Право на отговор: Служителите на ЦЛТРДБ към Община Благоевград с подписка

0

Служители към Центъра за личностно и творческо развитие за децата на Благоевград излязоха с подписка срещу разпространените неверни твърдения за неправомерно управление на културната институция
Служители от Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград излязоха с протестна подписка срещу разпространените твърдения от Председателите на ОбщКС на СБУ в КНСБ Благоевград и РСО Благоевград към КТ „Подкрепа“, за неправомерно управление на културната институция.
22 души от общо 33-ма служители, които са и членове на синдикатите остро възразяват срещу писмо, разпространено до институции на държавно и местно ниво. В подписката изрично е посочено, че твърдението, за напуснали преподаватели, вследствие на оказван натиск върху тях, не отговаря на истината.
За периода, в който ЦЛТРДБ функционира, до момента са пенсионирани двама души, а двама са напуснали по взаимно съгласие.
„С изненада научихме за изпратеното до всички висши институции писмо от Председателите на ОбщКС на СБУ в КНСБ Благоевград и РСО Благоевград към КТ „Подкрепа“, чиито синдикални членове сме и ние. Писмото е написано със съгласието и знанието на Председателя на синдикалната ни организация, но без неговия подпис.
Поради специфичните изисквания на новия Закон и създаването на напълно нова структура, ни бе предоставена възможност да организираме и преструктурираме дейността в едногодишен срок, съобразно изискванията на ЗПУО. Обединението на ОДК, Център по изкуствата и Младежки дом оцени най-после творческия труд на преподавателите от Център по изкуствата като педагогически.
Не е истина твърдението, че сме изненадани от въвеждането на такси. Още в началото на учебната 2016/2017 година, всички учители в ЦЛТРДБ бяха уведомени, че от 01.01.2017 г. ще бъдат въведени такси за обучението на всички ученици към Центъра. Размерът на таксите е символичен и беше приет с Решение №467/23.12.2016 г. на Общински съвет Благоевград.
Проверки на трудовата дисциплина и учебния процес се провеждаха целогодишно на всички учители в Центъра, а не тенденциозно както се твърди в писмото. В новото длъжностно разписание на ЦЛТРДБ, в сила от 01.10.2017 г. е предвидено намаляване на педагогически специалисти – 10 на брой, но в това число се включват пенсионираните и напусналите по собствено желание учители. Поставените в писмото „проблеми“ не са обсъждани в синдикалната ни организация. Неверните твърдения уронват престижа ни и биха създали негативно отношение към Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград.
Изразяваме категоричното си несъгласие с написаното“, пише в част от писмото служители към Центъра.
Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград стартира дейността си 2016/2017 учебна година, чрез обединяването на три отделни звена – ОДК, Център по изкуствата и Младежки дом – Благоевград. При обединяването, по отношение на педагогическия персонал бяха запазени всички щатни бройки. През учебната 2016/2017 година, Община Благоевград запазва всички форми с цел проучване и анализ желанията на децата и родителите да се занимават с определен вид дейност. След края на учебната 2016/2017 г. и обстоен анализ на посещаемостта на педагогическите форми, бе установено, че има дублиране на някои организационно-педагогически форми. От друга, страна чрез извършени проверки на работното място бе установено, че учениците, записани в други форми на обучение през време на учебната година, значително са намелели. Това се потвърждава и от справка за платени такси по Раздел X от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Благоевград.
В подписката е посочено още, че твърденията за липса на педагогически опит на Директора Цветанка Гаврилова е абсолютно невярно.
Бонка Ичкова, която застава зад разпространените неверни твърдения също е била част от екипа на ЦЛТРДБ. В продължение на почти година тя е била на ½ щат, като за същото от 39 подадени заявления към нейната школа има само 2 внесени такси.
След закриването на МЦТПО базата и администрирането на дейностите по трудово обучение също са предадени на Центъра.При обединяването, по отношение на педагогическия персонал бяха запазени всички щатни бройки. Ръководният състав на четирите звена бе 5 броя-4 директора и 1 помощник-директор. В момента, ръководния състав е 3 бр.-1 директор и 2 помощник-директори.

0
0
Други новини

Коментирай

Сайтът не носи отговорност за написаните коментари.

error: Съдържанието е под закрила на Авторското право!