Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на област Благоевград за периода 01-05.06.2020

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение България продължава да съобразява планираните ремонти с нуждите на клиентите и след отмяна на извънредното положение. Компанията организира дейността си по начин, който позволява извършване на планирани дейности между 13:30 ч. и 18:00 ч. Планът на дружеството предвижда минимални смущения на услугата до пълното отпадане на противоепидемичните мерки и препоръчителните офиси от вкъщи, както и до приключване на учебната година за учениците.

 

ЧЕЗ Разпределение възстановява в пълен обем реализацията на нови  присъединявания, за да изпълни своите ангажименти към клиентите, които надлежно са преминали през процедурата по включване на обекти към мрежата. Поетапно компанията възстановява и реализацията на инвестиционната си програма за 2020 г., за да поддържа и развива мрежата по начин, който да гарантира сигурността и качеството на електрозахранването в Западна България и да навакса забавянето в резултат на въведените противоепидемични мерки и последиците от тях. Дружеството приоритизира дейностите си, така че да продължи да изпълнява всички свои лицензионни задължения и да осигури нормалното протичане на процесите в компанията. Нормативните изисквания за подмяна на електромери ще се изпълняват в предварително обявени интервали от време, като ще засягат електрозахранването на клиентите само в рамките на 15 минути. При извънредни ситуации, както и до момента, компанията ще реагира незабавно и ще извършва съответните неотложни ремонти.

При изпълнението на своите ангажименти за поддържане и развитие на мрежата, компанията ще свежда неудобствата за клиентите до възможния минимум.

Няма да се прекъсва услугата за болници, институции и администрации с обществена значимост. За датите на матурите електрозахранването на учебните заведения ще бъде гарантирано.

* Обявеният в графика период за планирано прекъсване на електрозахранването с начало  и край съответно от 08:00 ч. или от 09:00 ч. до 16:00 ч., се отнася за прекъсване в рамките на до 15 минути, свързано с подмяна на електромери или подмяна на електромерни табла, в посочения времеви интервал.

 

ОБЛАСТ

Дата/период   Времетраене Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ/

Област Благоевград

Община Банско

На 01.06.2020 г.  /13:00 – 17:00 ч. /   На 02.06.2020 г.  /13:00 – 17:00 ч. /   На 03.06.2020 г.  /13:00 – 17:00 ч. /   На 04.06.2020 г.  /13:00 – 17:00 ч. /   На 05.06.2020 г.  /13:00 – 17:00 ч. / –  Добринище:   Александър Стамболийски  33, 38, 34, 51, 23, 31, 21, 36, 28, 50, 42, 49, 18, 55, 19, 27, 2, 53, 35, 45, 37, 52, 39, 41, 24, 43, 20, 30, 26, 40,  Десилица  21,  Еделвайс  1, 3, 7, 5, 2,  Иван Попов Деницин  4, 9, 99, 2, 10, 1, 6, 8,  Места  99, 1, 3, 2, 4, 6, 5, 10, 8,  Паисий Хилендарски  5, 99, 4, 3, 26, 10, 2, 1,  Юрий Гагарин  11, 7, 12, 15, 9, 13,  Яне Сандански  5, 23, 20, 4, 10, 3, 16, 6, 1, 99, 17, 8, 19,    ТП Горско Стопанство

Община Белица

На 01.06.2020 г.  /13:01 – 16:30 ч. /   На 02.06.2020 г.  /13:01 – 16:30 ч. /   На 03.06.2020 г.  /13:01 – 16:30 ч. /   На 04.06.2020 г.  /13:01 – 16:30 ч. /   На 05.06.2020 г.  /13:01 – 16:30 ч. / –  Белица,  Общ.  Белица:   Бор  3, 6, 2,  Братя Миладинови  41, 6, 13, 17, 44, 24, 63, 34, 7, 42, 36, 11, 99, 18, 15, 31, 59, 16, 3, 5, 19, 14, 9, 43, 8, 45, 1, 10, 23,  Владимир Поптомов  34, 41, 25, 44, 26, 32, 28, 54, 47, 53, 30, 60, 42, 58, 6, 29, 35, 84, 88, 36, 38, 37, 1, 39, 46, 4, 45, 48, 99, 33, 40,  Седма  3, 7,  Яким Цоков  28, 29, 12, 8, 36, 17, 3, 27, 6, 15, 5, 10, 26, 20, 13, 19, 21, 18, 9, 2, 16, 22, 24, 14, 7,    ТП Сачков

Община Благоевград

На 02.06.2020 г.  /13:30 – 16:30 ч. / –  Благоевград:   04279. 613. 413,  Димитър Талев  1,  Парангалица  4, 2, 1,  Пере Тошев  13, 15, 14, 16, 10, 12, 11,  Пере Тошев  9, 8, 6,  Петко Д. Петков  2,  Петко Д. Петков  1,  Св.  Иван Рилски  10,  Тодор Александров  35, 33, 28, 25, 37, 27, 28 Офис, 19, 23, 24, 29-31, 22,  Тодор Александров  26, Хим. Чистене, 21, 24, 23, Тотопункт, 22, 2, 39,  Трайчо Китанчев  4, 2,  УПИ ІХ-2668,  Кв. 105,  ПИ №04279. 613. 435,  Цар Иван Шишман  12

На 01.06.2020 г.  /14:01 – 18:00 ч. / –  Дъбрава,  Общ.  Благоевград:   Мах.  Ваканинци,  Мах. Щърбевци,  Местност Топузица,  Местност Щърбев Рид,  Чадарето

На 01.06.2020 г.  /14:01 – 18:00 ч. /   На 02.06.2020 г.  /14:01 – 18:00 ч. /   На 03.06.2020 г.  /14:01 – 18:00 ч. /   На 04.06.2020 г.  /14:01 – 18:00 ч. /   На 05.06.2020 г.  /14:01 – 18:00 ч. / –  Бучино:   Ахмедово,  Лозята,  Махала Мичевци, Къща,  Местност Лозята,  Местност Текето,  Местността Чукарски рид, СКЗ Бучино, Стопанска Постройка, Община Благоевград, Мах. Тасковска, Текето,  Къща, Жилище, Жилищна Сграда

На 01.06.2020 г.  /14:01 – 18:00 ч. /   На 02.06.2020 г.  /14:01 – 18:00 ч. /   На 03.06.2020 г.  /14:01 – 18:00 ч. /   На 04.06.2020 г.  /14:01 – 18:00 ч. /   На 05.06.2020 г.  /14:01 – 18:00 ч. / –  Лешко:   163,  М. Реката-Тополата, Горно Лешко  Жилище,  Долно Лешко  Ресторант, Офис, Къща, Омчорник, Жилище, Местност Реката-Чуката, Жилище

На 01.06.2020 г.  /14:01 – 18:00 ч. /   На 02.06.2020 г.  /14:01 – 18:00 ч. /   На 03.06.2020 г.  /14:01 – 18:00 ч. /   На 04.06.2020 г.  /14:01 – 18:00 ч. /   На 05.06.2020 г.  /14:01 – 18:00 ч. / –  Покровник:   Валого, Местност Реката

На 01.06.2020 г.  /14:01 – 18:00 ч. /   На 02.06.2020 г.  /14:01 – 18:00 ч. /   На 03.06.2020 г.  /14:01 – 18:00 ч. /   На 05.06.2020 г.  /14:01 – 18:00 ч. / –  Благоевград:   ж.к Еленово 117, ж.к Еленово 174, ж.к Еленово 181

На 02.06.2020 г.  /13:30 – 16:30 ч. / –  Благоевград:   Даме Груев  40, 38

На 03.06.2020 г.  /13:30 – 16:30 ч. /   На 04.06.2020 г.  /13:30 – 16:30 ч. / –  Благоевград:   Антон Чехов  1, 20, 1,  Васил Левски  25,  Менча Кърничева  37,  Местност Международно шосе  Канцеларии, 10, Работилница,  Св.  Димитър Солунски  15, 12, 10,  Страцин  20,  Тодор Александров  102, 101, 83, 85, 100, 95, 110, 71, 96, 93, 98, 89, 103, 97, 91, 106, 108а, 108, 99, 104, 87

На 03.06.2020 г.  /14:01 – 18:00 ч. / –  Еленово,  Общ.  Благоевград:   035028,  Изгрев

На 03.06.2020 г.  /14:01 – 18:00 ч. / –  Изгрев,  Общ.  Благоевград:   III-357,  Айдаровско Дере,  Васил Левски  99, 59,  Местност Айдарово,  ПИ №000208,  УПИ II-330,  Кв. 27,  УПИ VI-405,  Кв. 26,  УПИ XI-497,  Кв. 27,  УПИ XV-391, Кв. 6,  УПИ-І-394, Кв. 13,  УПИ-Х-159, Кв. 4, 1, Жилище

На 04.06.2020 г.  /13:30 – 16:30 ч. /   На 05.06.2020 г.  /13:30 – 16:30 ч. / –  Благоевград: Васил Левски  59, 57, 60

На 04.06.2020 г.  /13:30 – 16:30 ч. / На 05.06.2020 г. /13:30 – 16:30 ч. / – Покровник: Покровнишко шосе

На 04.06.2020 г.  /14:01 – 18:00 ч. / –  Благоевград:   ж.к Еленово 117, ж.к Еленово 174, ж.к Еленово 181,  Антон Чехов  1,  Бистрица  1,  Борис Сарафов  38, 41, 37, 45, 30, 36, 32, 43, 39, 47, 34,  Дъбравска  31, 20, 24, 35, 18, 16, 22, 33,  Изгрев  2,  К. И. Никола Хайдукови  75, 63, 72, 80, 84, 74, 61, 81, 55, 65, 69, 83, 73, 79, 71, 59, 76, 57, 67, 77, 51, 2,  Никола Вапцаров  29,  ПИ №04279. 607. 24,  Преспа  13, 12, 3, 15, 10, 11а, 2, 11, 1, 6, 9, 5, 17, 8, 19, 7, 4,  Сотир Атанасов  12, 8

Община Гоце Делчев

На 02.06.2020 г.  /15:00 – 18:00 ч. / –  Буково,  Общ.  Гоце Делчев:   Селището,  ХІ-99, 131, Кв. 22,  Старото село

На 03.06.2020 г.  /13:16 – 18:00 ч. / –  Гоце Делчев:   Ал. Стамболийски  37,  Атанас Тешовски  21, 23, 26, 24, 22,  Пенчо Славейков  28, 27, 21, 22, 29, 23, 34, 31, 16, 24, 26, 25, 18, 20,  Стойо Льондев  10, 4, 3, 8, 11, 7, 6, 1, 9, 2, 5,  Шипка  10, 5, 1, 4, 7, 2, 6, 8, 3

На 03.06.2020 г.  /15:00 – 18:00 ч. / –  Господинци:   Старото Село

На 04.06.2020 г.  /13:00 – 18:00 ч. / –  Гоце Делчев:   Kурортен Kомплекс,  Попови Ливади  Магазин и Механа, Горски пункт, Павилион, Бунгало Пиерик, Склад,  Kурортен Kомплекс,  Попови Ливади, Димо Хаджидимов  37

На 05.06.2020 г.  /13:00 – 18:00 ч. / –  Гоце Делчев:   Kурортен Kомплекс,  Попови Ливади   , Kурортен Kомплекс, Попови Ливади,  Магазин и Механа,  , Горски Пункт,  , Павилион, ,   Пиерик, Склад,  Димо Хаджидимов  37

На 05.06.2020 г.  /13:01 – 18:00 ч. / –  Гоце Делчев:   Бузлуджа  9, 1, 4, 10, 21, 8, 7, 6, 5,  Драгоман  8, 30, 38, 19, 12, 24, 41, 11, 44, 45, 22, 46, 26, 33, 32, 27, 17, 10, 36, 21, 37, 23, 15, 11, 14, 13, 29, 27а, 10, 28, 3, 2, 10 Б, 39, 1, 7, 42, 20, 25, 12, 16, Тп25, 5, 18, 35, 43, 31, 4,  Драма  26, 28, 3, 24, 12, 23, 38, 27, 25, 34, 22, 21,  Екзарх Антим  35, 27а, 1, 40, 38, 29, 19, 30, 4, 11, 12, 21, 24, 36, 33, 2, 32, 42, 28, 14, 31, 34, 35 А, 44, 13, 48, 26, 10, 27, 25, 23, 6, 50, 10, 39, 8,  Иларион Макариополски  28,  Потока  31, 17, 45, 51, 39, 30, 7, 6, 26, 35, 55, 8, 43, 25, 28, 41, 23, 47, 44, 38, 32, 39а, 33, 58, 39, 53, 59, 5, 13, 16, 27, 3, 49, 42, 34, 19, 15, 57, 11, 40, 37, 12, 4, 9, 46, 1, 19а, 24, 24а,  Тодор Александров  29, 20, 30, 28, 24, 26 Гараж, 32, 26,  Тодор Паласкаря  7,  Тодор Стоянов  3, 1

На 05.06.2020 г.  /15:00 – 18:00 ч. / –  Буково,  Общ.  Гоце Делчев:   УПИ- ХVІІ-164,  Кв. 11,  ХVІ-246,  Кв. 19

Община Гърмен

На 03.06.2020 г.  /14:00 – 16:30 ч. / –  Рибново:   Дванадесета  1, 3, 13, 15, 2, 9, 4, 12, 8, 10, 17, 14, 6, 7, 24, 19, 11,  Десета  20, 14, 7, 30, 26, 5, 28, 9, 11, 13, 18a, 17, 1, 16,  М.  Бърдо  5, 4, 12, 14, 11, 8, 7, 9,  Осма  9, 16, 15, 10, 4, 6, 8, 17, 18, 2a, 2, 13, 7, 14, 12, 1a, 5, 11a,  Тринадесета  23, 11, 10, 36, 20, 18, 15, 1, 16, 9, 38, 7, 26, 22, 21, 30, 34, 17, 6, 2, 13, 19, 5a, 24, 12, 5, 8, 28, 4, 15а, 14, 27, 3, 32, 25

На 01.06.2020 г.  /13:00 – 18:00 ч. /   На 02.06.2020 г.  /13:00 – 18:00 ч. / –  Хвостяне:   28028  ,  УПИ-V,  Кв. 2, ТП 1

На 03.06.2020 г.  /13:00 – 16:00 ч. / –  Рибново:   М. Плевнето  13, 3, 14, 21а, 27, 15, 9, 12, 22, 26, 8а, 6, 4, 1, 21, 28, 19, 2, 8, 17, 11, 5, 23, 20, 30, 18, 16,  Първа  35a, 27, 64, 48а, 39, 41, 54, 46, 47a, 43a, 58, 28, 45, 40, 50, 37, 33 А, 48, 52, 35, 37a, 31, 62, 29, 29а, 46б, 42, 39a, 33, 49, 43, 46а, 60, 31а, 44, 58a, 50а

На 03.06.2020 г.  /13:00 – 18:00 ч. /   На 05.06.2020 г.  /13:00 – 18:00 ч. / –  Хвостяне:   УПИ-V,  Кв. 2,  ТП 1

На 04.06.2020 г.  /13:00 – 18:00 ч. / –  Хвостяне:   28028,    ТП 1

Община Петрич

На 01.06.2020 г.  /13:00 – 15:00 ч. / –  Петрич,  Общ.  Петрич:   Ал. Стамболийски  51, 56, 53, 40, 55, 50, 46, 61, 67, 96, 63, 48, 42, 59, 57, 69, 66, 55, 44, 65, 49, 59, 52

На 01.06.2020 г.  /13:00 – 16:00 ч. / –  Петрич,  Общ.  Петрич:   Бежанка,  Местност Козлек,  Одрин  48, 55, 53, 56, 54, 50, 45, 51, 47, 49, 52, 46,  Полковник Дрангов  1,  Свети Георги  47, 50, 51, 49, 35, 52, 45, 54

На 01.06.2020 г.  /13:00 – 16:30 ч. /   На 02.06.2020 г.  /13:00 – 16:30 ч. /   На 03.06.2020 г.  /13:00 – 16:30 ч. /   На 04.06.2020 г.  /13:00 – 16:30 ч. /   На 05.06.2020 г.  /13:00 – 16:30 ч. / –  Петрич,  общ.  Петрич:   Битоля  8, 10, 10, 11, 1, 2, 9, 7, 8а, 3, 8, 6, 7, 5, 14, 10, 10, 4, 12, 11, 3,  Брегалница  1, 3, 9, 2, 5, 7, 2, 4, 10, 11, 8, 6,  Даме Груев  3,  Ел-Тепе  7, 17, 22, 20, 11, 24, 13, 15, 26, 5, 5, 6, 9,  Здравец  165, 183, 30, 18, 149, 115, 139, 150, 111, 95, 24, 67, 85, 161, 175, 135, 177, 143, 152, 131, 113, 87, 141, 109, 23, 121, 129, 91, 107, 163, 195, 45, 147, 119, 137, 81, 26, 65, 173, 14, 51, 22, 73, 174, 77, 32, 71, 157, 179, 43, 63, 103, 97, 20, 105, 145, 184, 99, 193, 133, 125, 181,  Искър  4, 6, 2, 10, 8, 12, 2, 3, 7, 5, 9, 7, 11, 1,  Калина  31, 28, 35, 26, 33, 39, 32, 34, 23, 37, 30,  Капитан Никола Парапанов  3, 24, 30, 24, Тото пункт,  Кестен  20, 22, 30, 53, 37, 39, 24, 51, 33, 34, 45, 31, 16, 49, 18, 47, 43, 28, 29,  Княз Александър Батемберг  30, 4, 11, 6, 20, 24, 12, 21, 15, 16, 18, 7, 17, 10, 1, 9, 19, 32, 16, 26, 15, 24, 14, 23, 5, 9, 6, 3, 7, 28, 20, 8, 2, 22, 21,  Кочо Мавродиев  60, 64, 62, 58,  Места  14, 11, 8,  Мусала  10, 13, 18, 18, 2, 20, 9, 20, 5, 6, 20, 6, 4, 3, 8, 14, 16, 11, 6, 12,  Пирин  70, 57, 66, 47, 41, 44, 50, 72, 45, 58, 43, 49, 76, 74, 50, 7, 68,  Полковник Дрангов  1,  Полковник Дрангов  1, 1,  Свобода  12, 23, 25, 12, 26, 32, 30, 14, 8, 28, 26, 10, 15, 17, 13, 11, 36, 33, 32, 17, 11, 16, 38, 19, 15, 27, 21, 24, 18, 22, 29, 20, 34, 38, 8, 16,  Серска  2,  Скопие  9, 5, 5, 10, 7, 8, 4, 9, 2, 1, 1, 2, 12, 16, 3, 14, 6, 11, 13,  Хан Аспарух  9, 7, 7, 10, 17, 11, 8, 5, 13, 15,  Цар Борис III  ,  Цар Иван Шишман  11, 7, 3, 13, 1, 5, 9, 7,  Явор  100, 2, 70, 72, 3, 14, 42, 22, 46, 34, 104, 56, 30, 74, 80, 96, 26, 24, 4, 68, 15, 41, 1, 7, 82, 23, 54, 27, 59, 64, 37, 29, 40, 18, 8, 50, 9, 207, 16, 13, 90, 31, 32, 36, 19, 12, 10, 5, 62, 11, 52, 66, 44, 56, 84, 98, 20, 6, 21, 33, 43, 35, 17, 86, 28, 88, 94, 58, 25, 39

На 01.06.2020 г.  /13:00 – 18:00 ч. /   На 02.06.2020 г.  /13:00 – 18:00 ч. /   На 03.06.2020 г.  /13:00 – 18:00 ч. /   На 04.06.2020 г.  /13:00 – 18:00 ч. /   На 05.06.2020 г.  /13:00 – 18:00 ч. / –  Коларово,  общ.  Петрич:   Драва  12

На 01.06.2020 г.  /13:00 – 18:00 ч. /   На 02.06.2020 г.  /13:00 – 18:00 ч. /   На 03.06.2020 г.  /13:00 – 18:00 ч. /   На 04.06.2020 г.  /13:00 – 18:00 ч. /   На 05.06.2020 г.  /13:00 – 18:00 ч. / –  Струмешница:   19

На 01.06.2020 г.  /13:00 – 18:00 ч. /   На 02.06.2020 г.  /13:00 – 18:00 ч. /   На 03.06.2020 г.  /13:00 – 18:00 ч. /   На 05.06.2020 г.  /13:00 – 18:00 ч. / –  Петрич,  общ.  Петрич:   010024  ,  Атанас Лютвиев  39, 18, 28, 20, 26, 37, 41, 33, 30, 1, 16, 22, 27, 8, 10, 23, 14, 29, 32, 35, 45, 17, 43, 31, 25, 12, 19,  България  29, 39, 25, 37, 35, 33, 28, 26, 27, 24, 23, 31,  България  13, 8, 16, 17, 9, 20, 15, 8, 17, 10, 12, 18, 18, 5, 11, 12, 14, 19,  Ванга /Опълченска/  10, 2, 8, 6, 4, 8, 4, 12,  Васил Левски  2, 4,  Гео Милев  8, 4, 9, 2, 1, 5, 6, 10, 7, 11,  Георги Бенковски  11, 2, 6, 10, 12, 1, 13, 7, 9, 10, 14, 5, 8, 11, 3, 4, 6, 1,  Георги С. Раковски  5, 6, 8, 2, 11, 4, 7, 3, 2, 10, 1, 9, 9,  Гоце Делчев  5, 9, 4, 10, 2, 12, 4, 2, 5, 5, 3, 3, 8, 7, 6, 7, 1, 1, 14, 8,  Димитър Талев  18, 4, 2, 6, 5, 13, 9, 7, 3, 3, 1, 16, 8, 11, 2,  Драва  4, 6, 2, 8,  Екзарх Йосиф  22, 20, 33,  Княз Борис I  3, 11, 5, 25, 17, 19, 23, 2, 21, 1, 2, 15, 13, 1, 7,  Македония  1,  Митрополит Герасим  4, 7, 1, 3, 5,  Михаил Вардев  4б, 2, 4,  Пейо Яворов  11, 1, 10, 3, 18, 6, 4, 10, 5, 18, 9, 12, 1, 14, 22, 1, 7, 2, 16, 1,  Полковник Дрангов  1,  Полковник Дрангов  1, 1,  Полковник Дрангов  1,  Сандо Китанов  9.  Явор, 1, 1 Теменуга, 5, 3, 7 Беласица, 7, 2 Тото Пункт, 1, 5, 5, 9 Явор, 3,  Свети Климент Охридски  12, 12, 13,  Тома Митов  58, 34, 20, 54, 1, 24, 26, 44, 50, 16, 46, 52, 30, 14, 20, 36, 22, 32, 5, 48, 28, 22, 56, 21, 30, 22, 40, 42,  Христо Смирненски  16, 14,  Цар Борис III  4, 10, 10, 5, 7, 4, 3, 6, 6, 8, 2, 1,  Цар Симеон  25, 29, 48, 52, 31, 29, 62, 41, 60, 33, 41, 39, 27, 35, 54, 37, 62, 56, 50, 58,  Черноризец Храбър  8, 5, 10, 11, 4, 1, 9, 4, 3, 7, 10, 2, 6, 8, 9,  Яне Сандански  2

На 01.06.2020 г.  /15:31 – 16:00 ч. / –  Дрангово,  Общ.  Петрич:   Местност Болницата,  над Селото 23563,  Старо село, М. Върбите УПИ 000498, Мебелен цех

На 01.06.2020 г.  /15:31 – 16:00 ч. / –  Кулата:   Местност ГКПП-Кулата  Митница, Терминал Митница

На 01.06.2020 г.  /15:31 – 16:00 ч. / –  Марикостиново:      село Тополница

На 01.06.2020 г.  /15:31 – 16:00 ч. / –  Митино:   Джаферица,  Местност Порой,  Шеремет

На 01.06.2020 г.  /15:31 – 16:00 ч. / –  Петрич,  Общ.  Петрич:   56126. 292. 4,  Бежанка,  Местност Козлек,  Местност Мерата  Селскостопанска Постройка, Овчарник с Битовка,  Одрин  48, 55, 53, 56, 54, 50, 45, 51, 47, 49, 52, 46,  Полковник Дрангов  1,  Рокфелер,  Свети Георги  47, 50, 51, 49, 35, 52, 45, 54,  Свобода  1, 2, 6

На 01.06.2020 г.  /15:31 – 16:00 ч. / –  Ръждак:   56126. 453. 3,  Белата Чешма,  УПИ V-86, Кв. 20,    Жилище, 3

На 01.06.2020 г.  /15:31 – 16:00 ч. / –  Тополница,  Общ.  Петрич:   Гробището

На 02.06.2020 г.  /14:00 – 16:00 ч. / –  Марикостиново:   Бяло Море  2,  Вела Пеева  32, 15, 11, 24, 21, 22, 40, 42, 9, 28, 1, 38, 34, 44, 46, 23, 30, 7, 17, 5, 36, 13, 19,  Георги Раковски  8, 6, 5, 9, 7, 10 Вила, 4, 3, 10,  Димитър Благоев  8, 13,  Местност Високия рид  Склад,  Струма  1, 24, 13, 6, 2, 3, 8, 9, 7, 16, 12, 5

На 03.06.2020 г.  /13:00 – 18:00 ч. /   На 04.06.2020 г.  /13:00 – 18:00 ч. /   На 05.06.2020 г.  /13:00 – 18:00 ч. / –  Първомай,  общ.  Петрич:   Вардар  20,  Георги Измерлиев  6, 18, 4, 12, 10, 2, 8,  Маркови Кладенци  34, 36, 47, 51,  Местност Алачевото,  Цех,  Местност Стопански двор  Работилница,  Църква,  Младост  50, 52, 8, 17, 36, 43, 53, 51,  Огражден  47, 34, 53, 49, 36, 55, 51,  Оджовица Чалията,  Отец Паисий  6, 19, 14, 8, 21, 18, 3, 15, 16, 5, 4, 17, 11, 7, 1, 13,  Русия  13

На 04.06.2020 г.  /13:00 – 18:00 ч. / –  Петрич,  общ.  Петрич:   010024,  Атанас Лютвиев  39, 18, 28, 20, 26, 37, 41, 33, 30, 1, 16, 22, 27, 8, 10, 23, 14, 29, 32, 35, 45, 17, 43, 31, 25, 12, 19,  България  13, 8, 16, 17, 9, 20, 15, 8, 17, 10, 12, 18, 18, 5, 11, 12, 14, 19,  България  29, 39, 25, 37, 35, 33, 28, 26, 27, 24, 23, 31,  Ванга /Опълченска/  10, 2, 8, 6, 4, 8, 4, 12,  Васил Левски  2, 4,  Гео Милев  8, 4, 9, 2, 1, 5, 6, 10, 7, 11,  Георги Бенковски  11, 2, 6, 10, 12, 1, 13, 7, 9, 10, 14, 5, 8, 11, 3, 4, 6, 1,  Георги С. Раковски  5, 6, 8, 2, 11, 4, 7, 3, 2, 10, 1, 9, 9,  Гоце Делчев  5, 9, 4, 10, 2, 12, 4, 2, 5, 5, 3, 3, 8, 7, 6, 7, 1, 1, 14, 8,  Димитър Талев  18, 4, 2, 6, 5, 13, 9, 7, 3, 3, 1, 16, 8, 11, 2,  Драва  4, 6, 2, 8,  Екзарх Йосиф  22, 20, 33,  Княз Борис I  3, 11, 5, 25, 17, 19, 23, 2, 21, 1, 2, 15, 13, 1, 7,  Македония  1,  Митрополит Герасим  4, 7, 1, 3, 5,  Михаил Вардев  4б, 2, 4,  Пейо Яворов  11, 1, 10, 3, 18, 6, 4, 10, 5, 18, 9, 12, 1, 14, 22, 1, 7, 2, 16, 1,  Полковник Дрангов  1,  Полковник Дрангов  1, 1,  Полковник Дрангов  1,  Сандо Китанов  9.  Явор, 1, 1 Теменуга, 5, 3, 7 Беласица, 7, 2 Тото Пункт, 1, 5, 5. , 9 Явор, 3,  Свети Климент Охридски  12, 12, 13,  Тома Митов  58, 34, 20, 54, 1, 24, 26, 44, 50, 16, 46, 52, 30, 14, 20, 36, 22, 32, 5, 48, 28, 22, 56, 21, 30, 22, 40, 42,  Христо Смирненски  16, 14,  Цар Борис III  4, 10, 10, 5, 7, 4, 3, 6, 6, 8, 2, 1,  Цар Симеон  25, 29, 48, 52, 31, 29, 62, 41, 60, 33, 41, 39, 27, 35, 54, 37, 62, 56, 50, 58,  Черноризец Храбър  8, 5, 10, 11, 4, 1, 9, 4, 3, 7, 10, 2, 6, 8, 9,  Яне Сандански  2

Община Разлог

На 03.06.2020 г.  /13:01 – 18:00 ч. / –  Разлог:   Охрид  73, 60, 72, 48, 84, 23, 25, 64, 53, 76, 50, 86, 82, 40, 74, 59, 43, 37, 44, 62, 52, 46, 27, 80, 49, 38, 51, 30, 39, 32, 41, 54, 34, 29, 28, 61, 78, 56, 31, 35, 57, 66, 70, 36, 58, 55, 63, 45, 42,  Поп Богомил  10, 29, 31, 25, 39, 27, 14, 19, 37, 35, 12, 21, 33, 23, 16, 8, 41, 18,  Тодор Александров  29, 25, 24, 26, 33, 18, 31, 30, 27, 23, 28, 20,    ТП Велев

На 02.06.2020 г.  /13:01 – 14:00 ч. / –  Разлог:   Христо Ботев  2

Община Сандански

На 02.06.2020 г.  /13:16 – 16:16 ч. / –  Катунци:   Атанас Зайков  52, 38, 1,  Бачо Киро  19, 21, 28, 17, 26, 15, 23, 20, 22, 24, 18,  Георги Козепов  15, 5, 13, 9, 11, 1, 7,  Георги Сава Раковски  12, 18, 11, 17, 25, 21, 4, 23, 28, 22, 26, 1, 19, 5, 15, 9, 27, 20, 10, 6, 24, 8, 14, 7, 3, 16,  Даме Груев  4, 2, 8, 20, 6, 24, 3, 26, 18, 22, 15, 14, 11, 10, 19, 13, 1, 12, 7, 5, 17,  Иван Вазов  5, 1, 4, 3, 2, 10, 8, 14, 12, 6,  Никола Калъпчиев  15,  Пейо К. Яворов  19, 8, 1, 3, 5, 6, 9, 15, 11, 13, 4, 2, 7, 17,  Петър Димитров  5, 7, 22, 3,  Стадиона  32, 34, 36,  Юри Гагарин  1, 5, 14, 6, 4, 13, 2, 3, 8, 7, 9, 12, 11, 10,  Яне Сандански  7, 17, 8, 3, 13, 1, 11, 15, 5, 2, 19, 10, 9, 4, 6

На 03.06.2020 г.  /13:01 – 16:16 ч. / –  Дамяница:   034018,  Меснт.  Кънлийца,  Антон Иванов  2, 11, 5, 1, 16, 6, 4, 8, 3, 20, 7, 18, 10, 9,  Атанас Попадийн  10, 14, 16, 10, 18, 3, 7, 5, 30, 6, 9, 2, 8, 4, 12, 30, 19, 20, 23, 22, 28, 24, 14, 32, 17,  Беласица  23, 25, 31, 33, 15, 16, 17, 20, 5, 21, 29, 9, 1, 18, 27, 11, 10, 13, 22, 1, 6, 4,  Вихрен  15, 21, 26, 32, 24, 36, 35, 10, 45, 38, 34, 33, 19, 14, 16, 27, 22, 28, 43, 39, 25, 20, 18, 17, 41, 23, 37, 30, 47, 29, 31, 6, 7, 4, 13, 8, 11, 9, 5, 2, 3,  Волга  7, 1, 3,  Гьорче Петров  9, 11, 6, 2, 5, 8, 1, 4, 3,  Даме Груев  21, 29, 20, 27, 53, 8, 55, 3, 49, Овчарник, 2, 18, 31, Оранжерия, 24, 59, 23, 10, 57, 22, 19, 25, 45, 37, 14, 30, 12, 33, 51, 9, 2, 3, 6, 5, 4, 10, 9, 11, 1, 7, 13,  Иван Козарев  11, 15, 4, 2, 21, 35, 7, 19, 23, 18, 41, 14, 32, 37, 34, 31, 29, 22, 36, 11, 8, 24, 13, 15, 5, 17, 33, 27, 9, 26,  Ильо Войвода  15, 3, 11, 14, 8, 18, 9, 16, 4, 2, 6, 13, 5, 12, 7, 1,  Комсомолска  4, 7, 11, 6, 2, 1, 12, 16, 9, 3, 6,  Кънлийца,  Местност Мело,  Оранжерия,  Местност Метлата,  Помпа за напояване,  Местност Песоците  Оранжерия,  Местност Тухларна  Рибарник,  Местност Чуката, Винпром Дамяница,  Никола Вапцаров,  Поща, 10, 3, 12, 1, 3, 25, 7, 5, 13, 30, 9, 11, 18, 26, 15, 22, 1, 20, 16, 17, 14, 24,  П. К. Яворов  5, 7, 25, 1, 9, 21, 27, 4, 10, 19, 17, 25, 33, 8, 23, 15, 29, 35, 6, 12, 14, 16, 14, 18, 39, 20, 1,  Пирин  1, 11, 3, 7,  р-н ЖП Гара,  Цех, Жилище, Помпа, База, Цех,  Радецки  4, 2, 32, 9, 5, 16, 6, 21, 15, 3, 34, 36, 17, 23, 26, 30, 24, 18, 20, 8, 22, 12, 14, 10,  Струма  1, 3,  Черно Море  3, 6, 4, 14, 8, 2, 10,  Шопов Гроб,  Юрий Гагарин  5, 1, 9, 7, 3, 4, 2, 6,  Яне Сандански  25, 12, 14, 20, 23, 16, 22, 17, 24, 19а, 30, 2, 15, 27, 1, 3, 32, 26, 19, 10, 18, 33, 31, 4, 11, 34, 38, 37, 43, 45, 55, 44, 40, 47, 51, 46, 41, 32, 57, 35, 49, 36, 39, 3, 1, 2

На 03.06.2020 г.  /13:01 – 16:16 ч. / –  Левуново

На 03.06.2020 г.  /13:01 – 16:16 ч. / –  Лешница,  Общ.  Сандански:   Друма  Гараж и Ведомствена Работилница,  Местност Божанковица,  ПИ 041007,  Местност Друма,  Синаница,  Магазин и Склад за строителни материали

На 03.06.2020 г.  /13:01 – 16:16 ч. / –  Ново Делчево:   019015,  033007,  М.  Купеница,  Антон Попов  3, 5, 1, 12, 3, 6, 10, 8, 14, 4, 7, 2, 16,  Беласица  17, 8, 18, 35, 22, 31, 33, 29, 4, 16, 20, 14, 2, 21, 12, 23, 27, 6, 10, 25, 19, 9, 13, 11, 17, 5, 3, 15, 7, 1,  Боровец  7, 5, 19, 9, 21, 17, 13, 11, 1, 22, 15, 3, 23, 51, 25, 57, 49, 5, 33, 45, 55, 57 Оранжерия, 53, 27, 39, 35, 29, 43, 41, 31, 47, 37,  Братя Миладинови  4, 9, 8, 2, 5, 3, 1, 6, 10, 16, 20, 17, 24, 26, 25, 19, 27, 21, 23, 15, 13, 11,  Валентина Терешкова  11, 7, 3, 9, 8, 5, 1,  Вела Пеева  2, 1, 9, 7, 6, 5, 10, 4, 8, 3,  Владимир Поптомов  10, 6, 2, 8, 4, 1,  Гео Милев  11, 2, 13, 7, 9, 5, 3, 1,  Георги Кирков  18, 14, 10, 13, 5, 9, 6, 19, 4, 1, 21, 3, 8, 7, 15, 11, 2, 12, 17, 16, 20,  Главен Път Е-79  Жилище, 1,  Гоце Делчев  3,  Даме Груев  4, 6, 2, 1, 3, 5, 7,  Димо Хаджидимов  6, 7, 2, 11, 8, 3, 9, 1, 5, 4,  Димчо Дебелянов  32, 7, 9, 8, 14, 26, 15, 18, 1, 22, 16, 6, 3, 2, 4, 11, 24, 20, 10, 5, 12, 19,  Здравец  4, 3, 1, 2,  Иван Вазов  19, 11, 21, 5, 7, 29, 16, 31, 9, 17, 13, 20, 25, 23, 27, 3, 14, 15, 10, 12, 4, 2, 6, 1, 8, Поща,  Илинден  5, 3, 1, 7, 11, 23 Жилище, 15, 21, 13, 17, 19,  Кирил И Методий  12, 4, 9, 7, 11, 13, 14, 10, 3, 6, 2, 5, 1, 8,  Любен Каравелов  2, 12, 2, Офис,  Местност Иловицата  ПИ 004001,  Местност Кантона,  Помпа, Оранжерия, Оранжерия, Местност Кънлийца,  Шивашки цех и офиси, Местност Погреби,  Местност Шопов гроб,  Партизанска  19, 11, 3, 15, 12, 9, 6, 4, 7, 10, 13, 17, 1, 12, 2,  Пейо Яворов  9, 6, 7, 13, 11, 1, 10, 5, 12, 8, 4, 3,  Погребите,  Първи май  19, 30, 8, 13, 26, 12, 5, 29, 24, 9, 25, 6, 23, 1, 11, 28, 10, 31, 27, 16, 22, 14, 17, 3, 18, 21, 33, 20, 15, 2, 4,  Пътен възел АМ Струма,  Славянска  13, 2, 10, 7, 8, 5, 9, 6, 3, 4, 11, 12, 15, 19, 1, 12,  Студена Вода,  Хаджи Димитър  2,  Христо Смирненски  27, 35, 21, 1, 43, 11, 28, 30, 36, 47, 38, 29, 32, 25, 37, 41, 23, 26, 31, 34, 33, 39, 2, 4, 5, 13, 11, 8, 10, 7, 9, 3, 1, 14, 12, 22, 18, 20, Канцеларии, 1

На 03.06.2020 г.  /13:01 – 16:16 ч. / –  Поленица:   Дабо  076001,  Друма,  Мацкова Градина  6,  Местност Валога,  Временен Стр.  обект за магазин,  Местност Друма,  Местност Мацкова Градина  Склад

На 03.06.2020 г.  /13:01 – 16:16 ч. / –  Сандански:   Местност Друма,    Дърводелска работилница, Автосервиз,  Местност Мацкова Градина,  Кланица, Трикотажен цех, Цех, Склад, Дърводелски цех, Фабрика /Мацкова Градина, Стоп. сектор, Офис, Сграда, Авторемонтна Работилница, Склад. база,  Местност Хано,  Оранжерия,   ,  Цех,  р-н Главен път Е-79,  Автосервиз,  , Ресторант Хепи, Газостанция, Магазин, Офис, Пътна Помощ, Сграда, Офис, Магазин,  р-н Мацкова Градина,  Цех за бродерия, Склад, Офис, 2, 1, Варово Стопанство, Фурна, Работилница, Автосервиз, Цех,  р-н Пътно Управление,  Св. Св. Козма и Дамян  9,  Свобода  3, 14,  Спас Харизанов  1,  Стефан Стамболов  81

На 03.06.2020 г.  /13:01 – 16:16 ч. / –  Спатово: Студената Вода

Община Сатовча

На 04.06.2020 г.  /13:00 – 18:00 ч. /   На 05.06.2020 г.  /13:00 – 17:00 ч. / –  Боголин:   253,    ТП1

Община Симитли

На 01.06.2020 г.  /14:01 – 18:00 ч. / –  Крупник:   Васил Левски,  Жилище,  Влахина  3, 2, 4,  Георги Димитров  9, 22, 34, 38, 32, 13, 18, 20, 40, 14, 11, 12, 42, 16, 24,  Георги Димитров  2, 3, 1, 15, 5, 8, 6, 4, Жилище, 10,  Гоце Делчев  7, 17, 5, Мелница, 13, 3, 15, 1, 4, 6, 12, 9,  Даме Груев  4,  Димитър Талев  4,  Кирил и Методий  23, 12, 31,  Кресненско въстание  55, 41, 49, 51, 45, 47, 20, 57, 35, 21, 37, 53,  Кресненско въстание  18, 21, 33, 27, Жилище, 12, 16, 19, 2, 29,  Крупник   , СКЗ Крупник, Склад,  Лев Писарев  28, 10, 2, 17, 11, 20, 25. , 8, 23, 16, 9, 6, 18,  , 4, 3, 5, 13,  Местност Въчева   , 3, 11, 8, 5, 10, 4, 7,  Местност Стопански двор,  Пайсий Хилендарски  20, 6, 32, 4, 14, 8, 38, 5, 24, 22, 36, 28, 30, 3, 12,  , 26, 42  ,  Средорек  4, 7, 1, 5, 8, 9, 2, 6,    Казан,    Магазин

На 01.06.2020 г.  /14:00 – 18:00 ч. /   На 02.06.2020 г.  /14:00 – 18:00 ч. /   На 03.06.2020 г.  /14:00 – 18:00 ч. /   На 04.06.2020 г.  /14:00 – 18:00 ч. /   На 05.06.2020 г.  /14:00 – 18:00 ч. / –  Симитли:   Георги Димитров  98, 94, 92, 90, 88, Комплекс Ивас-Временно Ст-Во, 43а,  Здравец  18, 17, 14, Сервиз, 15, 13, 19, 11, 16,  Ивайло  2, 1, 3,  Комсомолска  7, 5, 6, 1, Магазин, 11, 19, 21, 23, 17, 10, 8, 9, 12, 14, 3, 4, 16,  М. Чобанци  ,  Махала Чубан дере  2, 5, 6,  ,  , 3, 16,  Момина Сълза  1, 5, 4, 2, 3,  Октомврийска  65, 63, 40, 23, 38, 39, 67, 29, 49, 61, 46, 31, 19, 52, 72, 55, 27, 74, 54, 47, 71, 77, 62, 60, 66, 64, 37, 53, 57, 45, 30, 111, 69, 50, 41, 32, 25, 56, 26, 48, 70, 43, 59, 24, 75, 68, 58, 113, 42, 28, 36, 44, 35, 33, 69, 21,  Родопи  20, 45,  Свобода  25, 4, 36, 46, 58, 68, 16, 34, 8, 23, 19, 30, 13, 52, Магазин, 28, 60, 24, 12, Ресторант, 15, Фурна, 17, 26, 3, 50, 1, 48, 44, 27, 42, 20, 32, 64, 66, 62, 22, 33, 9, 18, 31, 14, 2, 40, 29, 21, 37, 38, 35, 54, 56, 11, 10, 6,  Симитли  Дет. Градина,  Чобанско дере  1, 9

На 01.06.2020 г.  /14:01 – 18:00 ч. / –  Полена:   Георги Димитров  2, 4, 16, 6, 1, 9, 5, 8, 12, 10, 14,  Димитър Благоев  15, 25, 13, 21, 26, 12, 23, 32, 2, 31, 17, 29, 8, 35, 33, 10, 19, 4, 5, 22, 6, 18, 20, 11, 7, 9, 30, 28, 3, 16,  Ленин  2,  Местност Мездрата-2  ,  Чайка  8,    3

На 01.06.2020 г.  /14:01 – 18:00 ч. / –  Симитли:   Дарако,  Димитър Ацев  12, 3, 10, 16, 5, 6, 1, 2, 7, 8, 14, 4,  Димитър Благоев  16,  Ораново   .,  Паисий Хилендарски  14, 1, 17, 2, 7, 16,  , 4, 10, 11, 6, 12, 5, 13, 15, 9, Бар,  Руен  4, 2,  Симитли,  Симитли,  Славянска  45, 37а, Помпа, Магазин, 2, 37, 43,  Стоилково дере,  Цар Симеон  1, 17, 5, 9, 2, 8, 11, 10, 15, 7, 4, 3, 6

На 02.06.2020 г.  /13:30 – 18:30 ч. /   На 03.06.2020 г.  /13:30 – 18:30 ч. /   На 04.06.2020 г.  /13:30 – 18:30 ч. /   На 05.06.2020 г.  /13:30 – 18:30 ч. / –  Симитли:   Васил Левски  5, 11, Зъбол. кабинет, 15, Кафе, 9, 7, 13, 1, 1  , 3,  Витоша  5, 1, 4, 10, 3, 6,  Георги Димитров  Магазин, 64, 84, 58, 50, 82, 68, 78, 66, 42, 54, 60, 42а, 40, 52, 45, 36, Магазин за промишлени стоки, Магазин, 74, 46, 70, 48, 62, 72, 80, 44, Бар, 44, 62а, 76,  Георги Попов  5,  Гоце Делчев  6, 1, Склад, 4, 1 Ъгъла, 2, 8,  Илинден  19,  Кв.  43,  Петно № 4 по Плана на Симитли,  Квартал 26а,  Петно № 3 по Плана на гр.  Симитли,  Надежда  3, 11, 3, 4, 42, 7, 9, 13, 8, 12, 6, 2, 5,  Ораново  Оранжерии,  Пазара  Магазин, Кафе, Склад, Работилница, Павилион, Зала, Аптека, Ателие за шивашки услуги, Сервиз, Магазин,  Имот № 1,  Кв. 26а  ,  Първи май  4, 7, 1, 8, 2, 13, 18, 10, 16, 16, 12, 17, 5, 11, 15,  Рила  5, 8, 1, 4, 3, 10, 6, 2,  Симитли   , Магазин, Ясла, Магазин, ГУМ, Сладкарница,  Славей  4,  Трети март  5, 9, 3, 7, 2, 1,  Христо Ботев  33, 39, 37, 47, 41, Ресторант, 43, 36 3, 47, 36, 36 6, 27 Администрация, 31, 34а, 36 5, Баничарница, 5, Магазин, 34, 6, 35, Кафе, 45, 23,  Христо Смирненски  62, 54, 29, 48, 33, 42, 64, 50, 27, 56, 60, 40, 16, 36, 32, 52, 46, 31, 38, 35, 58,  Чайка  18, 14, 12, 2, 13, 4, 1, 9, 16, 3, 11, 5, 10, 8, 6,  Шипка  8, 3, 4, 7, 2, 6, 5, 1

На 02.06.2020 г.  /14:01 – 18:16 ч. / –  Симитли:   XII-1437,  XXXVII,  Коматиница  21,  Равен  4,  УПИ II-1437, Кв. 19,  УПИ II-1437, Кв. 20,  УПИ XVIII-437,  УПИ-XlII-1437, Kb. 14

Община Хаджидимово

На 02.06.2020 г.  /13:00 – 18:00 ч. / –  Ново Лески:   ТП1

 

 

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“,   на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии,   текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg,   за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Сигнали за липса или нарушено качество на електрозахранването може да се подават на информационна линия 0 700 10 010; имейл: klienti@cez-rp.bg; контактна форма „Пишете ни“ на сайта на дружеството www.cez-rp.bg.

Свързани новини

Свлачище: Пътят към Банско е подкопан

vesito

Северна Македония затвори ГКПП „Станке Лисичково“ и ГКПП „Златарево“!

vyara

Къща горя тази нощ в Благоевград, 26-годишен мъж е обгазен

vyara

Публикувай коментар

* Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически.