/Видео/Предадоха се! Злата Ризова ги закова с документи за парк „Бачиново“!

Според мен има нещо гнило затова ще сезирам прокуратурата!

0

Съветничката Злата Ризова разобличи община Благоевград с набор документи показващи, че напълно противозаконно общината е сменила собствеността на имот в парк „Бачиново“, като го е прехвърли от публична общинска собственост в частна общинска собственост без да е гласувано на заседание. Става въпрос за имота по
16-точка от дневния ред. Точката гласи предложение фирма „МЕТАЛКОМ ИНВЕСТ” ЕООД- гр. Благоевград, с управител Иван Ангелов Давидков, който иска прекратяване на съсобственост чрез продажба на 411/581 идеални части от поземлен имот по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, одобрени със Заповед от 10.05.2006г. от Изпълнителния директор на АК, последно изменение със Заповед № 18-от 21.069.2018г. на Началник на СГКК- Благоевград, представляващ част от УПИ VII, кв. 2 по плана на „Бачиново”- гр. Благоевград, съгласно ПУП-ПРЗ одобрен със заповед от 08.07.2015г.
Тук думата взе съветничката Злата Ризова, която се упомена, че си е направила труда да събере всички документи по точката. Според нея община Благоевград е в пълно нарушение за това , че още през 2015 година започва процедура по ПУП, според която се изменя предназначението на земята от публична общинска собственост в частна общинска собственост, за тази цел се изменя и кадастралната карта и скицата на имота е вече имот с търговска цел, а той се намира в зона за озеленяване. За това нарушение Ризова ще сезира прокуратурата, тъй като тази промяна на вида на поземления имот е трябвало да се гласува на сесия от местните парламентаристи. Съветничката попита- „Как така става земята от публична общинска собственост става частна общинска собственост на какво основание, как така общинска администрация подменя истината, ето затова ще сезирам прокуратурата“.
След нейното изказване Калоян Ханджийски даде предложение, точката да се върне в комисия за доразглеждане, а и най-добре би било общината да изкупи делът на Иван Давидков и цялото място да остане общинско. Според него нещата са скандални и той попита как така е станала земята от публична общинска в частна общинска собственост.
Юристите на община Благоевград в лицето на Чорбаджийска веднага извадиха доводите, че през 2012 година ПУП е променен, т,е с тази промяна се сменя и статута на земята Май месец е гласувано промяна на собствеността, т.е тя става частна общинска собственост.
Адвокат Албина Анева предложи точката да се върне в комисии и да се съберат нужните документи около имота, защото в момента към преписката липсват, според нея общинската администрация не си е свършила добре работата.
В този момент отново не по правилника бе дадена думата на бизнесмена Иван Давидков. Давидков пожела да се изкаже от банката на общинските съветници, но Тасков го покани на трибуната от там изказване само, когато стане съветник. Давидков започна с това, че е дошъл в залата , за да каже истината. Той има договор за наем на открита площ на стойност 681 лев и твърдението, че не плаща наем на общината не са верни. През 1994 година той е закупил от РПК Благоевград на квартал „Бачиново“ въпросния обект. Според договора му за покупко-продажба той заедно с общината е съсобственик на имота. От 2000 година прави постъпленияда закупи еднолично имота, но винаги има някакви спънки от предишните управляващи. На края обобщи ето защо бизнесмените бягат от града.
Злата Ризова каза, че думите и за неплащане на наем на Давидков за ползваната от него площ са неправилно интерпретирани от местен всекидневник.
Съветниците не гласуваха предложението на К. Ханджийски за връщане на точката в комисиите.

Така се стигна до цялостното гласуване  на точката ,но не получи необходимият брой гласове и бе отхвърлена. Гласовете бяха: 15 гласуваха „За“, 7„Против“, 7.-„Въздържали се“. Благодарение на съвестни съветници и силните доводи на Злата Ризова не се позволи тази точка да мине в пленарна зала.

Преди скандалната 16-та точка Злата Ризова имаше две питания по дневен ред.
Първото и питане бе относно управлението на ОФК Пирин и къде отидоха последните 200 хил.лева гласувано от общинския бюджет за отбора. Съветничката поиска да знае къде отиват постъпленията от УЕФА от БФС от таксите на ДЮШ от спонсорството, от даренията и т.н. Тук отново се стигна до словестна престрелка между Ризова и кмета, който ни в клин ни в ръкав каза, че за всичко е виновен той. А за „Пирин“ що се касае той го направил от „В“ в „А“ професионална тук Злата Ризова му намекна, че точно ОФК „Пирин“ го направи кмет. За отчет на питанията бе дадена думата на изпълнителният директор Венко Попов, който даде подробен отчет. С две думи казано Пирин няма дългове, но дължи пари за заплати на футболисти и служители, защо ли отговорете си сами?

0
0
Други новини

Коментирай

Сайтът не носи отговорност за написаните коментари.

error: Съдържанието е под закрила на Авторското право!