Припомняме, че в момента децата от 1-и до 4-и клас са изцяло в присъствена форма на обучение. Останалите ученици се редуват с една седмица присъствено и една седмица редовно, като новата заповед променя това за паралелките, които са единствения в съответния клас и те ще бъдат изцяло в присъствена форма.