Атанас Георгиев от ЧЕЗ: Инвестираме усилено в област Благоевград, мрежата готова за зимния сезон…

0

 

-Г-н Георгиев, ЧЕЗ Разпределение потвърди готовността си за зимния сезон, какви мерки набелязахте и какво изпълнихте конкретно за Благоевградска област?

Традиционно всяка година ние се подготвяме за зимния сезон като осъществяваме необходимите превантивни дейности, за да гарантираме сигурността на електрозахранването. За да сме сигурни, че сме взели нужните мерки, ние обходихме 1400 км въздушни и 256 км кабелни мрежи и приведохме съоръженията в изрядно състояние. Окастрихме клоните на 6815 дървета, които засягаха мрежите. За да подобрим сигурността на електрозахранването подменихме 150 изолатора, монтирахме 90 стълба, укрепихме още 67. За първа година, освен традиционния обход на мрежата, ние включихме и облитане с дрон на съоръженията. Това ни дава възможност да видим отблизо и най-малките детайли и ако има съоръжения, чиято цялост е нарушена в резултат на метеорологични условия, или на други външни фактори, да реагираме веднага, като отстраним забележките. Възможност за ранна диагностика на елементи от мрежата ни даде заснемането с термовизионна камера и ултразвуков детектор. В хода на подготовката за зимата оборудвахме напълно транспортните средства и специални машини, попълнихме аварийния резерв на дружеството и осигурихме необходимите материали и специално работно облекло на служителите. Смятам, че сме готови да посрещнем зимния сезон.

-Извън традиционната подготовка за зимата, как развивате електроенергийната инфраструктура в региона?

Не сме спирали да развиваме мрежата в област Благоевград и да изпълняваме инвестиционни обекти. Част от тях са подменените тази година 11 кабела средно напрежение в общините Гоце Делчев, Сандански, Петрич, Кресна и Разлог на обща стойност 365 хил. лв. До края на годината предвиждаме подмяната на още три такива кабела в община Благоевград за 60 хил. лв., като с това ще се повиши качеството на електрозахранването в региона. Изградихме нов трафопост в с. Дъбрава на стойност 18 хил. лв. Инвестирахме 232 хил. лв. и в два трафопоста в кв. Освобождение в Благоевград. В момента изграждаме нов трафопост на стойност 67 хил. лв. в село Горно Хърсово, който касае махалите Пържово и Двояци. Новите трафопостове не само увеличават възможността за нови присъединявания на средно и ниско напрежение, но и гарантират повишаване на сигурността на електрозахранването в населените места. Що се отнася конкретно до новите присъединявания, за да осигурим такива възможности, тази година вложихме745 хил. лв. За да се защитим от лоши метеорлогични условия направихме хидроизолация на трафопостове в областта на стойност 110 хил. лв. 422 хил. лв. вложихме в реконструкции на мрежи средно напрежение и подмяна на трансформатори, а 1.38 млн. лв. инвестирахме в реконструкция на мрежи ниско напрежение.

-Инвестирате ли в нови технологии?

Технологиите се развиват навсякъде, развиват се и при нас. Голяма стъпка в подобрението на услугата е внедряването на автоматизация по мрежата. Монтирахме нови атоматизирани устройства на основни въздушни електропроводи на стойност 1,7 млн. лв. Това са електропроводи в общините Благоевград,Симитли, Гоце Делчев, Гърмен, Сандански, Струмяни, Кресна, Петрич, Разлог и Белица. Автоматизацията на мрежата води до много облекчения. Пример в това отношение е автоматичното секциониране на електропроводите на отделни участъци, което дава възможност за отделяне на авариралия участък в рамките на няколко минути, като по този начин по-голямата част от клиентите, захранвани от него, остават незасегнати по време на отстраняването на повредите. Същевременно локализацията на повредата става много по-бързо, съкръщава се и времето на прекъсванията на електрозахранването.
Напредъкът на технологиите незименно дава своето отражение и върху механизма за измерване на енергията. Тази година инвестираме 1 млн. лв. в дистанционно обслужвани електромери в област Благоевград, като стартирахме от гр. Петрич, където до края на годината ще бъдат монтирани 16 500 уреда. Използването на тази система ни дава възможност за постоянен мониторинг на мрежата, за контрол в реално време на потреблението и за незабавна реакция когато е необходимо. Това води до много по-голяма надеждност на електрозахранването. Искам да отбележка, че както подготовката за зимния сезон, така и инвестиционните проекти на дружеството неминуемо са свързани с планирани прекъсвания на електрозахранването. Това се налага, за да обезопасим съоръженията за работа и да гарантираме живота и здравето на нашите служители и хората. Надяваме се да получим разбиране от страна на местните жители, власти и бизнеса за необходимостта от тези временни прекъсвания на електрозахранването. Много от прекъсванията са и по искане на държавния Електроенергиен системен оператор /ЕСО/, който също извършва ремонтни дейности, а ние сме длъжни да обезопасим съоръженията си в обхвата им.

-Често в нашия район прекъсванията на електрозахранването са и в резултат на прелитащи птици. Възможно ли е да се вземат мерки в тази посока или сякаш още не е измислен механизъм, по който да се защити мрежата, а и животът на птиците?

Ние полагаме доста усилия в тази посока, от една година работим дори по конкретен проект, съфинансиран от Европейската комисия, в партньорство с Българско дружество за защита на птиците. В рамките на проекта извършваме теренни проучвания с цел да обезопасим критичните точки по мрежата. Монтираме предпазни и маркиращи съоръжения на рискови стълбове, както и платформи за повдигане на гнезда. Ще разработим и тестваме стандарти за безопасни за птиците електропроводи. За област Благоевград критичните точки са в района на Кресненското дефиле, Гоце Делчев и Петрич. Усилията на ЧЕЗ Разпределение в тази посока спомагат не само за защита на птиците, но и за повишаване сигурността на електрозахранването чрез опазване на електроразпределителната мрежа от пожари, вследствие на запалване на гнезда или прекъсване на захранването при досега с птиците.

Преди старта на този проект, обаче, също не бяхме безучастни в проблема с птиците. През последните години изключително добре работим с неправителствените организации в района. Като най-скорошен пример мога да дам съвместните ни действия с Фонд за дивата флора и фауна, с които обезопасихме част от един рисков електропровод. Електропровод Дефиле 07 е ключов за електрозахранването в района на Кресна, но в същото време имаше чести изключвания, причинени от мигриращите птици. Фондът за дивата флора и фауна осигури специални птицезащитни продукти, които ние монтирахме, като по този начин намалихме непланираните прекъсвания и подобрихме качеството на доставяната услуга.

-И въпреки всички полагани за мрежата усилия сякаш е нужно още нещо. Какво още е необходимо, за да бъдат клиентите наистина доволни от услугата, която получават?

На първо място е необходима добра комуникация. Ние ежегодно провеждаме срещи с кметовете на общините в региона, поемаме ангажименти и се стараем стриктно да ги изпълняваме. Получаваме обратна връзка за работата на хората ни и се интересуваме какви са плановете на общините, за да се съобразим с тях. Смятам, че тази комуникация е полезна и смятаме да я развиваме в бъдеще. По отношение на комуникацията ни с хората – много често те се обръщат към нас с искане за европейско обслужване. За съжаление възможностите за инвестиции касаят темата за цената на тока. Да, плащането не е приятно, но качеството има цена. И тези пари трябва да дойдат отнякъде. Всеки един лев, който се инвестира в енергийните съоръжения на компанията е инвестиция в сигурността и в качество на предоставяните услуги. Електроенергията струва толкова, колкото са присъщите разходи за нейното производство, пренос, разпределение и доставка до крайните потребители. Плюс разходите за поддръжка, модернизация и развитие на мрежите. Материалите, с които работим и влагаме в мрежата, са материали с които работят и електроразпределителните дружества в цяла Европа т.е материали с утвърден стандарт и качество и съответната цена. Същевременно заплащаме най-ниската цена за електроенергия в Европа, докато очакванията ни стават все по-високи. Трудно е, но, доколкото зависи от нас, ние винаги ще поддържаме и развиваме мрежата. Смятам, че направихме много подобрения и, че тази тенденция ще продължи и занапред.

0
0
Други новини

Коментирай

Сайтът не носи отговорност за написаните коментари.

error: Съдържанието е под закрила на Авторското право!