Ето кога ще спират тока в Благоевградска област

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ,  за периода 11-15 септември 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни  превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани  дейности.
Благоевградска област
Община Банско  
На 12.09.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Благоевград: Васил Левски, Даме Груев, Джеймс Баучер, Крушево, Полковник Димов, Тодор Александров
На 12.09.2017 г. /08:30 - 12:30 ч./ -  Благоевград: Александър Малинов, Ален мак, Броди, Еленово, Запад, Зеленка, Марица, Пейо К. Яворов, Св. Димитър Солунски, Тракия
На 12.09.2017 г. /09:00 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:30 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Банско: Хан Тервел;  Бело поле, Общ. Благоевград: Васил Левски, Имот 04279. 818. 47, Полето, Тухларната;  Бистрица, Общ. Благоевград: 319001, 410002, Брезово, Мах. Калуцка, Мах. Центъра Мотела, Махала Брезово, Махала Брезовска, Махала Милово ТП Милово, Махала Петковци, Месност Демирево, Местност Горно Демирево, Местност Ковачница, Осойната;  Благоевград: 04279. 912. 87, 14-ти Полк, 14-ти Полк, Акациите, Александър Стамболийски, Александър Фон Хумболт, Андрей Ляпчев, Антон Чехов, Антон Чехов, Антон Чехов, Арсений Костенцев, Баба Тонка, Баларбаши, Бистрица, Босилек, Братя Иванови, Братя Миладинови, Брод, Васил Коритаров, Васил Левски, Васил Мечкуевски, Ветрен, Владо Черноземски, Воден, Генерал Тодоров, Георги Измирлиев, Грамада, Д-р Христо Татарчев, Даме Груев, Дамяница, Джеймс Баучер, Димитър Димов, Димитър Кощанов, Димитър Талев, Дойран, Драма, Дружба, Еленово, Запад, Зарево, Здраве, Зеленодолско шосе, Иван Михайлов, Илинден, Ильо войвода, Ичко Бойчев, Калиманци, Кв. 216 В, 2-ри Микрорайон, Комплекс Вароша, Коста Босилков, Крали Марко, Крушево, Кръстьо Асенов, Кузман Шапкарев, Майор Стефан Иванов, Македония, Марица, Марулевска, Менча Кърничева, Местност Баларбаши, Местност Герено, Местност Герено, Местност Герено, Местност Международно шосе, Местност Под Грамадите-Ш13, Местност Под Черквата, Местност Среден път-Ш-9, Местност Тухларната, Местност Царевско шосе, Местност Чакалица, Местност Чикуто, Местност Чикуто-Ш16, Местност Чукито, Мир, Мите Марков, Мусала, Никола Вапцаров, Никола Вапцаров, Обзор, Огражден, Орбита, Орцето, Орцето, Освобождение, Осогово, Пазара, Пейо К. Яворов, Пере Тошев, Петко Д. Петков, Петър Зографски, Петър Зографски, Плиска, Полк. Кирил Чамишки, Полковник Димов, Полковник Димов, Полковник Димов, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Прилеп, Промишлена зона, пътен Възел, Радовиш, Радовиш, Райко Жинзифов, Рила, Рилски Езера, Сан Стефано, Сандо и Петър Китанови, Св. Димитър Солунски, Св. Иван Рилски, Св. Св. Кирил и Методий, Сергей Румянцев, Скаптопара, Славово, Славянска, Спартак, Средния път-Ш. 09, Стефан Стамболов, Стоимен Календерски, Страцин, Страцин, Струма, Струмица, Ташко Малев, Тодор Александров, Трайчо Китанчев, Тракия, ул. Даме Груев, Кв. 216, УПИ-XII, Пи04279. 617. 14 и 04279. 617, УПИ ІІ-427, Кв. 30А, УПИ-III, Кв. 117, Инд. №04279. 612, УПИ-V, Кв. 192, Идн. 04279. 601. 131, УПИ-І-04279. 616. 90, Кв. 125, Хан Аспарух, Хилендар, Хилендар, Христо Ценин, ХХIII, Кв. 3, М. Баларбаши, Цар Иван Асен, Цар Иван Асен, Цар Иван Шишман, Цар Самуил, Цар Симеон; Чакалица;  Бучино: Ахмедово, до Моста на Р. Струма, Лозята, Махала Каракачанка, Махала Мичевци, Местност Долно поле, Местност Лозята, Местност Полето, Местност Текето, Местността Чукарски рид, Община Благоевград, Мах. Тасковска;  Българчево: Змиярски рид, Местност Дългата нива, Местност Змиярски рид, Местност реката-Корията, Местност реката-Присоето, Местност Терзийска, Студеното Кладенче, Турски Гробища;  Горно Хърсово: Горни валог, Махала Буровци, Махала Горни Двояци, Махала Долни Двояци, Махала Михтарци, Махала Мъртвако, Махала Новоселци, Махала Панчовци, Махала Пържово, Махала Стойковци, Махала Тачовци, Махала Шоповци, Местност Валого, Местност Гьоловете, Ровината, Шопови ниви;  Дренково: Махала Балевска, Местност реката, с. Дренково, Община Благоевгр, Старите Къщи-Р;  Дъбрава, Общ. Благоевград: 000533, Адиница, Бобови ниви, Долна Дъбрава, Зимниците, Кромидището, Мах. Ваканинци, Мах. Щърбевци, Махала Веляци, Извън регулация, Местност Атанасова падина, Местност Бобови ниви, Местност Градището, Местност Клено, Местност Мучова Чука, Местност Ръженици, Местност Ръжениците, Местност Топузица, Митовци, Ръжениците, Яновски Рид;  Зелен дол: 293, Валого-Краварник, Местност Валого-Краварник, Местност Валого-Краварник, Местност Крачаница, Местност реката, Стопански двор, УПИ IV-220, Кв. 8, Чекуро;  Клисура, Общ. Благоевград: Гяурска, Мах. Гяурска и Мах. Рекарска, Мах. Гяурска, Махала Миладинци, Местност Лозята, Падината;  Лешко;  Логодаж: УПИ-ІV-195 Кв. 14, Беров валог, Голяма нива, Гръчка махала, Махала Гелинска, Махала Мазневци, Махала Нединска, Махала Савева, Местност Клисурски мост, Местност Палански валог, Местност Присоето, с. Логодаж Извън регулация, Стоилова Кория, УПИ I-113;  Обел: Махала Крайковска, Равнище;  Покровник: Махала Равначка;  Рилци: Местност Арсовото, Местност Цонева Межда, Телкиево дере, УПИ VI-465, Кв. 27, Цигларката;  Селище, Общ. Благоевград: УПИ Vі-297, Кв. 10, 180, 382, Кв. 14, Андако, Градевски рид, Гребовски рид, Кв. 17, УПИ VIII-198, Махала Камбитци, Местност Беглика, Местност Гребовски рид, Местност Гуйначки Андък, Местност Гьочковски Андък, Местност Пощека, Местност Търлите, Оралище, Под Училището, път № 106, Селище, Общ. Благоевград
На 12.09.2017 г. /09:00 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Благоевград: Цигарена Фабрика &Quot; Тк Пирин&Quot;
Община Гърмен  
на 12.09.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./; на 13.09.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./; на 14.09.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./; на 15.09.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./; на 16.09.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Дебрен: 033002, 19076-М. Шопарланка, ІV-517, Вакльовица, Втора, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Драча, Единадесета, Местност Рашманица, неуточнен адрес, Осма, Петнадесета, Първа, Ст 5 Кл Б ТП Дебрен 1, Трета, Тринадесета, УПИ 5, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета, Шопарланката
Община Петрич  
на 12.09.2017 г. /08:00 - 16:00 ч./; на 13.09.2017 г. /08:00 - 16:00 ч./; на 14.09.2017 г. /08:00 - 16:00 ч./; на 15.09.2017 г. /08:00 - 16:00 ч./ -  Кърналово: Бяло Море, Ванюша Валчук, Витоша, Иван Вазов, Извън регулацията, Илинден, Кожух, Ленин, Любен Каравелов, Места, Оборище, Стою Хаджиев, Струма, Христо Ботев, Цветко Аврамов, Юрий Гагарин;  Старчево: Асанката
За периода 11-15.09.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Кулата: Антон Попов, Брегалница, Васил Левски, Гео Милев, Кожух, Люле Бургас, Максим Горки, Отец Паисий, Петко Р. Славейков, Рила, Стефан Караджа, Цар Калоян
Община Сатовча  
На 12.09.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Плетена: М. Горна, М. Долна, М. Забърдо
Община Симитли  
на 12.09.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./; на 13.09.2017 г. /08:00 - 16:15 ч.; 08:30 - 12:30 ч./; на 14.09.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./; на 15.09.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Симитли: Иван Козарев, Любен Каравелов, Миразица, Ораново, Партизанска, Предел, Преспа, Симитли, Яне Даракчийски;  Брежани: Георги Димитров, Здравец, Местност Вощинарци, Миньор, Пейо Яворов, Христо Апостолов, Център
Община Струмяни  
на 12.09.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./; на 13.09.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./; на 14.09.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./; на 15.09.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Микрево: 81, Берово, Василево, Иван Вазов, Орфей, Спартак, Стефан Караджа, ул. „Трети март“.


В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както  и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия  0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който Ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.

Оставете коментар

САЙТЪТ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА НАПИСАНИТЕ КОМЕНТАРИ!
Публикуване на линкове и добавяне на HTML не се допуска!

Информационна агенция "Региона Бг" представя най-важните и бързи новини и събития от Югозападния регион на България и област Благоевград.

ТУРИЗЪМ & ЗДРАВЕ

ЛЮБОПИТНО

Астропрогноза: Овен - приятни изненади, Лъв - чудесен ден

Астропрогноза: Овен - приятни изнен...

Вторник, 19 Септември 2017 08:33
Лудо парти в Елизиум клуб разгорещи страстите в Благоевград

Лудо парти в Елизиум клуб разгорещи...

Понеделник, 18 Септември 2017 14:04
Невероятно! Баба живее 60 години без храна

Невероятно! Баба живее 60 години бе...

Понеделник, 18 Септември 2017 12:40

ОТКРОВЕНО