:   28028  ,  УПИ-V,  Кв.2  ,    Тп1

На 07.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Гоце Делчев:   Бяло Море  15,  Гоце Делчев  До Храм Св. Богородица,  Илия Батаклиев  5, 8, 1, 2, 7, 4, 3,  Отец Паисий  3 А, 19, 9, 7, 13, 1, 5, 2, 11,  Руен  2, 1,  Солун  10, 2, 12, 8, 6, 4, 11,  Търговска  10, 16, 3, 2, 4, 7, 6, 8, 5,  Христо Ботев  9, 10, 1, 8, 5, 13, 3, 6, 11, 4, 2, 7, 12

Община Гърмен

На 05.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Горно Дряново:   029032 – М.Дяново

На 03.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 04.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 05.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 06.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 07.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Огняново,  Общ. Гърмен:   Благой Матеров  15, 16, 11, 6, 12, 18, 13, 22, 17, 20, 7, 8, 21,  Двадесет И Втора  3, 1, 4, 4,  Двадесет И Пета  3, 4,  Двадесет И Първа  18, 17, 216, 8, 1, 19, 9, 4, 3, 13, 6,  Двадесет И Седма  15, 14, 7, 13, 12, 9,  Двадесет И Трета  1, 3,  Двадесет И Четвърта  3, 7, 1, 8, 6,  Двадесет И Шеста  7, 4, 5,  Двадесета  6, 7, 8, 9, 12, 22, 3, 19, 4, 1, 10, 2, 18,  Деветнадесета  4, 5, 2, 8, 7, 6, 3,  Димитър Кемалов  45, 49, 35, 12, 6, 8, 37, 10, 41, 43, 47, 39, 33, 31,  Иван Вазов  1,  Кирил и Методий  10, 9, 2, 33, 17, 11, 21, 16, 35, 19, 28, Каравана, 7, 24, 30, 22, 37, 8, 12, 3, 27, 26, 18, 25,  Курбаня  1, 15,  Неуточнен Адрес  Стълб №23,  Кл. В,  Тп3,  Осемнадесета  1, 8, 2,  Отец Пайсий  26, 28,  Петнадесета  5, 3,  Ст 23 Кл Б Тп Огняново 3  ,  Тридесета  24

На 05.08.2020 г. /09:00 – 14:30 ч./ –  Осиково,  Общ. Гърмен:   1

На 05.08.2020 г. /12:30 – 16:30 ч./ –  Гърмен:   Двадесет и Втора  6,  Двадесет и Девета  5,  Двадесет и Осма  10а, 2, 10, 12, 4,  Двадесет и Пета  4, 1, 3,  Двадесет и Първа  21, 4, 11, 1, 6, 23, 9, 2, 10, 19, 5, 12, 15,  Двадесет и Седма  24, 7, 6, 15, 4, 12, 13, 10, 19, 17, 5,  Двадесет и Трета  8, 1, 9, 7, 2, 6, 3,  Двадесет и Четвърта  3, 9, 7, 2, 16,  Двадесет и Шеста  4, 3, 17, 2, 5, 1, 6,  Двадесета  15, 3, 13, 20, 11, 1, 17, 5,  Деветнадесета  5, 18, 4, 3, 8, 12, 9, 1, 20, 6,  Неуточнен Адрес  Археологически Резерват,  Осемнадесета  8, 5, 17, 20, 3, 14, 1, 7, 4, 2, 6, 9,  Осма  8,  Първа  81, 85, 56, 73, 62, 76, 65, 83, 64, 77, 60, 74, 66, 67, Павилион-магазин, 70, 71, 35, 75, 1, 72, 61, 69, 78,  Седемнадесета  7, 5, 3, 4, 10,  Ст. 1 Кл. Б  ТП Гърмен 6  ,  Трета  61, 59, 57, 55, 56,  Тридесет И Втора  2,  Тринадесета  21,  Четиринадесета  9

На 06.08.2020 г. /09:01 – 14:00 ч./ –  Рибново:   048031  ,  Втора  8, 11, 1, 7, 9, 13, 3,  Двадесет И Седем  4,  М.Селища  10, 3, 2, 7, 1, 11,  М.Тръне  1, 2, 4, 3, 5,  Неуточнен Адрес  В Началото На Селото В Ляво,  Осемнадесета  16а,  Първа  1, 17, 8а, 35, 38, 7, 1 А, 2, 13, 22, 36, 30, 6, 18, 12, 34, 11, 14, 28, 4, 3, 5, 16, 26, 8, 10, 1а, 32, 9, 19,  Трета  7, 3,  Тридесет И Първа  6,  Четвърта  4, 6, 12, 8, 3, 1, 2

Община Кресна

На 07.08.2020 г. /11:00 – 16:00 ч./ –  Брезница:   Синища  7

На 07.08.2020 г. /11:00 – 16:00 ч./ –  Горна Брезница:   XI-183  ,  УПИ IV-184,  Кв.19  ,    Жилище

На 07.08.2020 г. /09:00 – 11:00 ч./ –  Кресна:   I-821, 823, 824 Кв.63  ,  Вардар  16,  Македония  96 Тотопункт, 31, 100, 104, 102, 106, 120, 108, 16, 96, 110,  Олимпия  5, 104, 98, 1, 2, 3, 7,  Орбел  3, 2, 4,  Струма  17, 11, 26, 18, 23, 32, 13, 36, 34, 32а, 15, 25, 8, 24, 6, 20, 21, 38, 22, 10, 19, 5, 12, 30,  Тиса  2, 6, 3, 8,  УПИ I  821 Кв.63 По Пр

Община Петрич

На 03.08.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Петрич,  Общ. Петрич:   Ал.Стамболийски  38, 36,  Александър Буйнов  11, 3, 7, 6, 1, 4, 5, 2, 9,  Баучер  2, 3, 4, 6, 8, 1, 12, 10, 5,  България  24,  България  13, 8, 16, 17, 9, 20, 15, 8, 17, 10, 12, 18, 18, 5, 11, 12, 14, 19,  Бяло Море  6, 2, 4, 8, 5, 1, 3,  Ванга/Опълченска/  10, 2, 8, 6, 4, 8, 4, 12,  Васил Кънчев  29, 15, 19, 21, 31, 37, 27, 8, 23, 17, 35, 33, 25, 6,  Гоце Делчев  26, 34, 30, 16, 28, 14, 39, 22, 36, 41, 20, 32, 24, 38, 18,  Гоце Делчев  5, 9, 4, 10, 2, 12, 4, 2, 5, 5, 3, 3, 8, 7, 6, 7, 1, 1, 14, 8,  Д-Р Асен Златаров  8,  Княз Борис I  3, 11, 5, 25, 17, 19, 23, 2, 21, 1, 2, 15, 13, 1, 7,  Лазар Маджаров  40, 34, 38, 36,  Митрополит Герасим  4, 7, 1, 3, 5,  Полковник Дрангов  1,  Полковник Дрангов  1,  Родопи  4, 2, 1,  Рокфелер  52,  Св.Св. Кирил И Методи  1, 15, 12, 13, 18,  Тома Митов  58, 34, 20, 54, 1, 24, 26, 44, 50, 16, 46, 52, 30, 14, 20, 36, 22, 32, 5, 48, 28, 22, 56, 21, 30, 22, 40, 42,  Христо Ботев  10, 4, 12, 6,  Цар Борис III  4, 10, 10, 5, 7, 4, 3, 6, 6, 8, 2, 1,  Яне Сандански  29, 21, 19, 23, 25, 17,  Яне Сандански  2

На 03.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 04.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 05.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 06.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 07.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Благоевград:   Генерал Тодоров  12

На 03.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 04.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 05.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 06.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 07.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Марикостиново:   Бяло Море  2,  Вела Пеева  32, 15, 11, 24, 21, 22, 40, 42, 9, 28, 1, 38, 34, 44, 46, 23, 30, 7, 17, 5, 36, 13, 19,  Георги Раковски  8, 6, 5, 9, 7, 10 Вила, 4, 3, 10,  Димитър Благоев  8, 13,  Димо Хаджидимов  7, 11, 9, 10,  Иван Вазов  10, 21,  Марица  45, 43, 61, 73, 49, 36, 63, 44, 47, 24, 55, 41, 22, 28, 32, 67, 30, 65, 46, 59, 69, 53, 40, 75, 38, 39, 20, 42, 26, 57, 34,  Местност Високия Рид  Склад,  Пирин  4, 2, 5, 6, 14,  Струма  1, 24, 13, 6, 2, 3, 8, 9, 7, 16, 12, 5

На 03.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 04.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 05.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 06.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 07.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Петрич,  Общ. Петрич:   22-Ри Октомври  21, 23, 25, 11, 27, 19, 13, 15, 17,  Битоля  8, 10, 10, 11, 1, 2, 9, 7, 8а, 3, 8, 6, 7, 5, 14, 10, 10, 4, 12, 11, 3,  Генерал Тодоров  28, 24, 18, 26, 10, 14, 16, 22, 20, 8, 3,  Д-Р Колинс  18, 1, 3, 16, 14, 4, 6, 12, 10, 8, 9, 5, 2, 7,  Искър  4, 6, 2, 10, 8, 12, 2, 3, 7, 5, 9, 7, 11, 1,  Калабак  11, 1, 2, 9, 27, 19, 29, 3, 17, 5, 7, 13, 23, 15, 8, 6, 4, 12, 25, 31, 10,  Капитан Никола Парапанов  3, 24, 30, 24, Тото Пункт,  Княз Александър Батемберг  30, 4, 11, 6, 20, 24, 12, 21, 15, 16, 18, 7, 17, 10, 1, 9, 19, 32, 16, 26, 15, 24, 14, 23, 5, 9, 6, 3, 7, 28, 20, 8, 2, 22, 21,  Места  14, 11, 8,  Мусала  10, 13, 18, 18, 2, 20, 9, 20, 5, 6, 20, 6, 4, 3, 8, 14, 16, 11, 6, 12,  Полковник Дрангов  1, 1,  Полковник Дрангов  1,  Пролет  1,  Свобода  12, 23, 25, 12, 26, 32, 30, 14, 8, 28, 26, 10, 15, 17, 13, 11, 36, 33, 32, 17, 11, 16, 38, 19, 15, 27, 21, 24, 18, 22, 29, 20, 34, 38, 8, 16,  Серска  2,  Скопие  9, 5, 5, 10, 7, 8, 4, 9, 2, 1, 1, 2, 12, 16, 3, 14, 6, 11, 13,  Търново  5, 4, 6, 1, 10, 3, 2,  Хан Аспарух  9, 7, 7, 10, 17, 11, 8, 5, 13, 15,  Цар Борис III  ,  Цар Борис III  22,  Цар Иван Шишман  11, 7, 3, 13, 1, 5, 9, 7

На 03.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 04.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 05.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 06.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 07.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Първомай,  Общ. Петрич:   Вардар  20,  Георги Измерлиев  6, 18, 4, 12, 10, 2, 8,  Маркови Кладенци  34, 36, 47, 51,  Местност Алачевото  Цех,  Местност Стопански Двор  Работилница, Църква,  Младост  50, 52, 8, 17, 36, 43, 53, 51,  Огражден  47, 34, 53, 49, 36, 55, 51,  Оджовица Чалията  ,  Отец Паисий  6, 19, 14, 8, 21, 18, 3, 15, 16, 5, 4, 17, 11, 7, 1, 13,  Русия  13

На 03.08.2020 г. /09:46 – 10:15 ч.; 11:45 – 12:15 ч./   На 04.08.2020 г. /09:31 – 10:15 ч.; 10:45 – 11:30 ч./ –  Петрич,  Общ. Петрич:   56126.601.23  ,  VII,  Кв.177,  Ул. Рокфелер  ,  Дунав  76,  Козлек  14,  Места  22,  Местност Мерата  База,  Осогово  44, 41, 69, 75, 28, 27, 26, 52, 62, 36, 46, 81, 45, 55, 53, 59, 19, 49, 30, 50, 38, 42, 32, 25, 17, 37, 35, 58, 48, 21, 43, 56, 71, 83, 34, 31, 54, 15, 61, 47, 23, 57, 39, 29, 40,  Полковник Дрангов  1,  Промишлена Зона,  Склад За Торове,  Рокфелер  Промишлена Зона,  Солунска  24, 32, 31, 29, 28, 26, 33, 38, 35, 34, 40, 39, 30, 36, 37,  Стопански Двор  Цех, Склад, Автоработилница, Кланица, Хале, Работилница, Шивашки Цех, Автоработилница, Склад,  Струма  56, 25, 26, 34, 40, 38, 42, 38,  Струма УПИ ІІІ Кв312  ,  УПИ Хііі-3694,  Кв.312  ,  УПИ Хх Кв.314  ,  ХІІІ  ,  Христо Чернопеев  58, 77, 56, 60, 64, 68, 52, 56126.601.8126, 61, 158, 50, 69, 59, 66, 63, 42, 77, 77,  Христо Чернопеев Кв 314  ,  Христо Чернопеевф ПИ 56126.601.4787

На 03.08.2020 г. /09:46 – 12:15 ч./ –  Петрич,  Общ. Петрич:   Рокфелер  Промишлена Зона

На 04.08.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Петрич,  Общ. Петрич:   010024  ,  Ал.Стамболийски  38, 36,  Александър Буйнов  11, 3, 7, 6, 1, 4, 5, 2, 9,  Атанас Лютвиев  39, 18, 28, 20, 26, 37, 41, 33, 30, 1, 16, 22, 27, 8, 10, 23, 14, 29, 32, 35, 45, 17, 43, 31, 25, 12, 19,  Баучер  2, 3, 4, 6, 8, 1, 12, 10, 5,  България  29, 39, 25, 37, 35, 33, 28, 26, 27, 24, 23, 31,  България  24,  България  24,  България  13, 8, 16, 17, 9, 20, 15, 8, 17, 10, 12, 18, 18, 5, 11, 12, 14, 19,  Бяло Море  6, 2, 4, 8, 5, 1, 3,  Ванга/Опълченска/  10, 2, 8, 6, 4, 8, 4, 12,  Васил Кънчев  29, 15, 19, 21, 31, 37, 27, 8, 23, 17, 35, 33, 25, 6,  Васил Левски  2, 4,  Васил Левски  6,  Връх Бузлуджа  15,  Гоце Делчев  5, 9, 4, 10, 2, 12, 4, 2, 5, 5, 3, 3, 8, 7, 6, 7, 1, 1, 14, 8,  Гоце Делчев  26, 34, 30, 16, 28, 14, 39, 22, 36, 41, 20, 32, 24, 38, 18,  Д-Р Асен Златаров  8,  Демир Капия  3, 5, 3, 9, 1, 7,  Екзарх Йосиф  22, 20, 33,  Екзарх Йосиф  36, 25, 46, 40, 35, 44, 42, 34, 27, 45, 47, 24, 36а, 46, 36а, 22, 43, 37, 36а, 41, 38, 27, 54, 48, 40, 45, 39, 50, 33, 30, 47, Павилион, 31, 26, 31а, 35,  Калабак  38, 32, 32, 40, 53, 34, 38, 55,  Капитан Джингаров  18, 23, 1, 7, 20, 2, 19, 13, 22, 12, 9, 14, 16, 11, 3, 6, 15, 4, 5, 21, 10, 8, 4, 17,  Княз Борис I  3, 11, 5, 25, 17, 19, 23, 2, 21, 1, 2, 15, 13, 1, 7,  Лазар Маджаров  40, 34, 38, 36,  Македония  1,  Македония  8, 18, 13, 4, 14, 2, 20, 1, 16, 23, 32, 2, 31, 3, 1, 29, З0, 30, 5, 9, 6, 5, 18, 24, 10, 22, 25, 13, 28, 11, 27, 15, 26, 12,  Мануш Георгиев  4, 11, 6, 3, 21, 18, 2, 8, 11, 22, 10, 12, 5, 9, 9, 7, 13, 3, 1, 19, 17, 2, 7, 15, 14, 20,  Митрополит Герасим  4, 7, 1, 3, 5,  Михаил Вардев  4б, 2, 4,  Михаил Вардев  12, 7, 5, 16, 14, 11, 9, 8, 10, 4б, 3, 1, 1,  Полковник Дрангов  1,  Полковник Дрангов  1,  Полковник Дрангов  1,  Полковник Дрангов  1,  Родопи  4, 2, 1,  Рокфелер  52,  Сандо Китанов  9. Явор, 1, 1 Теменуга, 5, 3, 7 Беласица, 7, 2 Тото Пункт, 1, 5, 5, 9 Явор, 3,  Св.Св. Кирил И Методи  1, 15, 12, 13, 18,  Стадионска  10,  Стоян Търнаджиев  3, 8, 8, 13, 4, 9, 7, 1, 11, 3, 4, 15, 2, 13, 5, 6,  Тома Митов  58, 34, 20, 54, 1, 24, 26, 44, 50, 16, 46, 52, 30, 14, 20, 36, 22, 32, 5, 48, 28, 22, 56, 21, 30, 22, 40, 42,  Христо Ботев  10, 4, 12, 6,  Цар Борис Iii  4, 10, 10, 5, 7, 4, 3, 6, 6, 8, 2, 1,  Яне Сандански  2,  Яне Сандански  29, 21, 19, 23, 25, 17

На 04.08.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 05.08.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Струмешница:   19

На 04.08.2020 г. /09:31 – 11:30 ч./ –  Петрич,  Общ. Петрич:   Стопански Двор  Автоработилница, Склад

На 05.08.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Петрич,  Общ. Петрич:   010024  ,  Атанас Лютвиев  39, 18, 28, 20, 26, 37, 41, 33, 30, 1, 16, 22, 27, 8, 10, 23, 14, 29, 32, 35, 45, 17, 43, 31, 25, 12, 19,  България  24,  България  29, 39, 25, 37, 35, 33, 28, 26, 27, 24, 23, 31,  Васил Левски  6,  Васил Левски  2, 4,  Връх Бузлуджа  15,  Демир Капия  3, 5, 3, 9, 1, 7,  Екзарх Йосиф  36, 25, 46, 40, 35, 44, 42, 34, 27, 45, 47, 24, 36а, 46, 36а, 22, 43, 37, 36а, 41, 38, 27, 54, 48, 40, 45, 39, 50, 33, 30, 47, Павилион, 31, 26, 31а, 35,  Екзарх Йосиф  22, 20, 33,  Калабак  38, 32, 32, 40, 53, 34, 38, 55,  Капитан Джингаров  18, 23, 1, 7, 20, 2, 19, 13, 22, 12, 9, 14, 16, 11, 3, 6, 15, 4, 5, 21, 10, 8, 4, 17,  Македония  8, 18, 13, 4, 14, 2, 20, 1, 16, 23, 32, 2, 31, 3, 1, 29, З0, 30, 5, 9, 6, 5, 18, 24, 10, 22, 25, 13, 28, 11, 27, 15, 26, 12,  Македония  1,  Мануш Георгиев  4, 11, 6, 3, 21, 18, 2, 8, 11, 22, 10, 12, 5, 9, 9, 7, 13, 3, 1, 19, 17, 2, 7, 15, 14, 20,  Михаил Вардев  12, 7, 5, 16, 14, 11, 9, 8, 10, 4б, 3, 1, 1,  Михаил Вардев  4б, 2, 4,  Полковник Дрангов  1,  Полковник Дрангов  1,  Сандо Китанов  9. Явор, 1, 1 Теменуга, 5, 3, 7 Беласица, 7, 2 Тото Пункт, 1, 5, 5, 9 Явор, 3,  Стадионска  10,  Стоян Търнаджиев  3, 8, 8, 13, 4, 9, 7, 1, 11, 3, 4, 15, 2, 13, 5, 6

На 05.08.2020 г. /09:00 – 11:00 ч./ –  Габрене:   Местност Златарево  Магазин, Служба, Мотел, Каравана, Помпа, Кафе

На 05.08.2020 г. /09:00 – 11:00 ч./ –  Долна Крушица:   Местност Златарево  Помп.Станция,  Местност Лъката  Бензиностанция

На 05.08.2020 г. /09:00 – 11:00 ч./ –  Петрич,  Общ. Петрич:   Местност Златарево  Бюро, Митница

На 05.08.2020 г. /11:00 – 13:00 ч./ –  Петрич,  Общ. Петрич:   Местност Зиче  Жилище

На 05.08.2020 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Петрич,  Общ. Петрич:   Генерал Тодоров  ,  Гео Милев  14, 12, 13, 14, 10,  Драва  12, 18, 11, 9, 18, 5, 16, 1, 3, 20, 14, 10,  Искър  12,  Папульо  36,  Полковник Дрангов  1,  Рокфелер  94, 127, 100, 83, 121, 101, 106, 105, 90, 117, 115, 103, 87, 79, 91, 125, 99, 110, 108, 81, 93, 100, 90, 103, 92, 90, 97, 85, 117, 77, 89, 98, 104, 112, 96, 109, 119, 95, 107, 93, 102, 111, 112, 90,  Софрони Врачански  2, 1,  Цар Симеон  43, 41, 64, 43, 52, 41,  Черно Море  4, 8, 3, 1, 6

Община Разлог

На 03.08.2020 г. /09:16 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 04.08.2020 г. /15:30 – 16:30 ч./   На 05.08.2020 г. /09:01 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 06.08.2020 г. /08:16 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 07.08.2020 г. /08:31 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Бачево:   23-Ти Септември  13, 10, 2, 12, 5, 18, 16, 1, 14, 7, 6, 8, 11, 15, 13, 9, 4,  Александър Стамболийски  3, 1, 6, 3, 8, 2, 3, 21, 43, 19, 47, 41, 6, 10, 99, 13, 23, 15, 11, 16, 59, 27, 26, 5, 4, 12, 31, 57, 28, 45, 63, 53, 40, 35, 30, 61, 9, 37, 25, 20, 22, 55, 32, 29, 1, 39, 33, 7, 51, 14, 109, 34, 46, 58, 89, 54, 77, 73, 38, 48, 79, 44, 62, 40, 75, 60, 69, 87, 50, 52, 65, 36, 91, 97, 68, 4, 103, 105, 107, 72, 99, 93, 111, 66, 95, 101, 109, 120, 64, 20, 74,  Асен Лагадинов  2, 5, 10, 3, 7, 9, 1,  Атанас Попстоянов  1, 2, 13, 8, 5, 3, 14, 7, 9, 12, 1, 15, 11, 6,  Васил Левски  2, 13, 18, 16, 8, 14, 9, 5, 1, 6, 11, 13, 2, 12, 4, 15, 50, 7, 1,  Георги Бенковски  1, 2, 3, 92, 6, 7,  Георги Димитров  104, 57, 17, 16, 100, 17, 46, 42, 74, 38, 50, 76, 1, 47, 31, 68, 35, 44, 70, 49, 67, 23, 28, 61, 48, 16, 78, 14, 41, 39, 64, 55, 51, 33, 37, 54, 72, 36, 30, 66, 57, 59, 69, 45, 63, 56, 52, 84, 58, 60, 86, 20, 17, 14, 26, 24, 10, 19, 29, 18, 11, 27, 15, 23, 1, 21, 16, 25, 6, 13, 22, 5, 9, 72, 90, 88, 83, 81, 96, 100, 110, 104, 79, 98, 89, 80, 73, 114, 108, 85, 106, 75, 102, 3, 109 5, 109 1, 109 4, 120, 106, 97, 93, 91, 95, 109 2, 101, 88, 107, 109, 116,  Гоце Делчев  4, 9, 6, 7, 1,  Димитър Благоев  15, 7, 53, 28, 1, 20, 29, 57, 14, 9, 4, 17, 39, 37, 44, 5, 51, 36, 35, 8, 11, 24, 27, 47, 120, 46, 45, 13, 34, 16, 48, 43, 38, 30, 33, 25, 41, 40, 18, 3, 18, 1,  Димо Хаджидимов  3, 3, 10, 9, 1, 8, 4, 3, 6, 7, 5,  Захари Стоянов  1, 2, 9, 7, 4, 3, 2,  Иван Вазов  8, 6, 4, 2, 1, 1,  Кирил И Методи  5, 11, 7, 13, 9, 2, 3,  Костадин Катранджиев  7, 23, 18, 19, 5, 13, 4, 8, 21, 9, 6, 2, 16, 14, 7, 11, 3, 15,  Кръстю Стойчев  3, 6, 1, 4, 8, 7,  Людмила Живкова  13, 18, 24, 10, 23, 25, 1, 14, 11, 2, 22, 9, 5, 20, 26, 27, 17, 7, 4, 21, 29, 13, 12, 16,  Местност Перивол  Овчарник-Грамадите, Грамадите,  Местност Раждавец  Вила,  Неофит Рилски  7, 12, 8, 11, 2, 10,  Неуточнен Адрес  Сграда Стадиона, Цдг, Детска Ясла, Поща,  Никола Вапцаров  3, 15, 13, 19, 14, 7, 6, 17, 11, 10, 5, 1, 4, 9,  Никола Парапунов  1, 3, 7, 5, 6, 21,  Оборище  22, 5, 2, 13, 21, 18, 38, 15, 20, 79, 4, 17, 31, 26, 11, 6, 36, 19, 14, 29, 27, 8, 88,  Паисий Хилендарски  11, 6, 19, 14, 15, 2, 8, 5, 4, 12, 1, 13, 16, 9, 7, 3,  Панайот Волов  2,  Партизанска  6, 7, 10, 5, 2, 8, 6, 9,  Пейо К. Яворов  1, 8, 10, 6, 4, 12,  Пенчо Славейков  11, 13, 3, 6, 4, 2, 9, 8, 5, 7, 1,  Петър Берон  6, 16, 18, 8, 1, 5, 7, 10, 12, 2,  Петър Прангов  7, 8, 1, 3, 9, 5,  ПИрин  7, 2, 1, 4, 9, 11, 3, 8,  Ралеви Гробища  ,  Рила  35, 29, 25, 33, 34, 19, 16, 23, 8, 26, 24, 37, 34, 45, 41, 30, 39, 47, 28, 35, 32,  Тодор Каблешков  99, 9, 10, 6, 2, 5, 3, 1, 4,  Тримата Ятака  2, 18, 11, 14, 12, 16, 6, 3, 20, 4, 9, 22, 5,  Шипка  4, 1, 7, 2, 3, 6, 9, 5, 11, 4,  Яне Сандански  3, 4, 5, 1, 6, 2, 9, 7,    4, 5

На 03.08.2020 г. /08:30 – 12:30 ч./ –  Разлог:   Братя Каназиреви  34, 36, 59, 63, 55, 53, 38, 32, 40, 43, 41, 37, 49, 39, 47,  Братя Кулини  16, 10, 7, 8, 13, 17, 14, 12, 11, 15, 5, 9, 18,  Войнишка  1, 11, 5, 3, 9, 5а, 8, 12, 7, 6,  Подполковник Спиридонов  26, 16, 5, 11, 28, 3, 6, 22, 30, 1, 18, 10, 20, 14, 7, 9, 12, 8, 24,    От Тп Културен Дом

На 03.08.2020 г. /09:16 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 04.08.2020 г. /15:30 – 16:30 ч./   На 05.08.2020 г. /09:01 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 06.08.2020 г. /08:16 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 07.08.2020 г. /08:31 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  с.Годлево

На 03.08.2020 г. /09:16 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 04.08.2020 г. /15:30 – 16:30 ч./   На 05.08.2020 г. /09:01 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 06.08.2020 г. /08:16 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 07.08.2020 г. /08:31 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Горно Драглище:   Втора  1, 2, 3,  Двадесет И Втора  4, 1, 3, 6, 2,  Двадесет И Пета  3,  Двадесет И Първа  18, 4, 1, 2, 6, 10, 26, 22, 42, 18, 16, 12, 20, 14,  Двадесет И Трета  2, 14, 5, 19, 11, 12, 4, 6, 9, 21, 7, 23, 8, 10, 15, 25,  Двадесет И Четвърта  4, 16, 8, 2, 1,  Двадесета  5, 7, 3,  Дванадесета  10, 1, 12, 6, 8, 3, 5,  Девета  6, 3, 10, 9, 5, 4, 7, 1,  Деветнадесета  25, 1, 18, 55, 28, 99, 2, 40, 43, 35, 39, 22, 27, 36, 9, 15, 10, 34, 17, 23, 38, 31, 19, 4, 26, 30, 16, 11, 21, 5, 44, 45, 24, 7, 42, 12, 25, 46, 6, 3,  Десета  11, 3, 24, 23, 30, 1а, 19, 1, 26, 17, 13, 25, 36, 42, 32, 6, 21, 40, 15,  Единадесета  12, 17, 16, 9, 2, 1, 6, 10, 18, 15, 24, 22, 7, 19, 11, 8,  Неуточнен Адрес  Поща, Магазин,  Осемнадесета  9, 11, 5, 7, 15, 3,  Осма  42, 38, 30, 27, 7, 26, 40, 8, 99, 21, 14, 13, 17, 32, 25, 18, 6, 22, 23, 44, 34, 12, 3, 20, 2, 5, 16, 15, 9, 36, 11, 10,  Пета  4, 3, 2, 6, 1,  Петнадесета  16, 2, 6, 21, 5, 12, 3, 11, 18, 7, 8, 10, 14, 9, 17, 15,  Първа  23, 12, 20, 2, 7, 14, 5, 33, 18, 10, 9, 19, 1, 13, 6, 16, 21, 31, 8, 17, 15, 30, 29, 35, 3, 46, 24, 36, 25, 11, 27, 33, 7, 16, 16, 26, 40, 50, 10, 4, 44, 51, 42, 45, 43, 46, 47, 14,  Седемнадесета  15, 17, 7, 11, 2, 5, 19, 13, 3, 1, 9,  Седма  6, 9, 3, 7, 8, 14, 15, 2, 4, 18, 13, 1, 12, 11, 16, 6,  Трета  2, 3, 1, 8, 14, 9, 6, 10, 99, 1, 24, 4, 16, 26, 18, 7, 5,  Тринадесета  5,  Четвърта  3, 8, 5, 10, 7, 4,  Четиринадесета  9, 1, 18, 12, 10, 7, 16, 17, 22, 3, 13, 14, 15, 11, 5, 6, 22,  Шеста  3, 5,  Шестнадесета  8, 3, 2, 5, 7, 1,    ТП3, Вила

На 03.08.2020 г. /09:16 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 04.08.2020 г. /15:30 – 16:30 ч./   На 05.08.2020 г. /09:01 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 06.08.2020 г. /08:16 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 07.08.2020 г. /08:31 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Долно Драглище:   026036  ,  УПИ Ix  219 Кв 42  ,    Повилион, Къща, Тп1,  Стълб №21

На 03.08.2020 г. /09:16 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 04.08.2020 г. /15:30 – 16:30 ч./   На 05.08.2020 г. /09:01 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 06.08.2020 г. /08:16 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 07.08.2020 г. /08:31 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Разлог:   Банище  ,  Бела Река  12,  Вихрен  563, 553, 558, 550, 547, 545, 555, 546, 556, 542, 554, 544, 526, 541, 564, 569, 552, 549, 548, 557, 551, 537, 504, 517, 525, 536, 532, 508, 538, 511, 524, 516, 533, 531, 507, 534, 503, 530, 540, 509, 529, 535, 518, 512,  Катарино  33, 36,  Местност Банище  ,  Местност Катарино  Къща 36/543, 521 Вила Тодорка, 515 Вила Тодорка, 501 Вила Тодорка, 514 Вила Тодорка, 527 Вила Тодорка, 528 Вила Тодорка, 522 Вила Тодорка, 506 Вила Тодорка, 505 Вила Тодорка, 502 Вила Тодорка, 1 Вила, Временно Строителство, Овчарник, Горски Пункт Длс, Вила, Вила,  Местност Пром.Зона-Долен Стопански Двор  ,  Христо Ботев  2,  Черна Река  165,    Бивш Кцх

На 03.08.2020 г. /09:16 – 16:30 ч./   На 04.08.2020 г. /09:16 – 10:30 ч.; 09:16 – 16:30 ч./   На 05.08.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 06.08.2020 г. /08:16 – 16:30 ч./   На 07.08.2020 г. /08:31 – 16:30 ч./ –  Белица,  Общ. Белица:   Местност Семково  Вила

На 03.08.2020 г. /09:16 – 16:30 ч./   На 04.08.2020 г. /09:16 – 16:30 ч.; 09:16 – 10:30 ч./   На 05.08.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./ –  Бачево:   Александър Стамболийски  33,  Васил Левски  18,  Местност Перивол  Вила, Рибарник, Обро, Помпа, Вила Длс,  Никола Вапцаров  11,  Перивол

На 03.08.2020 г. /09:16 – 16:30 ч./   На 04.08.2020 г. /09:16 – 16:30 ч.; 09:16 – 10:30 ч./   На 05.08.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 06.08.2020 г. /08:16 – 16:30 ч./   На 07.08.2020 г. /08:31 – 16:30 ч./ –  Разлог:   Местност Перивол  Разсадник Длс

На 06.08.2020 г. /08:16 – 16:30 ч./   На 07.08.2020 г. /08:31 – 16:30 ч./ –  Бачево:   Александър Стамболийски  33, 97, 68, 4, 103, 105, 107, 72, 99, 93, 111, 66, 95, 101, 109, 120, 64, 20, 74,  Асен Лагадинов  2, 5, 10, 3, 7, 9, 1,  Атанас Попстоянов  1,  Васил Левски  18,  Георги Димитров  109 5, 109 1, 109 4, 120, 106, 97, 93, 91, 95, 109 2, 101, 88, 107, 109, 116,  Местност Перивол  Вила, Рибарник, Обро, Помпа, Вила Длс, Овчарник-Грамадите, Грамадите,  Никола Вапцаров  11,  Никола Парапунов  1, 3, 7, 5, 6,  Перивол  ,  Петър Берон  6,  Петър Прангов  7, 8, 1, 3, 9, 5,    4

На 06.08.2020 г. /08:31 – 14:30 ч./ –  Разлог:   Арх. Александър г. Баров  4,  Бела Река  ,  Братя Каназиреви  ,  Възраждане  3, 20, 14, 10, 16, 11, 12, 4, 1,  Гоце Делчев  ,  Иван Вазов  17, 7, 13, 1, 15, 8, 19, 10, 6, 3, 21, 5, 11, 9, 12, 4,  Македония  8, 5, 2, 7, 6, 3, 1,  Мехомия  7,  Опълченска  4,  Пейо К.Яворов  19, 8, 13, 6, 5, 17,  Преображение  4, 5, 2, 1, 3, Централен Парк, 6,  Св.Климент Охридски  3, 4, 2, 8,  Х|X  Кв. 79  ,  Яне Сандански  2, 6, 3, 8, 10, 5, 1,    Тп Битов Комбиант, От Тп Битов Комбинат

Община Сандански

На 03.08.2020 г. /10:01 – 16:16 ч./   На 04.08.2020 г. /10:01 – 16:16 ч./   На 05.08.2020 г. /10:01 – 16:16 ч./   На 06.08.2020 г. /10:01 – 16:16 ч./   На 07.08.2020 г. /10:01 – 16:16 ч./ –  Катунци:   Атанас Зайков  52, 38, 1,  Бачо Киро  19, 21, 28, 17, 26, 15, 23, 20, 22, 24, 18,  Георги Козепов  15, 5, 13, 9, 11, 1, 7,  Георги Сава Раковски  12, 18, 11, 17, 25, 21, 4, 23, 28, 22, 26, 1, 19, 5, 15, 9, 27, 20, 10, 6, 24, 8, 14, 7, 3, 16,  Даме Груев  4, 2, 8, 20, 6, 24, 3, 26, 18, 22, 15, 14, 11, 10, 19, 13, 1, 12, 7, 5, 17,  Иван Вазов  5, 1, 4, 3, 2, 10, 8, 14, 12, 6,  Никола Калъпчиев  15,  Пейо К.Яворов  19, 8, 1, 3, 5, 6, 9, 15, 11, 13, 4, 2, 7, 17,  Петър Димитров  5, 7, 22, 3,  Стадиона  32, 34, 36,  Юри Гагарин  1, 5, 14, 6, 4, 13, 2, 3, 8, 7, 9, 12, 11, 10,  Яне Сандански  7, 17, 8, 3, 13, 1, 11, 15, 5, 2, 19, 10, 9, 4, 6

На 03.08.2020 г. /09:01 – 16:16 ч./   На 04.08.2020 г. /09:01 – 16:16 ч./   На 05.08.2020 г. /09:01 – 16:16 ч./   На 06.08.2020 г. /09:01 – 16:16 ч./   На 07.08.2020 г. /09:01 – 16:16 ч./ –  Склаве:   2 -97,  Кв.14  ,  7-Ми Конгрес  73, 24, 75, 18, 67, 79, 71, 77, 20,  Асен Лагадинов  1,  Веселин Бабалеев  30, 32, 35, 37, 27, 31, 36,  Гоце Делчев  4, 45, 39, 33, 47, 35, 29, 38, 32, 7, 8, 30, 15, 22, 43, 5, 24, 23, 2, 28, 27 Фтец Дига Консулт, 40, 13, 18, 3, 36, 10, 34, 55, 27, 31, 25, 44, 6, 49, 9, 14, 21, 41, 42, 17, 11, 16, 19,  Илинден  20, 16, 27, 14, 33, 18, 22, 29, 31, 24,  Климент Охридски  51, 36, 12, 38, 21, 19, 20, 50, 49, 53, 34, 23, 30, 15, 69, 55, 35, 9, 45, 59, 63, 4, 42, 47, 11, 18, 44, 41, 24, 61, 3, 1, 67, 27, 25, 8, 5, 29, 13, 16, 22, 17, 48, 39, 31, 37, 40, 32, 2, 28, 65, 10, 14, 6, 43, 7, 46,  Марица  30, 6, 3, 10, 16, 28, 8, 1, 14, 12,  Никола Лазаров  11, 14, 17, 7, 9, 15, 13, 10, 8,  Партизанска  34, 43,  ПИрин  21, 20, 13, 19, 12, 3, 11, 23, 1, 22, 18,  Соколова Скала  17, 16, 9, 8, 6, 3, 10, 12, 14, 13, 18, 11, 4,  Черно Море  16, 1, 27, 14, 25, 17, 4, 12, 15, 10, 21, 11, 6, 23, 5, 7, 22, 24, 9, 3, 20, 8, 18, 8.

На 06.08.2020 г. /09:00 – 13:00 ч./ –  Струма:   Местност Полето  Скз Струма, 026005, Водна Помпа,  Песоците  007025,  Полето  ,    1

На 06.08.2020 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Сандански:   Свобода  51, 27, 14, 33, 29, 35, 31,  Тодор Каблешков  ,  Цар Иван Шишман  4, 2,  Цар Самуил  1

Община Сатовча

На 07.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Боголин:   253  ,    Тп1

На 04.08.2020 г. /10:01 – 11:00 ч./   На 06.08.2020 г. /16:00 – 18:00 ч./ –  Вълкосел:   Балтите  ,  Бачо Киро  12, 5, 1, 6, 10, 8, 1,  Бистрица  17, 14, 13, 7, 5, 1, 11, 4, 2, 9, 6, 15, 12, 3, 10, 8,  Божур  104, 119, 103, 100, 109, 105, 107, 111, 113, 102, 74, 84, 106, 72, 6, 19, 7, 10, 13, 1, 14, 21, 33, 5, 24, 4, 18, 34, 20, 23, 9, 27, 15, 25, 17, 84, 41, 42, 26, 93, 43, 89, 21, 87, 65, 60, 51, 59, 58, 22, 75, 56, 46, 61, 86, 23, 63, 44, 73, 91, 66, 54, 85, 68, 32, 70, 30,  Бр.Миладинови  5, 1, 2, 10, 19, 3, 13, 4, 6, 7,  Бузлуджа  57, 80, 76, 95, 98, 63, 82, 75, 61, 93, 58, 92, 47, 90, 77, 60, 54, 55, 73, 62, 88, 85, 59, 43, 87, 102, 83, 81, 68, 52, 49, 79, 89, 69, 91, 94, 74, 45, 72, 96, 50, 66, 100, 78, 64, 18, 22, 2, 7, 14, 8, 20, 24, 15, 1, 21, 13, 4, 6, 16, 5, 24, 25, 37, 44, 40, 28, 23, 41, 27, 29, 35, 26, 42, 38, 50,  Васил Левски  4, 5, 2, 15, 7, 13, 16, 1, 9, 3, 17, 21, 21, 14, 13,  Георги С Раковски  4, 5, 6,  Димчо Дебелянов  33, 27, 31, 24, 35, 29, 5, 12, 17, 20, 19, 2, 24, 22, 6, 16, 14, 15, 3, 1, 4, 18, 21, 9, 10, 8, 7,  Еделвайс  8, 4, 2,  Заря  24, 22, 13, 11, 16, 10, 30, 14, 19, 5, 7, 21, 28, 17, 9, 12, 26, 20, 24, 8,  Здравец  1, 3, 11, 13, 6, 20, 10, 17, 22, 8, 14, 15, 9, 12, 28, 5, 7, 19,  Кокиче  9, 2, 11, 8, 4, 10, 12, 3, 17, 5, 13,  Лилия  72, 131, 105, 59, 57, 79, 113, 66, 69, 50, 133, 75, 70, 49, 61, 58, 12, 103, 54, 51, 90, 62, 60, 88, 104, 80, 81, 74, 77, 8, 84, 64, Магазин, 73, 55, 71, 76, 53, 26, 14, 19, 2, 34, 21, 12, 8, 16, 29, 15, 6, 31, 3, 25, 10, 17, 24, 70, 13, 9, 11, 4, 45, Кафе, 49, Времянка, Детска Градина, 42, Магазин, 38, 36, 31, 35, 37, 33, 45, 43, 52, 44, 41, 40, 39, 42,  Людмила Живкова  9, 10, 4, 3, 1, 6, 2, 14, 19, 5, 17, 15, 12, 11, 7, 14, 25, 20, 31, 29, 30, 27, 23, 28, 32,  Люляк  20, 14, 1, 13, 3, 22, 14, 7, 15, 8, 10, 25, 9, 2, 7, 6, 12, 19, 13, 29, 22, 16, 11, 14, 20, 24, 23, 3,  Места  5, 4, 2, 6, 1, 3,  Михаил Антонов  9, 6, 4, 3, 11,  Нерезе  ,  Неуточнен Адрес  Тп1, Мтп 4, Тп3, Поща, Детска Ясла, Тп2,  Никола Калъпчиев  5, .3, 15, 1, 2, 12, 3, 5, 7,  Отец Паисий  2, 5, 3, 1,  Прогрес  36, 46, 48, 38, 54, 24, 17, 23, 25, 53, 44, 21, 43, 41, 51, 52, 49, 40, 10, 42, 15, 12, 1, 4, 14, 2, 13, 19, 17, 16, 20, 22, 18, 25, 23, 33, 15,  Първи Май  6, 8, 5, 4, 2, 3, 1,  Рила  1, 2, 3, 5,  Светиката  18, 13, 5, 1, 2, 3, 10, 20, 16, 11, 14, 4, 15, 14, 7, 9,  Стопански Двор  ,  Хан Аспарух  18, 9, 22, 15, 11, 26, 17, 3, 23, 19, 1, 12, 7, 8, 27, 5, 10, 13, 24,  Христо Ботев  3, 5, 14, 6, 12, 8, 7, 2, 4, 9, 1, 11, 10,  Чавдар  2, 3, 9, 4, 10, 6, 5, 7,  Шипка  23, 27, 10, 34, 2, 3, 21, 11, 9, 12, 17, 15, 32, 14, 4, 16, 13,    Лечебница

На 04.08.2020 г. /10:01 – 11:00 ч./   На 06.08.2020 г. /16:00 – 18:00 ч./ –  Годешево:   509  ,  Арсо Пандурски  1,  Беласица  26, 13, 7, 2, 5, 16, 11, 8,  Бистрица  2, 5, 16, 4, 1, 10, 8, 14, 3,  Бяло Море  7, 2, 6, 8,  Вардар  12, 6, 5, 13, 3, 14, 20, 7, 11,  Гранит  6, 17, 1, 5, 7, 14, 16, 3, 25, 6, 8,  Граничарска  38, 36, 54, 41, 20, 46, 26, 7, 22, 40, 53, 42, 45, 35, 44, 28, 33, 51, 31, 9, 13, 10, 22, 29, 23, 27, 2, 38, 8, 16, 20, 12, 25, 32, 19, 18, 17, 53, 11, 66, 69, 73, 56, 72, 65, 1, 68, 79, 53, 61, 39, 54, 77, 64, 78, 62, 60, 39,  Драма  1,  Кв.16 Парцел 496  ,  Кокиче  1,  Македония  3,  Марица  2, 1, 42, 44, 44, 18, 40, 20, 32, 41, 5, 6, 2, 17, 7, 24, 10, 30, 9, 13, 8,  Места  5, 2, 11, 4, 9, 1, 3, 7, 1, 11, 36,  Мир  10, 2, 8, 3, 6, 1, 9, 3,  Неуточнен Адрес  Читалище, Кметство, Поща, ТП1, ТП3, ТП2,  Никола Парапунов  40, 5, 9, 7, 2, 2, 2,  Огоста  6, 1, 8, 3, 7, 4,  Одрин  3, 8, 7,  Орела  1,  Осми Март  13, 51, 17, 18, 9, 5, 15, 20, 24, 16, 22, 1,  Пирин  18, 11, 7, 17, 19, 2, 3, 9, 4, 12, 1, 6, 21,  Предела  1,  Рила  2, 1, 3, 2, 4,  Родопи  11, 3, 1,  Розова Долина  1, 2, 37, 14, 16, 36, 11, 9, 10, 4, 7, 1, 8, 20, 15, 2,  Средна Гора  15, 4, 7, 1, 12, 10, 14, 16,  Стара Планина  12, 8, 5, 14, 10, 22,  УПИ-І,  Кв.16,  М. Стоп. Двор  ,    Цех

На 04.08.2020 г. /10:01 – 11:00 ч./   На 06.08.2020 г. /16:00 – 18:00 ч./ –  Жижево:   273  ,    Тп1, Стопански Двор

На 04.08.2020 г. /10:01 – 11:00 ч./   На 06.08.2020 г. /16:00 – 18:00 ч./ –  Слащен:   Божур  4, 2, 1, 6, 8,  Вергил Ваклинов  31, 22, 35, 37, 39, 13, 31, 7, 9, 6, 1, 43, 4, 41, 17, 20, 23,  Габер  11, 2, 9, 1, 8, 10, 4,  Георги Бенковски  26, 14, 17, 33, 28, 38, 12, 3, 23, 20, 29, 40, 24, 22, 2, 30, 15, 40, 42, 21, 13, 1, 19, 3, 18, 9, 17, 11, 12, 8,  Георги С. Раковски  22, 1, 2, 3, 4, 6,  Гоце Делчев  39, 17, 16, 13, 3, 14, 19, 41, 12, 10, 15, 23, 21, 2, 5, 4, 1, 29, 31, 27, 20, 22, 7, 11, 25, 28, 9, 1,  Демокрация  56, 106, 45, 47, 26, 14, 25, 5, 13, 12, 16, 11, 2, 8, 1, 24, 64, 52, 32, 76, 3, 77, 79, 54, 78, 4, 74, 8, 60, 51, 17, 39, 22, 49, 42, 33, 25, 46, 35, 5, 14, 16, 6, 48, 84, 11, 85, 71, 50, 55, 2, 106, 30, 75, 15, 44, 21, 40, 37, 31, 43, 36, 70, 12, 96, 23, 47, 80, 73, 19, 57, 41, 1, 58, 53,  Димчо Дебелянов  5, 24, 3, 19, 4, 16, 25, 6, 10, 15, 8, 13, 18, 7, 11, 2, 1, 17, 7,  Еделвайс  20, 28, 18, 17, 14, 15, 21, 4, 3, 16, 6, 23, 7, 2,  Здравец  23, 8, 11, 13, 25, 15, 24, 19, 4, 21, 16, 9, 2, 1, 17, 18, 3, 18,  Ивайло  7, 15, 11, 3, 4, 12, 8, 5, 13, 1, 2, 10, 16,  Иван Вазов  6, 2, 7, 11, 17, 13, 9, 1, 15, 14, 3,  Йордан Йовков  2, 1, 8, 4, 10, 7, 3, 6, 12,  Лилия  3, 2, 14, 4, 11, 9, 8, 16, 10, 6, 12, 19, 7, 23, 22, 20, 18, 5, 12, 16,  М.Развана  ,  Места  14, 20, 16, 1, 12, 30, 10, 21, 6, 4, 5, 2, 23, 106, 13, 34, 7, 3, 5,  Местност Папалев Дол  Цех, Стан,  Неуточнен Адрес  Тп1, Помпа За Питейна Вода, ТП 3, Тютюнев Склад, Детска Ясла, Поща, Тп2, Сграда Кметство,  Освобождение  12, 8, 1, 10, 9, 19, 4, 11, 2, 3, 16, 14, 5, 12, 8, 10, 13, 6, 15,  Панайот Волов  5, 2,  Пейо Яворов  6, 4, 2,  Република  10, 16, 2, 9, 8, 11, 3, 5, 18, 1, 4,  Римски Мостове  1,  Родина  16, 6, 15, 20, 31, 8, 18, 10, 2, 9, 3, 14, 84, 11, 19, 12, 14, 1,  Родопи  3, 5, 2, 7, 6, 4, 1,  Свобода  8, 6, 10, 11, 2, 5, 3, 12,  Стадиона  1, 3, 7, 5,  Стопански Двор  Канцеларии, Работилница, Бензиностанция, Цех, 1, Склад,  Хан Крум  5, 1, 7,  Христо Ботев  1, 8, 3, 20, 15, 6, 2, 14, 17, 18, 22, 13, 12, 11, 2, 1, 5,  Цар Симеон  27, 17, 29, 28, 15, 21, 19, 16, 4, 4, 31, 14, 12, 16, 5, 3, 9, 7, 13, 11, 17,  Чичова Бърчина  ,  Шипка  5, 4, 1, 2, 3,    Лечебница

На 04.08.2020 г. /10:01 – 11:00 ч./   На 06.08.2020 г. /16:00 – 18:00 ч./ –  Туховища:   382  ,    Здравна Служба, ТП1, Кметство, ТП2

На 04.08.2020 г. /10:01 – 11:00 ч./   На 06.08.2020 г. /16:00 – 18:00 ч./ –  Фъргово:   189  ,    ТП1, М.  Оградите-Колиби  ,  ПИ 02050

Община Симитли

На 03.08.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 04.08.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 05.08.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 06.08.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 07.08.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./ –  Крупник:   Васил Коларов  48, 40, 38, 20, 19, 23, 37, 46, 44, 25, 52, 33, 47, Жилище, 43, 21, 51, 62, 50, 27, 41, 58, 55, 60,  Васил Левски  35, 34, 37, 32, 39, 43, 41, 38, 36, 29, 33,  Гладстон  5, 2, 9, 10а, 10, 16, 8, 11, 4, 6, 17, 13, Жилище, 19, 7,  Гоце Делчев  20, 39, 25, 23, 26, 19, 24, 31, 44, 14, 27, 18, 22, 35, 12 Жилище,  Димитър Благоев  Жилище, 55, 48, 52, 43, 28, Магазин, 56,  Кокиче  11, 4, 10, 24, 22, 18, 8, 15, 9, 5, 16, 3, 13, 20, Жилище, 28, 7, 14,  Кресненско Въстание  Жилище,  Крупник  Бар,  Ленин  11,  Местност Извор/Калуцик  ,  Местност Текелев Шумак  ,  Пайсий Хилендарски  35, 52, Жилище, 50, 48, 54, 29, 39, 44, 17, 40, 42 Жилище, 41, 25, 33,  Текелев Шумак  ,  Хан Аспарух  23, 11, 29, 27, 24, 38, 30, 15, 4, 9, 16, 20, 1, 12, 19, Жилище, 7, 3, 25, 14, 17, 34, 21,  Яне Сандански  Жилище, 15, 17, 40, 28, 13, 42, 2, 25, 44, 36, 48, 19, 46, 23,    Магазин, 2

На 03.08.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 04.08.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 05.08.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 06.08.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 07.08.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./ –  Полена:   Вела Пеева  11, 26, 21, 24, 30, 22, 28, 15, 32, 13, 17, 19, 36, 34, 38,  Георги Димитров  57, 49, 66, 61, 62, 65, 63, 64, 68,  Зеленка  2, 1,  Махала Ширината  Махала Ширината,  Местност Долна Сушица  ,  Местност Епрец  ,  Местност Училището  ,  Потока  ,  Руен  7, 3, 5, 1, 13,  УПИ-Хі-58 Кв.11  ,  Христо Ботев  17, 7, 15, 1, 11, 13, 9, 3, 5,  Ширините  ,    2

На 03.08.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 04.08.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 05.08.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 06.08.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 07.08.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./ –  Симитли:   Васил Левски  5, 11, Зъбол.Кабинет, 15, Кафе, 9, 7, 13, 1, 1 Жилище, 3,  Витоша  5, 1, 4, 10, 3, 6,  Георги Димитров  Магазин, 64, 84, 58, 50, 82, 68, 78, 66, 42, 54, 60, 42а, 40, 52, 45, 36, Магазин За Промишлени Стоки, Магазин, 74, 46, 70, 48, 62, 72, 80, 44, Бар, 44, 62а, 76,  Георги Попов  5,  Гоце Делчев  6, 1, Склад, 4, 1 Ъгъла, 2, 8,  Илинден  19,  Кв. 43,  Петно № 4 По Плана На Симитли  ,  Квартал 26а,  Петно №3 По Плана На Гр. Симитли  ,  Надежда  3, 11, 3, 4, 42, 7, 9, 13, 8, 12, 6, 2, 5,  Ораново  Оранжерии,  Пазара  Магазин, Кафе, Склад, Работилница, Павилион, Зала, Аптека, Ателие За Шивашки Услуги, Сервиз, Магазин,  Петно №1,  Кв.26а  ,  Първи Май  4, 7, 1, 8, 2, 13, 18, 10, 16, 16, 12, 17, 5, 11, 15,  Рила  5, 8, 1, 4, 3, 10, 6, 2,  Симитли  Жилище, Магазин, Ясла, Магазин, Гум, Сладкарница,  Симитли  Магазин,  Славей  4,  Трети Март  5, 9, 3, 7, 2, 1,  Христо Ботев  33, 39, 37, 47, 41, Ресторант, 43, 36 3, 47, 36, 36 6, 27 Администрация, 31, 34а, 36 5, Баничарница, 5, Магазин, 34, 6, 35, Кафе, 45, 23,  Христо Смирненски  62, 54, 29, 48, 33, 42, 64, 50, 27, 56, 60, 40, 16, 36, 32, 52, 46, 31, 38, 35, 58,  Чайка  18, 14, 12, 2, 13, 4, 1, 9, 16, 3, 11, 5, 10, 8, 6,  Шипка  8, 3, 4, 7, 2, 6, 5, 1

На 03.08.2020 г. /09:31 – 12:00 ч./ –  Железница,  Общ. Симитли:   Vii-122  ,  Местност Джалева Махала  22, 11, 15, 23, 18, 46, 21, 12, 13, 14, Къща,  Местност Долно Церово  35,  Местност Шебечковица  ,  УПИ-XII-52,  Кв. 8  ,  УПИ-ХХІV-50  ,  Център-Над Жп Спирката  ,    1, Къща, Помпа За Напояване, Жилище, 2, Търговски Обект

На 03.08.2020 г. /09:31 – 12:00 ч./ –  Симитли:   Предел  Жилище

На 03.08.2020 г. /13:00 – 14:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 04.08.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 11:30 – 12:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Мечкул:   Местност Зад Къщи

На 03.08.2020 г. /13:00 – 14:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 04.08.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 11:30 – 12:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Полето:   Галабарци  ,    4, Къща, Метанстанция, 2

На 03.08.2020 г. /13:00 – 14:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 04.08.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 11:30 – 12:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Ракитна:   004077  ,  010040  ,  Махала Лулейска  ,    Жилище

На 03.08.2020 г. /13:00 – 14:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 04.08.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 11:30 – 12:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Сенокос,  Общ. Симитли:   Калайджийска  ,  Чакърска

На 03.08.2020 г. /13:00 – 14:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 04.08.2020 г. /11:30 – 12:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Симитли:   Симитли  Магазин

На 03.08.2020 г. /13:00 – 14:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 04.08.2020 г. /11:30 – 12:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Черниче:   М.Сухата Река  Цех, Цех

На 03.08.2020 г. /13:00 – 14:00 ч./   На 04.08.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 11:30 – 12:30 ч./ –  Крупник:   000024 Местност Реката  ,  Xv, Кв.45  ,  Александър Стамболийски  13, 9, 7, 8, 11, Жилище, 23, 1, 5, 4, 29, 13, 25, 27, 17, 6,  Арсо Пандурски  2, 4,  Беглико  Пресевна,  Божиница / Гроздовец  ,  Васил Коларов  14, 1, Жилище, 2, 8, 32, 9, 10, 17, 13, 20, 16, 34, 12, Жилище, 28, 30, 15, 4а, 5, 26, 4, 3, 46, 22, 9 Магазин, 48, 40, 38, 20, 19, 23, 37, 46, 44, 25, 52, 33, 47, Жилище, 43, 21, 51, 62, 50, 27, 41, 58, 55, 60,  Васил Левски  Жилище, Поща, 35, 34, 37, 32, 39, 43, 41, 38, 36, 29, 33, 20, 18, 11, 13, 30, 22, 19, 12, 8, 25, 7, 5, 27, 21, 1, 9, 14, 17, 3, 24, 29, 15, 28,  Влахина  3, 2, 4,  Георги Димитров  2, 3, 1, 15, 5, 8, 6, 4, Жилище, 10, 9, 22, 34, 38, 32, 13, 18, 20, 40, 14, 11, 12, 42, 16, 24, 1,  Георги Трайков  1, 6, Жилище, 2, 28, 18, 3, 8, 24, 27, 12,  Гладстон  5, 2, 9, 10а, 10, 16, 8, 11, 4, 6, 17, 13, Жилище, 19, 7,  Гоце Делчев  7, 17, 5, Мелница, 13, 3, 15, 1, 4, 6, 12, 9, 2, 20, 39, 25, 23, 26, 19, 24, 31, 44, 14, 27, 18, 22, 35, 12 Жилище,  Граф Игнатиев  12, 4, 10, 14, 5, 1, 2, 3, 1,  Даме Груев  4, 5, 7, 9, 4, 2, 1, 3,  Дан Колов  2, 1, 4, 10,  Димитър Ацев  16, 33, 79, 14, Жилище, 12, 4, 8, 25, 29, 23, 21, 1, 5, 17, 7, 9, 2, 8,  Димитър Благоев  3, 23, 8, 13, 35, 37, 2, 12, 10, 18, 20, 1, 29, , , 21, 31, 11, 38, 7, 26, Жилище, 16, 6, 30, 34, 9, 25, 32, 31, Жилище, 55, 48, 52, 43, 28, Магазин, 56,  Димитър Талев  4,  Ернст Телман  3, 4,  Иван Вазов  6, 5, 10, 1, 3, 14, 8, 16, 9, 12, 4, 40, 25, 48, 42, 31, 44, 27, 34, 35, 34б, 24, 11, 19, 22, Жилище, 21, 28, 18, 26, 13, 15,  Иван Козарев  2, 1, 11, Жилище, 6, 7, 12, 9, 2, 4, 5, 10, 13,  Карл Маркс  1, 10, 4, 9, 13, 11, 6,  Кирил И Методий  23, 12, 31, 17, 8, 23, 17, 9, 4, 7, 15, 21, 27, 25, 17 Магазин, 3, 6, 11, 1,  Кокиче  11, 4, 10, 24, 22, 18, 8, 15, 9, 5, 16, 3, 13, 20, Жилище, 28, 7, 14,  Кресненско Въстание  18, 21, 33, 27, Жилище, 12, 16, 19, 2, 29, 55, 41, 49, 51, 45, 47, 20, 57, 35, 21, 37, 53, Жилище, 9, Жилище, 7, 3, 19, 15, 10, 8, 13, 2, 17, 11, 5,  Крупник  Сграда, Скз Крупник, Склад, Склад, Магазин, Бар, Бутик, Механа, Бар, Бар, Склад, Ясла,  Лев ПИсарев  28, 10, 2, 17, 11, 20, 25, 8, 23, 16, 9, 6, 18, Жилище, 4, 3, 5, 13,  Ленин  24, 6, 11, 7, 5, 16а, 3, 18, 14 Жилищна Пристройка, 24, 4, 12, 26, 2, Жилище, 1, 10, 20, 19, 32, Сеизмична Станция, 26, 9, 15, 2, 11,  М.Извор/Гроздовец  ,  Малчика  2, 11, 13, , , 9, 12, 4, Жилище, 10,  Местност Виро  ,  Местност Въчева  Жилище, 3, 11, 8, 5, 10, 4, 7, Работилница,  Местност Извор/Калуцик  ,  Местност Стопански Двор  ,  Местност Текелев Шумак  ,  Никола Парапунов  1, 18, 3, 6, 5, 10, 9, 11, 12, 4, 7, 8, 14, 16, 2, 23, 20, Жилище, 24, 15, 19, 21, 22, 17,  Пайсий Хилендарски  42 Жилище, 28, 20, 6, 32, 4, 14, 8, 38, 5, 24, 22, 36, 28, 30, 3, 12, Жилище, 26, 42 Жилище, 42 Жилище, 42 Жилище, 35, 52, Жилище, 50, 48, 54, 29, 39, 44, 17, 40, 42 Жилище, 41, 25, 33,  Пейо Яворов  18, 27, Жилище, 42, 40, 33, 34, 37, 36, 38, 52, 57, 59, 30, 2, 55, 4, 6, 24, Жилище, 15, 16, 19, 12, 14, 3, 11, 17, 2, 5, 18, 13, 28, 20, 7, 26, 1, 22,  ПИрин  Жилище, 13, 9, 8, 6, 3, 1, 14, 18,  Промишлена Зона  Цех,  Средорек  4, 7, 1, 5, 8, 9, 2, 6,  Стефан Караджа  2, 5, 4,  Стефка Филипова  5, Жилище, 4, 14, 2, 9, 11, 10, 1, 17, 6, 8,  Текелев Шумак  ,  Трайчо Костов  12, 4, 16, 8, 10, 7, 2, Жилище, 9, 3, 36, 18,  УПИ Viii-918, 921, 922,  Кв.5  ,  УПИ X-544, Кв.45  ,  Хан Аспарух  2, 4, 6, 11, 23, 11, 29, 27, 24, 38, 30, 15, 4, 9, 16, 20, 1, 12, 19, Жилище, 7, 3, 25, 14, 17, 34, 21,  Христо Ботев  1,  Яне Сандански  10, 11, 1, 3, 18, 7, 12, 5, 14, 16, 8, 4, 24, Жилище, 15, 17, 40, 28, 13, 42, 2, 25, 44, 36, 48, 19, 46, 23,    Магазин, Казан, 5, Кметство, Магазин, 4, 3, Магазин, Магазин, 2, 1

На 03.08.2020 г. /13:00 – 14:00 ч./   На 04.08.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 11:30 – 12:30 ч./ –  Полена:   Вела Пеева  11, 26, 21, 24, 30, 22, 28, 15, 32, 13, 17, 19, 36, 34, 38, 20, 18, 7, 5, 9,  Георги Димитров  57, 49, 66, 61, 62, 65, 63, 64, 68, 49, 29, 45, 30, 28, 34, 46, 15, 18, 27, 40, 11, 20, 31, 24, 41, 33, 19, 38, 23, 47, 48, 58, 50, 26, 60, 56, 25, 43, 32, 21, 13, 37, 54, 44, 39, 35, 22, 17, 2, 4, 16, 6, 1, 9, 5, 8, 12, 10, 14,  Димитър Благоев  15, 25, 13, 21, 26, 12, 23, 32, 2, 31, 17, 29, 8, 35, 33, 10, 19, 4, 5, 22, 6, 18, 20, 11, 7, 9, 30, 28, 3, 16, 43, 41, 39, 37, 32,  Зеленка  2, 1,  Кокиче  13 Къща,  Ленин  2, 23, 29, 16, 9, 28, 6, 17, 21, 37, 18, 1, 27, 22, 10, 4, 15, 33, 25, 31, 12, 20, 8, 3, 5, 13, 14, 26, 19, 11,  Махала Ширината  Махала Ширината, 1,  Местност Долна Сушица  ,  Местност Епрец  ,  Местност Мездрата-2  ,  Местност Училището  ,  Победа  1, 6, 5, 3, 2, 4,  Потока  ,  Роза  2, 4, 6,  Руен  7, 3, 5, 1, 13,  УПИ-V-18, Кв.18  ,  УПИ-Хі-58 Кв.11  ,  Христо Ботев  17, 7, 15, 1, 11, 13, 9, 3, 5, 7, 9,  Чайка  8, 14, 2, 4, 10, 6, 12, 7, 5, 3, 1,  Ширините  ,    2, 1, 3

На 03.08.2020 г. /13:00 – 14:00 ч./   На 04.08.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 11:30 – 12:30 ч./ –  Сушица,  Общ. Симитли:   Къща

На 03.08.2020 г. /13:00 – 14:00 ч./   На 04.08.2020 г. /11:30 – 12:30 ч./ –  Симитли:   Свобода  2,  Симитли  Магазин

На 03.08.2020 г. /13:00 – 14:00 ч./   На 04.08.2020 г. /11:30 – 12:30 ч./ –  Черниче:   9-Ти Септември  1, 11, 7, 4, 8, 5, 9,  Бреза  1, 4, 3, 2,  Васил Левски  44, 36, 37, 38, 32, 32, 21, 38, 20, 25, 28, 33, 23, 26, 27, 13, 16, 2, 11, 4, 14, 9, 6, 5, 12, 10, 7, 15, 3, 1, 23, 18,  Вихрен  5, 3,  Георги Димитров  10, 53, 60, 63, 56, 29, 43, 44, 51, 41, 50, 49, 58, 48, 54, 46, 55, 45, 61, 57, 52, 40, 3, 12, 28, 30, 20, 16, 9, Жилище, 31, 29, 41, 37, 24, 27, 23, 26, 21, 52, 48, 10, 19, 32, 25, 46, 50, 14, 8, 1, 20, 4, 13, 15, 9, 2, 12, 5, 52,  Гоце Делчев  4, 2, 8,  Илинден  3, 2,  Кирил И Методи  6, 4, 12, 1, 2, 8, 14, 7, 16, 5, 9, 12,  Ленин  13, 2, 13, 4, 7, 14, 9, 5, 1, 8,  М.Сухата Река  Кафе, 2, Дет.Градина, Бензиностанция, Магазин, Бар, Магазин, Поща, Ресторант, Зъбол.Кабинет, Фурна, Клуб, Цех, Хлебарница, Кметство, Книжарница, Работилница, Магазин, 1, Бар,  Неуточнен Адрес  Помпа,  Никола Вапцаров  1, 11, 2, 3, 7, 5, 8, 9, 4,  ПИ 156 Кв.6  ,  Пирин  7, 11, 9, 3, 1, 13, 15, 17,  Р-Н Под Гарата  1, 5,  Рила  16, 28, 15, 12, 30, 13, 16, 22, 26, 10, 12, 24, 4, 18, 2, 3, 9, 1, 6, 14, 5, 11, 20, 7, 6, 7,  Роза  15,  Свобода  1, 8, 7, 6, 2, 3, 4,  Струма  3, 3, 8, 7, 4, 6, 10, 2,  Христо Ботев  29, 42, 36, 37, 32, 34, 41, 42а, 40, 35, 31, 25, 26, 21, 30, 28, 15, 19, 18, 7, 3, 5, 12, 16, 1, 10, 4, 8, 6, 14, 9, 20, 11,  Христо Смирненски  2, 5, 4, 6, 10, 1, 9, 7, 3, 11,  Шипка  2,  Яне Сандански  2, 5, 11, 3, 4, 14, 12, 9, 15, 13, 7, 1

На 03.08.2020 г. /13:16 – 16:30 ч./ –  Полето:   026023  ,  УПИ VI-69,  Кв.23  ,    Къща, 1

На 03.08.2020 г. /13:16 – 16:30 ч./ –  Симитли:   Пирин  4, 3

На 04.08.2020 г. /08:00 – 10:00 ч./ –  Симитли:   Свобода  2,  Симитли  Магазин,  Симитли  Магазин

На 04.08.2020 г. /08:00 – 10:00 ч./ –  Черниче:   9-Ти Септември  1, 11, 7, 4, 8, 5, 9,  Бреза  1, 4, 3, 2,  Васил Левски  44, 36, 37, 38, 32, 32, 21, 38, 20, 25, 28, 33, 23, 26, 27, 13, 16, 2, 11, 4, 14, 9, 6, 5, 12, 10, 7, 15, 3, 1, 23, 18,  Вихрен  5, 3,  Георги Димитров  10, 53, 60, 63, 56, 29, 43, 44, 51, 41, 50, 49, 58, 48, 54, 46, 55, 45, 61, 57, 52, 40, 3, 12, 28, 30, 20, 16, 9, Жилище, 31, 29, 41, 37, 24, 27, 23, 26, 21, 52, 48, 10, 19, 32, 25, 46, 50, 14, 8, 1, 20, 4, 13, 15, 9, 2, 12, 5, 52,  Гоце Делчев  4, 2, 8,  Илинден  3, 2,  Кирил И Методи  6, 4, 12, 1, 2, 8, 14, 7, 16, 5, 9, 12,  Ленин  13, 2, 13, 4, 7, 14, 9, 5, 1, 8,  М.Сухата Река  Кафе, 2, Дет.Градина, Бензиностанция, Магазин, Бар, Магазин, Поща, Ресторант, Зъбол.Кабинет, Фурна, Клуб, Цех, Хлебарница, Кметство, Книжарница, Работилница, Магазин, 1, Бар,  М.Сухата Река  Цех, Цех,  Помпа,  Никола Вапцаров  1, 11, 2, 3, 7, 5, 8, 9, 4,  ПИ 156 Кв.6  ,  Пирин  7, 11, 9, 3, 1, 13, 15, 17,  Р-Н Под Гарата  1, 5,  Рила  16, 28, 15, 12, 30, 13, 16, 22, 26, 10, 12, 24, 4, 18, 2, 3, 9, 1, 6, 14, 5, 11, 20, 7, 6, 7,  Роза  15,  Свобода  1, 8, 7, 6, 2, 3, 4,  Струма  3, 3, 8, 7, 4, 6, 10, 2,  Христо Ботев  29, 42, 36, 37, 32, 34, 41, 42а, 40, 35, 31, 25, 26, 21, 30, 28, 15, 19, 18, 7, 3, 5, 12, 16, 1, 10, 4, 8, 6, 14, 9, 20, 11,  Христо Смирненски  2, 5, 4, 6, 10, 1, 9, 7, 3, 11,  Шипка  2,  Яне Сандански  2, 5, 11, 3, 4, 14, 12, 9, 15, 13, 7, 1

На 04.08.2020 г. /09:01 – 12:00 ч./ –  Благоевград:   Христо Смирненски  12

На 04.08.2020 г. /09:01 – 12:00 ч./ –  Симитли:   Васил Левски  10, 1, 2, 8, 2,  Вихрен  5, 7, 1, 4, 6, 2, Работилница, 3, 8,  Георги Димитров  36, 32, 38, 28, 26, 38б, 22, 30, Магазин, 40, Лек.Кабинет, Ателие, 20, Сладкарница, 36а, 34, 38а,  Кокиче  10,  Македония  1,  Никола Вапцаров  7, 5, 4, 1, 6, 8, 6а, 9, Авточасти,  Симитли  Рег.Служба, Читалище,  Струма  6, 4, 1, 1,  УПИ-Iii-1458  ,  УПИ-ІІ-538, Кв.22  ,  Христо Ботев  12, 6, 23, Магазин, 34, 8, 18, Кафе, 24, 30, 14, 26, 32, 28, 16, 2, 4, 10, 20, 22,  Христо Смирненски  5, 12 2, 1, 19, 11, 12, 22, 8, 25, 6, 13, 2, 21, 16, 28, 26, 20, 3, 23, 30, 15, 4, Зала, 3, 7, 24, 8 4, 10, 9, 17, 32, 14

На 04.08.2020 г. /13:16 – 16:30 ч./ –  Полена:   Вела Пеева  20, 18, 7, 5, 9,  Георги Димитров  49, 29, 45, 30, 28, 34, 46, 15, 18, 27, 40, 11, 20, 31, 24, 41, 33, 19, 38, 23, 47, 48, 58, 50, 26, 60, 56, 25, 43, 32, 21, 13, 37, 54, 44, 39, 35, 22, 17,  Димитър Благоев  43, 41, 39, 37, 32,  Кокиче  13 Къща,  Ленин  23, 29, 16, 9, 28, 6, 17, 21, 37, 18, 1, 27, 22, 10, 4, 15, 33, 25, 31, 12, 20, 8, 3, 5, 13, 14, 26, 19, 11,  Махала Ширината  1,  Победа  1, 6, 5, 3, 2, 4,  Роза  2, 4, 6,  УПИ-V-18, Кв.18  ,  Христо Ботев  7, 9,  Чайка  14, 2, 4, 10, 6, 12, 7, 5, 3, 1,    1

На 05.08.2020 г. /08:00 – 09:30 ч.; 11:30 – 12:30 ч./ –  Градево:   Десислаго,  Еленковци  ,  Лаката-Еленковци  ,  Махала Еленов Чарк  ,  Махала Кърджалийска  Къща,  Махала Марево  ,  Махала Стамболийска  ,  Местност Въковица  ,  Местност Мадана  ,  Местност Свини Дол  ,  Свини Дол  Къща, 3, 2

На 05.08.2020 г. /08:00 – 09:30 ч.; 11:30 – 12:30 ч./ –  Долно Осеново:   291,  Кв. 9  ,  Ii–255  ,  Долна Махала  1, 1,  Лаката  ,  Махала Горна  Жилище, 1, Къща, Жилище, Поща, Аптека, Цех, Жилище,  Махала Долна  Жилище, Цех, Жилищна Сграда, Работилница, Павилион, Жилище, Магазин, Работилница, Бар, Фуражомелка, – Жилище, 1, Училище, Жилище, Заведение, Жилищна Сграда, Баня, Каб.Телевизия, Кафе, Магазин, Пристройка, Бар,  Местност Шалевец  ,  ПИ №111  ,  ПИ №162  ,  ПИ №466  ,  ПИ-061004 М.Лаката  ,  УПИ 5,  Кв.12  ,  Чардака  ,    Кметство, Кафе, Сграда, Магазин, Баничарница

На 05.08.2020 г. /08:00 – 09:30 ч.; 11:30 – 12:30 ч./ –  Полето:   Местност Страната  ,  026023  ,  Кв.3 УПИ V-17  ,  Местност Кьосеви Рудини  Помпа За Напояване,  Местност Страните  ,  УПИ Vi-380, Кв.21  ,  УПИ VI-381, 382, Кв.2  ,  УПИ VI-69,  Кв.23  ,  УПИ-I,  Кв.21  ,    Къща, 1, 3, УПИ ІІ,  Пл. №159,  Кв. 3

На 05.08.2020 г. /08:00 – 09:30 ч.; 11:30 – 12:30 ч./ –  Симитли:   I-819 Кв.25  ,  ІІ-760 Кв. 53  ,  Аврора  21, 27, 23, 3, 19, 7, 25, 9, 4, 5, 15, 29, 2, 11, 1, 17, 13,  Аврора  ,  Васил Априлов  14, 6, 7, 1, 15, 11, 13, 2, 10, 4, 12,  Васил Левски  10,  Гео Милев  12, 12, 2,  Георги Бенковски  1, 20, 6, 7, 8, 3, 9, 14, 11, 5, 22, 16, 15, 1, 19, 13, 17, 11, 30, 26, 24, 9,  Георги Димитров  36,  Герена  Цех,  Даме Груев  10, 12, 8, Жилище,  Дарако  ,  Димитър Ацев  12, 3, 10, 16, 5, 6, 1, 2, 7, 8, 14, 4,  Димитър Благоев  16, 17, 19, 40, 10, 1, 3, 2, 9, 12, 4, 7а, 8, 6, 5, 11, 7,  Димитър Полянов  1, 3, 2,  Иван Козарев  3, 1, 5,  Искра  30, 18, 8, 24, 16, 26, 11, 9, 7, 28, 17, 20, 13, Магазин, 22, 15,  Кв.Ораново  ,  Любен Каравелов  2, 7, 9, 4, 6, 5, 5, 8,  М.Ливадите  Жилище,  М.Оцетарци  ,  Марек  13, 5а, Автоработилница, 3а, 1, 9, 7, 15, 2, 10, 5, 8, 3, 11,  Местност Дарако  ,  Местност Лочката  ,  Местност Салиовица  ,  Местност Чифлико  ,  Миразица  ,  Неуточнен Адрес  Извън Регулация, Промишлена Зона,  Неуточнен Адрес  ,  Никола Парапунов  5а, 9, 1, 5, 3,  Ораново  Жилище, Работилница, Магазин,  Ораново  Жилищна Сграда-Временно Ст-Во, Магазин, Жилище, Бензиностанция, Магазин, Жилище, Магазин, Каравана, Магазин, Хлебарница, Помпа За Напояване На Овощна Г,  Осогово  8, 10, 1, 7, 11, 5, 14, 4, 12, 6, 2, 3,  Оцетари  ,  Пазара  Магазин,  Паисйй Хилендарски  36, 43, 33, 25, 29, 27, Жилище, 37, 8, 39, 31, 41, 30, 14, 1, 17, 2, 7, 16, Жилище, 4, 10, 11, 6, 12, 5, 13, 15, 9, Бар,  Панайот Хитов  7, 3, 1, 2,  Партизанска  21, 29, 25, 23, 35, 31, 27, 9а, 13, 8, 11, 9, 17, 5, 3, Жилище, 15, 19,  Пеньо Пенев  9, 1, 3, 5, 7,  Пирин  3, 4, 3,  Победа  16, 20, 11, 5, 12, 22, 14, 7, 1, 18, 3, 9, 13, 26, 10, 24,  Предел  29, 18, 37, 6, 33, 2, 25, 39, 51, 23, 21, 27, 24, 3, 35, 47, 20, 10, 31, 55, Бар, 41, 55, 15, 16, Жилище, Автоработилница, 12, 1, 43, 15, 8, 45, 9, 26, 1, 4, 19,  Предел  109, 117, 127, Жилище, 78, 119, 102, 111, 98, 96, 91, 76а, 99, 95, 113, 103, 92, 97, 93, 125, 90, 88, 82, 115, 84, 74, 78а, 94, 76, 100, 104, 107, 101, 89, 80, 73, 86, 105, 102, 72, 40, 69, 30, 60, 46, 77, 48, 68, 44, 61, 50, 32а, 75, Жилище, 67, 38, 42, 28, 79, 65, 70, 62, 1, 54, 58, 36, 59, 52, 85, 48а, 56, 71, 83, 74, 79 Бар, 57, 64, 32, 63, 127,  Преспа  7, 15, 5, 3, 1, 11, 25,  Прилеп  10, 10а, 5, 3, 9, 2, 7, 1,  Руен  4, 2,  Свобода  4,  Септемврийска  6, 9, 14, 15, 5, 3, 4, 13, 8, 10, 2, 11, 1, 7, 17, 16, 27, 29, 37, 20, 35, 39, Бар, 23, 22, 21, Жилище, 41, 31, 19, 33, 25,  Симитли  Жилище,  Симитли  Жилище,  Славянска  Жилище, 71, 16, 24, 51, 79, 30, 61, 6, 26, 28, 77, 14, 55, Механа, 10, 2, 65, 4, 49, 8, 67, 18, 63, 57, 12, 69, 53, 35, 31, 33, 5, 13, 3, 7, 1, 15, 19, Жилище, 11, 17, 23, 45, 37а, Помпа, Магазин, 2, 37, 43,  Стоилково Дере  ,  УПИ I-57, 58  ,  Хаджи Димитър  26, 20, 28, Жилище, 12, 24, 2, 10, 22, 32, 30, 18, 8,  Христо Ботев  47,  Цар Симеон  23, 16, 11, 25а, 25, 18, 33, 19, 13, 17, 1, 17, 5, 9, 2, 8, 11, 10, 15, 7, 4, 3, 6,  Чифлико  ,  Шипка  10,  Юрий Гагарин  8, 5, 3, 5, 4, 11а, 9, 11, 13, 2, 5 Жилище, 15, 17, 13, 6,  Яне Даракчийски  2, 5, 6, 7, 3, 7а, 6

На 05.08.2020 г. /09:31 – 12:00 ч./ –  Симитли:   Васил Левски  5, 11, Зъбол.Кабинет, 15, Кафе, 9, 7, 13, 1, 1 Жилище, 3,  Витоша  5, 1, 4, 10, 3, 6,  Георги Димитров  Магазин, 64, 84, 58, 50, 82, 68, 78, 66, 42, 54, 60, 42а, 40, 52, 45, 36, Магазин За Промишлени Стоки, Магазин, 74, 46, 70, 48, 62, 72, 80, 44, Бар, 44, 62а, 76,  Георги Попов  5,  Гоце Делчев  6, 1, Склад, 4, 1 Ъгъла, 2, 8,  Илинден  19,  Кв. 43,  Петно № 4 По Плана На Симитли  ,  Квартал 26а,  Петно №3 По Плана На Гр. Симитли  ,  Надежда  3, 11, 3, 4, 42, 7, 9, 13, 8, 12, 6, 2, 5,  Ораново  Оранжерии,  Пазара  Магазин, Кафе, Склад, Работилница, Павилион, Зала, Аптека, Ателие За Шивашки Услуги, Сервиз, Магазин,  Петно №1,  Кв.26а  ,  Първи Май  4, 7, 1, 8, 2, 13, 18, 10, 16, 16, 12, 17, 5, 11, 15,  Рила  5, 8, 1, 4, 3, 10, 6, 2,  Симитли  Жилище, Магазин, Ясла, Магазин, Гум, Сладкарница,  Славей  4,  Трети Март  5, 9, 3, 7, 2, 1,  Христо Ботев  33, 39, 37, 47, 41, Ресторант, 43, 36 3, 47, 36, 36 6, 27 Администрация, 31, 34а, 36 5, Баничарница, 5, Магазин, 34, 6, 35, Кафе, 45, 23,  Христо Смирненски  62, 54, 29, 48, 33, 42, 64, 50, 27, 56, 60, 40, 16, 36, 32, 52, 46, 31, 38, 35, 58,  Чайка  18, 14, 12, 2, 13, 4, 1, 9, 16, 3, 11, 5, 10, 8, 6,  Шипка  8, 3, 4, 7, 2, 6, 5, 1

На 05.08.2020 г. /13:01 – 16:30 ч./ –  Крупник:   Васил Левски  Жилище,  Георги Димитров  2, 3, 1, 15, 5, 8, 6, 4, Жилище, 10,  Гоце Делчев  7, 17, 5, Мелница, 13, 3, 15, 1, 4, 6, 12, 9,  Даме Груев  4,  Димитър Талев  4,  Кирил И Методий  23, 12, 31,  Кресненско Въстание  18, 21, 33, 27, Жилище, 12, 16, 19, 2, 29,  Крупник  Сграда, Скз Крупник, Склад,  Местност Въчева  Жилище, 3, 11, 8, 5, 10, 4, 7,  Местност Стопански Двор  ,    Магазин

На 06.08.2020 г. /08:30 – 16:30 ч.; 08:30 – 12:30 ч./ –  Крупник:   Гоце Делчев  2,  Крупник  Склад,  Местност Въчева  Работилница,  УПИ VIII-918, 921, 922,  Кв.5

На 06.08.2020 г. /09:16 – 12:00 ч./ –  Симитли:   Васил Левски  23, 29, 16, 6, 10, 30, 36, 18, 25, 24, 44, 20, 55, 33, 19, 14, 32, 27, 31, 21, 28, 22, 12, 26,  Вихрен  14, 11, 18, 9, 12, 10,  Изворите  27, 21, 12, 8, 5, 31, 13, 17, 3, 26, 10, 18, 23, 7, 1, 2, 30, 19, 1, 11, 16, 14, 9, 33, 29, 28, 15, 32, 6, 25, 22, 4, 37,  М.Миндело  ,  Места  2, 6,  Роук  1,  Сердика  4, 1, 3, 34, 13, 5,  Симитли  ,  УПИ-ІХ-1437, Кв.4  УПИ-ХХVІ-1437, Кв.14

На 06.08.2020 г. /13:01 – 16:30 ч./ –  Симитли:   Васил Левски  34,  Георги Димитров  1 Изход Благоевград,  Герена  Цех,  Еделвайс  1, 15, 5, 3, 7, 13, 11, 4, 2, 8,  Зеленка  13, 19, 11, 4, 17, 15, 8, 5, 3, 9, 10, 7, 6, Бар, 2,  Кокиче  12, 10а, 16, 8, 5, 11, 18, 9а, 2о, 13, 7, 14, 9, 3,  Малина  6,  Местност Герено  ,  Жилищна Сграда-Вр.Стр,  Първи Май  5,  Симитли  Помпа За Напояване, Работилница, Канцеларии, Жилище,  Струма  8, 6, 10,  Христо Ботев  2,  Христо Смирненски  1

На 07.08.2020 г. /08:30 – 12:30 ч./ –  Крупник:   000024 Местност Реката  ,  Беглико  Пресевна,  Местност Виро

На 07.08.2020 г. /08:30 – 12:30 ч./ –  Симитли:   Свобода  2

На 07.08.2020 г. /08:30 – 12:30 ч./ –  Черниче:   9-Ти Септември  1, 11, 7, 4, 8, 5, 9,  Бреза  1, 4, 3, 2,  Васил Левски  44, 36, 37, 38, 32,  Вихрен  5, 3,  Георги Димитров  10, 53, 60, 63, 56, 29, 43, 44, 51, 41, 50, 49, 58, 48, 54, 46, 55, 45, 61, 57, 52, 40,  Гоце Делчев  4, 2, 8,  Илинден  3, 2,  Ленин  13,  М.Сухата Река  Кафе, 2, Дет.Градина, Бензиностанция, Магазин,  Неуточнен Адрес  Помпа,  Рила  16, 28, 15, 12, 30,  Струма  3,  Христо Ботев  29, 42, 36, 37, 32, 34, 41, 42а, 40, 35, 31,  Христо Смирненски  2, 5, 4, 6, 10, 1, 9, 7, 3, 11,  Шипка  2

На 07.08.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Симитли:   Васил Априлов  14, 6, 7, 1, 15, 11, 13, 2, 10, 4, 12,  Георги Бенковски  1, 20, 6, 7, 8, 3, 9, 14, 11, 5, 22, 16,  Димитър Благоев  10, 1, 3, 2, 9, 12, 4, 7а, 8, 6, 5, 11, 7,  Кв.Ораново  ,  Никола Парапунов  5а, 9, 1, 5, 3,  Ораново  Магазин, Хлебарница,  Панайот Хитов  7, 3, 1,  Победа  16, 20, 11, 5, 12, 22, 14, 7, 1, 18, 3, 9, 13, 26, 10, 24,  Предел  127,  Септемврийска  6, 9, 14, 15, 5, 3, 4, 13, 8, 10, 2, 11, 1, 7, 17, 16,  Симитли  Жилище,  Славянска  5, 13, 3, 7, 1, 15, 19, Жилище, 11, 17, 23,  УПИ I-57, 58  ,  Хаджи Димитър  26, 20, 28, Жилище, 12, 24, 2, 10, 22, 32, 30, 18, 8,  Яне Даракчийски  6

На 07.08.2020 г. /09:01 – 12:00 ч./ –  Градево:   Махала Кърджалийска  Къща

На 07.08.2020 г. /11:01 – 14:00 ч./ –  Градево:   Десислаго  ,  Махала Еленов Чарк  ,  Махала Кърджалийска  ,  Махала Стамболийска  ,    2

На 07.08.2020 г. /13:01 – 16:00 ч./ –  Градево:   Еленковци  ,  Лаката-Еленковци  ,  Махала Еленов Чарк  ,    3

На 07.08.2020 г. /13:01 – 16:00 ч./ –  Симитли:   М.Ливадите  Жилище

Община Хаджидимово

На 06.08.2020 г. /09:00 – 12:30 ч./ –  Абланица,  Общ. Хаджидимово:   Анещи Узунов  10, 34,  Асен Джикаров  10, 11,  Балтачица  52, 14, 33, 25, 51, 19, 37, 16, 43, 41, 45, 35, 17, 21, 12, 10, 49, 31, 23, 27, 15, 39, 28,  Васил Левски  11,  Вела Пеева  11, 5, 3, 7, 9, 8, 4, 6, 14, 2, 1, 12,  Драма  25, 21, 23, 31, 27,  Елин Пелин  76, 56, 65, 69, 64, 70, 5, 45, 77, 91, 52, 68, 58, 66, 82, 62, 79, 78, 13, 80, 83, 81, Тп-2, 59,  Илезица  1,  Кавала  22,  Кирил И Методий  1, 4, 5, 7,  Кокиче  2, 7, 18, 6, 8, 1, 10, 16, 24, 5, 26, 32, 28, 12, 22, 4, 14, 13,  Крали Марко  1, 6, 4, 2, 3,  Места  12, 1, 2, 6, 4, 10, 3, 8, 14,  Неврокоп  34, 4, 16, 20, 23, 10, 18, 33, 19, 5, 7, 17, 28, 6, 11, 2, 13, 12, 24, 27, 1, 26,  Октомври  15, 10,  Орфей  7, 1, 2, 16, 6, 10, 8, 3, 13, 5, 9,  П.Р.Славейков  6, 8, 5, 4, 7, 3, 2,  ПИ -778  ,  Разпът  ,  Родопа  8, 9, 10, 3,  Свилен Русев  18, 12,  Селище  4,  Славянка  13,  Тридесет И Пета  15, 17, 2, 4, 3, 1, 11, 6, 5,  Тридесет И Шеста  6,  Христо Ботев  16,  Чавдар Войвода  12

На 06.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Блатска:   Тп1

На 07.08.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Ново Лески:   М.Варадите  ,  Местност Варади  ,  С. Ляски,  Имот 501003,   ,  Тумбите  ,    Тп2

На 06.08.2020 г. /11:30 – 16:30 ч./ –  Хаджидимово:   І-319,  Кв.81  ,  Баба Тонка  12,  Димо Хаджидимов  20 А, 9,  Климент Охридски  20, 11, 5, 68, 17, 18, 9, 12, 19, 6, 23, 21, 21, 3, 8, 25, 7, 10, 16, 15, 6, 22,  Македония  15, 64, 18, 28, 3, 6, 14, 22, 20, 60, 2, 12, 19, 7, 13, 9, 1, 4, 10, 8,  Места  35,  Младост  10, 12, 3, 9, 24, 6, 18, 20, 1, 5, 4, 48, 13, 17, 42, 1, 25, 7, 26, 22, 16, 8,  Неуточнен Адрес  Градски Стадион,  Отец Паисий  8, 11, 10, 12, 5, 4, 7,  Пейо Яворов  13, 14, 11, 15,  Св.Димитър  9, 12, 4, 14, 21,  Свети Димитър  26, 11, 5, 6, 8, 7, 1, 21, 10, 2, 16, 24, 17, 19,  Спартак  15, 23, 18, 17, 14, 4, 60, 16, 21а, 70, 19, 3, 12, 1, 6, 30 А, 22, 9, 20, 13, 11, 7,  Стопански Двор  Времянка,  Трети  25,    ТП8, Тр2

 

 

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“,  на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии,  текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg,  за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му.

Освен посочените по-горе срокове,  с цел обезопасяване на съоръженията за работа,  осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията,  върxу които са извършвани планирани дейности,  се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването,  чиято продължителност е под 5 минути.

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

 

 

 

 

Свързани новини

Отбелязаха 142 години от първото Освобождение на Горна Джумая

vesito

Благоевградчанин пребори COVID-19 в Белгия, споделя: След 3 седмична битка се чувствам по-добре, благодаря на Господ и на близките ми за подкрепата!

vesito

Aпаши изпочупиха кола в Югозапада, откраднаха акумулатор, джанти и…

vyara

Публикувай коментар

* Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически.