Планови прекъсвания на тока в Пиринско, ето къде…

0

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 26 – 30 март 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

 

Област Благоевгра
Община Банско

На 29.03.2018 г. /08:45 – 09:30 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ – Банско: България, Кирил и Методи, местност Рупчовец, Отец Паисий, Стефан Стамболов, Тодор Александров
На 29.03.2018 г. /08:45 – 09:30 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ – Баня, Общ. Разлог: III, Кв. 49, Iv, Кв 29, IvI-348, Кв.29, Xl, Кв.41, Ангел Даракчиев, Баненска Буна, Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, извън регулацията, Имот С Пл.№813, местност Бански път, местност Камено, местност Конещица Пи, местност Конищица, местност Почивачката, Неизвестна, Неофит Рилски, неуточнен адрес, Осемнадесета, Осма, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Трета, Тридесет и Втора, Тридесет и Пета, Тридесет и Първа, Тридесет и Трета, Тридесет и Четвърта, Тридесет и Шеста, Тридесета, Тринадесета, УПИ I-056017, М. Бански път, УПИ XIx-610 Кв 44, Х-276 Кв.25, Четвърта, Четиридесет и Втора, Четиридесет и Осма, Четиридесет и Пета, Четиридесет и Първа, Четиридесет и Седма, Четиридесет и Трета, Четиридесет и Четвърта, Четиридесет и Шеста, Четиринадесета, Шафле Дере, Шеста, Шестнадесета
Общиина Гоце Делчев
На 29.03.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Лъжница: Ал.Стамболийски, Атанас Тешовски, Васил Левски, Елена Лефтерова, Ивайло, неуточнен адрес, Никола Вапцаров, Опълченска, Прогрес, Стопански Двор, Христо Ботев, Юрий Гагарин
На 29.03.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ – Гоце Делчев: 19-ти Октомври, Kурортен Kомплекс Попови Ливади, Бабуна, Беласица, Борис Чанджиев, Витоша, Вихрен, Гоце Делчев, Григор Пърличев, Гьорче Петров, Даме Груев, Димитър Стоянов, Добруджа, Дунав, Енос, Завоя на Черна, Захари Стоянов, Иван Кюлев, Иван Скендеров, Иларион Макариополски, Казармата, Кичево, Клокотница, Кмет Никола Атанасов, Лозенград, М. Бербат Хендек, Марица, местност Бербат Хендек, Мидия, Митрополит Макарий, Никола Мандушев, Никола Петков, Ниш, Ореляк, Панаирски Ливади-Продължение, Пирот, Полковник Борис Дрангов, Попови Ливади, Преспа, Райко Джинзифов, Сан Стефано, Саук Бунар, Свещник, Серес, Сливница, Спаска Фурнаджиева, Средна, Стара Планина, Стефан Веркович, Стефан Захариев, Стефан Стамболов, Стойо Льондев, Стражин, Страцин, Струга, Търговска, Хр.Смилянов 38а, Христо Силянов, Чаталджа, Шар Планина, Щип
На 29.03.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ – Средна
На 29.03.2018 г. /12:30 – 13:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ – Гоце Делчев: Бяло Море, Гоце Делчев, Илия Батаклиев, Калапот, Кирил и Методий, местност Мочура, неуточнен адрес, Отец Паисий, Панаирска Ливада, Панаирски Ливади, Панаирски Ливади-Продължение, Пейо К.Яворов, Попови Ливади, Рила, Руен, Серес, Симеон Радев, Солун, Търговска, Търлис, Хан Крум, Христо Ботев, Цар Симеон, Цариброд, Царица Йоана

Община Петрич
На 29.03.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Вишлене; Габрене: местност Златарево; Гега: Боровичко, Боровичкото; Долене; Долна Крушица: местност Златарево, местност Лъката; Долна Рибница; Драгуш; Дреновица; Зойчене; Кладенци, Общ. Петрич; Кукурахцево; Мендово: Слопотец; Петрич, Общ. Петрич: Капитан Никола Парапанов, местност Златарево, местност Иловица; Право Бърдо; Първомай, Общ. Петрич: Антон Попов, Беласица, Вардар, Георги Измерлиев, Златарево, извън регулацията, Македония, Маркови Кладенци, местност Алачевото, местност Орешката, местност Стопански Двор, местност Чалията, Младост, Москва, Огражден, Опълченска, Отец Паисий, Преслав, Рила, Русия, Хоризонт, Яне Сандански; Струмешница: Струмешница; Чурилово; Чуричени: 000248, местност Куково;
На 29.03.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ – Петрич, Общ. Петрич: Княз Борис I;
На 29.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Коларово, Общ. Петрич: Местост Марковица;
На 29.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Петрич, Общ. Петрич: Беласица, Бистрица, Княз Борис I, Кукуш, Маркова Скала, Митрополит Герасим, Отец Паисий, Полковник Дрангов, Пощенска;

Община Разлог
На 29.03.2018 г. /09:15 – 09:30 ч.; 12:30 – 13:15 ч./ – Баня, Общ. Разлог: Ангел Даракчиев, Деветнадесета, извън регулация С.Баня, извън регулацията; Белица, Общ. Белица: Владимир Поптомов, Двадесет и Трета, Девета, извън регулация, местност Андрианов Чарк, неуточнен адрес, Р-Н Стопански Двор; Горно Краище; Елешница, Общ. Разлог: 9-ти Май, Безименна, Братя Миладинови, Варош, Васил Бельов, Васил Левски, Втора, Възраждане, Георги Димитров, Дванадесета, Девета, Десета, Единадесета, Иван Вазов, Имот 026026, Кокиче, Комсомолска, Лале, М.Долни Мин.Бани, Мечта, Минно Селище, Младост, неуточнен адрес, Пирин, Победа, Първа, Рила, Родопи, Трета, Тринадесета, Цар Калоян, Цар Симеон, Четвърта, Шеста; Краище, Общ. Белица: 39270.25.208, І-500, Кв.35, Втора, Двадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, извън регулацията, неуточнен адрес, Осма, Пета, Първа, Седемнадесета, Седма, Трета, Усоето, Четвърта, Шеста, Шестнадесета; Разлог: Александър Стамболийски;
Община Сандански
На 29.03.2018 г. /09:45 – 11:00 ч./ – Хърсово, Общ. Сандански: Бели Брег, местност Падарката
На 29.03.2018 г. /11:00 – 13:00 ч./ – Левуново: Гоце Делчев, местност Стопански Двор, Яне Сандански
На 29.03.2018 г. /14:00 – 16:00 ч./ – Сандански: неуточнен адрес, Р-Н пътно Управление

Община Сатовча
На 29.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч.; 09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ На 30.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч.; 09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Ваклиново: 124, Алексей Морев, Бор, Вергил Ваклинов, Възрожденска, Граничарска, Детелина, Дончо Ганев, Здравец, Иглика, Кирил и Методий, Климент Охридски, Лале, МВЕЦ Црънча, Места, неуточнен адрес, Никола Вапцаров, Отец Паисий, Парка, Партазанска, Пере Тошев, Петър Берон, Пионерска, Пирин, Родопи, Руен, Стефка Събчева, Стопански Двор, Страцин, Струма, Трети Март
На 27.03.2018 г. /15:00 – 16:00 ч./ – Ваклиново: 124, Алексей Морев, Бор, Вергил Ваклинов, Възрожденска, Граничарска, Детелина, Дончо Ганев, Здравец, Иглика, Кирил и Методий, Климент Охридски, Лале, Места, неуточнен адрес, Никола Вапцаров, Отец Паисий, Парка, Партазанска, Пере Тошев, Петър Берон, Пионерска, Пирин, Родопи, Руен, Стефка Събчева, Стопански Двор, Страцин, Струма, Трети Март
На 29.03.2018 г. /09:00 – 14:30 ч./ – Вълкосел: Бачо Киро, Бистрица, Божур, Бр.Миладинови, Бузлуджа, Димчо Дебелянов, Лилия, Места, Михаил Антонов, Нерезе, неуточнен адрес, Никола Калъпчиев, Прогрес, Първи Май, Светиката, Чавдар, Шипка
На 29.03.2018 г. /12:30 – 16:30 ч./ На 30.03.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Кочан: Антон Иванов, Бузлуджа, Васил Левски, Вергил Ваклинов, Възход, Георги Бенковски, Десета, Димитър Благоев, Дончо Ганев, местност Стопански Двор, Младост, неуточнен адрес, Никола Парапунов, Отец Паисий, Панайот Хитов, Пирин, Площада, Победа, Пролет, Рила, Родопи, Свилен Русев, Септемврийска, Христо Ботев

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp. bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

 

0
0
Други новини

Коментирай

Сайтът не носи отговорност за написаните коментари.

error: Съдържанието е под закрила на Авторското право!