На заседание в Благоевград: Утвърдиха 128 профилирани и професионални паралелки

0

На заседание на Комисията по заетостта към Областният съвет за развитие на Област Благоевград гласуваха Проекта на държавния план-прием за учебната 2018/2019 г.
Началникът на Регионално управление на образованието – Ивайло Златанов представи анализ на състоянието на училищната мрежа във връзка с подготовката на проекта и утвърждаването на държавния план-прием на територията на Област Благоевград. Училищата на територията на Област Благоевград, в които ще се осъществява държавен план-прием за учебната 2018/2019 г. са 55 разпределени по следния начин: професионални гимназии – 18; профилирани гимназии – 6; средни училища – 24; обединени училища – 7.

За учебната 2018/2019 г. след завършено основно образование са заявени 67 профилирани паралелки с 5-годишен срок на обучение и 6 профилирани паралелки с 3-годишен срок на обучение, както и 55 професионални паралелки, общо 128 паралелки.
Съгласно чл. 53 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, броят на учениците в предлаганите паралелки е съобразен с нормативи за максимален брой съгласно приложение № 7 – при 26 ученици.
За учебната 2018/2019 г. се предлагат следните нови професии/специалности:
– Професионална гимназия по електроника и енергетика, гр. Банско, по професия «Приложен прогрограмист», специалност «Приложно програмиране“;
– Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост „Гоце Делчев“ , гр. Благоевград – професия „Ресторантьор“, специалност „Кетъринг“;
– Професионална гимназия по механизация на селското стопанство „П. К. Яворов“, гр. Гоце Делчев – професия „Агроеколог“ специалност „Агроекология“;
– Професионална гимназия по икономика и туризъм „Проф. д-р А. Златаров“, гр. Петрич, професия «Приложен прогрограмист», специалност „Приложно програмиране“;
– Професионална гимназия по механоелектротехника , гр. Петрич – професия „“Маникюрист- педикюрист““, специалност „Маникюр, педикюр и ноктопластика“;
– Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“, гр. Сандански – професия „Техник по транспортна техника“, специалност „Автомобилна мехатроника“.

Във връзка с чл. 48, ал. 3, от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, съгласно който държавният план-прием определя броя на местата, на които се приемат ученици в V клас в профилирани гимназии с профил „Математически“ или „Природни науки“, и в съответствие с чл. 52, ал. 1 т. 2 от същата наредба, в РУО – Благоевград са постъпили предложения за утвърждаване на държавен план-прием в следните две училища: ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев, и ПМГ „Акад. С. П. Корольов“, гр. Благоевград.

Обсъдени бяха исканията за утвърждаване на повече паралелки от наличността на ученици за попълването им, но бе стигнато до извода, че е необходимо да се даде възможност за по-голям избор на учениците, желаещи да кандидатстват за избраните от тях професионални направления и профили. По този начин ще бъде предоставена възможност по естествен път да отпаднат паралелки, за които няма да има кандидати.
Комисията по заетост към Областния съвет за регионално развитие с гласува състава на работната група, която да организира, координира и проведе набирането на информация от работодателите в областта, чрез анкетно проучване за потребностите на работодателите от работна сила по реда на Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ).

 

0
0
Други новини

Коментирай

Сайтът не носи отговорност за написаните коментари.

error: Съдържанието е под закрила на Авторското право!