Топ Новини

Областният управител Бисер Михайлов спечели делата за оспорване на бюджетите на Хаджидимово и Сатовча! Избрана

Делата са спечелени на първа инстанция, очаква се решение по повод оспорения бюджет и на Сандански

Областният управител оспори решения на Общински съвет Сатовча и Общински съвет Хаджидимово, с които са приети бюджетите на двете общини, и за които е образувано е административно дело в Административен съд Благоевград. Според Областния управител така приетите решения са незаконосъобразни, поради допуснати съществени нарушения, които се изразяват в следното:

Общински съвет Сатовча нарушава разпоредбата на чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси, като не спазва 7-дневния срок за оповестяване датата за публично обсъждане на проекта за бюджет и не публикува обява, съдържаща датата, мястото, дневния ред и правилата за участие в публичното обсъждане на проектобюджета в местен ежедневник. Задължение на общинския съвет е, преди да пристъпи към гласуване на бюджета, да констатира липсата на необходимото оповестяване на проекта за бюджет в местните средства за масово осведомяване, както и закъснялото обявяване на датата на насроченото обществено обсъждане на интернет страницата на община Сатовча, което не е сторено.
Общински съвет Хаджидимово има публикувана обява, съдържаща информация за проекта на общинския бюджет, но не е спазен установения седемдневен срок за публикуване на обявата. Неспазването на визираните срокове е съществено нарушение на законовите норми и правила по повод информираността на гражданите.

В решението си Административен съд Благоевград потвърждава нарушенията и отменя решенията на Общински съвет Сатовча и Общински съвет Хаджидимово, като незаконосъобразни. Решенията ще бъдат окончателни след разглеждането им пред Върховния административен съд, а съответните Общински съвети имат 14-дневен срок за оспорването им.

Информационна агенция "Региона Бг"представя най-важните и бързи новини и събития от Югозападния регион на България и област Благоевград.

Оставете коментар

САЙТЪТ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА НАПИСАНИТЕ КОМЕНТАРИ!
Публикуване на линкове и добавяне на HTML не се допуска!

Информационна агенция "Региона Бг" представя най-важните и бързи новини и събития от Югозападния регион на България и област Благоевград.

ТУРИЗЪМ & ЗДРАВЕ

ЛЮБОПИТНО

ОТКРОВЕНО