„Партия на ЗЕЛЕНИТЕ” с ясни и точни отговори на въпроси на българи

„Партия на ЗЕЛЕНИТЕ” винаги представя позицията си по актуални въпроси. На предстоящите парламентарни избори политическата формация ще участва самостоятелно. Стотици граждани зададоха въпроси в социалната мрежа, свързани с политиката, здравеопазването и други към ръководството на партията.

Ето какво отговориха от  „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ”

1. Какво ви е становището по приемане на Истанбулската конвенция?

– Изцяло отрицателно.  А за защита на децата и на жените си имаме доста прилични закони.

2. Подкрепяте ли задължително ваксиниране срещу КОВИД-19 на българите и според вас допустимо ли е ограничаване на граждански права за неваксинирани?

– Не! Това е абсурдно, но от доста време живеем в „Абсурдистан”.

3. Подкрепяте ли ограничаването на граждански и човешки права във връзка с мерките срещу вируса?

– Разумните мерки за превенция, каквито познаваме от грипните епидемии – ДА!, Останалото е световен експеримент на неолиберализма, до къде може да се стигне в отнемането на човешки права и свободи, десоциализачията на човека и човешкото общество.

4. Защо да гласувам за „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ” ? – Иван Иванов от Варна.

 1. „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ” и „ЗЕЛЕНИТЕ” в Европа и по света имат своя близка на всеки човек идеология и виждане за бъдещето, които са обикновени и истински, а именно:
 • Няма природа – няма живот на планетата Земя!
 • Няма живот – няма хора и човешко общество!, ( включая политически партии, страсти и боричкания)
 • НО, щом го има, Човекът! – Той трябва да живее в здравословна околна среда, с нормално задоволени материални и духовни потребности, без да се унищожава природата!
 • Как? – Като опазваме природата и правим икономиката „Зелена” (природосъобразена).
 1. В политическото пространство ние се определяме така: „Ние не сме леви – не сме десни. Ние сме ЗЕЛЕНИ!”. Ние не разделяме, а събираме, обединяваме хората, за да опазим природата за бъдещите поколения;
 2. Няма ли въздух, вода, храна и топлина няма за всички – десни, леви, центристи, либерали, консерватори и т.н.;
 3. Няма ли я плодородната земя, няма ли ги чистите пълноводни реки, езера, язовири, няма ли я гората, тревата, билките и цветята – няма да я има и родната ни – България.

ЗАЩО ТОЧНО ТЕЗИ ЗЕЛЕНИ?

 • Защото, имаме куража да кажем, че сме ЗЕЛЕНИ и да участваме самостоятелно, а не да се обезличаваме в безпринципни коалиции;
 • Защото, като погледнете партиите в Бюлетината, ние сме еднствените зелени – № 25 „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ” – други няма;
 • Защото, ние от Партия на ЗЕЛЕНИТЕ не се „возим в чужди коли/ракетонсители” за да се доберем/докопаме до властта на всяка цена;
 •  За нас, влизането в Народното събрание не е самоцел, а средство екологичните движения и зелено мислещите граждани да получат своето политическо представителство в Парламента;
 • Защото, от създаването си – 2000 г. и до сега, не сме участвали в Парламента и изпълнителната власт и не сме влезали в колаборация  с тях.

4.1. Подкрепяте ли участието на България в ЕС и/или в НАТО?

ЕС е естествено следствие от обективните интегративни процеси за решаване на глобалните проблеми на човечеството. Подкрепяме, но не в този му вид и битност. Всички проблеми на ЕС идват от това, че не е решена дилемата:  конфедеративна, федеративна, съединени щати или друг някакъв вид “Държава Европа” или политико-икономически съюз „Европа на нациите”? Парламент, Правителство(ЕК), Съд, Прокуратура – са атрибути на държавата.  А „Държава Европа”  НЯМА!  Тогава – Каква е легитимността на издаваните от тях, закони, директиви, решения, санкции и т.н.???. Защото съюзите (политико-икономически Европейски съюз)  на сувереннни държави се управляват с договори – общосъюзни, многостранни и двустранни между равноправни национални държави.. 

НАТО – е отбранителен съюз, създаден в противовес на социалистическа общественополитическа система и нейната  военна организация – Варшавския договор. Като такъв, НАТО е изчерпал основните си цели и предназначение, след разпада на Социалистическата система в Европа и по света. НАТО има две алтернативи:

 а) да се саморазпусне както Варшавския договор през 1991 година или

б) постепеннно със съгласието на страните-членки на ООН да се трансформира  в превантивен мироопазващ и мироподдържащ орган на ООН;

5. Какво ви е становището за американските бази в България – трябва ли да останат, да се махнат и/или да плащат наем?

– Предвид горното, постепенно закриване до саморазпускането на НАТО и договорено заплащане на наем до тогава.

6. Какво ви е становището да има американски войски на българска територия?

– Само определени контингенти, за участие в краткосрочни няколкодневни съвместни учения, докато сме в НАТО.

7. Вашето становище относно съществуването на ДПС?

– Тя е определено етническа партия, както и ДОСТ, НПСД, ДРОМ, ЕВРОРОМА и др. По този въпрос Конституцията на Р. България е категорична, както и ЗПП. В нея са посочени и органите, които трябва да следят за нейното спазване.

8. Каква форма на управление на държавата подкрепяте: парламентарна или президентска република? /евентуално дали бихте подкрепили промяна на Конституцията в тази насока/?

– Въпросът не е във формата, а в съдържанието и качеството на управлението. Франция е президентска република, Германия е федерална република, Дания и Нидерландия са монархии. Швейцария е конфедерация и хората живеят добре, не търсят смяна на формата и не емигрират по икономически причини.

9. Ще подкрепите ли промени в Конституцията, които да гарантират разделението на трите власти и взаимният им контрол?

– ДА!, Но първо – нека да не бъркаме погазването на  Конституцията, превърнатото в негласна форма  на управление на държавата, с необходимост да я променяме! И второ, Да! Промени осъществявани от обикновено Народно събрание, в три основни области – а) съдебна система; б) българската земя: категорична забрана продаването на земя и гори на чужденци, с изключение на парцели за жилищни и производствени нужди, ограничаване размера на собствеността на земеделска земя и гори до1 500 – 2 500 декара и арендирането на земеделска земя, ливади, пасища и гори в разумни граници; и в) категоричен запис, че независимостта на властите е относителна в смисъл: Суверен е гражданинът на Р. България; Върховен орган е Нородното събрание в неговите две форми-обикновено и велико; трите власти –законодателна, изпълнителна и съдебна са относително самостоятелни като първата е подчинена и се контролира от суверена, а втората и третата са подчинени и контролират от Народното събрание.

10. Какво е становището ви за правомощията и разследването на главния прокурор?

– Точен отговор не можем да дадем. Но принципната ни позиция е че, независимостта на властите е относително понятие. Предвид това, че по Конституция сме парламентарна република и нейн върховен орган е Народното събрание, и като такъв то е, което, трябва да конкретизира и упражнява контролната си фукция над останалите власти – изпълнителна и съдебна.

11. Превантивен или последващ да бъде контролът на Конституционния съд по отношение на законодателсттвото?

– Основно последващ, особено като се има предвид настоящата практика, да се пишат и приемат не ЗАКОНИ, а правилници, наредби и/или други подзаконов и административни документи, в които обшественото явление, което трябва да регулира съответния Закон се размива и загубва(Виж. Изборен Кодекс; Закон за движението по пътищата- 143 стр. без Правилника). Превантивният контрол трябва да се усъвършенства с увеличаване тежестта на „ветото” на Президента и система за „вето” от страна на гражданското обществопреди „внасяне на законите в зала” .

12. На коя институция да бъде предоставен контролът върху службите – за външно и вътрешно разузнаване, борба с тероризма и престъпността? Как да бъде осигурена независимост и отговорност?

– По принцип на държавнте органи, на които Конституцията е възложила да реализират външната и вътрешната политика. Независимост се постига с реална деполитизация, а отговорност с нейната персонализация и действена система за превантивен, текущ и последващ контрол.

13. Вашето становище по външната ни политика по отношение на ЕС, САЩ и Русия?

– Външна политика, изградена върху добре осъзнати и възприети, с възможно най-голямо обществено съгласие, дългосрочни национална идея/доктрина и национални интересиравнопоставеност и взаимна изгода, а не политика на конюнктурна или емоционална привързаност/обвързаност към една или друга световна сила. Бихме желали да сме неутрални и независими като Швейцария.

14. Какви мерки предлагате и каква програма имате за развитие /възстановяване/ на селското стопанство?

– Въпрос, по който ще е необходимо да се запознаете с нашата платформа. Най-кратко казано: възстановяване до равнище, което ще позволи 100% задоволяване на потребностите за изхранване на българското население и още 100% за износ основно на преработена селскостопанска продукция.  

15. Какво мислите за външните инвеститори и по-конкретно създава ли се зависимост на българската икономика?

– Глобализирането на икономиката е обективен процес и не е естествено да се спира международния инвестиционния процес. Според „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ”, въпросът, не  е „създава ли се зависимост?”, а в това, моделът и практиката на държавното управление да не допуска такива инвестиции, които да поставят България в зависимо положение. Форми има достатъчно.

16. Как да бъде осигурен минимален жизнен стандарт на българите?

– Във всеки случай, не с неолиберално блямотене – „Пазарът над всичко!”;  „Всичко е стока за продан!” (здравеморал, ценностна система, демокрация, Родина, ….) и безпочвени предизборни обещания, които обилно текът. „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ” предлага, с активното участие на държавата – рестарт на икономиката, за създаване на работни места и производства, гарантиращи трудови средноевропейски доходи. Комплексно планиране на рестарта, предвид необходимостта от мобилизиране участието на всички елементи на обществото – икономика, финанси, банки и кредитиране, образование, човешки потенциал, социална и духовна сфера.Без нормално функционираща икономика, произвеждаща висока принадена стойност/продукт, осигуряване на нормален жизнен стандарт е лъжа и утопия.

17. Какви са вашите предложения за пенсионната система и преодоляване на демографската катастрофа?

– Пенсионна реформа на принципно нова основа. Държавен пенсионен фонд – всеки осигуряващ се с индивидуална сметка/партида. При пенсиониране два варианта – получаване на месечна пенсия, със съответни компенсации и индексации или еднократно получаване на натрупаната сума от вноски и тяхното управление от пенсионния фонд. Наследяване на пенсиите.  

18. Подкрепяте ли образованието да бъде с патриотична насоченост, като се изключат налаганите от Брюксел неолиберални идеи?

– За второто категорично ДА!. По първото. За „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ” Образованието има две основни функции: образователна – да даде на децата на нацията необходимите, адекватни на съвремието знания и умения, за да се справят в живота на пълнолетен и възпитателна – да изгради и възпита моралната ценностна система, национално самосъзнание и самочувствие. Патриотичната насоченост е в основата на формирането на българско национално самосъзнание.

19. Как смятате да се подкрепи българското семейство?

– С политиката на доходите и реално чувствително подпомагане  отглеждането и образованието на децата;  придобиването на жилище; с грижи за недопускане изоставане в професионалното и кариерно развитие на родителите.

20. Какви са вашите предложения за възраждане на селските райони и СевероЗапада?

– Каквито и за възраждането на селското стопанство, с целенасочена държавна политика за развитие, подкрепа и финансиране. Плюс възможностите, които разкрива „Зеленият пакт за Европа”(а не неправилното зелена сделка) и кохезионните фондове на ЕС до 2027 г.

21. Как да се развива енергетиката в България – ядрена, екологична?

– И ядрена и екологична. Екологичната, особено водните и вятърните възобновяеми енергиини източници (ВЕИ) имат ресурсно ограничена възможност за развитие и трудно ще достигнат нивото от 32% от общия дял до 2030 г., каквато е директивата на ЕК. До 2050 г. пак по решенията на ЕС трябва да прекратят съществуването си ТЕЦ-овете на въглища. Следователно, Ако не искаме да купуваме след десет години(2030 г.) над 50% от потребявата електроенергия, тогава на пълна мощност би трябвало да работят двата блока на АЕЦ Белене и усилено да се строят още два нови.

22. Трябва ли да бъдат национализирани енергоразпределителните дружества, ВиК операторите и пощите /Български пощи все още са държавни, но се подготвят за приватизация/?

– ДА! И не само те!

23. Как да се осигури независимост на медиите и свобода на словото?

– Като се осветли и персонализира собствеността. Да се забрани придобиването и/или финансирането/”подпомагането” им от офшорни собственици, както и от неолиберални източници – фондации, институти и иституции. И не на последно място от самите журналсти, ако не желаят и те да бъдат „СТОКА”.

24. Как коментирате случаите на отнемане деца заради бедност, безработица и/или липса на достатъчна жилищна площ за отглеждането им?

– По принцип считаме, че трябва държавата и обществото да премахнат причините – бедност, безработица, доходи и/или липса на достатъчна жилищна площ за отглеждането им. Но при съществуващата социална ситуация, всеки отделен случай трябва да се  решава конкретно от гледна точка на правата на детето и според това колко по-добри условия за живот и развитие ще му бъдат предложени.

25. Ще отмените ли създаденият през 2020 год. Съвет за развитие на гражданското общество към МС, чиято основна дейност е прокарване на чужди за България политики и идеологически принципи?

– Честно казано, от Вас научаваме за съществуването на такъв „Съвет за развитие на гражданското общество” към МС. Молим да не ни съдите строго за този пропуск, но по достатъчно достоверни данни, такива съвети, комитети, агенции и други самостоятелни държавни администрации на национално равнище са над 400 (четиристотин) броя с около 350 000 държавни служители. А за да говорим за „гражданско общество” необходимо условие е поне 50% от семействата в една държава  да живеят с доходи, които не ги карат със страх да мислят за утрешния ден и насъщния хляб, да не зависят от хрумванията на работодателите и да са сигурни, че са защитени от закона и държавата. При нас над 50% са под чертата за бедност. !!!! Та не се учудваме, че този Съвет е неадекватен и некомпетентен, като болшинството „Гинки” и „Калинки”

26. Какви партньорства с международни и БГ фондации, асоциации, работа или подкрепа на проекти, инициативи имате или планувате да създадете по темате за децата, майчинството, бащинството, ЛГБТИ идеология, домашно насилие, насилие в училище, розови фланелки, равноправие между половете – наименование, финансиране, дейности по проектите, резултати?

–  Категорично и изцяло отричане на неправителствените организации(НПО), според нас, не трябва да се прави. Има и такива, като Вас, които най-искрено и честно се стремят да защитават правата на децата, майчинството, да се борят срещу домашното насилие, насилието в училищата и насилието срещу личността. Но с разните, грантовски НПО-та, щедро финансирани от фондации и други Соросоидни организации, проповядащи антихуманни неолиберани извратени „ценности” и промиващи мозъци,  безкомпромисно ще работим за тяхната забрана, както е в много страни. Такова ни е и отношението, към екологичните рекетьорски и източващи еврофондове НПО.

Не знаем доколко ще Ви харесат нашите отговори, но с тях искаме да Ви, кажем,че не всички политически партии са съставени от мутри и нарцисчета. Има и такива като нас, от „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ” без офиси, коли и гръмки изяви в казионните медии. Но с цел, идеи и Програма – опазване на природата за бъдещите поколения и коренна промяна, чрез разграждане на неолибералния икономически, политически и социален модел, който ежечасно, ежеминутно и ежесекундно ражда грабеж, корупция,опростачване и асоциализиране на хората и неминуемо води към гибел най-старата, съхранила се 1340 години държава във Еврапа.

Партия на ЗЕЛЕНИТЕ

Купуването и продавнето на гласове е престъпление!

Свързани новини

ВСС отложи дебата за предсрочно прекратяване мандата на Гешев

Regiona

Лидерът на БОЕЦ: Областният на Видин се скри в кенефа, кметът на Кюстендил зад секретарката си. Позор!

Regiona

Лорер: Длъжни сме за заявим позицията си за доброволната оставка на Гешев

Regiona

Публикувай коментар

* Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически.