Топ Новини

Дирекцията на „Национален парк „Рила“ и клуб „Пирински стражи“ към ІІІ ОУ „Братя Миладинови“ в Гоце Делчев организираха образователен маршрут в НП „Рила“. Посещението включваше интерпретативен преход по първия създаден в страната ботанически маршрут „Приятели на растенията“ от м. „Яворова поляна“ до Урдин циркус. Групата, съставена предимно от ученици от ІІІ до VІІ клас – членове на училищния туристически клуб, се запознаха с уникалното биологично разнообразие на защитената територия, като основна тема бе представителната флора на Парка и планината. Експерти от Националния парк дискутираха с участниците въпроси, свързани с резерватните територии и водните ресурси, както и мерките за опазване на видовете и техните природни местообитания, популяризирането на природозащитните дейности, спазването на установените режимите и нормите и правилата за поведение в защитената територия. Наличието на представители на едрите гръбначни животни и птици, както и редките и защитени растения по маршрута изненадаха и впечатлиха участниците в образователната екологична програма.

Ученици и преподаватели от Шумен се любуваха на природните забележителности и уникалната природа в Национален парк „Рила” по време на едноседмичното им екскурзионно летуване. То завърши с посещение в информационния център в курортното селище Паничище. Експертите от Посетителския център за НП „Рила” запознаха малките природолюбители с уникалното биоразнообразие, водните ресурси и правилата за поведение в защитената територия. Голям интерес предизвикаха и различните тематични експозиции, изложби и интерактивни модули разположени в сградата. Посещението завърши с 30-минутна прожекция на най-новия филм за защитената територия.  На тръгване експертите от ПЦ „Паничище” връчиха на учителите разнообразни информационни материали, популяризиращи Национален парк „Рила”.

Снимките на документален филм за 25-годишнината от обявяването на Национален парк „Рила“ за защитена територия започват специалистите от парковата дирекция и екип на Районния телевизионен център – Благоевград (РТВЦ). Решението за съвместна инициатива по създаването на нова творческа продукция взеха директорът на Дирекция „Национален парк „Рила“ Красимир Андонов и Валери Яков, ръководител на РТВЦ – Благоевград. С филма се цели не само да се популяризира съхраненото уникално биологично разнообразие, природните забележителности и да се представи историята на парка, но и да се увлече зрителят – чрез ярки и запомнящи се кадри от защитената територия, които провокират, загатват и трогват аудиторията. Идеята е да бъде създаден филм ретроспекция, посветен на парка, на хората, които работят за опазване на природните богатства и на младото поколение, което да продължи завета – с обич да съхраняват природата. Лентата ще бъде заснета по договор между РТВЦ и ДНП „Рила“. Като дългогодишни партньори двете страни участват солидарно при заснемането с екипи на терен, монтиране на видеоматериала и продуцирането на документалния филм. Експерти от Националния парк и екипа на телевизионния център: режисьорът Румяна Ангелакова, репортерът Николай Янев, операторът Димитър Балджиев и видеотехникът Методи Стоилков, вече посетиха района на Седемте рилски езера, хижа „Скакавица” и едноименния водопад, изкачиха връх Мусала, преминаха по живописни екопътеки и ботанически маршрути.

Ученици от туристическия клуб към Природо-математическата гимназия „Акад. Сергей Корольов“ в Благоевград и техни преподаватели участват в двудневна екологична програма за Национален парк „Рила“. Тя се провежда от днес в курорта „Боровец“ и е организирана от дирекцията на парка.

Екопрограмата започна с тематична беседа за представяне на защитената територия от експерт на парковата дирекция. Обучението ще продължи с походи до хижа „Мусала“, заслона „Ледено езеро“ и покоряване на балканския първенец връх Мусала. Участниците ще се запознаят с представителните горски екосистеми, редките и защитени растения и животни, водните ресурси и мерките за опазване на видовете и техните местообитания в национален парк „Рила”. Основен акцент в образователното посещение ще бъде популяризиране на природозащитните дейности по съхраняването и управлението на парка, както и режимите, нормите и правилата за поведение в защитената територия.

 

Национален парк „Рила“ организира ученическия конкурс „Национален парк „Рила“ – познат и непознат“

 Дирекцията на „Национален парк „Рила“ организира четири обучителни модула за запознаване на учениците от Осмо СУ„Арсени Костенцев“ в Благоевград с биологичното разнообразие на Национален парк „Рила“ и резерватите в него.

Служители на Дирекция „Национален парк Рила“, Изпълнителна агенция по горите и Дирекцията на природен парк „Рилски манастир“ участваха в организираното от Изпълнителната агенция по околна среда обучение за мониторинг на кафявата мечка.

Предпочитаното място за пикник покрай Илийна река в Национален парк „Рила“ се превърна в сметище!

Теренът е трудно достъпен, поради което гасенето се извършва ръчно

Страница 1 от 2

Информационна агенция "Региона Бг" представя най-важните и бързи новини и събития от Югозападния регион на България и област Благоевград.

ТУРИЗЪМ & ЗДРАВЕ

ЛЮБОПИТНО

ОТКРОВЕНО