Топ Новини

Община Благоевград обяви обществена поръчка за 3 330 799.40 лв. за саниране на сградата на общината.Офертата се отнася за „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строително - монтажни работи и авторски надзор), с обект на интервенция – сградата на общинска администрация - Благоевград във връзка с реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общински административни сгради”,
по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ   „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.”
Предвижда се изготвяне на инвестиционен проект по части предвидени в документацията за участие и изпълнение на строително-монтажни работи предвид обследването за енергийна ефективност, техническия паспорт на сградата и условията предвидени в документацията за участие.
Крайният срок за подаване на оферти или заявления за участие е 18-и август 2017г.Проект „Изграждане на социални жилища в IV микрорайон”“ ще бъде представен по време на встъпителна пресконференция в Община Благоевград. Тя ще се проведе на 10.07.2017 от 11:00 часа в зала № 5 на административната сграда. По време на срещата ще бъдат представени предстоящите дейности, целите, начините на осъществяване и очакваните резултати от проекта, финансиращата програма и екипът за управление.
Началото на проекта бе поставено през ноември 2016 г., когато Министерството на регионалното развитие и благоустройството одобри проектното предложение за „Изграждане на социални жилища в IV - ти микрорайон” и беше сключен договор между Община Благоевград и УО на ОПРР за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.008-0002-C01/21.11.2016 г. Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 (ОПРР), приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” и е в рамките на процедура “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Благоевград”, BG16RFOP001-1.001-039 на ОПРР 2014-2020.
Общата стойност на проекта е в размер на 9 506 000.00лв.,  които се предоставят  като безвъзмездна финансова помощ от ЕС и националния бюджет на Република България.
Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.

ОФК“ Пирин“ е бездънна яма. Истината е, че спортът в  страната е перо,което трябва да се субсидира.Това заяви общинският съветник Калоян Ханджийски по повод затрудненото финансово състояние на футболния клуб.Според него няма спор,че община Благоевград трябва да се включи в подпомагането.

„Личното ми мнение е че ресурсът ,който отделяме за клуба е голям.Ако имахме работещи икономики, нещо което отдавна апелираме да се прави, бихме намерили спонсори, които да помагат на клуба. Това е нормална практика, това е нормално функциониращия модел.  Защото общината не може да издържи дълго време така. Ресурсът е голям. Плаща се 650 хил.лв., но на практика се дават много повече, защото се рекетират местни фирми да помагат с пари, дофинансира се отборът с пари накрая на годишния период… Това са практики които е крайно време да престанат“, коментира Ханджийски.

Той обясни,че ръководството на ОФК Пирин е направило положителен ход да  работи основно с футболисти от школата на Пирин, което е правилната политика.

 „Под рекет имам в предвид, че всяка една обществена поръчка, която минава през общината и която по някакъв начин усвоява пари се моли да отдели ресурс за футболния клуб. Ако погледнете ще видите кои са спонсорите. ..Аз не си спомням имена…те са включително и общински фирми, които  могат по някакъв начин да помагат, отделени пари от капиталовите разходи. Сега ще правим терен в с.Падеш…това са индиректни помощи, заведения,които  успешно се развиват в града и част от администрацията са ходили да ги молят за клуба. Лоша практика“,добави още Ханджийски.

 

Кметът на Община Благоевград д-р Атанас Камбитов подписа поредния договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020”. Проектът е с наименование „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общински административни сгради“, с обект на интервенция сградата на Общинска администрация – Благоевград.  
Проектното предложение предвижда въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Благоевград и осигуряване на достъп до сградата на хора с увреждания.
С изпълнение на проектните дейности ще се постигне повишаване на енергийната ефективност и редуциране на енергопотреблението в сградата, предмет на проекта. Проектът цели да осигури по-добри условия за работа на служителите в сградата на Общинска администрация - Благоевград, чрез подобряване качеството на условия на труд и създаване на модерна, екологична и енергийно-ефективна работна среда, както и осигуряване на достъп за хората в неравностойно положение..
След реализацията на проекта сградата на Общинска администрация – Благоевград ще постигне клас на енергийна ефективност „А“.
Стойността на проектното предложение е 3 430 758, 49 лв., а срокът за изпълнение е 15 месеца.
    

Над 450 деца от цялата страна ще се включат в V турнир по плуване “GD CUP 2016”, който ще се проведе в Благоевград на 4 декември!

Най-много мераклии за обновяването на Блок №17 и № 19 в „Струмско“, с най-ниска оферта „Буливенстрой груп“ ЕООД

Кметът на община Благоевград д-р Атанас Камбитов ще даде традиционен курбан за здраве и благоденствие на жителите и гостите на града. Събитието ще се проведе на 11. 06. 2017 г. /неделя/ от 12:30 часа в мемориалния комплекс „Памет и Вяра“. 

Всички желаещи граждани могат да се включат в курбана, като за целта Община Благоевград организира безплатен транспорт. Първият автобус ще тръгне в 10:30 часа от спирката на Младежки дом- Благоевград, като през 30 минути ще има превоз.
Курбанът за здраве се провежда за четвърта поредна година под патронажа на кмета на община Благоевград д-р Атанас Камбитов.

 

150 души от различни възрастови групи получават топъл обяд в община Благоевград. Социалната услуга се предлага  до края на 2019 година, съгласно договор по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2014-2020 г. Хората в нужда получават топла супа, основно ястие и хляб. Програмата обхваща различни целевите групи, сред които лица и семейства на месечно подпомаган, лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност; наследствени пенсии.

Целта на  програмата е подобряване качеството на живот и осигуряване на помощ и подкрепа на най-нуждаещите се лица и семейства.

 „Работилничка за усмивки“, „Лов на великденски яйца“ са само част от изненадите за Великден в Благоевград!

Страница 1 от 16

Информационна агенция "Региона Бг" представя най-важните и бързи новини и събития от Югозападния регион на България и област Благоевград.

ТУРИЗЪМ & ЗДРАВЕ

ЛЮБОПИТНО

ОТКРОВЕНО