Започва дезакаризацията в Благоевград

Община Благоевград започва дезакаризацията на зелените площи както в централна градска част, така и по кварталите в града. Обезпаразитяването е трето поред за 2021 г. и се извършва по предварително изготвен график. Дезакаризация се прави в района на училища, социални домове, детски заведения и най-посещаваните тревни площи в града, като целта е да се ограничи развитието на кърлежи, бълхи и акари. Пръскането срещу паразити за предотвратяване на разпространението на инфекциозни заболявания ще се извършва от 07.09 до 12.09.2021 г., включително.

Третирането ще се извършва след 18.00 часа в съответните дни, като ще бъдат използвани препаратите  „Draker 10.2/ 10.2” и „Efcymethrin 10 ЕС“, които имат карантинен период от 24 часа.

На местата, на които ще се пръска, ще бъдат поставени указателни табели, потвърждаващи третирането с точено фиксирани дата и час за обозначаване на карантинния срок.

Дезакаризация ще бъде извършена при следния график:

ГРАФИК

 

ЗА ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ НА ТРЕВНИТЕ ПЛОЩИ В ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

(2021 г. – трето третиране)

 

 

07, 08 и 09.09.2021 г.

 

Парк “Бачиново” с детските площадки Парк “Бачиново”
Алея към парк “Бачиново” с детските площадки Парк “Бачиново”
Парк “Ловен дом”, Розариум, Зоопарк Център
Централна градска градина с детската площадка Център
Тревни площи на площад “Г. Измирлиев” и зад сградата на общината Пл. “Георги Измирлиев”
Солариум Ул. „Пирин”
Градината пред НАП и Минералната баня Център
Градината пред пощата Център
Градината пред сградата на Читалище „Н. Й. Вапцаров” Център
Градината пред банка „УниКредит Булбанк” Център, пл. „Македония”
Тревни площи в кв. “Вароша” Кв. “Вароша”
Зелената площ пред Младежки дом Център
Тревните площи пред Съдебната палата Център
Тревни ивици Бул. „Св.Св. Кирил и Методий”
Градинката при паметника на Васил Левски Ул. „Васил Левски”
Тревни ивици Ул. „Васил Левски”
Зелени площи в кв. 118 (срещу МВР) Ул. „Владо Черноземски”
Ж.к. “Орлова чука” Ж.к. “Орлова чука”
Парк „Еленово-2” Ж. к. “Еленово”
Парк „Еленово-1”, до „Варко” Ж. к. “Еленово”
Парк „Даме Груев” Ул. “Даме Груев”
Парк „Македония” (казармата) Бул. „Александър Стамболийски”
Парк“Струмско-център” с детските площадки Ж. к. “Струмско-център”
Парк “Струмско-север” с детските площадки Ж. к. “Струмско-север”
Зелени площи Ул. “Полковник Чамишки”
Тревни ивици Бул. „Св. Димитър Солунски“
Тревни ивици Ул. „Иван Михайлов“
Тревни ивици Ул. „14-ти полк“
Зелени площи Жк. „Орбита“, кв. Грамада
Зелени площи в междублоковите пространства Жк. „Струмско-център“
Зелени площи в междублоковите пространства Жк. „Еленово“
Зелени площи в междублоковите пространства Жк. „Запад“
Зелени площи в междублоковите пространства Жк. „Ален мак“
Зелени площи при Православен мемориален кръст „Памет и вяра“ М. Заева поляна

 

 

 

10.09.2021 г.

Дворове на детски ясли

 

ДДЯ №2 Ул. “Никола Вапцаров” 45
ДДЯ №3 Ул. “Тодор Александров” 74
ДДЯ №5 Ул. “Скаптопара” 4
ДДЯ №9 Ул. “Скаптопара” 26
ДДЯ №10 Ул. “К. и Я. Хайдукови” 35
ДДЯ №12 Ж.к. “Еленово” бл. 7, 7А
Филиал №6 Ж.к. “Еленово”, бл.164
Филиал №8 Ж.к. “Ален мак”, бл. 4А

 

 

 

10.09.2021 г.

Дворове на детски градини 

 

ДГ „Синчец” ул. “Евтим Дрангов” 17А
ДГ „Детски свят” Ул. “Марица” 6
ДГ „Усмивка” Ул. “Освобождение” 3
ДГ „Първи юни” Ул. “Яне Сандански” 3
ДГ №1 Ул. “Васил Мечкуевски” 40
ДГ №2 Ж.к. “Орлова чука”
ДГ №3 Ул. “К. и Я. Хайдукови”64
ДГ №4 Ул. “Менча Кърничева”39
ДГ №6 Ул. “Свобода” 8
ДГ №8 Ул. “Григор Пърличев” 15
ДГ №10 Ул. “Стоимен Календерски” 15
ДГ №11 Ул. “Лале” 1
ДГ №12 Ул. “Тодор Александров” 47
ДГ №14, филиал на ДГ с. Изгрев
ДГ № 17, филиал на ДГ„Синчец” с. Зелен дол
ДГ № 20, филиал на ДГ „Детски свят” с. Рилци
ДГ № 13, филиал на ДГ с. Покровник
ДГ № 15, филиал на ДГ с. Падеш
ДГ № 20, филиал на ДГ с. Церово

 

11.09.2021 г.

Тревни площи около училищата

 

ПМГ и ЕГ Ул. “Марица” 4
НХГ Ул. “Цанко Церковски” 2
СУИЧЕ Ул. “Брегалница” 2
ІІ ОУ Ул. “Митрополит Борис” 2
ІІІ ОУ Бул. “Св. Св. “Кирил и Методий” 13
ІV ОУ Кв. “Грамада”, ул. “Осогово” 9
V СУ Ул. “Христо Чернопеев” 16
VІ СОУ Ул. “Яне Сандански” 1
VІІ СУ Ул. “Илинден”13
VІІІ СУ Ж.к. “Еленово”, ул. “Явор”
ІХ ОУ Ж.к. “Ален мак”, ул. “Борис Ангелушев”
ХІ ОУ Ж.к. “Орлова чука”
ПУ Ж.к. “Еленово”, ул. “Свобода” 3
Професионална гимназия по текстил и облекло Ул. “Васил Левски”60
Професионална гимназия по

строителство, архитектура и геодезия

Ул. “Тодор Александров” 56
Професионална гимназия по

икономика

Ж.к. “Ален мак”, ул. “Борис Ангелушев”
Благоевградска професионална гимназия Ул. “Иван Михайлов” 62
ЦПЛР-ЦЛТРДБ Кв.”Вароша” ул. Бистрица 1

 

 

11.09.2021 г.

Тревни площи в социални домове и МБАЛ

 

Преходно жилище

Център за обществена подкрепа

Ул. “Братя Миладинови”23
Дом за стари хора „Света Петка” Ул. “Освобождение” № 23-24
МБАЛ  
ЦНСТ Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания Ул. “К. и Я. Хайдукови” № 83
Домашен социален патронаж Ж.к. “Еленово”, ул. “Явор” № 8
Дневен център за възрастни хора Ул. “Скаптопара” №26
Дом за пълнолетни лица с деменция  „Св.Мина” С. Падеш
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Вяра” Жк. „Еленово“, ул. „Борис Ангелушев“№ 4
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Надежда” Жк. „Еленово“, ул. „Борис Ангелушев“№ 6
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Св. Йоан Рилски” Жк. Струмско“, ул. Трудолюбие“ № 7
Дневен център за деца с увреждания  „Зорница“ Ул. „Скаптопара“ № 26
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания  „Зорница“ Ул. „Скаптопара“ № 28
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания  „Светлина“ Ул. „Скаптопара“ № 46
Център за социална рехабилитация и интеграция Ул. „Христо Смирненски” № 5Б
Дневен център за възрастни с увреждания ПСУ Ул. „Славянска“ № 40
Защитено жилище за лица с психични разстройства „Искра” Ул. „Славянска“ № 46
Защитено жилище за хора с умствена изостаналост Жк. „Струмско“, ул. „Струма“ № 23
Защитено жилище за лица с умствена изостаналост „Слънчев дом” Ул. „Тодор Александров“ № 98
Защитено жилище за лица с умствена изостаналост „Струма” Ул. „Струма” 23

 

12.09.2021 г.

Тревни площи около детски площадки

 

ж.к.” Струмско”

Детска площадка пред бл.1 Ж.к. “Струмско-център”
Детска площадка бл.10-бл.17 Ж.к. “Струмско”
Детска площадка бл.32 Ж.к. “Струмско”
Детска площадка бл.40 Ж.к. “Струмско”
Детска площадка бл.28 Ж.к. “Струмско”
Детска площадка бл.36 Ж.к. “Струмско”
Детска площадка Ж.к. “Струмско”, ул. “Яне Сандански” 3
Детска площадка бл.1 Ж.к. “Струмско”
Детска площадка бл.20-бл.24 Ж.к. “Струмско-север”
Зад жилищни бл. 15,17 и 19 Ж.к. “Струмско”, ул. “Струма”

 

ж.к.” Еленово”, ж.к. “Орлова чука”

Детска площадка бл. 31-33 Ж.к. “Еленово”
Детска площадка бл. 71 Ж.к. “Еленово”
Детска площадка бл. 86 Ж.к. “Еленово”
Детска площадка бл. 53 Ж.к. “Еленово”
Детска площадка бл. 50-52 Ж.к. “Еленово”
Детска площадка бл. 40-41 Ж.к. “Еленово”
Детска площадка бл. 6-7 Ж.к. “Еленово”
Детска площадка бл. 61 Ж.к. “Еленово”
Детска площадка бл. 67 Ж.к. “Еленово”
Детска площадка бл. 28-45 Ж.к. “Еленово”
Детска площадка бл. 101 Ж.к. “Еленово”
Детска площадка бл. 107-110 Ж.к. “Еленово”
Детска площадка бл. 112 Ж.к. “Еленово”
Детска площадка бл. 117 Ж.к. “Еленово”
Детска площадка бл. 125 Ж.к. “Еленово”
Детска площадка бл. 164 Ж.к. “Еленово”
Детска площадка бл. 169 Ж.к. “Еленово”
Детска площадка зад бл. 210 Ж.к. “Орлова чука”

 

ж.к.”Ален мак”

Детска площадка бл.13-бл.16 Ж.к. Ален мак”
Детска площадка бл.17 Ж.к. Ален мак”
Детска площадка №2-6 Ул. “Страцин”
Детска площадка Ул. “Даме Груев”
Детска площадка, зад бл.4 Ул. “Петър Зографски”
Детска площадка зад “Билла” Ул. “Иван Шишман”
Детска площадка в тревната площ пред Стадион “Хр.Ботев” Пл. “Освобождение”

 

 

 

кв.”Грамада”

Тревните площи с детската площадка с/у ІV ОУ Кв. “Грамада”, ул. “Осогово”
Детска площадка – 2 бр. Кв. “Грамада”, бл. “Орбита”
Детска площадка Ж.к. “Освобождение”

 

 

ж.к.”Запад”

Детска площадка пред бл.32 Ж.к. “Запад”
Детска площадка пред кафе “Десита” Ж.к. “Запад”
В зелената площ зад “Еврошоп” Ул. “Марица”
Зад миньорските блокове Бул. “Св.Св. Кирил и Методий”
Детска площадка Ул. “Радовиш”

 

 

 

 

Свързани новини

Намериха боеприпаси в къща в Пороминово, собственикът е задържан

bilyana

Благоевградчанка пропищя: Кучета разкъсаха палтото ми в градинката край НАП

vesito

Крупен обир на пари от офис в Гоце Делчев

vesito

Публикувай коментар

* Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически.