Официално от МОСВ: Община Благоевград е виновна за условията за мръсния въздух…

0

Вече е ясно защо Благоевград остана без възможност да участва в програма за подобряване на въздуха. Причината за това е, че община Благоевград не можа да покрие необходимите условия за кандидатстване .И така градът ни не влезе в списъка с допустимите бенефициенти, които да кандидатстват по процедура „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

След многократни запитвания до кмета Камбитов, защо Благоевград не е включен в програмата не получихме конкретен отговор. Кметът незнайно защо ни прехвърляше към сайта на МОСВ, че от там може да разберем критериите поради, които градът ни не е попаднал в програмата. Освен това няколко пъти се опитахме да се свържем и със зам. кмета по Европейските програми Зорница Кралева, но без резултат и конкретни отговори.
Това ни накара да мислим, че кметът крие нещо и се разровихме по темата, затова направихме питане до Министерството на околната среда и водите.
ИА Региона отправи официално питане до МОСВ, защо Община Благоевград не е влязла в програмата. Ето какво ни отговориха от там близо месец след запитването ни:

„За определяне на допустимите кандидати е извършена оценка на всички 25 общини с нарушено качество на въздуха по шест критерия (3 за допустимост и 3 за качество):
За допустимост: Налична е актуална (действаща, одобрена от Общински съвет) общинска програма за качество на въздуха; в нея битовото отопление е идентифицирано като основен източник на замърсяване на въздуха и в нея са предвидени мерки за подмяна на стационарни неефективни отоплителни устройства на твърдо гориво (дърва и въглища).
За качество: Общият брой превишения на нормите на „средногодишни“ и „средноденонощни“ нива на прахови частици (за периода 2011 – 2017 г.) надвишава средния, изчислен за всички 25 общини с нарушено качество на въздуха; Делът на засегнатото население в съответната община надвишава средния за всички 25 общини; В общинската програма за качество на въздуха са заложени регулаторни мерки.
Допустимите кандидати по процедурата са общините, които отговарят едновременно и на трите критерия за допустимост и трите критерия за качество. Отчитайки осъдителното решение на Съда на ЕС по делото за неспазване нормите на прахови частици в атмосферния въздух, от страна на ЕК беше настоятелно подчертана необходимостта от насърчаване активността на общините в тази посока. За да се съобразят препоръките на Комисията при определяне на условията за допустимост на кандидатите беше включен критерий за наличие на планирани в общинските програми за качество на въздуха регулаторни мерки.

В заложените мерки в действащата общинска програма за качество на атмосферния въздух на община Благоевград не са предвидени регулаторни мерки, които по своя характер определят, контролират или ограничават права/задължения и/или разпределят отговорности. Подобни могат да бъдат например изменение и допълнение на съществуващи общински наредби с предлагане на местни законодателни решения за ограничаване/постепенна забрана ползването на ниско ефективни печки, финансови ограничения с въвеждане на допълнителни такси за търговия с ниско ефективни печки и др.

МОСВ залага темата за чистотата на въздуха като един от водещите приоритети в преговорния процес за следващия програмен период и приветства ангажираността на местните власти, както и всяка проява на проактивност в посока обединяване на усилията на регионално и национално ниво за адресиране проблема с подобряване качеството на атмосферния въздух“ .

 

От всичко това изложено от писмото на МОСВ става ясно, че действащата общинска програма за качество на атмосферния въздух на община Благоевград не са предвидени регулаторни мерки, които по своя характер определят, контролират или ограничават права/задължения и/или разпределят отговорности.

Припомняме на читателите на ИА Региона, че на последната сесия на ОбС група от опозицията гласува против наредбата за мръсния въздух, защото тя не и изпипана както трябва и се връща по няколко пъти за промени.

Факт е,че въздухът в града е мръсен. На 20 ноември в Благоевград бе регистриран най-мръсният въздух в цялата страна. И по следващите дни, когато температурите паднаха, областният град винаги е в топ 5 на класацията мръсен въздух след софийския квартал Павлово и Горна Оряховица и Русе.

От министерството категорично подчертават, че залагат на темата за чистотата на въздуха като един от водещите приоритети в преговорния процес за следващия програмен период и приветства ангажираността на местните власти, както и всяка проява на проактивност в посока обединяване на усилията на регионално и национално ниво за адресиране проблема с подобряване качеството на атмосферния въздух.

Истината излезе на яве, а тя е, че общинска администрация в Благоевград не си е свършила добре работата и не са спазени изискванията по Европейската програма и града не е сред одобрените,сред които са Бургас и Пловдив и други градове.

 

0
0
Други новини

Коментирай

Сайтът не носи отговорност за написаните коментари.

error: Съдържанието е под закрила на Авторското право!