Лют спор: Злата Ризова направи на пух и прах областния управител Бисер Михайлов, а той отговори…

И още за Митко Количката, решенията на Общински съвет и отговора на областния управител…

0

Вчера Злата Ризова уведоми областния управител Бисер Михайлов за незаконно решение на ОбС- Благоевград свързано с безсрочно възмездно право на ползване на част от сградата на бившето І ОУ в града, в което се помещава Колежа  по туризъм.

В мотивите си съветничката изтъква , че  според Закона за общинската собственост  чл.39 ал. 2, който гласи:

“Срокът на правото на ползване се определя от общинския съвет и не може да бъде по-дълъг от 10 години, освен когато в закона е предвидено друго.”

На практика общината няма право да предоставя за ползване свой имот за повече от 10 години. Общински съвет – Благоевград в решението си визира срока до съществуването на висшето училище.

Това решение е с противоречие и със Закона за висшето образование, според,  който закон  само учредителите на частни  училища учредяват право на ползване върху недвижими имоти за срока на съществуване на висшето училище, а в  случая община Благоевград не е съучредител на висшето училище.

Областният управител от своя страна  отговори, че  тя неправилно интерпретира решението на ОбС за предоставяне за възмездно ползване базата на бившето І ОУ. Според изискванията на комисията по акредитация този срок трябва да е до съществуване на висшето училище, това е условие да дадат акредитация.

И последното, което каза  бе, че държавата и общините трябва да подпомагат и да насърчават образователните институции по места, а не да пречат.

След като днес областният управител отговори, Ризова реагира веднага затова, че първо не и знае фамилията (…),  което предполага умишлено  отношение.

Ето какво написа в социалната мрежа:

Ризова г-н Михайлов, Ризова!!! И Митко количката да ме наричате, това няма да промени текста на чл.39 ал. 2 от Закона за общинската собственост, който гласи:

“Срокът на правото на ползване се определя от общинския съвет и не може да бъде по-дълъг от 10 години, освен когато в закона е предвидено друго.”

Законосъобразност Уважаеми, за законосъобразност Ви се предоставят правомощия, да упражнявате контрол за законосъобразност на актовете на Общински съвет, това не е опашка за домати на “Женския пазар”, че да си пречим!!!

 

 

0
0
Други новини

Коментирай

Сайтът не носи отговорност за написаните коментари.

error: Съдържанието е под закрила на Авторското право!