Планови прекъсвания на тока в област Благоевград…

0 1 010

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 12 – 16 март 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
Община Благоевград
На 12.03.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./ На 13.03.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./ На 14.03.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./ – Благоевград: 04279.108.9 М. Под Черквата, 04279.628.416, VII – 5799, Кв. 11, Баба Тонка, Влахина Планина, Възраждане, Гемеджиите, Заря, Кв.Струмско,Идн.№04279.628.167, Кв.Струмско,Инд.№04279.628.454, Кресна, Любен Каравелов, Малешевска, местност Армутлука, местност Пенков Чифлик, местност Песока-Оранжерии, местност Песоко, местност Под Черквата, Освобождение, Панайот Волов, Пенков Чифлик, Пеньо Пенев, Питу Гули, Под Черквата, Прогрес, Р-Н Стопански Двор, Радецки, Райко Жинзифов, Солунските Атентатори, Стопански Двор, Струмско Център, Тодор Каблешков, Трифон Кунев, ул. Кресна и ул. Освобождение, Христо Ботев, Яне Сандански
На 12.03.2018 г. /08:00 – 08:15 ч./ На 13.03.2018 г. /08:00 – 08:15 ч./ На 14.03.2018 г. /08:00 – 08:15 ч./ На 15.03.2018 г. /08:00 – 08:15 ч./ На 16.03.2018 г. /08:00 – 08:15 ч./ – Падеш: Будишка
На 12.03.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ На 13.03.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ На 14.03.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ На 15.03.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ На 16.03.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ – Рилци: Васил Левски, Диновица, Илинден, местност Диновица, Св.Иван Рилски, Трети Март, УПИ IX-144, Кв. 17, ХІ-482, Нв.22, Хан Аспарух, Цар Борис I
На 12.03.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./ На 13.03.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./ На 14.03.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./ На 15.03.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./ На 16.03.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./ – Благоевград: местност Чимево Дере
На 12.03.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./ На 13.03.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./ На 14.03.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./ На 15.03.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./ На 16.03.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./ – Габрово, Общ. Благоевград: 14204.501.10, махала Хамбарджийска, Тугулска
На 12.03.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./ На 13.03.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./ На 14.03.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./ На 15.03.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./ На 16.03.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./ – Рилци: IX-460, Грънчарски Андък, Илинден, Св.Иван Рилски, Трети Март, УПИ-I-468 Кв.25, УПИ-IV-451,Кв.27, УПИ-ІV-468,Кв.25
На 12.03.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./ На 13.03.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./ На 14.03.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./ На 15.03.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./ На 16.03.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./ – Селище, Общ. Благоевград: УПИ Vі-297, Кв.10, 382, Кв. 14, Андако, Градевски Рид, Гребовски Рид, Кв.17, УПИ VIII-198, местност Гребовски Рид, местност Гуйначки Андък, местност Гьочковски Андък, Оралище
На 12.03.2018 г. /09:15 – 16:00 ч./ – Благоевград: Андрей Ляпчев, Генерал Тодоров, Менча Кърничева, Никола Вапцаров, Св.Св. Кирил и Методий, Цар Симеон
Община Гоце Делчев
На 12.03.2018 г. /09:30 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Гоце Делчев: Ал.Стамболийски, Алеко Константинов, Арда, Атанас Дуков, Атанас Свещаров, Атанас Тешовски, Братя Миладинови, Бузлуджа, Бяло Море, Васил Априлов, Враня, Генерал Ковачев, Георги С.Раковски, Гоце Делчев, Гранична, Дебър, Димитър Димов, Драгоман, Драма, Дунав, Екзарх Антим, Екзарх Йосиф, Иларион Макариополски, Илинден, Илия Дуков, Кв.157,207,216,218, Кв.158 УПИ І, Кичево, Комсалко Лако, Крива Паланка, Кръстьо Сарафов, Лакото, Майор Димитър Думбалаков, Марица, Марица 5а, местност Стрелбището, Михаил Антонов, Мише Баир, Неофит Бозвели, Неуточнен Адрес, Никола Мандушев, Ниш, Отец Паисий, Охрид, Патриарх Евтими, Пейо К.Яворов, Пенчо Славейков, Пирин, Полковник Борис Дрангов, Потока, Преспа, Прилеп, Солун, Стара Планина, Стефан Захариев, Стойо Льондев, Стоян Петралийски, Струма, Тодор Александров, Тодор Каблешков, Тодор Паласкаря, Тодор Стоянов, Тунджа, Търговска, Христо Матов, Христо Силянов, Цар Иван Асен, Цар Калоян, Цариброд, Царица Йоана, Шипка, Янко Атанасов
Община Гърмен
За периода 12-13.03.2018 г. /08:30 – 14:30 ч./ На 12.03.2018 г. /12:00 – 16:30 ч./ – Огняново, Общ. Гърмен: 034075, Благой Матеров, Втора, Горни Бани, Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Шеста, Деветнадесета, Димитър Кемалов, Иван Вазов, Кирил и Методий, Неуточнен Адрес, Осемнадесета, Отец Пайсий, Пета, Първа, Ст 2 Кл.В Тп Огняново 1, Трета, Тридесета, Четвърта, Четиридесет и Първа, Шестнадесета
Община Кресна
На 12.03.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ – Долна Градешница: Втора, Главен Път Е79, Гробето, Двадесет и Втора, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Извън Регулацията, местност Градешка Гара, Неуточнен Адрес, Осемнадесета, Осма, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Седма, Трета, Тринадесета, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета Илинденци: Алеко Константинов, Белица, Васил Левски, Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Димитър Пешев, Единадесета, Здравец, Илинден, Кольо Фичето, Костур махала , М. Злинска Река – Сусарник, местност Бабище, местност Горно Поле, Мраморна, Неуточнен Адрес, Осемнадесета, Пета, Петнадесета, Първа, Св. Трифон, Свети Мина, Седма, Трета, Тридесет и Втора, Тридесет и Осма, Тридесет и Пета, Тридесет и Първа, Тридесет и Седма, Тридесет и Трета, Тридесет и Четвърта, Тридесет и Шеста, Тридесета, Тринадесета, Черноризец Храбър, Четвърта, Четиридесет и Втора, Четиридесет и Девета, Четиридесет и Осма, Четиридесет и Пета, Четиридесет и Първа, Четиридесет и Седма, Четиридесет и Трета, Четиридесет и Четвърта, Четиридесета, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета Кресна: местност Градешки Бани, Неуточнен Адрес, Подината Сандански: Илинден Струмяни: 7-Април, Врабче, Димчо Дебелянов, Долна Белица, Дядо Ильо Малешевски, Кочо Честименски, Мура, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Пейо Яворов, Пенчо Славейков, Св.Св.Кирил и Методи, Св.Св.Константин и Елена, Синаница, Спартак, Хан Крум, Христо Ботев, Цар Самуил
На 12.03.2018 г. /09:00 – 15:30 ч./ – Долна Градешница: Главен Път Е79, Извън Регулацията
Община Петрич
На 12.03.2018 г. /08:30 – 16:00 ч./ На 13.03.2018 г. /08:30 – 16:00 ч./ На 14.03.2018 г. /08:30 – 16:00 ч./ На 15.03.2018 г. /08:30 – 16:00 ч./ На 16.03.2018 г. /08:30 – 16:00 ч./ – Чучулигово: Капсиди
На 12.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 13.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 14.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 15.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 16.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Кулата: Антон Попов, Антон Попов, Антон Попов, Арда, Брегалница, Брегалница, Брегалница, Васил Левски, Връх Китка, Връх Китка, Гео Милев, Ел-Тепе, Жп Кулата, Кожух, Кочо Мавродиев, Люле Бургас, Максим Горки, местност Гкпп-Кулата, местност Кавако, Неуточнен Адрес, Неуточнен Адрес, Отец Паисй, Петко Р.Славейков, Петко Р.Славейков, Плевен, Плевен, Плевен, Стефан Караджа, Хр.Чернопеев, Цанко Церковски, Цар Калоян, Чаталджа, Яне Сандански, Янтра
На 12.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 13.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 14.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 15.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 16.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Марикостиново: Асен Златаров, Братя Миладинови, Васил Коларов, Генерал Гурко, Георги Раковски, Димитър Благоев, Димо Хаджидимов, Драва, Екзарх Йосиф, Иван Вазов, Карл Маркс, Марица, Неуточнен Адрес, Отец Пайсий, Струма
На 12.03.2018 г. /10:30 – 12:00 ч./ – Дрангово, Общ. Петрич: Старо Село; Кулата: местност Гкпп-Кулата; Марикостиново: Неуточнен Адрес; Митино: местност Порой; Петрич, Общ. Петрич: 56126.292.4, местност Козлек, местност Мерата, Одрин, Полковник Дрангов, Свети Георги, Свобода; Ръждак: 56126.453.3, Белата Чешма, УПИ V-86, Кв.20; София: Андрей Сахаров; Старчево; Тополница, Общ. Петрич: Гробището;
На 12.03.2018 г. /12:00 – 14:00 ч./ – Ново Кономлади;
На 12.03.2018 г. /14:00 – 16:00 ч./ – С.Капатово;
Община Сандански
На 12.03.2018 г. /09:00 – 12:00 ч./ – Сандански: Арда, Борис Сарафов, Първи Май, Свобода, Тодор Каблешков, Цар Иван Шишман, Яне Сандански
На 12.03.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ На 13.03.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ На 14.03.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./
Община Сатовча
На 12.03.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:00 – 16:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ На 13.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч.; 09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ На 14.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч.; 09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ На 15.03.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:00 – 16:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ На 16.03.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:00 – 16:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ – Ваклиново: 124, Алексей Морев, Бор, Вергил Ваклинов, Възрожденска, Граничарска, Детелина, Дончо Ганев, Здравец, Иглика, Кирил и Методи, Кл.Охридски, Лале, Мвец Црънча, Места, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Отец Паисий, Парка, Партазанска, Пере Тошев, Петър Берон, Пионерска, Пирин, Родопи, Руен, Стефка Събчева, Стопански Двор, Страцин, Струма, Трети Март
На 12.03.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ На 13.03.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ На 14.03.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ На 15.03.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ На 16.03.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ – Кочан: 012119, 015218, Аделберт Антонов, Анещи Узунов, Антон Иванов, Беласица, Бузлуджа, Васил Левски, Вела Пеева, Вергил Ваклинов, Витоша, Възход, Георги Бенковски, Десета, Димитър Благоев, Дончо Ганев, Еделвайс, Единадесета, Здравец, Ивайло, Иван Козарев, Капитан Петко Войвода, Кирил и Методи, Лиляна Димитрова, Люляк, местност Стопански Двор, Мир, Митко Палаузов, Младост, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Никола Парапунов, Осма, Отец Паисий, Панайот Волов, Панайот Хитов, Пейо К. Яворов, Пеньо Пенев, Пета, Пирин, Плиска, Площада, Победа, Пристране, Пролет, Първа, Рила, Родопи, Свилен Русев, Свобода, Седма, Септемврийска, Сергей Румянцев, Славянска, Стефан Караджа, Стопански Двор, Струма, Тодор Каблешков, Тракия, Трета, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Смирненски, Шеста
На 12.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 13.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 14.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 16.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Кочан: Младост, Пристране
На 15.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Кочан: Антон Иванов, Вергил Ваклинов, Георги Бенковски, Капитан Петко Войвода, Младост, Младост, Неуточнен Адрес, Осма, Панайот Хитов, Пейо К. Яворов, Пеньо Пенев, Пристране, Седма, Септемврийска, Сергей Румянцев, Славянска, Тракия, Христо Смирненски, Шеста
Община Симитли
На 12.03.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 08:30 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 14.03.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 08:30 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 15.03.2018 г. /08:30 – 16:30 ч.; 08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Симитли: Симитли
На 12.03.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 08:30 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 14.03.2018 г. /08:30 – 16:30 ч.; 08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 15.03.2018 г. /08:30 – 16:30 ч.; 08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Ракитна: 004077, 010040, махала Лулейска
На 12.03.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 14.03.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 15.03.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Полето: Галабарци
На 12.03.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 14.03.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 15.03.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Черниче: М.Сухата Река
На 12.03.2018 г. /08:30 – 16:30 ч.; 08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 14.03.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 08:30 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 15.03.2018 г. /08:30 – 16:30 ч.; 08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Сенокос, Общ. Симитли: Калайджийска, Чакърска
На 12.03.2018 г. /09:30 – 15:45 ч./ На 13.03.2018 г. /09:30 – 15:45 ч./ На 14.03.2018 г. /09:30 – 15:45 ч./ – Симитли: ІІ-760 Кв. 53, Любен Каравелов, Ораново, Партизанска, Пирин, Предел, Преспа, Симитли
Община Хаджидимово
На 12.03.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Теплен

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp. bg, за да получите информация в реално време за всички

Други новини

Коментирай

Сайтът не носи отговорност за написаните коментари.

error: Съдържанието е под закрила на Авторското право!