Съветничката Янка Шейтанска: Учениците трябва да усвояват знания не само по отделните предмети, но и да се възпитават в отговорно отношение към природата и околната среда

0 1 478
0
0

Началната учителка Янка Шейтанска от ПП „ Партия на Зелените“ седна зад банките в местния парламент в Благоевград. Тя е старши учител, начален етап на образование в СУ „Иван Вазов“, Благоевград.
През 2006 г. защитава разработка на тема „Иновационни педагогически технологии“ по учебния предмет „Човекът и природата“. Наградена е с грамота за изявени научно-педагогически умения при изследване и защита на училищна иновация от Департамента за информация и усъвършенстване на учители при СУ „Св. Климент Охридски“. Автор е на редица публикации в областта на екологичното образование.

 

-Г-жо Шейтанска, разкажете по-подробно как работите в извънкласни форми на обучение с учениците от Вашето училище?

В своята работа като педагог се старая учениците да усвояват знания не само в задължителната подготовка по отделните учебни предмети, но и да се възпитават в отговорно отношение към природата и околната среда.
Екологичните проблеми се проявяват ежедневно, което кара учениците да осъзнаят и да почувстват екологичната опасност, да се убедят в необходимостта от личното им участие в опазването на околната среда.
От училището се очаква не само да предава знания, а и да гради култура на мислене, да възпитава учениците в активно и действено отношение към природата.
Именно това ме мотивира тази година да започна работа по темата „Училищни дейности за опазване на околната среда и отношението на учениците към отпадъците“. Работя в екип с колегата Татяна Дафкова, също старши учител в СУ „Иван Вазов“, Благоевград. Целевата група обхваща нашите ученици от 3. и 4. клас. Създаването на клуб „Приятели на природата“ допринесе за отборния дух и насърчи чувството за принадлежност към група, която има обща мисия и цел и засяга цялото ни общество.
Ще представя накратко приложената методология, която, уверявам Ви, работи безотказно. Резултатите са налице, обещават да имат успех в дългосрочен план и да предизвикат мултипликационен ефект.
Започнахме със запознаване на учениците с разделното събиране и оползотворяване на отпадъците. Следващата стъпка беше провеждане на интегриран урок, като разделихме децата на отбори (екипи), които работят в две отделни стаи по една и съща тема.
На учениците беше възложено да напишат правила за разделно събиране на пластмаса, стъкло и хартия, да напишат съчинение, разказ за опазване на околната среда, да рисуват, да апликират и моделират.
Обширно беше дискутиран въпросът: „С какво аз мога да бъда полезен за опазването на околната среда?“, като всички взеха участие, споделиха мнения и обмениха опит.
Чрез играта „Машина на времето“ учениците представиха своите виждания за околната среда преди 40 години, днес и в края на 21-и век, като им беше дадена възможност да коментират различните идеи помежду си.
Емоционалният стимул при интегрираните уроци дава възможност на учениците за колективно решаване на поставените задачи, което се потвърди и в нашия експеримент.
Сред включените дейности бяха изработване на кукли и представяне на куклено шоу, участие в конкурс „Аз помагам да почистим природата“, изработване на книга – албум и представяне на изложба от продукти от отпадъчни материали, разделно събиране на отпадъците в класната стая, проучване на най-чистите и най-замърсените зони около училището, разделно събиране на отпадъци в училищния двор и др.

-Вие работите не само с учениците, а и с техните родители. Как се справяте?

Семейството и училището са двете основни институции във възпитаването и формирането на личността. При внимателно наблюдение и педагогически опит не е трудно да се установи, че в днешно време взаимоотношенията често са напрегнати, нерядко накъсани или несъстояли се. Въпреки това, ние съумяхме да се обединим в името на общия интерес и успешно да си сътрудничим. Защото става въпрос за настоящето и бъдещето на децата ни, защото сме длъжни да се погрижим за тях.
Родителите също се включиха в обучението и се запознаха с начините за справяне с отпадъците. Съвместно със своите деца участваха в дейности за проверка на опаковките, управление на отпадъците в моето семейство, проучиха заводите за рециклиране на хартия, стъкло, пластмаса и депата за отпадъци в България. Отбелязаха локацията им върху контурни карти.
Родителите се включиха много активно в изработката на продуктите от отпадъчни материали.
При направена анкета, в най-обобщен вид, те отговориха, че одобряват тази форма на организация на обучението, като се мотивират, че тя сплотява деца и родители, укрепва класния колектив.
Искам да отбележа, че някои от нашите дейности дори съвпаднаха с Европейската седмица за намаляване на отпадъците (18-26.11.2017 г.)

– Популяризирате ли Вашата работа по тази тема по някакъв начин?

Дейностите по темата „Училищни дейности за опазване на околната среда и отношението на учениците към отпадъците“ бяха представени на конференция, организирана в рамките на проект „Трансгранично сътрудничество за опазване на околната среда и по-добро качество на живот“ (Waste EDU) по Програма „ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Македония 2014-2020“.
Проектът се изпълнява от Съюз на производителите на екологична енергия-БГ и Център за климатични промени – Гевгелия.
Гордеем се с факта, че получихме сертификат за екологично отговорно училище и екологично оборудване за разделно събиране на отпадъци.

– Възнамерявате ли да продължите да работите и в бъдеще по проблемите за опазване на околната среда и отношението на учениците към отпадъците?

Категорично да. Тази форма на обучение и темата за опазване на околната среда е ефективна и перспективна, поради което трябва да продължи да се усъвършенства. Необходимо е да се популяризират идеите и дейностите и още повече да се разшири взаимодействието между училището, семейството и обществените институции, защото само с общи усилия можем да постигнем желания ефект, който всъщност представлява наш всеобщ интерес.

 

Други новини

Коментирай

Сайтът не носи отговорност за написаните коментари.

error: Съдържанието е под закрила на Авторското право!