Обновяват сградата на Община Благоевград с близо 3,4 млн. лв.

0

Община Благоевград обяви обществена поръчка за 3 330 799.40 лв. за саниране на сградата на общината.Офертата се отнася за „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строително – монтажни работи и авторски надзор), с обект на интервенция – сградата на общинска администрация – Благоевград във връзка с реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общински административни сгради”,
по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ   „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.”
Предвижда се изготвяне на инвестиционен проект по части предвидени в документацията за участие и изпълнение на строително-монтажни работи предвид обследването за енергийна ефективност, техническия паспорт на сградата и условията предвидени в документацията за участие.
Крайният срок за подаване на оферти или заявления за участие е 18-и август 2017г.

0
0
Други новини

Коментирай

Сайтът не носи отговорност за написаните коментари.

error: Съдържанието е под закрила на Авторското право!